Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 916 din 28 octombrie 2020  privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară  la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, precum şi pentru modificarea  şi completarea unor acte normative în domeniul alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 916 din 28 octombrie 2020 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1005 din 29 octombrie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. IV din Legea nr. 202/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală, al art. 54 din Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 109 alin. (1^1) şi (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    Articolul I
    (1) Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. IV alin. (2) şi (3) din Legea nr. 202/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală se suplimentează bugetul Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională“, la titlul 20 „Bunuri şi servicii“ cu suma de 14.994 mii lei, reprezentând credite de angajament şi credite bugetare.
    (2) Ministerul Afacerilor Interne răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor alin. (1).
    (3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2020.
    (4) Sumele rămase neutilizate se restituie la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului până la sfârşitul anului 2020.

    ART. II
    Hotărârea Guvernului nr. 754/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 11 septembrie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (5), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) urmăresc îndeplinirea formalităţilor necesare pentru întocmirea şi transmiterea către Regia Autonomă „Monitorul Oficial“, în vederea imprimării, a machetelor buletinelor de vot;"

    2. La articolul 2 alineatul (5), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:
    "e^1) asigură transportul şi distribuirea materialelor de protecţie sanitară, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne şi al primarilor;"

    3. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 2^1
    (1) Ministerul Afacerilor Interne distribuie, prin intermediul instituţiilor prefectului, către primari, materiale de protecţie sanitară pentru sediile secţiilor de votare din ţară, potrivit prevederilor art. IV alin. (2) din Legea nr. 202/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală.
    (2) Instituţiile prefectului cu sprijinul primarilor asigură, prin personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale ale secţiilor de votare, odată cu predarea materialelor necesare desfăşurării procesului electoral, predarea către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare a materialelor de protecţie sanitară ce vor fi utilizate de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi operatorii de calculator ai acestora.
    (3) Materialele de protecţie sanitară vor fi depozitate împreună cu materialele necesare desfăşurării procesului electoral, urmând să fie utilizate de membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi operatorii de calculator în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 1.594/140/2020 privind stabilirea unor măsuri şi acţiuni de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfăşurarea în siguranţă a procesului electoral.
    (4) În zilele de 5 şi 6 decembrie 2020, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare se va asigura că membrii biroului electoral al secţiei de votare şi operatorii de calculator primesc şi utilizează, pe durata activităţilor desfăşurate în localul de vot, materiale de protecţie sanitară.
    (5) Fiecare membru al biroului electoral al secţiei de votare şi operator de calculator beneficiază, de regulă, de câte 5 măşti de protecţie şi 5 perechi de mănuşi.
    (6) Instituţiile prefectului cu sprijinul primarilor asigură, prin personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale ale secţiilor de votare, distribuirea a câte unei măşti de protecţie fiecărei persoane acreditate, delegat acreditat şi alegător care se prezintă la secţia de votare.
    (7) Instituţiile prefectului asigură distribuirea pentru ziua votării a câte unei măşti de protecţie fiecărei persoane care face parte din personalul de pază sau din personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale ale secţiilor de votare.
    (8) Materialele de protecţie sanitară neutilizate se predau instituţiilor prefectului, cu sprijinul primarilor, prin intermediul personalului prevăzut la alin. (2). Instituţiile prefectului predau materialele de protecţie sanitară neutilizate Ministerului Afacerilor Interne, în vederea utilizării acestora, potrivit Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare."

    4. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Primarii asigură, cu sprijinul prefecţilor, acţiunile de dezinfecţie a sediilor secţiilor de votare efectuate înaintea începerii activităţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi după finalizarea acesteia."

    5. La articolul 10, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
    "h) pot asigura, în limita fondurilor alocate, personal tehnic auxiliar necesar pentru sprijinirea activităţii birourilor electorale ale secţiilor de votare;"    ART. III
    Hotărârea Guvernului nr. 755/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii, organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 11 septembrie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:
    "e^1) cheltuielile pentru achiziţionarea materialelor de protecţie sanitară pentru membrii birourilor electorale, personalul tehnic auxiliar, persoanele acreditate, delegaţii acreditaţi, operatorii de calculator, personalul de pază şi alegători, în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, în conformitate cu prevederile art. IV alin. (1) şi (2) din Legea nr. 202/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală;"

    2. La articolul 2 alineatul (2), după litera q) se introduce o nouă literă, litera q^1), cu următorul cuprins:
    "q^1) cheltuielile de transport şi distribuire a materialelor de protecţie sanitară prevăzute la lit. e^1);"

