Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROTOCOL din 28 septembrie 2022  între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România  şi Autoritatea pentru Energie Atomică din Ungaria privind cooperarea şi schimbul de informaţii  referitoare la aspectele de reglementare în domeniul nuclear    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROTOCOL din 28 septembrie 2022 între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Autoritatea pentru Energie Atomică din Ungaria privind cooperarea şi schimbul de informaţii referitoare la aspectele de reglementare în domeniul nuclear

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1255 din 27 decembrie 2022
──────────
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.502 din 14 decembrie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1255 din 27 decembrie 2022.
──────────
    Întrucât Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (denumită în continuare „CNCAN“) şi Autoritatea pentru Energie Atomică din Ungaria (denumită în continuare „HAEA“), denumite în mod colectiv „părţi“, doresc să coopereze şi să efectueze schimb de informaţii referitoare la aspectele de reglementare în domeniul utilizării energiei nucleare şi al radiaţilor ionizante,
    luând în considerare faptul că România şi Ungaria sunt membre ale Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică şi sunt ghidate de principiile utilizării energiei nucleare în scopuri paşnice,
    ghidându-se după prevederile Convenţiei privind securitatea nucleară, adoptată la 17 iunie 1994, ale Convenţiei comune asupra gospodăririi în siguranţă a combustibilului uzat şi asupra gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive, adoptată la 5 septembrie 1997, ale Convenţiei privind asistenţa în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică, adoptată la 26 septembrie 1986, ale Convenţiei cu privire la notificarea rapidă a unui accident nuclear, adoptată la 26 septembrie 1986, ale Convenţiei privind protecţia fizică a materialelor nucleare, adoptată la 26 octombrie 1979, amendată la 8 iulie 2005, şi ale Convenţiei de la Viena privind răspunderea civilă pentru daune nucleare, adoptată la 21 mai 1963,
    având în vedere prevederile Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind notificarea rapidă a accidentelor nucleare, semnat la Bucureşti la 26 mai 1997,
    recunoscând garanţiile nucleare ca fiind o componentă esenţială a sistemului internaţional de siguranţă nucleară, precum şi faptul că Tratatul privind neproliferarea armelor nucleare reprezintă elementul central al eforturilor globale de prevenire a proliferării armelor nucleare,
    luând în considerare faptul că România şi Ungaria sunt state membre ale Uniunii Europene şi ale Comunităţii Europene a Energiei Atomice şi ca atare sunt legate de prevederile tratatelor Uniunii Europene (Tratatul privind Uniunea Europeană, Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice) şi legislaţia lor secundară,
    ţinând cont de faptul că atât CNCAN, cât şi HAEA sunt membre ale Asociaţiei Vest-Europene a Organismelor de Reglementare din Domeniul Nuclear (WENRA) şi prin urmare sunt ghidate de nivelurile de referinţă WENRA în domeniul securităţii nucleare,
    respectând prevederile Codului de conduită privind securitatea şi siguranţa surselor radioactive, aprobat de Consiliul guvernatorilor al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică în septembrie 2003, precum şi ale celor două ghiduri suplimentare, şi anume Ghidul privind importul şi exportul surselor radioactive, aprobat în septembrie 2004, şi Ghidul privind managementul surselor radioactive scoase din uz, aprobat în septembrie 2017,
    dorind să îmbunătăţească continuu aspectele de reglementare privind utilizarea în condiţii de siguranţă a energiei nucleare,
    confirmând că este în interesul reciproc al ambelor părţi de a-şi reînnoi cooperarea prin schimb de informaţii, care să prevadă schimbul de personal între părţi, instruirea personalului şi asistenţă reciprocă privind aspectele de reglementare în domeniul utilizării paşnice a energiei nucleare şi a radiaţilor ionizante,
    părţile au convenit următoarele:
    ART. I
    Scop
    În măsura în care acest lucru le permis, în conformitate cu legile, reglementările şi orientările politice ale ţărilor lor, părţile sunt de acord să facă schimb de informaţii tehnice neclasificate, incluzând, dar fără a se limita la următoarele: aspecte de reglementare privind securitatea nucleară, siguranţa nucleară, aspecte specifice reactoarelor nucleare, managementul deşeurilor radioactive, pregătirea şi răspunsul în caz de urgenţă, securitatea radiologică (incluzând autorizarea şi controlul surselor radioactive) şi impactul asupra mediului al instalaţiilor nucleare desemnate.

