Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 278 din 20 Aprilie 2011 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 278 din 20 Aprilie 2011

Monitorul Oficial 278 din 20 Aprilie 2011 (M. Of. 278/2011)

1. DECIZIE nr. 269 din 22 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 20 aprilie 2011

Augustin zegrean - preşedinteaspazia cojocaru - judecãtoracsinte gaspar - judecãtormircea Ştefan minea - judecãtorion predescu - judecãtorpuskas valentin zoltan - judecãtortudorel toader - judecãtorpatricia marilena ionea - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror carmen-cãtãlina gliga.pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 lit. a) din legea nr. 448/2006 ...

2. DECIZIE nr. 264 din 22 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 20 aprilie 2011

Augustin zegrean - preşedinteaspazia cojocaru - judecãtoracsinte gaspar - judecãtormircea Ştefan minea - judecãtorion predescu - judecãtorpuskas valentin zoltan - judecãtortudorel toader - judecãtorvalentina bãrbãţeanu - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror antonia constantin.pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din legea nr. 122/2006 privind ...

3. DECIZIE nr. 3/2011 privind interpretarea si aplicarea unitara a prevederilor art. 201 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale pct. 23 alin. (5) din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 EMITENT: COMISIA CENTRALA FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 20 aprilie 2011

În interpretarea şi aplicarea unitarã a prevederilor art. 201 alin. (1) lit. b) din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale pct. 23 alin. (5) din titlul vii al normelor metodologice de aplicare a codului fiscal, aprobate prin hotãrârea guvernului nr. 44/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în vigoare în perioada 1 ianuarie 2004-17 februarie 2005, distribuitorul agreat deţinãtor de autorizaţie de utilizator final livreazã în regim de scutire directã carburant pentru aeronave beneficiarilor care nu deţin autorizaţie de utilizator final. -------

4. ORDIN nr. 1.874 din 12 aprilie 2011 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2011 EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 20 aprilie 2011

În temeiul prevederilor:- art. 10 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;- art. 6 din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;- art. 5 alin. (7) din regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei fiscale centrale, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.765/2011 privind constituirea şi atribuţiile comisiei fiscale centrale,ministrul finanţelor publice emite urmãtorul ordin:art. 1se aprobã decizia comisiei fiscale centrale nr. 3/2011, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.art. 2prezentul ordin se publicã în monitorul oficial al româniei, partea ...

5. DECIZIE nr. 2/2011 privind interpretarea si aplicarea unitara a art. 137 alin. (1) lit. a) si art. 140 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si a pct. 23 alin. (1) si (2) din titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 EMITENT: COMISIA CENTRALA FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 20 aprilie 2011

În interpretarea şi aplicarea unitarã a art. 137 alin. (1) lit. a) şi art. 140 din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi a pct. 23 alin. (1) şi (2) din titlul vi al normelor metodologice de aplicare a codului fiscal, aprobate prin hotãrârea guvernului nr. 44/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru livrãrile taxabile de construcţii şi de terenuri, taxa pe valoarea adãugatã colectatã aferentã se determinã în funcţie de voinţa pãrţilor rezultatã din contracte sau alte mijloace de probã administrate conform ordonanţei guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile ...

6. ORDIN nr. 1.873 din 12 aprilie 2011 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2011 EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 20 aprilie 2011

În temeiul prevederilor:- art. 10 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;- art. 6 din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;- art. 5 alin. (7) din regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei fiscale centrale, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.765/2011 privind constituirea şi atribuţiile comisiei fiscale centrale,ministrul finanţelor publice emite urmãtorul ordin:art. 1se aprobã decizia comisiei fiscale centrale nr. 2/2011, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.art. 2prezentul ordin se publicã în monitorul oficial al româniei, partea ...

7. DECIZIE nr. 1/2011 privind interpretarea si aplicarea unitara a art. 137 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si a pct. 18 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adaugata", aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 EMITENT: COMISIA CENTRALA FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 20 aprilie 2011

În interpretarea şi aplicarea unitarã a art. 137 alin. (1) lit. a) din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi a pct. 18 alin. (1) din normele metodologice de aplicare a titlului vi "taxa pe valoarea adãugatã", aprobate prin hotãrârea guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în vigoare pânã la data de 31 decembrie 2009, nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adãugatã subvenţiile pentru îmbunãtãţirea calitãţii şi igienei laptelui de vacã, acordate în baza ordonanţei ...