    3. La articolul 3 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1) cu următorul cuprins:
    "f^1) 100 de lei pe zi de activitate pentru personalul tehnic auxiliar necesar pentru sprijinirea activităţii birourilor electorale ale secţiilor de votare, dar nu mai mult de 3 zile;"

    4. La articolul 5, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Plata indemnizaţiilor personalului tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie, al oficiilor electorale şi al birourilor electorale ale secţiilor de votare se face pe baza listelor de prezenţă avizate, după caz, de către preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie, ai oficiilor electorale sau ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, şi aprobate de către prefecţi.
(3) Plata indemnizaţiilor operatorilor de calculator ai secţiilor de votare se face pe baza listelor de prezenţă, avizate de către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi aprobate de către prefecţi, precum şi pe baza pontajelor furnizate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. Plata indemnizaţiilor operatorilor de calculator repartizaţi pe centre de votare se face pe baza pontajelor furnizate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale."

    5. La articolul 7 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
    "f) cheltuielile pentru achiziţionarea materialelor de protecţie sanitară prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. e^1);"

    6. La articolul 7 alineatul (2), literele b) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) indemnizaţiile personalului tehnic auxiliar al birourilor electorale, ale statisticienilor birourilor electorale de circumscripţie şi ai oficiilor electorale, ale informaticienilor, precum şi indemnizaţiile de protocol ale acestora;
    ……………………………………...................................……..
g) cheltuielile de transport, ambalare şi distribuire a materialelor, documentelor, a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului electoral, precum şi a materialelor de protecţie sanitară prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. e^1);"

    7. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul afacerilor interne,
                    Gheorghe Sorescu,
                    secretar de stat
                    p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
                    Zsombor Vajda
                    Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Ion Ştefan
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 28 octombrie 2020.
    Nr. 916.
    ANEXA 1

    (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 755/2020)
    BUGETUL ŞI STRUCTURA
    cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea
    alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020
     -mii lei -

┌───────────────┬──────────────────────────────────────┬───────┐
│ │Cheltuieli │ │
│ ├───────┬────────┬────────┬────────────┤ │
│Instituţia │ │ │Bunuri │Active │TOTAL │
│ │Capitol│Personal│şi │nefinanciare│ │
│ │ │ │servicii│ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
│I. Ministerul │ │ │ │ │ │
│Afacerilor │ │290.000 │190.154 │ │480.154│
│Interne │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
│1. Instituţiile│51.01 │290.000 │98.000 │ │388.000│
│prefectului │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
│TOTAL CAP 51.01│51.01 │290.000 │98.000 │ │388.000│
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
│TOTAL CAP 61.01│61.01 │ │92.154 │ │92.154 │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
│II. │ │ │ │ │ │
│Secretariatul │51.01 │150 │6.528 │ │6.678 │
│General al │ │ │ │ │ │
│Guvernului │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
│- Institutul │ │ │ │ │ │
│Naţional de │51.01 │150 │6.400 │ │6.550 │
│Statistică │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
│1. Aparat │51.01 │30 │400 │ │430 │
│propriu │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
│2. Direcţiile │ │ │ │ │ │
│teritoriale de │51.01 │120 │6.000 │ │6.120 │
│statistică │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
│- Administraţia│ │ │ │ │ │
│Naţională a │ │ │ │ │ │
│Rezervelor de │80.01 │ │128 │ │128 │
│Stat şi │ │ │ │ │ │
│Probleme │ │ │ │ │ │
│Speciale │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
│III. │ │ │ │ │ │
│Autoritatea │51.01 │5.216 │15.300 │845 │21.361 │
│Electorală │ │ │ │ │ │
│Permanentă │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
│1. Aparat │51.01 │260 │14.478 │370 │15.108 │
│propriu │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
│2. Biroul │ │ │ │ │ │
│Electoral │51.01 │4.956 │822 │475 │6.253 │
│Central │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
│IV. Ministerul │ │ │ │ │ │
│Afacerilor │51.01 │60.000 │62.000 │700 │122.700│
│Externe │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
│V. Serviciul de│ │ │ │ │ │
│Telecomunicaţii│61.01 │6.715 │1.897 │ │8.612 │
│Speciale │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
│VI. Agenţia │ │ │ │ │ │
│Naţională de │51.01 │ │650 │ │650 │
│Integritate │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
│VII. Consiliul │ │ │ │ │ │
│Naţional pentru│ │ │ │ │ │
│Studierea │51.01 │ │ │200 │200 │
│Arhivelor │ │ │ │ │ │
│Securităţii │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
│TOTAL GENERAL │ │362.081 │276.529 │1.745 │640.355│
└───────────────┴───────┴────────┴────────┴────────────┴───────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016