Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 186 din 28 octombrie 2020  privind instituirea unor măsuri urgente pentru asigurarea necesarului de medici pe durata riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID-19 şi pentru modificarea art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 186 din 28 octombrie 2020 privind instituirea unor măsuri urgente pentru asigurarea necesarului de medici pe durata riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID-19 şi pentru modificarea art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1005 din 29 octombrie 2020
    Având în vedere contextul actual generat de evoluţia situaţiei epidemiologice naţionale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru care a fost instituită starea de urgenţă prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi prelungită prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, măsuri continuate prin declararea stării de alertă pe teritoriul României prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, prelungită prin Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
    luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont că, în gestionarea cazurilor de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2, instituţiile sanitare publice întâmpină zilnic dificultăţi din cauza lipsei personalului medical în specialităţile: anestezie terapie intensivă, urgenţă, epidemiologie, radiologie, boli infecţioase, pneumologie, din spitalele desemnate să trateze cazurile confirmate cu COVID-19, necesare asigurării suportului medical adecvat pacienţilor,
    întrucât instituţiile cu rol în gestionarea, la nivel naţional, a situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 sunt în imposibilitatea de a asigura un răspuns coerent şi prompt din cauza lipsei personalului medical de specialitate care să poată fi detaşat la unităţile sanitare publice cu deficit de personal pentru a asigura tratamentul pacienţilor confirmaţi cu COVID-19 şi realizarea anchetelor epidemiologice,
    luând în considerare că această situaţie îngreunează acordarea asistenţei medicale, inclusiv a cazurilor severe care necesită intubare şi a pacienţilor ventilaţi mecanic fără să fie intubaţi. Zilnic sunt efectuate misiuni medicale de transfer, atât terestru cât şi aerian, al pacienţilor infectaţi cu coronavirusul SARS-CoV-2 din spitale unde s-a depăşit capacitatea de tratare, către alte spitale din ţară,
    având în vedere că situaţia prezentată întruneşte premisele unei situaţii urgente şi extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ potrivit, lipsa adoptării acestor măsuri cu celeritate poate avea consecinţe negative asupra capacităţii administrative de gestionare a riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID-19,
    luând în considerare faptul că potrivit dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata stării de alertă, posturile vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pot fi ocupate de funcţionari publici sau personal contractual, prin numire, fără concurs. Numirea se face prin ordin al ministrului sănătăţii şi încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă,
    în considerarea faptului că punerea în aplicare a acestei prevederi este de natură a crea dezechilibre în activitatea entităţilor cărora le sunt aplicabile prevederile art. 11 din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont de faptul că dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice naţionale şi internaţionale, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, impune luarea de măsuri imediate, astfel încât numirea în cadrul unităţilor aflate în subordinea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii să se facă prin act administrativ al conducătorului instituţiei sau al unităţii angajatoare şi cu încadrarea în limita numărului maxim de posturi aprobate de către ordonatorul principal de credite prin statul de funcţii,
    văzând că toate aceste aspecte vizează interesul public şi pot constitui o vulnerabilitate a modului de acţiune a structurilor implicate, constituind situaţii de urgenţă, extraordinare, ce nu pot fi amânate fără riscul unor blocaje ori disfuncţionalităţi instituţionale,
    luând în considerare că este necesară adoptarea unui act normativ care să asigure temeiul juridic pentru punerea în practică a măsurilor propuse, apreciem necesară adoptarea reglementărilor care fac obiectul prezentei ordonanţe, în regim de urgenţă.
    În considerarea faptului că statul este garant al dreptului la ocrotirea sănătăţii publice şi trebuie să ia măsuri pentru asigurarea acestui drept,
    întrucât aspectele vizate afectează sănătatea şi interesul public, iar reglementarea acestora nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanţă de urgenţă, iar în caz contrar nu se poate asigura un răspuns imediat şi eficient pentru limitarea consecinţelor produse de pandemia de COVID-19 la nivel naţional,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    (1) Se suplimentează statul de organizare al Spitalului de Urgenţă „Profesor Dr. Dimitrie Gerota“ Bucureşti subordonat Direcţiei medicale a Ministerului Afacerilor Interne, prin înfiinţarea Compartimentului Suport COVID-19 în cadrul secţiei Unitatea de Primiri Urgenţe, prevăzut cu 200 de posturi de medici rezidenţi care au promovat examenul de specialitate şi/sau de medici specialişti, într-una din specialităţile: anestezie terapie intensivă (ATI), medicină de urgenţă, epidemiologie, radiologie - imagistică medicală, boli infecţioase, pneumologie, pe durata prevăzută la art. 5, pe funcţii de personal contractual.
    (2) Activitatea Compartimentului Suport COVID-19 din cadrul Spitalului de Urgenţă „Profesor Dr. Dimitrie Gerota“ se află sub coordonarea directă a Direcţiei Generale Management Urgenţe Medicale din cadrul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Afacerilor Interne.

