Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1022 din 20 Octombrie 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1022 din 20 Octombrie 2022

Monitorul Oficial 1022 din 20 Octombrie 2022 (M. Of. 1022/2022)

1. HOTĂRÂRE nr. 1.275 din 19 octombrie 2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1022 din 20 octombrie 2022

Având în vedere prevederile ordonanţei guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 4 alin. (1) lit. a) şi art. 10 alin. (2) lit. a) şi f) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al ...

2. ORDIN nr. 130 din 19 octombrie 2022 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1022 din 20 octombrie 2022

Având în vedere prevederile art. 72 alin. (1) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 12 alin. (2) şi (2^1) şi art. 17 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale metodologiei de determinare şi monitorizare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 117/2013, cu modificările şi completările ...

3. ORDIN nr. 6.067 din 10 octombrie 2022 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 5.498/2021 privind menţinerea acreditării Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1022 din 20 octombrie 2022

În conformitate cu prevederile:- art. 138 alin. (1) şi (2) şi ale art. 158 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale hotărârii guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare;– ordinului ministrului educaţiei nr. 3.651/2021 privind aprobarea metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare,luând în considerare adresa universităţii ...

4. ORDIN nr. 4.746/C din 13 octombrie 2022 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru 15, 20, 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, poliţiştilor de penitenciare cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1022 din 20 octombrie 2022

Având în vedere prevederile art. 115 alin. (3) din legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, şi în temeiul prevederilor art. 1, art. 4 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) şi art. 6 din legea nr. 574/2004 privind semnul onorific În serviciul patriei pentru maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale ordinului ministrului justiţiei nr. 2.980/c/2014 pentru aprobarea normelor metodologice privind condiţiile în care se conferă semnul onorific În serviciul patriei funcţionarilor publici cu ...

5. ORDIN nr. 3.194 din 13 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1022 din 20 octombrie 2022

Văzând referatul de aprobare al direcţiei personal şi structuri sanitare prin biroul drepturi salariale nr. a.r. 17.834 din 6.10.2022,având în vedere:- adresa spitalului de psihiatrie poiana mare nr. 3.795 din 12.05.2022;– ordinul ministrului sănătăţii nr. 697/2017*) privind aprobarea structurii organizatorice pentru spitalul de psihiatrie poiana mare;– ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.323/2022*) privind aprobarea organigramei spitalului de psihiatrie poiana mare,*) ordinele ministrului sănătăţii nr. 697/2017 şi nr. 1.323/2022 nu au fost publicate în monitorul oficial al româniei, partea i.în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi ale art. 14 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ...

6. HOTĂRÂRE nr. 1.282 din 19 octombrie 2022 privind aprobarea acordării de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, sesiunea 2022, şi la examenul naţional de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1022 din 20 octombrie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 57 alin. (4) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă acordarea de stimulente financiare după cum urmează:a) în valoare de 2.000 de lei fiecărui absolvent al clasei a viii-a care a obţinut media 10 la evaluarea naţională, sesiunea 2022;b) în valoare de 5.000 de lei fiecărui absolvent de liceu care a obţinut media 10 la examenul naţional de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022.art. 2sumele necesare acordării stimulentelor financiare prevăzute la art. 1 se alocă din bugetul aprobat pe anul 2022 ...

7. HOTĂRÂRE nr. 1.281 din 19 octombrie 2022 pentru derogarea de la prevederile art. 31 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1022 din 20 octombrie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicprin derogare de la prevederile art. 31 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 707 din 5 august 2004, cu modificările ulterioare, titularul planului naţional strategic al româniei privind politica agricolă comună 2023-2027 are obligaţia de a anunţa în mass-media şi pe propria pagină de internet organizarea unei şedinţe de dezbatere publică a proiectului de plan propus, inclusiv a raportului de mediu, cu cel puţin 10 zile ...

8. HOTĂRÂRE nr. 1.274 din 19 octombrie 2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1022 din 20 octombrie 2022

Având în vedere prevederile ordonanţei guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 4 alin. (1) lit. a) şi art. 10 alin. (2) lit. f) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al societăţii ...

9. HOTĂRÂRE nr. 1.272 din 19 octombrie 2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1022 din 20 octombrie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 25 din 11 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la anexa nr. 1 punctul i litera a, poziţiile 6 şi 9 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"6. complexul vile floreasca (dante, primăverii nr. 50, moliιre nr. 3-5 şi moliιre nr. 13-15);..................................................................................................9. complexul vile neptun (centrul de conferinţe club bazin şi obiectivul ambasador, punctul termic - ...

10. HOTĂRÂRE nr. 1.271 din 19 octombrie 2022 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "HORUS" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1022 din 20 octombrie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „horus“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea proiectului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului afacerilor interne, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.art. 3ministerul afacerilor ...

11. HOTĂRÂRE nr. 1.267 din 19 octombrie 2022 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Consolidare şi protecţie versanţi DN 7A km 63+200-km 86+601", judeţul Vâlcea EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1022 din 20 octombrie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se reaprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „consolidare şi protecţie versanţi dn 7a km 63+200-km 86+601“, judeţul vâlcea, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului transporturilor şi infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016