Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1255 din 27 Decembrie 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1255 din 27 Decembrie 2022

Monitorul Oficial 1255 din 27 Decembrie 2022 (M. Of. 1255/2022)

1. ORDIN nr. 3.927 din 23 decembrie 2022 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.408/2022 pentru aprobarea Normelor privind utilizatorii şi responsabilităţile furnizorilor de servicii medicale implicaţi în procesul de vaccinare privind metodologia de raportare şi circuitul informaţional în Registrul electronic naţional de vaccinări EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1255 din 27 decembrie 2022

Văzând referatul de aprobare nr. ar 23.483 din 22.12.2022 al direcţiei generale sănătate publică şi programe de sănătate,având în vedere prevederile art. 25 alin. (3) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art. 10 din hotărârea guvernului nr. 697/2022 privind aprobarea metodologiei de raportare şi a circuitului informaţional în registrul electronic naţional de vaccinări,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. ianexa la ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.408/2022 pentru aprobarea normelor privind utilizatorii şi responsabilităţile furnizorilor ...

2. ORDIN nr. 3.926 din 23 decembrie 2022 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 3.326/2022 pentru organizarea şi desfăşurarea unei acţiuni de depistare activă a tuberculozei în judeţe cu risc crescut EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1255 din 27 decembrie 2022

Văzând referatul de aprobare nr. ar 23.482 din 22.12.2022 al direcţiei generale sănătate publică şi programe de sănătate din cadrul ministerului sănătăţii,luând în considerare:- acordul de grant dintre ministerul sănătăţii şi fondul global de luptă împotriva sida, tuberculozei şi malariei nr. sp 1.799 din 14.02.2019 „abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în românia“ - grantul 1762 rou-t-moh;– scrisorile de implementare nr. 6 din 21 martie 2022, respectiv nr. 7 din 28 iunie 2022, înregistrate cu nr. eeca/nm/028-21/03/2022 - fondul global şi nr. dgammupsp 685 din 22.03.2022 - ministerul sănătăţii, respectiv nr. eeca/nm/086-27/06/2022 - fondul global şi ...

3. ORDIN nr. 3.275 din 19 decembrie 2022 pentru aprobarea reglementării tehnice "Îndrumător privind cazuri particulare de expertizare tehnică a clădirilor pentru cerinţa fundamentală «rezistenţă mecanică şi stabilitate», indicativ C 254-2022" EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1255 din 27 decembrie 2022

În conformitate cu prevederile art. 10 din legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din regulamentul privind activitatea de reglementare în construcţii şi categoriile de cheltuieli aferente, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 pct. 31) din hotărârea guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea ministerului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale hotărârii guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între ...

4. PROTOCOL din 28 septembrie 2022 între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Autoritatea pentru Energie Atomică din Ungaria privind cooperarea şi schimbul de informaţii referitoare la aspectele de reglementare în domeniul nuclear EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1255 din 27 decembrie 2022

──────────aprobat prin hotĂrÂrea nr. 1.502 din 14 decembrie 2022, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 1255 din 27 decembrie 2022.──────────Întrucât comisia naţională pentru controlul activităţilor nucleare (denumită în continuare „cncan“) şi autoritatea pentru energie atomică din ungaria (denumită în continuare „haea“), denumite în mod colectiv „părţi“, doresc să coopereze şi să efectueze schimb de informaţii referitoare la aspectele de reglementare în domeniul utilizării energiei nucleare şi al radiaţilor ionizante,luând în considerare faptul că românia şi ungaria sunt membre ale agenţiei internaţionale pentru energie atomică şi sunt ghidate de principiile utilizării energiei nucleare în scopuri paşnice,ghidându-se după prevederile convenţiei privind ...

5. HOTĂRÂRE nr. 1.502 din 14 decembrie 2022 pentru aprobarea Protocolului dintre Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Autoritatea pentru Energie Atomică din Ungaria privind cooperarea şi schimbul de informaţii referitoare la aspectele de reglementare în domeniul nuclear, semnat la Viena la 28 septembrie 2022 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1255 din 27 decembrie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă protocolul dintre comisia naţională pentru controlul activităţilor nucleare din românia şi autoritatea pentru energie atomică din ungaria privind cooperarea şi schimbul de informaţii referitoare la aspectele de reglementare în domeniul nuclear, semnat la viena la 28 septembrie 2022.prim-ministrunicolae-ionel ciucĂcontrasemnează:secretarul general al guvernului,marian neacşup. preşedintele comisiei naţionale pentru controlul activităţilor nucleare,mihaela alina ionministrul afacerilor externe,bogdan lucian aurescubucureşti, 14 decembrie 2022.nr. 1.502.protocol din 28 septembrie 2022

6. HOTĂRÂRE nr. 1.496 din 14 decembrie 2022 pentru retragerea statutului de recunoaştere a utilităţii publice al Asociaţiei "Provita - Mama şi Copilul", al Asociaţiei de Autoajutorare a Diabeticilor şi Bolnavilor Oncologici şi al Asociaţiei "Sano-Hep" România EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1255 din 27 decembrie 2022

Având în vedere că:- asociaţia „provita - mama şi copilul“, recunoscută ca fiind de utilitate publică prin hotărârea guvernului nr. 269/2007;– asociaţia de autoajutorare a diabeticilor şi bolnavilor oncologici, recunoscută ca fiind de utilitate publică prin hotărârea guvernului nr. 1.154/2003;– asociaţia „sano-hep“ românia, recunoscută ca fiind de utilitate publică prin hotărârea guvernului nr. 125/2008,nu şi-au îndeplinit obligaţiile de a comunica autorităţii administrative competente rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale, respectiv obligaţia de a publica, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale în monitorul oficial ...

7. HOTĂRÂRE nr. 1.495 din 14 decembrie 2022 privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Spitalului de Psihiatrie Gătaia, unitate din subordinea Ministerului Sănătăţii, precum şi trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, pentru scoaterea din funcţiune în vederea valorificării şi, după caz, casării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1255 din 27 decembrie 2022

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi dispoziţiile art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 361 alin. (1) şi (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. ...

8. DECRET nr. 1.717 din 23 decembrie 2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1255 din 27 decembrie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 23 decembrie 2022.nr. 1.717.----

9. LEGE nr. 376 din 23 decembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1255 din 27 decembrie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. iordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. după articolul 2^2 se introduce un nou articol, art. 2^3, cu următorul cuprins:"art. 2^3(1) prin bacşiş se înţelege orice sumă de bani oferită în mod voluntar de client, în plus faţă de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de către operatorii economici care desfăşoară activităţi corespunzătoare codurilor caen: 5610 ...

10. DECRET nr. 1.716 din 23 decembrie 2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1255 din 27 decembrie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 23 decembrie 2022.nr. 1.716.----

11. LEGE nr. 375 din 23 decembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1255 din 27 decembrie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. iordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 89, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alin. (8^1) şi (8^2), cu următorul cuprins:"(8^1) două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale învecinate au dreptul ca, în limitele competenţei autorităţilor lor deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze, în condiţiile legii, în consorţii administrative, în scopul îmbunătăţirii eficienţei serviciilor publice, creşterii eficacităţii implementării investiţiilor sau pentru ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016