Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 4 februarie 2020  privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România  în anul 2021    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 4 februarie 2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 106 din 12 februarie 2020
    Având în vedere:
    - Regulamentul (UE) 2017/712 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a anului de referinţă şi a programului de date statistice şi de metadate privind recensământul populaţiei şi al locuinţelor prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, publicat în JOL 105 din 21.04.2017, care prevede, la articolul 3, că „Fiecare stat membru stabileşte o dată de referinţă care se înscrie în cursul anului 2021 pentru datele privind recensământul populaţiei şi al locuinţelor care urmează a fi transmise Comisiei (Eurostat). Statele membre informează Comisia (Eurostat) până la 31 decembrie 2019 cu privire la data de referinţă aleasă.“;
    – Regulamentul (UE) 2018/1.799 al Comisiei din 21 noiembrie 2018 privind stabilirea unei acţiuni statistice directe temporare pentru diseminarea tematicilor selectate ale recensământului populaţiei şi al locuinţelor din 2021, geocodate la nivel de griduri de 1 kmp; care prevede, la art. 9 alin. (1), ca rezultatele RPL2021, validate şi agregate referitoare la populaţia totală, la nivel de griduri de 1 kmp, trebuie furnizate Comisiei (Eurostat) până la data de 31 decembrie 2022,

    întrucât:
    - recensământul este o cercetare statistică de mare anvergură, care are ca obiectiv prioritar producerea de statistici oficiale naţionale şi europene, sub forma unor indicatori statistici, în condiţii de calitate, privind numărul şi distribuţia teritorială a populaţiei rezidente, a structurii demografice şi socioeconomice, date referitoare la gospodăriile populaţiei, precum şi la fondul locativ, condiţiile de locuit ale populaţiei şi clădirile în care se situează locuinţele.

    România, ca stat membru al Uniunii Europene, este obligată să efectueze recensământul populaţiei şi locuinţelor (RPL2021) în anul 2021 în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 763/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 privind recensământul populaţiei şi al locuinţelor şi a cerinţelor regulamentelor de implementare a acestuia;
    - colectarea datelor RPL 2021 trebuie să se realizeze în cursul anului 2021, motiv pentru care anii 2020 şi 2021 sunt cruciali pentru pregătirea şi efectuarea în bune condiţii a acestuia.
    Pentru respectarea termenelor propuse, începând cu anul 2020, trebuie realizate următoarele activităţi principale:
    • elaborarea instrumentarului statistic;
    • achiziţia şi punerea în funcţiune a componentelor sistemului informatic integrat care să permită, printre altele, colectarea on-line a datelor de recensământ;
    • recrutarea personalului suplimentar;
    • sectorizarea teritoriului localităţilor;
    • efectuarea recensământului de probă (pilot);
    • elaborarea campaniei de popularizare a recensământului şi derularea acţiunilor de popularizare;
    • recrutarea şi instruirea personalului pentru desfăşurarea activităţilor în teren;
    • elaborarea cerinţelor de prelucrare informatică a datelor;
    • dezvoltarea metodelor şi aplicaţiilor informatice necesare pentru prelucrarea şi validarea datelor, pentru asigurarea protecţiei şi confidenţialităţii datelor;
    • dezvoltarea infrastructurii necesare validării, prelucrării şi agregării datelor de recensământ;
    • distribuirea materialelor de recensământ în teritoriu;
    • organizarea activităţilor în teritoriu etc.