    ART. II
    Informaţii care vor fi schimbate
    (1) Fiecare parte poate solicita celeilalte părţi informaţii referitoare la securitatea nucleară cu privire la orice aspect legat de utilizarea paşnică a energiei nucleare şi a radiaţiilor ionizante, aflate în jurisdicţia celeilalte părţi, incluzând dar fără a se limita la următoarele subiecte:
    a) amplasarea, construcţia, punerea în funcţiune, exploatarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare;
    b) acte legislative, reglementări, autorizări, coduri de reglementare, standarde, criterii şi ghiduri;
    c) rapoarte tehnice şi evaluări de securitate nucleară, incluzând şi cele referitoare la securitatea radiologică;
    d) schimb de experienţă cu privire la experienţa în exploatare a instalaţiilor nucleare;
    e) cercetări în domeniul securităţii nucleare care au legătură cu autorizarea şi supravegherea instalaţiilor nucleare;
    f) întrebări generale privind siguranţa nucleară şi protecţia radiologică şi protecţia fizică a surselor de mare activitate;
    g) schimb de experienţă cu privire la activităţile de garanţii nucleare;
    h) schimb de experienţă cu privire la activităţile de predepozitare şi depozitare finală a deşeurilor radioactive şi activităţile de dezafectare a instalaţiilor nucleare şi radiologice;
    i) schimb de experienţă cu privire la toate aspectele referitoare la managementul urgenţelor radiologice şi nucleare (inclusiv pregătirea şi răspunsul);
    j) aspecte de reglementare privind managementul deşeurilor radioactive;
    k) monitorizarea radiologică a mediului;
    l) comunicarea de proiecte şi strategii în domeniul reglementării nucleare;
    m) aspecte relevante din documentele specifice privind implementarea directivelor Uniunii Europene relevante pentru activităţile de reglementare, respectiv Directiva 2011/70/Euratom şi Directiva 2013/59/Euratom;
    n) notificarea rapidă în caz de evenimente importante, cum ar fi: incidente semnificative de operare şi opriri ale reactoarelor impuse de autorităţile de reglementare în domeniul nuclear care prezintă interes imediat pentru ambele părţi;
    o) aspecte specifice cu privire la punerea în aplicare a abordării HERCA-WENRA pentru o mai bună coordonare transfrontalieră a acţiunilor de protecţie în faza incipientă a accidentelor nucleare.

    (2) Cooperarea dintre părţi, aşa cum a fost convenită în cadrul paragrafului (1), poate fi implementată prin:
    a) asistenţă reciprocă privind instruirea personalului tehnic;
    b) schimb de lectori, experţi şi personal tehnic pentru cursuri şi seminare;
    c) schimb de informaţii în domeniile mai sus menţionate;
    d) alte forme de cooperare convenite între părţi.

    (3) Fiecare parte va depune toate eforturile necesare pentru a furniza informaţiile care pot fi solicitate de cealaltă parte în conformitate cu paragraful (1).
    (4) Oricare dintre părţi poate furniza celeilalte părţi orice informaţii pe care le consideră de interes pentru cealaltă parte, fără a primi o solicitare pentru aceste informaţii, şi în conformitate cu legislaţia statelor părţi.
    (5) Documentele schimbate în temeiul prezentului protocol vor fi, în general, scrise în limba engleză.

    ART. III
    Informaţii exceptate
    Disponibilitatea fiecărei părţi de a furniza informaţii, în conformitate cu art. II paragraful (2) se supune:
    a) legilor, reglementărilor sau politicilor care se aplică părţilor;
    b) oricărui alt contract, acord sau angajament care obligă părţile; şi
    c) dreptului de a refuza furnizarea de informaţii care ar fi nerezonabil de dificil sau costisitor de identificat sau de furnizat, în afara cazului în care s-a convenit altfel de către părţi.


    ART. IV
    Schimbul şi utilizarea informaţiilor
    (1) Fiecare parte poate disemina în mod liber orice informaţie primită de la cealaltă parte în temeiul prezentului protocol, fără a fi nevoie să obţină nicio altă permisiune din partea celeilalte părţi, cu excepţia informaţiilor furnizate cu titlu confidenţial.
    (2) Fiecare parte poate identifica în mod clar, utilizând caractere boldite, orice informaţie pe care o poate furniza celeilalte părţi în temeiul prezentului protocol, subliniind că informaţia este confidenţială, şi poate impune restricţii cu privire la utilizarea şi diseminarea informaţiei.
    (3) Fiecare parte care foloseşte orice informaţie care îi este furnizată în temeiul prezentului protocol îşi va asuma toate riscurile ce decurg din utilizarea acesteia şi nu va ţine cealaltă parte răspunzătoare pentru orice daune suferite.
    (4) Prezentul protocol nu poate fi utilizat ca bază pentru schimbul de informaţii clasificate.

    ART. V
    Proprietatea intelectuală
    Părţile vor urmări protecţia efectivă a proprietăţii intelectuale în conformitate cu legislaţia statului fiecărei părţi.

