Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCŢIUNI din 17 decembrie 2019  privind autorizarea lucrărilor de reparaţii curente/întreţinere la clădirile monument istoric sau la cele aflate în zona de protecţie a monumentului istoric şi în zone construite protejate ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită din unităţile sistemului administraţiei penitenciare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 INSTRUCŢIUNI din 17 decembrie 2019 privind autorizarea lucrărilor de reparaţii curente/întreţinere la clădirile monument istoric sau la cele aflate în zona de protecţie a monumentului istoric şi în zone construite protejate ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită din unităţile sistemului administraţiei penitenciare

EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 17 din 13 ianuarie 2020
──────────
    Aprobate prin DECIZIA nr. 643 din 17 decembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 13 ianuarie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentele Instrucţiuni au ca obiect asigurarea unui cadru unitar al autorizării executării lucrărilor de reparaţii curente/întreţinere la clădirile monument istoric sau la cele aflate în zona de protecţie a monumentului istoric şi în zone construite protejate ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, la nivelul unităţilor din sistemul administraţiei penitenciare.

    ART. 2
    (1) Lucrările de reparaţii curente/întreţinere la clădirile monument istoric sau la cele aflate în zona de protecţie a monumentului istoric şi în zone construite protejate ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate, se pot realiza numai în baza autorizaţiei de construire, cu avizul Ministerului Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţiile exceptate de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3
    Autorizarea executării lucrărilor de reparaţii curente/întreţinere la clădirile monument istoric sau la cele aflate în zona de protecţie a monumentului istoric şi în zone construite protejate ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită se realizează de către Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului şi autorizarea executării lucrărilor de construire din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

    CAP. II
    Procedura de autorizare
    SECŢIUNEA 1
    Certificatul de urbanism
    ART. 4
    Procedura de autorizare începe odată cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism în scopul executării lucrărilor de reparaţii curente şi de întreţinere la clădirile monument istoric sau la cele aflate în zona de protecţie a monumentului istoric şi în zone construite protejate ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate.

    ART. 5
    Unităţile subordonate înaintează solicitarea de emitere a certificatului de urbanism către Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului şi autorizarea executării lucrărilor de construire.

    ART. 6
    Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism sunt cele prevăzute de art. 17 din Procedura comună de autorizare a executării lucrărilor de construcţii cu caracter special, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului culturii şi identităţii naţionale, al ministrului apărării naţionale, al ministrului afacerilor interne, al ministrului justiţiei, al directorului Serviciului Român de Informaţii, al directorului Serviciului de Informaţii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. 2.212/2.391/59/16.317/151/M.40/2.868/C/263/419/2018, denumită în continuare Procedura comună.

    ART. 7
    Formularele care se utilizează în cadrul procedurii de autorizare sunt cele prezentate în anexa nr. 1 „Formulare“ din Procedura comună, respectiv pentru emiterea certificatului de urbanism formularul F.1 şi formularul F.3.

    ART. 8
    Documentele depuse pentru emiterea certificatului de urbanism sunt analizate în cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului şi autorizarea executării lucrărilor de construire, care eliberează certificatul de urbanism solicitantului, în termenul prevăzut la art. 38 din Procedura comună.

    ART. 9
    În cazul în care documentaţia depusă este incompletă sau cu elemente de identificare insuficiente, în termenul prevăzut la art. 44 alin. (2) din Procedura comună, se notifică în scris solicitantului acest fapt, cu menţionarea elementelor lipsă din documentaţie, care se restituie în vederea completării.

    ART. 10
    În situaţia prevăzută la art. 9, începând cu data notificării, termenul de 30 de zile calendaristice pentru emiterea certificatului de urbanism se decalează cu numărul de zile necesar solicitantului pentru a elabora modificările/completările şi pentru a retransmite documentaţia.