    Ţinând seama de:
    - scopul fundamental al recensământului, acela de a oferi informaţii esenţiale şi de calitate pentru politicile guvernamentale în domeniul economic şi social, inclusiv pentru dezvoltarea umană, pentru cercetare şi pentru mediul de afaceri;
    – riscul demarării de către Comisia Europeană a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor - infringement - stabilite României prin regulamentele amintite mai sus, în situaţia în care recensământul populaţiei şi locuinţelor nu poate fi desfăşurat în anul 2021 ca urmare a imposibilităţii pregătirii şi organizării acestuia, acţiuni care se întind pe o perioadă de 2 ani premergătoare recenzării,

    având în vedere:
    - situaţia extraordinară generată de faptul că procedura de avizare a proiectului de Lege privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, lansată încă din anul 2018, nu a reuşit să fie finalizată din cauza schimbărilor intervenite în componenţa anterioară a guvernelor României, ceea ce a determinat reluarea, în mod repetat, a procedurii de avizare, conducând astfel la imposibilitatea obţinerii tuturor avizelor necesare finalizării procedurii legislative parlamentare;
    – imposibilitatea definirii anumitor politici publice naţionale şi locale în domeniul social ca urmare a nerealizării recensământului populaţiei şi locuinţelor din cauza lipsei informaţiilor pe care recensământul le poate furniza. Prin urmare, nerealizarea recensământului ar conduce la imposibilitatea elaborării anumitor strategii, planificări strategice şi planuri de acţiune pe termen scurt şi lung ale statului român, care ar aduce o atingere gravă a interesului public, la nivel central şi local;
    – imposibilitatea accesării fondurilor europene nerambursabile ce vizează incluziunea socială ca urmare a lipsei informaţiilor cu privire la populaţie şi locuinţe, în situaţia în care recensământul populaţiei şi locuinţelor nu poate fi pregătit şi organizat cât mai curând, fapt care ar conduce automat la imposibilitatea desfăşurării recensământului în anul 2021.

    Astfel, nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgenţă atrage imposibilitatea pregătirii şi organizării recensământului populaţiei şi locuinţelor, operaţiuni care sunt necesare desfăşurării recensământului în anul 2021, fără de care acesta nu se poate realiza.
    Ţinând cont că cele prezentate mai sus vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu mai poate fi amânată, în sensul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, iar o eventuală legiferare pe altă cale decât delegarea legislativă nu ar fi de natură să înlăture de îndată consecinţele negative asupra societăţii în ansamblu care s-ar produce în urma imposibilităţii desfăşurării recensământului populaţiei şi locuinţelor pe fondul lipsei pregătirii şi organizării acestuia,
    aceste aspecte mai sus menţionate vizează interesul public şi constituie, în sensul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu mai poate fi amânată, iar o eventuală legiferare, pe altă cale decât delegarea legislativă, nu ar fi de natură să înlăture de îndată aceste consecinţe negative asupra societăţii în ansamblu.
    În temeiul art. 115 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    CAP. I
    Definiţii, clasificări şi nomenclatoare
    ART. 1
    În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) adresa locuinţă - adresa locuinţei unde se livrează serviciul sau utilitatea de către firmele furnizoare de utilităţi, inclusiv cele de telefonie fixă sau mobilă;
    b) anonimizarea - tehnică de prelucrare aplicată informaţiilor şi datelor cu caracter personal în vederea eliminării ireversibile a posibilităţii de identificare a persoanelor vizate;
    c) autorecenzarea - acţiunea prin care înregistrarea informaţiilor cuprinse în programul de observare al recensământului pentru o anumită unitate statistică este efectuată de către persoana însăşi;
    d) autorecenzarea asistată - acţiunea prin care înregistrarea informaţiilor cuprinse în programul de observare al recensământului pentru o anumită unitate statistică este efectuată de către persoana însăşi, cu sprijinul unui recenzor;
    e) cercetare statistică postrecensământ - sondaj desfăşurat la scurt timp după recensământ, în scopul evaluării gradului de acoperire şi a conţinutului recensământului;
