Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
norme tehnice cu caracter metodologic din 30 septembrie 1992

‹‹ Pagina 3 din 6

Monitorul Oficial 633 bis din 18 August 2016 (M. Of. 633 bis/2016)

 PLAN DE MANAGEMENT din 27 iunie 2016 al sitului de importanţă comunitară ROSCI0240 Tăşad EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 633 bis din 18 august 2016

──────────* aprobat prin ordinul nr. 1.186 din 27 iunie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 633 din 18 august 2016────────── cuprinscap. 1 1.1. scurtă descriere a planului de management1.2. scurtă descriere a ariei naturale protejate1.3. cadrul legal referitor la aria naturală protejată şi la elaborarea planului de management1.4. procesul de elaborare a planului de management1.5. istoricul revizuirilor şi modificărilor planului de management1.6. procedura de implementare a planului de managementcap. 2descrierea ariei naturale protejate2.1. informaţii generale2.1.1. localizarea şi limitele ariei naturale protejate2.1.2. zonarea internă a ariei naturale protejate2.1.3. suprapuneri cu alte ...

Monitorul Oficial 605 bis din 09 August 2016 (M. Of. 605 bis/2016)

 PLANUL DE MANAGEMENT din 8 iunie 2016 al sitului de importanţă comunitară ROSCI0223 Sărăturile Ocna Veche EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 605 bis din 9 august 2016

──────────aprobat prin ordinul 1.072 din 08 iunie 2016 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i nr. 605 din 09 august 2016.──────────cuprins introducerecap. iaspecte descriptive demersuri conservative obiective de conservare relevanţa obiectivelor de conservarecap. iidescriere succintĂ a sitului geologie hidrologie şi hidrografie clima soluri floră şi vegetaţie faună starea actuală de conservare a sitului rosci0223 valoarea sitului rosci0223cap. iiiscopul, obiectivele Şi temele planului de management scopul pm temele pmcap. ivimplementarea planului de management repere bibliografice anexa 1 matrice strategie plan de management anexa 2 buget plan de management anexa 3 harta sit regulamentul sitului natura 2000 rosci0223 sărăturile ocna vecheintroducere planul de management al unei arii naturale protejate este definit ca fiind acel instrument tehnico-administrativ prin care se arată ce anume ...

Monitorul Oficial 192 bis din 15 Martie 2016 (M. Of. 192 bis/2016)

 PLAN DE MANAGEMENT din 25 ianuarie 2016 al sitului Natura 2000 ROSCI0362 - Râul Gilort EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 192 bis din 15 martie 2016

──────────aprobat de ordinul nr. 140 din 25 ianuarie 2016, publicat în monitorul oficial, partea i nr. 192 din 15 martie 2016.──────────cuprinscap. iintroducere1.1. scurtă descriere a planului de management1.2. scurtă descriere a ariei naturale protejate1.3. cadrul legal referitor la aria naturală protejată şi la elaborarea planului de management1.4. procesul de elaborare a planului de management1.5. procedura de modificare şi actualizare a planului de management1.6. procedura de implementare a planului de managementcap. iidescrierea ariei naturale protejate2.1. informaţii generale2.2. mediul abiotic2.3. mediul biotic2.4. informaţii socio-economice, impacturi şi ameninţăricap. iiievaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor3.1. evaluarea stării de conservare a fiecării specii ...

Monitorul Oficial 146 bis din 25 Februarie 2016 (M. Of. 146 bis/2016)

 PLAN DE MANAGEMENT din 14 decembrie 2015 al sitului de importanţă comunitară ROSCI0209 Racâş-Hida şi al ariei naturale protejate de interes naţional 2.684. Poiana cu narcise de la Racâş-Hida EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 146 bis din 25 februarie 2016

──────────aprobat prin ordinul nr. 1972 din 14 decembrie 2015, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i nr. 146 din 25.02.2016.──────────  cuprins capitolul i: introducere Şi context1.1. scurtă descriere a planului, scopului şi obiectivelor sale1.2. scopul şi categoria ariilor naturale protejate1.3. baza legală pentru aria protejată şi pentru planul de management1.4. procesul elaborării planului1.5. procedura de implementare capitolul ii: descrierea ariilor naturale protejate de la racÂŞ-hida2.1. informaţii generale2.1.1. localizare2.1.2. căi de acces2.1.3. folosinţa terenurilor2.1.4. forme de proprietate a terenurilor2.2. mediul fizico-geografic2.2.1. geologia2.2.2. geomorfologia2.2.3. clima2.2.4. hidrologia2.2.5. solurile2.3. mediul biotic2.3.1. flora şi vegetaţia2.3.2. fauna2.4. informaţii socio-economice şi culturale: perspectivă istorică2.5. informaţii ...