    ART. VI
    Schimbul de personal
    (1) Fiecare parte poate solicita celeilalte părţi să accepte vizite temporare din partea membrilor personalului părţii solicitante sau a personalului dintr-o instituţie sponsorizată de partea solicitantă. Vizitele vor fi efectuate în scopul schimbului de informaţii şi experienţă, instruiri pe probleme tehnice de reglementare.
    (2) Fiecare parte va depune toate eforturile pentru a organiza vizita care poate fi solicitată de către cealaltă parte în conformitate cu paragraful de mai sus.
    (3) Schimbul de personal şi vizitele implicând personalul unei instituţii sponsorizate de către o parte vor face obiectul unei înţelegeri separate între Părţi.
    (4) Părţile pot încheia o înţelegere care să guverneze condiţiile în care va avea loc o anumită vizită.

    ART. VII
    Aspecte financiare
    (1) Cu excepţia cazului în care se convine altfel între părţi, fiecare parte va fi singura răspunzătoare pentru propriile costuri de participare, în temeiul prezentului protocol, inclusiv pentru cele suportate de coordonator în îndeplinirea responsabilităţilor sale.
    (2) În legătură cu participarea sa la prezentul protocol, fiecare parte nu va ţine răspunzătoare cealaltă parte pentru nicio daună sau nici un prejudiciu şi va fi responsabilă pentru orice daună sau prejudiciu care decurge din acţiunile sau din omisiunile propriului personal ori ale membrilor personalului instituţiilor sponsorizate.

    ART. VIII
    Administrarea
    (1) Fiecare parte va desemna un coordonator care să acţioneze ca punct de contact pentru implementarea şi administrarea prezentului protocol. Fiecare parte, după semnarea prezentului protocol, va notifica celeilalte părţi numele persoanei pe care a desemnat-o în calitate de coordonator.
    (2) Fiecare parte va notifica celeilalte părţi, în cel mai scurt timp posibil, orice modificare a coordonatorului şi va comunica, în acelaşi timp, numele noului coordonator desemnat.
    (3) Cu excepţia cazului în care cealaltă parte solicită altfel, toate solicitările de informaţii şi schimburile de informaţii furnizate în temeiul prezentului protocol vor fi adresate sau furnizate coordonatorului celeilalte părţi.
    (4) Fiecare parte va depune toate eforturile pentru a se asigura că cooperarea şi schimbul de informaţii realizate în temeiul prezentului protocol se desfăşoară în limba engleză.

    ART. IX
    Utilizările paşnice ale informaţiilor şi rezultatelor
    În conformitate cu obligaţiile care decurg din ratificarea Tratatului de neproliferare a armelor nucleare de către România şi Ungaria, informaţiile primite şi rezultatele activităţilor desfăşurate de părţi în temeiul prezentului protocol vor fi utilizate exclusiv în scopuri nonexclusive paşnice.

    ART. X
    Soluţionarea disputelor
    Orice dispută apărută între părţi cu privire la interpretarea sau implementarea prezentului protocol va fi soluţionată pe cale amiabilă prin consultări reciproce sau prin negocieri între părţi.

    ART. XI
    Amendamente
    (1) Prezentul protocol va fi modificat printr-un amendament scris, semnat în acelaşi mod ca şi prezentul protocol.
    (2) Orice amendament va intra în vigoare în conformitate cu prevederile art. XII.

    ART. XII
    Intrarea în vigoare
    (1) Prezentul protocol va intra în vigoare la data ultimei notificări oficiale prin care părţile se informează reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor lor interne privind intrarea în vigoare a prezentului protocol şi va rămâne în vigoare pentru o perioadă de cinci ani.
    (2) Acest termen va fi prelungit în mod automat pentru perioade suplimentare de cinci ani, dacă niciuna dintre părţi nu notifică cealaltă parte, cu şase luni înainte de sfârşitul termenului, despre intenţia sa de a termina prezentul protocol.
    (3) După intrarea în vigoare a prezentului protocol, Protocolul privind cooperarea şi schimbul de informaţii în domeniul securităţii nucleare dintre Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Autoritatea Ungară pentru Energie Atomică, semnat la Budapesta la 12 iunie 1997, îşi încetează valabilitatea.

    ART. XIII
    Încetarea valabilităţii
    (1) Prezentul protocol îşi va înceta valabilitatea când oricare parte notifică în scris cealaltă parte intenţia sa de a-l termina.
    (2) Acest protocol va înceta să fie în vigoare după trei luni de la data primirii notificării scrise de către cealaltă parte, cu excepţia cazului în care notificarea privind terminarea protocolului a fost retrasă de comun acord înainte de expirarea acestui termen.
    (3) În cazul terminării prezentului protocol, fiecare parte va continua să folosească informaţiile care au fost diseminate în conformitate cu prevederile art. IV.

    Semnat la Viena la 28 septembrie 2022, în două exemplare originale, fiecare în limba română, maghiară şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe de interpretare, textul în limba engleză va prevala.


                    Pentru Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România,
                    Cantemir Marian Ciurea-Ercău,
                    preşedinte
                    Pentru Autoritatea pentru Energie Atomică din Ungaria,
                    Andrea Beatrix Kádár,
                    preşedinte

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016