    f) cetăţenia - în conformitate cu definiţia prevăzută în anexa la Regulamentul (UE) 2017/543 sunt stabilite normele de aplicare ale Regulamentului (CE) nr. 763/2008, respectiv specificaţiile tehnice pentru tematicile de recensământ şi pentru defalcările acestora;
    g) codul statistic de adresă, denumit în continuare CSA - cod numeric unic, generat în scopuri exclusiv statistice pentru fiecare adresă, folosit pentru a verifica dacă baza de date sau orice listă de adrese include o singură înregistrare pentru fiecare adresă şi pentru a se realiza legătura între înregistrări;
    h) confidenţialitatea informaţiilor statistice - protejarea datelor confidenţiale referitoare la unităţile statistice individuale, care sunt obţinute direct în scopuri statistice sau indirect din surse administrative ori din alte surse şi implică interzicerea utilizării datelor în alte scopuri decât cele statistice şi a divulgării ilegale a acestora; prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează ţinând seama de prevederile art. 51;
    i) criptare - proces de codificare a informaţiilor, inclusiv a datelor cu caracter personal, care sunt protejate prin măsuri tehnologice astfel încât să poată fi accesibile doar persoanelor autorizate;
    j) date criptate - datele asupra cărora s-a aplicat algoritmul de criptare;
    k) date anonimizate - date care, datorită originii sau modalităţii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;
    l) domiciliul - adresa înscrisă în actul de identitate românesc de către autorităţile competente;
    m) etnia - opţiunea unei persoane de a aparţine unui grup care îşi asumă o origine şi identitate istorică comună, prin una sau mai multe dintre caracteristicile referitoare la limbă, religie, tradiţii şi obiceiuri;
    n) gospodărie a populaţiei - grupul de două sau mai multe persoane care locuiesc împreună în mod obişnuit într-o unitate de locuit sau doar într-o parte a acesteia având, în general, legături de rudenie şi care se gospodăresc în comun - contribuie împreună la aprovizionarea şi la consumul de alimente şi de alte bunuri esenţiale traiului - şi participă integral sau parţial la bugetul de venituri şi cheltuieli. Persoanele care, la momentul de referinţă al recensământului, locuiesc şi se gospodăresc singure sunt considerate gospodării de o singură persoană. La fel se consideră şi persoanele care, deşi ocupă o locuinţă împreună cu alte persoane, declară că se gospodăresc singure;
    o) identificator statistic unic, denumit în continuare ISU - cod numeric unic, generat în scopuri exclusiv statistice pentru fiecare CNP, în urma aplicării asupra fiecărui CNP a unui algoritm specific de anonimizare utilizat într-o bază de date sau în orice listă de unităţi statistice şi folosit pentru a verifica că baza de date sau lista de unităţi statistice include o singură înregistrare pentru fiecare unitate statistică şi pentru a se realiza legătura între înregistrări;
    p) imputare prin metode statistice - inserarea unei valori artificiale, dar plauzibile cu privire la o anumită variabilă într-o înregistrare individuală care există deja într-o bază de date, dar care nu conţine această valoare sau conţine o valoare care nu este considerată plauzibilă;
    q) interviu faţă-în-faţă - metodă de colectare a datelor statistice prin care acestea se colectează de către un operator statistic, în cazul recensământului de către un recenzor, pe baza unui interviu purtat direct cu persoana intervievată, prin care operatorul statistic adresează întrebările incluse în formularul statistic şi înscrie în spaţiile special destinate răspunsurile pe care le-a dat persoana intervievată, respectiv recenzată. În general interviul faţă-în-faţă se desfăşoară la reşedinţa obişnuită a persoanei intervievate, respectiv recenzate;
    r) interviu proxy - metodă de colectare a datelor statistice prin care acestea se colectează de către un operator statistic, în cazul recensământului de către un recenzor, despre o anumită persoană, prin interviu cu o altă persoană în măsura în care aceasta deţine informaţii despre situaţia persoanei care ar trebui să fie intervievată, respectiv recenzată. Interviurile proxy se desfăşoară doar în cazuri excepţionale, după ce încercările repetate ale recenzorului de a contacta persoana ce trebuie recenzată au eşuat;
