Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1232 din 28 Decembrie 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1232 din 28 Decembrie 2021

Monitorul Oficial 1232 din 28 Decembrie 2021 (M. Of. 1232/2021)

3.  SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 23 decembrie 2021 pentru sprijinirea start-up-urilor şi spinoff-urilor inovatoare EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1232 din 28 decembrie 2021

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.487/836/2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1232 din 28 decembrie 2021.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis, denumită „ajutor de minimis pentru sprijinirea startup-urilor şi spinoff-urilor inovatoare“, aferentă programului operaţional competitivitate, axa prioritară nr. 1 „cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (cdi) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor“, acţiunea 1.2.1 „stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de cdi derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de cd şi universităţi, în scopul inovării de procese şi de produse în sectoarele economice care prezintă potenţial de ...

4.  ORDIN nr. 1.487 din 23 decembrie 2021 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Ajutor de minimis pentru sprijinirea start-up-urilor şi spinoff-urilor inovatoare" în cadrul acţiunii 1.2.1 "Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD şi universităţi, în scopul inovării de procese şi de produse în sectoarele economice care prezintă potenţial de creştere", axa prioritară nr. 1 "Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor" din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020 EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1232 din 28 decembrie 2021

Având în vedere:- prevederile programului operaţional competitivitate 2014-2020, aprobat prin decizia de punere în aplicare c (2014)10.233, cu modificările ulterioare;– ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;– avizul consiliului concurenţei nr. 8.593 din 6.10.2021,ţinând cont de referatul de aprobare al direcţiei generale programe europene competitivitate din cadrul ministerului investiţiilor şi proiectelor europene cu nr. 126.189 din 23.12.2021,în temeiul art. 14 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. ...

5.  RECTIFICARE nr. 119 din 25 noiembrie 2021 referitoare la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2021 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1232 din 28 decembrie 2021

În ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 119/2021 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea distribuţie energie electrică românia - s.a., publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1148 din 2 decembrie 2021, se face următoarea rectificare:- la titlu şi în cuprins, în loc de: „societatea distribuţie energie electrică românia - s.a.“ se va citi: „societatea distribuţie energie electrică romania s.a.“.----

6.  ORDIN nr. 2.899 din 27 decembrie 2021 privind modificarea pct. III din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.376/2016 pentru aprobarea Planurilor regionale de servicii de sănătate EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1232 din 28 decembrie 2021

Văzând referatul de aprobare nr. ar 2.813/2021 al direcţiei generale asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere prevederile art. 19 din regulamentul (ue) nr. 1.303 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune, fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi fondul pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune şi fondul pentru pescuit şi ...

7.  ORDIN nr. 355 din 23 decembrie 2021 pentru aprobarea încheierii de convenţii cu instituţiile bancare şi nebancare privind finanţarea unei scheme de ajutor de stat reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor şi a procentului pe care Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură îl va înscrie în adeverinţa eliberată EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1232 din 28 decembrie 2021

Având în vedere referatul de aprobare al agenţiei de plăţi şi intervenţie pentru agricultură nr. 43.325 din 17.12.2021, în baza prevederilor:- art. 9 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii pentru administrarea sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârii guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, cu modificările şi completările ulterioare; – ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale ...

8.  ORDIN nr. M.229 din 20 decembrie 2021 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.197/2020 EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1232 din 28 decembrie 2021

Pentru aplicarea prevederilor regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea ministerului apărării naţionale, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.470/2005, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apărării naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. iinstrucţiunile de aplicare a regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea ministerului apărării naţionale, aprobate prin ordinul ministrului apărării naţionale nr. m.197/2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, ...

9.  DECIZIE nr. 591 din 28 decembrie 2021 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Elena Petraşcu din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de secretar general al Ministerului Economiei EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1232 din 28 decembrie 2021

Având în vedere adresa ministerului economiei nr. 437/fms din 22 decembrie 2021, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/8.740 din 23 decembrie 2021,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. c), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. h), art. 503 alin. (1) şi (2) şi art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data de 3 ianuarie 2022 se aplică mobilitatea pentru doamna elena petraşcu din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul secretariatului general al guvernului în funcţia publică de secretar general al ministerului economiei.prim-ministrunicolae-ionel ciucĂcontrasemnează:secretarul ...

10.  DECIZIE nr. 590 din 28 decembrie 2021 privind reluarea activităţii doamnei Elena Petraşcu în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1232 din 28 decembrie 2021

Având în vedere cererea doamnei elena petraşcu privind încetarea motivului de suspendare prin acordul părţilor, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/30.342/mn din 23 decembrie 2021,în temeiul art. 29, art. 397, art. 512 alin. (6) şi (7) şi art. 515 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data de 3 ianuarie 2022, doamna elena petraşcu îşi reia activitatea în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul secretariatului general al guvernului.prim-ministrunicolae-ionel ciucĂcontrasemnează:secretarul general al guvernului,marian neacşubucureşti, 28 decembrie 2021.nr. 590.----

11.  DECRET nr. 1.340 din 27 decembrie 2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1232 din 28 decembrie 2021

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru modificarea şi completarea legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 27 decembrie 2021.nr. 1.340.-----

12.  LEGE nr. 313 din 27 decembrie 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1232 din 28 decembrie 2021

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 33^1 se abrogă.2. articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 60(1) transferul judecătorilor şi procurorilor de la o instanţă la altă instanţă sau de la un parchet la alt parchet ori la o instituţie publică se aprobă, la cererea celor în cauză, de secţia corespunzătoare a consiliului superior al magistraturii, cu avizul consultativ motivat al preşedintelui instanţei sau al ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016