Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 17 din 13 Ianuarie 2020 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 17 din 13 Ianuarie 2020

Monitorul Oficial 17 din 13 Ianuarie 2020 (M. Of. 17/2020)

1.  PROCEDURĂ din 20 decembrie 2019 privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 17 din 13 ianuarie 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 234 din 20 decembrie 2019, publicat în monitorul oficial nr. 17 din 13 ianuarie 2020.──────────cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1scopart. 1 procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final, denumită în continuare procedură, stabileşte etapele procesului de schimbare a furnizorului, modalitatea de stingere a obligaţiilor de plată, precum şi schimbul de date dintre clientul final şi operatorii economici implicaţi în procesul de schimbare a furnizorului.secŢiunea a 2-adomeniu de aplicareart. 2(1) procedura se aplică clienţilor finali, furnizorilor de energie electrică/gaze naturale, denumiţi în continuare furnizori, operatorilor de reţea şi operatorului pieţei de echilibrare ...

2.  ORDIN nr. 234 din 20 decembrie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 17 din 13 ianuarie 2020

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (1) lit. h), alin. (2), (3), art. 143 alin. (1) lit. g) şi ale art. 145 alin. (4) lit. h) şi i) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c), art. 9 alin. (1) lit. h) şi ale art. 10 alin. (1) lit. q) şi ac) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare ...

3.  ORDIN nr. 12 din 20 decembrie 2019 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 9/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 10/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 17 din 13 ianuarie 2020

Având în vedere prevederile art. 59 alin. (1) şi ale art. 153 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 420 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,banca naţională a româniei emite următorul ordin:art. ianexa la ordinul băncii naţionale a româniei nr. 9/2017 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor ...

4.  ORDIN nr. 1 din 6 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituţiile publice a situaţiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, precum şi de modificare şi completare a altor acte normative în domeniul contabilităţii instituţiilor publice EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 17 din 13 ianuarie 2020

În temeiul art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:art. iordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituţiile publice a situaţiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului iii al anului 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 832 din 14 octombrie 2019, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2, după alineatul (1^1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^2)-(1^4), cu următorul cuprins:"(1^2) situaţiile financiare anuale se întocmesc de instituţiile publice ...

6.  ORDIN nr. 3.411 din 30 decembrie 2019 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 1.121/1.075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie EMITENT: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 17 din 13 ianuarie 2020

Având în vedere prevederile art. 9 din ordonanţa guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 483/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în considerarea deciziei comisiei 2012/21/ue din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din tratatul privind funcţionarea uniunii europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensaţii pentru obligaţia de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unui serviciu de interes economic general,ţinând cont de prevederile art. 7 alin. (1), ale art. 12 alin. (1) şi ale art. 16 alin. ...

7.  ORDIN nr. 1.968 din 30 decembrie 2019 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 17 din 13 ianuarie 2020

Văzând referatul de aprobare al direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică nr. vsc 3.074 din 24.12.2019,având în vedere prevederile art. 41 alin. (1) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. ila nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice, prevăzut în anexa nr. 2 la ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.033/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a rezervei ...

8.  INSTRUCŢIUNI din 17 decembrie 2019 privind autorizarea lucrărilor de reparaţii curente/întreţinere la clădirile monument istoric sau la cele aflate în zona de protecţie a monumentului istoric şi în zone construite protejate ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită din unităţile sistemului administraţiei penitenciare EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 17 din 13 ianuarie 2020

──────────aprobate prin decizia nr. 643 din 17 decembrie 2019, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 17 din 13 ianuarie 2020.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentele instrucţiuni au ca obiect asigurarea unui cadru unitar al autorizării executării lucrărilor de reparaţii curente/întreţinere la clădirile monument istoric sau la cele aflate în zona de protecţie a monumentului istoric şi în zone construite protejate ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, la nivelul unităţilor din sistemul administraţiei penitenciare.art. 2(1) lucrările de reparaţii curente/întreţinere la clădirile monument istoric sau la cele aflate în zona de protecţie a monumentului istoric şi în ...

9.  DECIZIE nr. 643 din 17 decembrie 2019 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind autorizarea lucrărilor de reparaţii curente/întreţinere la clădirile monument istoric sau la cele aflate în zona de protecţie a monumentului istoric şi în zone construite protejate ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită din unităţile sistemului administraţiei penitenciare EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 17 din 13 ianuarie 2020

Luând în considerare prevederile art. 43 lit. a) din legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului culturii şi identităţii naţionale, al ministrului apărării naţionale, al ministrului afacerilor interne, al ministrului justiţiei, al directorului serviciului român de informaţii, al directorului serviciului de informaţii externe, al directorului serviciului de telecomunicaţii speciale şi al directorului serviciului de protecţie şi pază nr. 2.212/2.391/59/16.317/151/m.40/2.868/c/263/419/2018 pentru aprobarea procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de construcţii cu caracter special,în temeiul art. 12 alin. (4) din normele tehnice pentru ...

10.  ORDIN nr. M.237 din 23 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind asistenţa psihologică în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.105/2014 EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 17 din 13 ianuarie 2020

Pentru aplicarea prevederilor art. 6 lit. b) din legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului psihologilor din românia, cu modificările ulterioare, şi ale hotărârii guvernului nr. 788/2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului psihologilor din românia, cu completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 8^5 alin. (1) lit. g) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată ...

11.  ORDIN nr. 157 din 24 decembrie 2019 pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 17 din 13 ianuarie 2020

Văzând referatul de aprobare nr. 1.764 din data de 8 noiembrie 2019, întocmit de direcţia generală control oficial din cadrul autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,în baza:- regulamentului (ue) nr. 625/2017 al parlamentului european şi al consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a regulamentelor (ce) nr. 999/2001, (ce)nr. 396/2005, (ce) nr. 1.069/2009, (ce) nr. 1.107/2009, (ue)nr. 1.151/2012, (ue) nr. 652/2014, (ue) 2016/429 şi (ue) ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016