    ART. 2
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 31 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de la cele ale art. 554 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, posturile prevăzute la art. 1 sunt ocupate, fără concurs, de medici care nu au post, atât medici rezidenţi, cât şi medici specialişti.
    (2) Medicii încadraţi la Compartimentul Suport COVID-19 beneficiază, pe lângă salariul de bază, de sporurile acordate personalului medico-sanitar din Unitatea de primiri urgenţe a Spitalului de Urgenţă „Profesor Dr. Dimitrie Gerota“.

    ART. 3
    Medicii din cadrul Compartimentului Suport COVID-19 pot fi detaşaţi prin ordin al şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la unităţile sanitare publice cu deficit de personal, în vederea gestionării cazurilor de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2.

    ART. 4
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 180 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 31 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, medicii încadraţi în Compartimentul Suport COVID-19 din cadrul Spitalului de Urgenţă „Profesor Dr. Dimitrie Gerota“ care au fost angajaţi pe perioadă determinată pot ocupa, anterior încetării contractului individual de muncă, prin transfer, fără concurs, posturi vacante din sistemul sanitar public.
    (2) În cazul în care un post vacant este solicitat de mai mulţi medici, acesta este ocupat de medicul care a obţinut cea mai mare medie la examenul de specialitate.

    ART. 5
    Durata angajării medicilor la Compartimentul Suport COVID-19 din cadrul Spitalului de Urgenţă „Profesor Dr. Dimitrie Gerota“ este de şase luni, cu posibilitate de prelungire cu aceeaşi perioadă, în cazul în care situaţia epidemiologică o impune.

    ART. 6
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 193 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sumele necesare acordării salariilor de bază şi a sporurilor prevăzute la art. 2 alin. (2) sunt asigurate prin transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pe perioada în care medicii îşi desfăşoară activitatea în cadrul Compartimentului Suport COVID-19.
    (2) Sumele necesare plăţii indemnizaţiei de detaşare în cuantum de 50% din salariul de încadrare şi a diurnei zilnice de 2% din salariul de încadrare, pe perioada detaşării, potrivit prevederilor art. 19 alin. (3) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru medicii încadraţi la Compartimentul Suport COVID-19 din cadrul Spitalului de Urgenţă „Profesor Dr. Dimitrie Gerota“, se suportă din bugetul Ministerului Sănătăţii.

    ART. 7
    Articolul 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 15 mai 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    Pe durata stării de alertă, posturile vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea şi în coordonarea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pot fi ocupate prin numire, fără concurs, de funcţionari publici sau personal contractual care îndeplinesc cerinţele de ocupare stabilite în fişa postului şi în actele normative specifice domeniului de activitate, aplicabile categoriei de personal cu care este prevăzut a fi încadrat postul vacant, şi criteriile prevăzute de statutele profesionale specifice. Numirea în cadrul aparatului propriu al Ministerului Sănătăţii se face prin ordin al ministrului sănătăţii şi încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă. Numirea în cadrul unităţilor aflate în subordinea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii se face prin act administrativ al conducătorului instituţiei sau al unităţii angajatoare, cu încadrarea în limita numărului maxim de posturi aprobate de către ordonatorul principal de credite prin statul de funcţii, şi încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă."
                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul afacerilor interne,
                    Gheorghe Sorescu,
                    secretar de stat
                    Ministrul sănătăţii,
                    Nelu Tătaru
                    Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Ion Ştefan
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 28 octombrie 2020.
    Nr. 186.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016