8. ORDIN nr. 1.872 din 12 aprilie 2011 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2011 EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 20 aprilie 2011

În temeiul prevederilor:- art. 10 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;- art. 6 din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;- art. 5 alin. (7) din regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei fiscale centrale, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.765/2011 privind constituirea şi atribuţiile comisiei fiscale centrale,ministrul finanţelor publice emite urmãtorul ordin:art. 1se aprobã decizia comisiei fiscale centrale nr. 1/2011, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.art. 2prezentul ordin se publicã în monitorul oficial al româniei, partea ...

10. DECIZIE nr. 248 din 17 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 581 din Codul de procedura civila EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 20 aprilie 2011

Augustin zegrean - preşedinteaspazia cojocaru - judecãtoracsinte gaspar - judecãtormircea Ştefan minea - judecãtorion predescu - judecãtorpuskas valentin zoltan - judecãtortudorel toader - judecãtorioniţa cochinţu - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror carmen-cãtãlina gliga.pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã ...

11. RECTIFICARE nr. 4 din 3 februarie 2011 referitoare la Regulamentului nr. 4/2011 EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 20 aprilie 2011

În cuprinsul regulamentului nr. 4/2011 privind reglementãrile contabile conforme cu directiva a iv-a a comunitãţilor economice europene aplicabile entitãţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de comisia naţionalã a valorilor mobiliare, aprobat prin ordinul comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 13/2011, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 185 bis din 16 martie 2011, se fac urmãtoarele rectificãri (care nu aparţin redacţiei "monitorul oficial, partea i"):- la cap. iv lit. a şi b, în cuprinsul formularului "bilanţ", la lit. b pct. iii, în loc de: "investiŢii financiare pe termen scurt" se va citi: "investiŢii pe termen scurt", iar la lit. ...

12. RECTIFICARE nr. 1.765 din 15 martie 2011 referitoare la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.765/2011 EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 20 aprilie 2011

La ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.765/2011 privind constituirea şi atribuţiile comisiei fiscale centrale, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 195 din 21 martie 2011, se face urmãtoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"):- în anexa nr. 1, la nr. crt. 9, coloana "funcţia şi domeniul", în loc de: "director al direcţiei generale ..." se va citi: "director general al direcţiei generale ...". -------

13. DECIZIE nr. 245 din 17 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 20 aprilie 2011

Augustin zegrean - preşedinteaspazia cojocaru - judecãtoracsinte gaspar - judecãtormircea Ştefan minea - judecãtorion predescu - judecãtorpuskas valentin zoltan - judecãtortudorel toader - judecãtorioniţa cochinţu - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror carmen-cãtãlina gliga.pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 lit. c) din ordonanţa de urgenţã a ...

14. DECIZIE nr. 244 din 17 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Legea sindicatelor nr. 54/2003 EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 20 aprilie 2011

Augustin zegrean - preşedinteaspazia cojocaru - judecãtoracsinte gaspar - judecãtormircea Ştefan minea - judecãtorion predescu - judecãtorpuskas valentin zoltan - judecãtortudorel toader - judecãtorpatricia marilena ionea - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror carmen-cãtãlina gliga.pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din legea sindicatelor nr. 54/2003, excepţie ...

15. DECIZIE nr. 236 din 17 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 20 aprilie 2011

Augustin zegrean - preşedinteaspazia cojocaru - judecãtoracsinte gaspar - judecãtormircea Ştefan minea - judecãtorion predescu - judecãtorpuskas valentin zoltan - judecãtortudorel toader - judecãtorpatricia marilena ionea - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror carmen-cãtãlina gliga.pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor ordonanţei guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al ...

16. DECIZIE nr. 235 din 17 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 20 aprilie 2011

Augustin zegrean - preşedinteaspazia cojocaru - judecãtoracsinte gaspar - judecãtormircea Ştefan minea - judecãtorion predescu - judecãtorpuskas valentin zoltan - judecãtortudorel toader - judecãtorpatricia marilena ionea - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror carmen-cãtãlina gliga.pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 alin. (1) lit. e) din legea ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice