Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 7 decembrie 2018  privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea  unor termene    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 7 decembrie 2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1058 din 13 decembrie 2018
    Prin Programul de guvernare 2017-2020, Guvernul României s-a angajat că toţi salariaţii din sistemul public vor beneficia de indemnizaţie de vacanţă sau primă de vacanţă, după caz, sub forma unui voucher de vacanţă.
    Mai mult, tot în cadrul documentului Program de guvernare 2017-2020 anterior citat, „măsurile urmărite de Guvern vor conduce la creşterea numărului de locuri de muncă şi astfel la păstrarea forţei de muncă în România“. Astfel, obiectivul Guvernului este să oprească „exodul forţei de muncă din domeniul turismului către alte state din relativa vecinătate a României“, stimulând acest domeniu prin acordarea voucherelor de vacanţă pentru angajaţii din sistemul public.
    Acordarea în perioada 1 iulie 2017-30 noiembrie 2018 a indemnizaţiilor de vacanţă sau a primelor de vacanţă, după caz, sub forma voucherelor de vacanţă, în valoare de 1.450 lei, s-a dovedit a fi o măsură cu efecte benefice asupra industriei turismului din România, precum şi încurajarea unui număr de 1,2 milioane de români, angajaţi ai instituţiilor de stat sau ai societăţilor în care statul este acţionar unic sau majoritar, să îşi petreacă concediile în ţară.
    Această măsură a condus în acest an la încasări şi cifre record cu privire la numărul de turişti.
    Potrivit Institutului Naţional de Statistică, România a înregistrat anul acesta o creştere de 4,1% în primul semestru a numărului de turişti în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Acest aspect se datorează în principal voucherelor de vacanţă, potrivit analizelor financiare comunicate şi de mediul privat.
    De altfel, un efect complementar al acestei măsuri a fost creşterea numărului de solicitări de autorizare a unităţilor de cazare. La nivel naţional, creşterea a fost de 10% comparativ cu primele nouă luni ale acestui an.
    Pentru că este o măsură care şi-a dovedit eficacitatea, Guvernul a luat decizia ca această măsură să fie prelungită pentru minimum următorii doi ani.
    Aplicarea, începând cu data de 1 ianuarie 2019, a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, prin acordarea voucherelor de vacanţă cu un nivel maxim al sumei de şase salarii minime brute pe ţară garantate în plată pentru un angajat, sau a dispoziţiilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, prin care salariaţii din sistemul bugetar beneficiază de o indemnizaţie de vacanţă la nivelul unui salariu de bază minim brut pe ţară, garantat în plată, va conduce la un impact negativ semnificativ asupra bugetului de stat şi, implicit, a bugetelor locale, în contextul creşterilor salariale deja produse, precum şi al majorării salariului minim pe economie.
    În aceste condiţii, exigenţele menţinerii echilibrului bugetar pot impune sistarea acordării acestor drepturi, cu consecinţe negative atât asupra drepturilor salariaţilor, cât şi asupra întregii industrii a turismului românesc.
    Măsura menţinerii acordării voucherelor de vacanţă, în cuantum de 1.450 lei, până la data de 31 decembrie 2020, prin aplicarea în continuare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la acordarea voucherelor personalului plătit din fonduri publice, reduce impactul negativ sus-menţionat.
    Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2017 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare, aprobată cu completări prin Legea nr. 99/2018, s-a înfiinţat Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare, structură fără personalitate juridică organizată la nivel de direcţie generală, prin schimbarea denumirii Direcţiei generale a tehnologiei informaţiei şi preluarea activităţii în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, precum şi a posturilor şi personalului aferent acestei activităţi de la aparatul central al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, de la Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice şi de la Comisia Naţională de Prognoză. Achiziţiile de echipamente, bunuri şi servicii din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor se realizează centralizat de către Ministerul Finanţelor Publice pentru toate instituţiile prevăzute la art. 1, cu excepţia echipamentelor pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, finanţate în baza Acordului de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013, ratificat prin Legea nr. 212/2013, cu modificările ulterioare, pentru care achiziţia se efectuează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
    La nivelul Ministerului Finanţelor Publice, aparatul central al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, de la Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice urmează să se implementeze proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile care cuprind şi componenta de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.
    În vederea asigurării implementării optime a acestor proiecte, cu respectarea termenelor şi graficului din acordurile de finanţare, se propune ca, în cazul achiziţiilor pentru echipamentele, bunurile şi serviciile din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor prevăzute în cadrul proiectelor, acestea să se efectueze în conformitate cu prevederile cererilor de finanţare aprobate.
    Totodată, având în vedere rolul Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare de realizare a unui management unitar şi coerent al domeniului TIC la nivelul întregii organizaţii a Ministerului Finanţelor Publice, se instituie obligaţia ca Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare să asigure serviciile şi suportul de specialitate pentru implementarea proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă, în ce priveşte domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.
    Prin art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, aprobată cu completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii de credite ai instituţiilor şi autorităţilor publice au obligaţia de a reduce cu 10% plăţile efectuate în anul 2018 pentru bunurile şi serviciile aferente întreţinerii şi funcţionării instituţiei.
    Această prevedere a produs efecte pe tot parcursul anului 2018, însă, având în vedere evoluţia preţurilor la utilităţi, există riscul ca instituţiile, deşi au prevăzute fonduri în bugetul aprobat pe acest an pentru plata facturilor aferente lunilor noiembrie/decembrie, să nu poată achita aceste facturi, întrucât nu ar respecta prevederile art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017.
    În aceste condiţii, instituţiile vor înregistra datorii la finele anului, datorii care vor afecta deficitul bugetar calculat în termeni ESA pe anul 2018. Pentru evitarea acestui risc, propunem abrogarea art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017.
    În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Alineatul (2) al articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Instituţiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, acordă, anual, în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2020, vouchere de vacanţă în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat."


    ART. II
    Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 13 iulie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 34
    Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019, cu excepţia:
    a) art. 24-27, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021;
    b) art. 35, care intră în vigoare la 3 zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I."

    2. După articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 34^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 34^1
    Până la data de 1 ianuarie 2021 prevederile prezentei legi nu se aplică voucherelor de vacanţă."

    3. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 36
    (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
    a) Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 13 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 23 mai 2006, cu modificările ulterioare.
    (2) La data de 1 ianuarie 2021 se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare."    ART. III
    Prevederile art. 26 alin. (4)-(6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021.

    ART. IV
    După alineatul (1) al articolului 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2017 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 854 din 30 octombrie 2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 99/2018, se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru echipamentele, bunurile şi serviciile din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor prevăzute în cadrul proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă, achiziţiile se efectuează în conformitate cu prevederile cererilor de finanţare aprobate.
(1^2) Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare asigură serviciile şi suportul de specialitate pentru implementarea proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă prevăzute la alin. (1^1), în ce priveşte domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor."


    ART. V
    Articolul 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 7 decembrie 2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul turismului,
                    Cristina Ionela Târteaţă,
                    secretar de stat
                    Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
                    Marius-Constantin Budăi
                    p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
                    Sirma Caraman,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 7 decembrie 2018.
    Nr. 107.

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016