Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 246 din 07 Aprilie 2011 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 246 din 07 Aprilie 2011

Monitorul Oficial 246 din 07 Aprilie 2011 (M. Of. 246/2011)

1. ORDIN nr. 3.989 din 29 martie 2011 privind completarea Nomenclatorului calificarilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 7 aprilie 2011

Având în vedere:- hotãrârea guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii, familiei şi protecţiei sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;- hotãrârea guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;- hotãrârea guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevãzute în concepţia generalã a informatizãrii în românia;- ordinul ministrului muncii, solidaritãţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului nr. 35/3.112/2004 privind aprobarea nomenclatorului calificãrilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în ...

2. DECIZIE nr. 341 din 10 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. 1, art. 173 alin. 1, art. 250, art. 252 si art. 257 din Codul de procedura penala EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 7 aprilie 2011

Augustin zegrean - preşedinteaspazia cojocaru - judecãtoracsinte gaspar - judecãtorpetre lãzãroiu - judecãtormircea Ştefan minea - judecãtorion predescu - judecãtorpuskas valentin zoltan - judecãtortudorel toader - judecãtorafrodita laura tutunaru - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror marinela mincã.pe rol se aflã soluţionarea excepţiei ...

3. DECIZIE nr. 310 din 3 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 158 alin. 3 si ale art. 306 alin. 1 din Codul de procedura civila EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 7 aprilie 2011

Augustin zegrean - preşedinteaspazia cojocaru - judecãtoracsinte gaspar - judecãtormircea Ştefan minea - judecãtoriulia antoanella motoc - judecãtorion predescu - judecãtorpuskas valentin zoltan - judecãtormihaela senia costinescu - magistrat-asistent-şefcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror simona ricu.pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 158 alin. 3 şi ale art. 306 ...

4. DECIZIE nr. 309 din 3 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (4) si alin. (5) lit. a) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 7 aprilie 2011

Augustin zegrean - preşedinteaspazia cojocaru - judecãtoracsinte gaspar - judecãtormircea Ştefan minea - judecãtoriulia antoanella motoc - judecãtorion predescu - judecãtorpuskas valentin zoltan - judecãtormihaela senia costinescu - magistrat-asistent-şefcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror simona ricu.pe rol se aflã pronunţarea asupra excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (4) şi alin. (5) ...

5. DECIZIE nr. 308 din 3 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 108^5 din Codul de procedura civila EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 7 aprilie 2011

Augustin zegrean - preşedinteaspazia cojocaru - judecãtoracsinte gaspar - judecãtormircea Ştefan minea - judecãtoriulia antoanella motoc - judecãtorion predescu - judecãtorpuskas valentin zoltan - judecãtormihaela senia costinescu - magistrat-asistent-şefcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror simona ricu.pe rol se aflã pronunţarea asupra excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 108^5 din codul de procedurã civilã, ...

6. DECIZIE nr. 307 din 3 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 238 din Codul de procedura civila EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 7 aprilie 2011

Augustin zegrean - preşedinteaspazia cojocaru - judecãtoracsinte gaspar - judecãtormircea Ştefan minea - judecãtoriulia antoanella motoc - judecãtorion predescu - judecãtorpuskas valentin zoltan - judecãtormihaela senia costinescu - magistrat-asistent-şefcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror simona ricu.pe rol se aflã pronunţarea asupra excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 238 din codul de procedurã civilã, ...

7. DECIZIE nr. 292 din 24 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 37 alin. 2 lit. a) si b) din Legea nr. 4/1953 - Codul familiei si ale art. 15 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 7 aprilie 2011

Augustin zegrean - preşedinteaspazia cojocaru - judecãtoracsinte gaspar - judecãtormircea Ştefan minea - judecãtorion predescu - judecãtorpuskas valentin zoltan - judecãtoringrid alina tudora - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror antonia constantin.pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 37 alin. 2 lit. a) şi b) din legea nr. 4/1953 - codul familiei şi ale art. 15 din legea nr. 272/2004 ...

8. DECIZIE nr. 246 din 17 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 alin. 2 din Codul de procedura penala EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 7 aprilie 2011

Augustin zegrean - preşedinteaspazia cojocaru - judecãtoracsinte gaspar - judecãtormircea Ştefan minea - judecãtorion predescu - judecãtorpuskas valentin zoltan - judecãtortudorel toader - judecãtoroana cristina puicã - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror iuliana nedelcu.pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 2 din codul de procedurã penalã, excepţie ridicatã de ...

9. ORDIN nr. 1.062 din 1 martie 2011 privind completarea Nomenclatorului calificarilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 7 aprilie 2011

Având în vedere:- hotãrârea guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii, familiei şi protecţiei sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;- hotãrârea guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;- hotãrârea guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevãzute în concepţia generalã a informatizãrii în românia;- ordinul ministrului muncii, solidaritãţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului nr. 35/3.112/2004 privind aprobarea nomenclatorului calificãrilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în ...

10. ORDIN nr. 74 din 1 aprilie 2011 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 762/2007 privind instituirea procedurii de administrare speciala la Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. Bucuresti EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 7 aprilie 2011

Având în vedere referatul de aprobare al agenţiei domeniilor statului nr. 1.315 din 28 martie 2011,în temeiul:- art. 180 şi urmãtoarele din normele metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãţilor comerciale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi a legii nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, aprobate prin hotãrârea guvernului nr. 577/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;- art. 7 alin. (5) din hotãrârea guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltãrii rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltãrii ...

11. DECRET nr. 423 din 5 aprilie 2011 pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderarii Romaniei la Acordul dintre Confederatia Elvetiana si Republica Austria privind infiintarea si functionarea la Viena a Centrului International pentru Dezvoltarea Politicilor de Migratiune (ICMPD), semnat la Viena la 1 iunie 1993 EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 7 aprilie 2011

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicatã, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) şi art. 21 alin. (1) din legea nr. 590/2003 privind tratatele,la propunerea guvernului, potrivit hotãrârii nr. e 60 din 9 martie 2011,preşedintele româniei decreteazã: articol unicse supune spre adoptare parlamentului aderarea româniei la acordul dintre confederaţia elveţianã şi republica austria privind înfiinţarea şi funcţionarea la viena a centrului internaţional pentru dezvoltarea politicilor de migraţiune (icmpd), semnat la viena la 1 iunie 1993, şi se dispune publicarea prezentului decret în monitorul oficial al româniei, partea i.   preŞedintele romÂniei  traian bĂsescuÎn ...

12. HOTARARE nr. 25 din 6 aprilie 2011 privind modificarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotararea Senatului nr. 28/2005 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 7 aprilie 2011

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din constituţia româniei, republicatã,senatul adoptã prezenta hotãrâre. articol unicregulamentul senatului, aprobat prin hotãrârea senatului nr. 28/2005, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 948 din 25 octombrie 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:1. articolul 15 va avea urmãtorul cuprins:"art. 15. - atribuţiile comisiei de validare revin comisiei juridice, de numiri, disciplinã, imunitãţi şi validãri. odatã cu constituirea acesteia, activitatea comisiei de validare înceteazã."2. la articolul 16, alineatul (7) va avea urmãtorul cuprins:"(7) este interzisã constituirea unui grup parlamentar care sã reprezinte sau sã ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice