Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 105 din 09 Februarie 2012 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 105 din 09 Februarie 2012

Monitorul Oficial 105 din 09 Februarie 2012 (M. Of. 105/2012)

1.  REGULAMENT din 20 decembrie 2011 de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale pentru personalul contractual din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 105 din 9 februarie 2012

──────────aprobat de ordinul nr. 2.682/c din 20 decembrie 2011, publicat în monitorul oficial al româniei nr. 105 din 9 februarie 2012.──────────art. 1(1) prin promovare se asigură evoluţia în carieră a personalului contractual, prin trecerea într-un grad superior, într-o treaptă profesională sau într-o funcţie superioară.(2) promovarea persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în grade sau trepte profesionale se face, de regulă, pe un post vacant ori temporar vacant, iar în situaţia în care nu există un asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acestea sunt încadrate într-unul de nivel imediat superior.(3) promovarea în grade ...

2.  REGULAMENT din 20 decembrie 2011 de organizare şi desfăşurare a activităţii de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 105 din 9 februarie 2012

──────────aprobat de ordinul nr. 2.682/c din 20 decembrie 2011, publicat în monitorul oficial al româniei nr. 105 din 9 februarie 2012.──────────cap. iorganizarea evaluării performanţelor profesionale individualeart. 1(1) evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual din sistemul administraţiei penitenciare constă în aprecierea obiectivă a activităţii acestuia.(2) scopul evaluării constă în:a) stabilirea gradului de compatibilitate a persoanei evaluate cu cerinţele cuprinse în fişa postului;b) fundamentarea activităţilor de promovare în funcţii, grade şi trepte profesionale;c) fundamentarea activităţilor de recompensare;d) identificarea nevoilor de formare profesională continuă;e) validarea programelor de recrutare, selecţie, încadrare;f) acordarea altor drepturi stabilite de actele normative în vigoare.(3) structura fişei postului ...

3.  ORDIN nr. 2.682/C din 20 decembrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual din sistemul administraţiei penitenciare şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale pentru personalul contractual din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 105 din 9 februarie 2012

Având în vedere prevederile art. 26 alin. (6) din legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, şi ale art. 42 din regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 286/2011,în temeiul art. 13 din hotărârea guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:art. 1se aprobă regulamentul de organizare şi ...

4. ACORD din 5 decembrie 2011 incheiat prin schimb de note verbale semnate la Bucuresti la 5 decembrie 2011 si la Skopje la 28 decembrie 2011, pentru confirmarea incetarii valabilitatii, in relatiile dintre Romania si Republica Macedonia, a Conventiei dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind colaborarea vamala, semnata la Bucuresti la 24 aprilie 1970 EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 9 februarie 2012

Nr. h2-3/2313ministerul afacerilor externe al româniei prezintã salutul sãu ambasadei republicii macedonia la bucureşti şi referitor la valabilitatea convenţiei dintre guvernul republicii socialiste românia şi guvernul republicii socialiste federative iugoslavia privind colaborarea vamalã, semnatã la bucureşti la 24 aprilie 1970, are onoarea de a comunica urmãtoarele:convenţia a fost menţinutã în vigoare între românia şi republica macedonia prin protocolul dintre guvernul român şi guvernul macedonean privind cadrul juridic bilateral, semnat la skopje la 8 martie 1996.la 9 aprilie 2001, comunitãţile europene şi statele lor membre, pe de o parte, şi republica macedonia, de cealaltã parte, au încheiat un acord de stabilizare ...

5. ORDIN nr. 80 din 23 ianuarie 2012 privind publicarea Acordului, incheiat prin schimb de note verbale semnate la Bucuresti la 5 decembrie 2011 si la Skopje la 28 decembrie 2011, pentru confirmarea incetarii valabilitatii, in relatiile dintre Romania si Republica Macedonia, a Conventiei dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind colaborarea vamala, semnata la Bucuresti la 24 aprilie 1970 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 9 februarie 2012

În baza art. 38 alin. (4) din legea nr. 590/2003 privind tratatele,ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin. articol unicse publicã în monitorul oficial al româniei, partea i, acordul, încheiat prin schimb de note verbale*) semnate la bucureşti la 5 decembrie 2011 şi la skopje la 28 decembrie 2011, pentru confirmarea încetãrii valabilitãţii, în relaţiile dintre românia şi republica macedonia, a convenţiei dintre guvernul republicii socialiste românia şi guvernul republicii socialiste federative iugoslavia privind colaborarea vamalã, semnatã la bucureşti la 24 aprilie 1970.---------*) traducere.  ministrul afacerilor externe,   teodor baconschibucureşti, 23 ianuarie 2012.nr. 80.nr. h2-3/2313ministerul afacerilor externe al româniei prezintã salutul sãu ambasadei republicii macedonia ...

