Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1005 din 29 Octombrie 2020 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1005 din 29 Octombrie 2020

Monitorul Oficial 1005 din 29 Octombrie 2020 (M. Of. 1005/2020)

3.  ORDIN nr. 2.814 din 1 octombrie 2020 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1005 din 29 octombrie 2020

În temeiul art. 147 alin. (17) din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 15 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii şi protecţiei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul finanţelor publice, ministrul muncii şi protecţiei sociale şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:art. 1(1) se ...

4.  HOTĂRÂRE nr. 925 din 28 octombrie 2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul programelor naţionale de sănătate, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1005 din 29 octombrie 2020

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului sars-cov-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, a legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 179/2020, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, publicată în monitorul oficial al româniei, partea ...

5.  HOTĂRÂRE nr. 924 din 28 octombrie 2020 privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1005 din 29 octombrie 2020

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului sars-cov-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, a legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 179/2020, cu completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdupă capitolul xiv din anexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei ...

6.  HOTĂRÂRE nr. 923 din 28 octombrie 2020 pentru aprobarea unor măsuri tranzitorii necesare aplicării unitare a normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a celor privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1005 din 29 octombrie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. itermenul prevăzut la art. 5 din hotărârea guvernului nr. 497/2020 pentru aprobarea normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a celor privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi a unor măsuri de aplicare a prevederilor regulamentului (ue) nr. 995/2010 al parlamentului european şi al consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, publicată în ...

7.  HOTĂRÂRE nr. 916 din 28 octombrie 2020 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1005 din 29 octombrie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. iv din legea nr. 202/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală, al art. 54 din legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 109 alin. (1^1) şi (2) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articolul i(1) pentru punerea în aplicare a prevederilor art. iv alin. (2) şi (3) din legea nr. 202/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative ...

8.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 188 din 28 octombrie 2020 privind unele măsuri temporare necesare pentru exercitarea funcţiei de conducător al compartimentului financiar-contabil din administraţia publică centrală EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1005 din 29 octombrie 2020

Pornind de la dificultăţile generate de restricţiile instituite pe teritoriul româniei pe perioada stării de urgenţă şi a stării de alertă în sectorul bugetar, din perspectiva imposibilităţii organizării concursurilor la nivelul administraţiei centrale în această perioadă, s-a conturat necesitatea adaptării cadrului legal existent astfel încât să devină posibilă ocuparea pe durata stării de urgenţă şi, după caz, de alertă a posturilor de conducător al compartimentului financiar-contabil rămase vacante,ţinând cont că, în situaţii excepţionale, organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul sistemului european de conturi (sec) trebuie să se realizeze numai în condiţii de siguranţă atât pentru ...

9.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 187 din 28 octombrie 2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţiile de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1005 din 29 octombrie 2020

Pentru asigurarea dreptului la învăţătură şi a dreptului la sănătate, în contextul pandemiei de sars-cov-2, este necesară asigurarea unei interacţiuni limitate între destinatarii actului didactic şi cadrele didactice, aspect care reclamă dotarea cu echipamente în domeniul tehnologiei informaţiei mobile, respectiv tablete/laptopuri cu acces la internet, dispozitive/echipamente electronice pentru o bună desfăşurare a procesului de învăţământ,în procesul de consultare publică pentru elaborarea ghidului solicitantului aferent acţiunii 2.3.3 - Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii tic sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură - secţiunea eeducaţie, axa prioritară 2 - tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (tic) pentru o economie digitală competitivă, programul ...

10.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 186 din 28 octombrie 2020 privind instituirea unor măsuri urgente pentru asigurarea necesarului de medici pe durata riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID-19 şi pentru modificarea art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1005 din 29 octombrie 2020

Având în vedere contextul actual generat de evoluţia situaţiei epidemiologice naţionale determinată de răspândirea coronavirusului sars-cov-2, pentru care a fost instituită starea de urgenţă prin decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul româniei şi prelungită prin decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul româniei, măsuri continuate prin declararea stării de alertă pe teritoriul româniei prin hotărârea guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19, cu modificările şi completările ulterioare, prelungită prin hotărârea guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe ...

11.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 185 din 28 octombrie 2020 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantităţi de păcură necesare asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populaţiei din municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1005 din 29 octombrie 2020

Întrucât necesitatea furnizării agentului termic pentru populaţia din municipiul drobeta-turnu severin, judeţul mehedinţi, reprezintă o situaţie socială stringentă, fiind insuficiente cantităţile de combustibil destinate asigurării unei funcţionări în bune condiţii pe perioada de iarnă,având în vedere faptul că lipsa căldurii ar constitui un impediment major şi în derularea activităţii spitalelor, grădiniţelor, creşelor cu program prelungit, şcolilor generale, liceelor şi agenţilor economici, beneficiari ai serviciului de termoficare în sistem centralizat şila nivelul populaţiei de pe raza unităţii administrativ-teritoriale există o situaţie extraordinară care poate afecta condiţiile de viaţă şi sănătate ale acesteia şi care prevalează asupra eventualului caracter general sau individual ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016