    ART. 11
    În perioada de valabilitate, certificatul de urbanism emis în scopul realizării lucrărilor de reparaţii curente/întreţinere la clădirile monument istoric sau la cele aflate în zona de protecţie a monumentului istoric şi în zone construite protejate ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită poate fi utilizat în toate fazele de proiectare până la emiterea autorizaţiei de construire.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Avize
    ART. 12
    (1) Expertizele tehnice efectuate, după caz, în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) lit. d) din Normele tehnice pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate, aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 757/2017, cu modificările şi completările ulterioare, sunt realizate de către experţi tehnici atestaţi.
    (2) Experţii tehnici trebuie să fie atestaţi conform prevederilor art. 10 din Regulamentul privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, cu modificările şi completările ulterioare, şi conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 13
    Documentaţiile tehnice pentru obţinerea avizului Ministerului Culturii, a avizului de securitate la incendiu de la Administraţia Naţională a Penitenciarelor, precum şi cele pentru obţinerea autorizaţiei de construire trebuie supuse verificării tehnice, în conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 14
    Avizul de securitate la incendiu se solicită de la Administraţia Naţională a Penitenciarelor numai în cazurile precizate la cap. VI secţiunea 1 din Normele privind desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în sistemul administraţiei penitenciare, aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 500.494/2017.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Autorizaţia de construire
    ART. 15
    Unităţile subordonate înaintează solicitarea de emitere a autorizaţiei de construire către Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului şi autorizarea executării lucrărilor de construire, care analizează documentele necesare emiterii autorizaţiei de construire.

    ART. 16
    Documentele necesare emiterii autorizaţiei de construire sunt cele prevăzute de art. 19 din Procedura comună.

    ART. 17
    Formularele care se utilizează în cadrul procedurii de autorizare sunt cele prezentate în anexa nr. 1 „Formulare“ din Procedura comună, respectiv pentru emiterea autorizaţiei de construire formularul F.2 şi formularul F.6.

    ART. 18
    Documentele depuse pentru emiterea autorizaţiei de construire sunt analizate în cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului şi autorizarea executării lucrărilor de construire, care eliberează autorizaţia de construire în termenul prevăzut de art. 51 alin. (6) din Procedura comună, menţionându-se scopul emiterii acesteia.

    ART. 19
    În cazul în care documentaţia depusă este incompletă sau cu elemente de identificare insuficiente, în termen de 10 zile calendaristice de la data înregistrării, documentele se restituie solicitantului, în vederea completării, cu menţionarea elementelor lipsă din cuprinsul acestora.

    ART. 20
    În situaţia prevăzută la art. 19, termenul de 30 de zile calendaristice pentru emiterea autorizaţiei de construire se decalează cu numărul de zile necesar unităţii penitenciare pentru a elabora şi a retransmite modificările/completările aduse documentaţiei iniţiale.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Disciplina autorizării şi execuţiei lucrărilor de reparaţii curente/întreţinere
    ART. 21
    Disciplina autorizării şi execuţiei lucrărilor de reparaţii curente/întreţinere la clădirile monument istoric sau la cele aflate în zona de protecţie a monumentului istoric şi în zone construite protejate ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită se asigură de către Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului şi autorizarea executării lucrărilor de construire din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, conform Procedurii comune.

    CAP. III
    Procedura de execuţie a lucrărilor de reparaţii curente/întreţinere
    SECŢIUNEA 1
    Dirigenţia de şantier
    ART. 22
    Derularea lucrărilor de reparaţii curente/întreţinere este urmărită de specialişti atestaţi de către Ministerul Culturii, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 422/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Recepţia lucrărilor
    ART. 23
    Recepţia lucrărilor de reparaţii curente/întreţinere se realizează în baza Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 500.027/2017 privind aprobarea Instrucţiunilor de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora care se execută la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 24
    Dispoziţiile prezentelor instrucţiuni se aplică unităţilor sistemului administraţiei penitenciare care administrează clădiri monument istoric sau aflate în zona de protecţie a monumentului istoric şi în zone construite protejate ori construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016