Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1058 din 13 Decembrie 2018 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1058 din 13 Decembrie 2018

Monitorul Oficial 1058 din 13 Decembrie 2018 (M. Of. 1058/2018)

1. DECIZIE nr. 1.069 din 6 decembrie 2018 privind utilizarea unor resurse de numerotaţie geografice şi în afara ariei corespunzătoare EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1058 din 13 decembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 3 lit. b) pct. 3, art. 10 alin. (2) pct. 10 şi 27, art. 11 alin. (1), respectiv ale art. 12 alin. (1) şi (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea autorităţii naţionale pentru administrare şi reglementare în comunicaţii, aprobată prin legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 37 alin. (1) – (3), art. 40 alin. (2), art. 41 alin. (3) lit. a) şi alin. (4), art. 45 alin. (2), respectiv ale art. 75 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări ...

2. DECIZIE nr. 1.062 din 4 decembrie 2018 privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1058 din 13 decembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) pct. 12 şi art. 12 alin. (1) şi (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea autorităţii naţionale pentru administrare şi reglementare în comunicaţii, aprobată prin legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 30 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 62 alin. (1) şi (4) din legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele autorităţii naţionale pentru administrare şi reglementare în comunicaţii emite prezenta ...

3. ORDIN nr. 2.495 din 29 noiembrie 2018 privind aprobarea Listei ocupaţiilor elementare pentru care se pot organiza programe de calificare de nivel 1 EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1058 din 13 decembrie 2018

Având în vedere prevederile:- art. 14 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârii guvernului nr. 92/2018 pentru modificarea hotărârii guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii clasificării ocupaţiilor din românia - nivel grupă de bază, conform clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - isco 08;– hotărârii guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare;– ordinului ministrului educaţiei naţionale şi ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 5.039/2.126/2018 privind aprobarea corespondenţei dintre nivelurile cadrului naţional al calificărilor, actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de ...

4. ORDIN nr. M.214 din 30 noiembrie 2018 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1058 din 13 decembrie 2018

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din legea nr. 574/2004 privind semnul onorific În serviciul patriei pentru maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din legea nr. 574/2004, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. 1la data de 1 decembrie 2018 se conferă semnul onorific În serviciul patriei pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale maiştrilor militari şi subofiţerilor nominalizaţi în ...

5. ORDIN nr. M.213 din 30 noiembrie 2018 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui preot militar din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1058 din 13 decembrie 2018

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din legea nr. 573/2004 privind semnul onorific În serviciul patriei pentru ofiţeri, funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, şi preoţi militari, cu modificările ulterioare, şi ale art. 19 alin. (2) din legea nr. 195/2000 privind constituirea şi organizarea clerului militar,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din legea nr. 573/2004, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. 1la data de 1 decembrie 2018 se conferă semnul onorific În serviciul patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale preotului militar ...

6. ORDIN nr. S.M.Ap.-126 din 27 noiembrie 2018 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor soldaţi şi gradaţi profesionişti din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Statul Major al Apărării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1058 din 13 decembrie 2018

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din legea nr. 574/2004 privind semnul onorific În serviciul patriei pentru maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1^1) din legea nr. 574/2004, cu modificările şi completările ulterioare,şeful statului major al apărării emite prezentul ordin.art. 1la data de 1 decembrie 2018 se conferă semnul onorific În serviciul patriei pentru 15 ani de activitate în domeniul apărării soldaţilor şi gradaţilor profesionişti nominalizaţi în anexa nr. 1.art. 2la ...

7. DECIZIE nr. 307 din 12 decembrie 2018 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Ioniţă Mircea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1058 din 13 decembrie 2018

În temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 98 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicse constată încetarea de drept, la data de 4 decembrie 2018, a raportului de serviciu al domnului ioniţă mircea, inspector guvernamental în cadrul secretariatului general al guvernului, ca urmare a îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:secretarul general al guvernului,toni ...

8. HOTĂRÂRE nr. 961 din 7 decembrie 2018 privind modificarea descrierii tehnice a bunului imobil cu nr. MFP 153349 aparţinând domeniului public al statului şi aflat în administrarea Gărzii Forestiere Bucureşti, precum şi pentru actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea şi Gărzii Forestiere Bucureşti, instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1058 din 13 decembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea descrierii tehnice a bunului imobil cu nr. mfp 153349 ...

9. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 7 decembrie 2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1058 din 13 decembrie 2018

Prin programul de guvernare 2017-2020, guvernul româniei s-a angajat că toţi salariaţii din sistemul public vor beneficia de indemnizaţie de vacanţă sau primă de vacanţă, după caz, sub forma unui voucher de vacanţă. mai mult, tot în cadrul documentului program de guvernare 2017-2020 anterior citat, „măsurile urmărite de guvern vor conduce la creşterea numărului de locuri de muncă şi astfel la păstrarea forţei de muncă în românia“. astfel, obiectivul guvernului este să oprească „exodul forţei de muncă din domeniul turismului către alte state din relativa vecinătate a româniei“, stimulând acest domeniu prin acordarea voucherelor de vacanţă pentru angajaţii din sistemul ...

10. HOTĂRÂRE nr. 82 din 12 decembrie 2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1058 din 13 decembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnul deputat todor adrian, aparţinând grupului parlamentar al psd, trece de la comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport la comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în calitate ...

11. HOTĂRÂRE nr. 78 din 12 decembrie 2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1058 din 13 decembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- doamna deputat Şarapatin elvira, aparţinând grupului parlamentar al psd, trece de la comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale la comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016