Monitorul Oficial 891 bis din 08 Decembrie 2014 (M. Of. 891 bis/2014)

 STRATEGIA NAŢIONALĂ din 18 noiembrie 2014 de sănătate 2014-2020 - Anexa 1*) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 891 bis din 8 decembrie 2014

──────────*) aprobată de hotărârea guvernului nr. 1028 din 18 noiembrie 2014, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 891 din 8 decembrie 2014.──────────cuprins1. introducere2. cadru strategic2.1 misiune, viziune, scop şi principii de bază2.2 valori2.3 arii strategice pentru sectorul de sănătate3. contextul actual al sistemului de sĂnĂtate3.1 profilul stării de sănătate a populaţiei3.2 performanţa sistemului de servicii de sănătate3.2.1. capacitatea de a răspunde nevoilor beneficiarului3.2.2. echitate şi protecţie financiară3.2.3. eficienţă şi sustenabilitate financiară4. scop Şi obiective generale. arii strategice prioritare4.1. aria strategicĂ de intervenŢie 1:"sĂnĂtate publicĂ"og.1. Îmbunătăţirea stării de sănătate şi nutriţie a femeii şi copiluluios 1.1. Îmbunătăţirea stării ...

Monitorul Oficial 881 din 25 Noiembrie 2015 (M. Of. 881/2015)

 STRATEGIA NAŢIONALĂ din 27 octombrie 2015 în domeniul achiziţiilor publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 881 din 25 noiembrie 2015

──────────aprobată prin hotărârea guvernului nr. 901 din 27 octombrie 2015, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 881 din 25 noiembrie 2015.──────────cuprinsintroducerestructura strategieiinformaţii generale relevantecadrul juridic, priorităţi şi politici existentedefinirea problemelora. cadrul legislativb. deficienţele sistemului instituţionalc. procesul de achiziţie publicăd. Întărirea capacităţii administrative a autorităţilor contractantee. monitorizare şi supervizareobiectivea. obiectivul generalb. obiective specificeprincipii generaledirecţii de acţiunerezultatele politicilor publice1. calitatea cadrului legislativ, inclusiv evaluarea opţiunilor de transpunere a noilor directive în legislaţia naţională2. coerenţa globală şi eficienţa sistemului instituţional3. regularitatea şi calitatea procesului de achiziţii publice4. capacitatea autorităţilor contractante, cu accent pe profesionalizare şi aspecte de integritate5. funcţiile de monitorizare şi ...

Monitorul Oficial 652 din 28 August 2015 (M. Of. 652/2015)

 LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 652 din 28 august 2015

────────────────────*) republicată în temeiul art. vi din legea nr. 184/2015 pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 490 din 3 iulie 2015, dându-se textelor o nouă numerotare.legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii a fost publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 372 din 28 aprilie 2006, rectificată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 391 din 5 mai 2006 şi, ulterior, a mai ...

Monitorul Oficial 778 bis din 27 Octombrie 2014 (M. Of. 778 bis/2014)

 PROGRAM din 15 octombrie 2014 statistic naţional anual 2014*) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 778 bis din 27 octombrie 2014

--------*) aprobat de hotărârea guvernului nr. 876/2014 publicată în monitorul oficial al româniei, partea i nr. 778 din 27 octombrie 2014.*font 9*cuprinsintroducere 1. statisticĂ economicĂ1.1. statistica agriculturii   lucrĂri Şi cercetĂri statistice ce se vor realiza de cĂtre insproducţia vegetală la principalele culturiefectivele de animale existente la 1 decembrie şi producţia animalăefectivele de bovine existente la 1 iunieefectivele de porcine existente la 1 maiactivitatea economică a unităţilor agricole cu personalitate juridicănumărul poziţiilor înscrise în registrul agricol, utilaje, instalaţii pentruagricultură şi silvicultură, mijloace de transport şi construcţii agricoleexistente în gospodăriile populaţiei/exploataţiile ...

Monitorul Oficial 891 din 08 Decembrie 2014 (M. Of. 891/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.028 din 18 noiembrie 2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de sănătate 2014-2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 8 decembrie 2014

Având în vedere dispoziţiile art. 1 alin. (5) lit. a) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile art. 2 alin. (3) şi art. 5 lit. a) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 2 lit. a) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 lit. f) din legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei ...

Monitorul Oficial 778 din 27 Octombrie 2014 (M. Of. 778/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 876 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea Programului statistic naţional anual 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. (6) din legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în românia nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă programul statistic naţional anual 2014, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.__________*) anexa se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 778 bis, care se poate achiziţiona de la centrul pentru relaţii cu publicul al regiei autonome "monitorul oficial", bucureşti, şos. panduri nr. 1.art. 2 autorităţile şi instituţiile publice care desfăşoară activităţi statistice cuprinse în cadrul programului statistic ...

‹‹ Pagina 3 din 6
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016