6. ORDIN nr. 3.127 din 26 ianuarie 2012 privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Gradinita "Surasul Copiilor" din municipiul Blaj EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 9 februarie 2012

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitãţii educaţiei, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 87/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile hotãrârii guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calitãţii în Învãţãmântul preuniversitar (aracip), cu modificãrile ulterioare,luând în considerare dispoziţiile hotãrârii guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea metodologiei de evaluare instituţionalã în vederea autorizãrii, acreditãrii şi evaluãrii periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile hotãrârii guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar, ...

7. ORDIN nr. 3.126 din 26 ianuarie 2012 privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala "Sfantul Iosif" din municipiul Alba Iulia EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 9 februarie 2012

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitãţii educaţiei, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 87/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile hotãrârii guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calitãţii în Învãţãmântul preuniversitar (aracip), cu modificãrile ulterioare,luând în considerare dispoziţiile hotãrârii guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea metodologiei de evaluare instituţionalã în vederea autorizãrii, acreditãrii şi evaluãrii periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile hotãrârii guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar, ...

8. ORDIN nr. 3.125 din 26 ianuarie 2012 privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Gradinita "Millennium" din municipiul Cluj-Napoca EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 9 februarie 2012

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitãţii educaţiei, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 87/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile hotãrârii guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calitãţii în Învãţãmântul preuniversitar (aracip), cu modificãrile ulterioare,luând în considerare dispoziţiile hotãrârii guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea metodologiei de evaluare instituţionalã în vederea autorizãrii, acreditãrii şi evaluãrii periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile hotãrârii guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar, ...

9. ORDIN nr. 3.140 din 26 ianuarie 2012 privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant "postliceal", domeniul "mecanica", calificarea profesionala "tehnician tehnolog mecanic", nivelul de invatamant "liceal", profilul "resurse naturale si protectia mediului", domeniul "industrie alimentara", calificarea profesionala "tehnician in industria alimentara", nivelul de invatamant "liceal (ciclul inferior)", domeniul "estetica si igiena corpului omenesc", calificarea profesionala "frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist", domeniul "mecanica", calificarea profesionala "strungar", din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Transilvania" din municipiul Brasov EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 9 februarie 2012

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitãţii educaţiei, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 87/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile hotãrârii guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calitãţii în Învãţãmântul preuniversitar (aracip), cu modificãrile ulterioare,luând în considerare dispoziţiile hotãrârii guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea metodologiei de evaluare instituţionalã în vederea autorizãrii, acreditãrii şi evaluãrii periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile hotãrârii guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar, ...

10. ORDIN nr. 3.138 din 26 ianuarie 2012 privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant "postliceal", domeniul "comert", calificarea profesionala "tehnician activitati comerciale", domeniul "turism si alimentatie", calificarea profesionala "organizator de conferinte, congrese, targuri si expozitii", din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat Grupul Scolar "Grigore Moisil" din municipiul Deva EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 9 februarie 2012

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitãţii educaţiei, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 87/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile hotãrârii guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calitãţii în Învãţãmântul preuniversitar (aracip), cu modificãrile ulterioare,luând în considerare dispoziţiile hotãrârii guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea metodologiei de evaluare instituţionalã în vederea autorizãrii, acreditãrii şi evaluãrii periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile hotãrârii guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar, ...

11. ORDIN nr. 3.137 din 26 ianuarie 2012 privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant "postliceal", domeniul "silvicultura", calificarea profesionala "tehnician silvic", din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat Colegiul Tehnic din municipiul Piatra-Neamt EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 9 februarie 2012

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitãţii educaţiei, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 87/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile hotãrârii guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calitãţii în Învãţãmântul preuniversitar (aracip), cu modificãrile ulterioare,luând în considerare dispoziţiile hotãrârii guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea metodologiei de evaluare instituţionalã în vederea autorizãrii, acreditãrii şi evaluãrii periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile hotãrârii guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar, ...

12. ORDIN nr. 3.132 din 26 ianuarie 2012 privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant "liceal", profilul "tehnic", domeniul "mecanica", calificarea profesionala "tehnician constructii navale", domeniul "electronica automatizari", calificarea profesionala "tehnician electronist", din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat Colegiul "Anghel Saligny" din municipiul Tulcea EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 9 februarie 2012

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitãţii educaţiei, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 87/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile hotãrârii guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calitãţii în Învãţãmântul preuniversitar (aracip), cu modificãrile ulterioare,luând în considerare dispoziţiile hotãrârii guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea metodologiei de evaluare instituţionalã în vederea autorizãrii, acreditãrii şi evaluãrii periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile hotãrârii guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar, ...

13. ORDIN nr. 3.124 din 26 ianuarie 2012 privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Gradinita "Primii Pasi" din municipiul Timisoara EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 9 februarie 2012

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitãţii educaţiei, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 87/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile hotãrârii guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calitãţii în Învãţãmântul preuniversitar (aracip), cu modificãrile ulterioare,luând în considerare dispoziţiile hotãrârii guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea metodologiei de evaluare instituţionalã în vederea autorizãrii, acreditãrii şi evaluãrii periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile hotãrârii guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar, ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016