    s) înregistrări individuale - date referitoare la o persoană fizică destinate exclusiv procesării în scop statistic;
    t) limba maternă - limbă pe care o persoană şi-o însuşeşte încă din copilărie, fiind prima limbă transmisă şi utilizată prin intermediul familiei;
    u) nucleul familial - unitatea constituită din soţ sau partener şi soţie sau parteneră fără copii, soţ sau partener şi soţie sau parteneră cu copii necăsătoriţi sau unul dintre părinţi cu copii;
    v) operator statistic - persoana asimilată în cuprinsul prezentei ordonanţe de urgenţă ca parte a personalului de recensământ, atrasă temporar, pe bază de contract încheiat în temeiul Codului civil, pentru colectarea datelor în scop statistic de la gospodăriile populaţiei şi de la persoanele juridice cuprinse în cercetările statistice de interes naţional de tipul recensămintelor, aflată sub autoritatea unui producător de statistici oficiale şi la ale căror venituri obţinute din această activitate le sunt aplicabile prevederile art. 114 alin. (2) lit. a^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
    w) populaţia după domiciliu - numărul persoanelor cu cetăţenie română şi domiciliul pe teritoriul României, delimitat după criterii administrativ-teritoriale;
    x) populaţia rezidentă - totalitatea persoanelor cu cetăţenie română, străină sau fără cetăţenie, care au reşedinţa obişnuită pe teritoriul României;
    y) prelucrare - orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;
    z) procesarea datelor în scop statistic - etapă complexă a procesului statistic realizată prin activităţi de codificare, clasificare, validare, agregare, corelare, modelare, analiză statistică, stocare, arhivare, bazate pe metode ştiinţifice şi utilizând infrastructură şi aplicaţii informatice;
    aa) pseudonimizarea - prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informaţii suplimentare, cu condiţia ca aceste informaţii suplimentare să fie stocate separat şi să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică şi organizatorică în măsură să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile;
    bb) recenzarea - acţiunea prin care se realizează înregistrarea informaţiilor cuprinse în programul de observare al recensământului pentru o anumită unitate statistică de către un recenzor;
    cc) recenzarea on-line - acţiunea prin care înregistrarea informaţiilor cuprinse în programul de observare al recensământului pentru o anumită unitate statistică este efectuată de către persoana însăşi sau de către recenzor prin intermediul internetului, într-un formular electronic;
    dd) religia - un set de credinţe şi practici, de obicei implicând recunoaşterea unei fiinţe divine, puteri sau principiu superior, prin care persoanele aleg să îşi conducă viaţa atât în sens practic, cât şi în sens moral, indiferent dacă aceste credinţe şi practici sunt reprezentate de un grup organizat sau organizaţie;
    ee) reşedinţa obişnuită - definită în conformitate cu prevederile din art. 2 lit. d) din Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 privind recensământul populaţiei şi al locuinţelor;
    ff) scop statistic - cunoaşterea cantitativă a manifestării fenomenelor economice, sociale şi de mediu la nivelul ansamblului de unităţi statistice simple sau complexe de acelaşi fel. Pentru realizarea acestui scop se utilizează metode de colectare şi de procesare a datelor;
    gg) sectorizarea - operaţiunea de împărţire a suprafeţei ţării în zone bine delimitate, numite sectoare de recensământ, definite exclusiv în scopul organizării activităţii de colectare a datelor în teren şi de comensurare a normei recenzorilor. Suprafaţa şi forma lor variază de la o localitate la alta, în funcţie de tipul acesteia şi de forma de relief;
    hh) spaţiul colectiv de locuit - una sau mai multe clădiri distincte, aflate la aceeaşi adresă, destinate a fi locuite, pe perioade diferite de timp, de către grupuri relativ mari de persoane, în general nelegate între ele prin legături de rudenie, care sunt reunite, de regulă, în scopuri şi interese comune şi care pot folosi în comun unele spaţii şi instalaţii, cum ar fi băi, bucătării, săli de mese;
    ii) statistică oficială - activităţile reglementate prin Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale din România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau prin alte acte normative adoptate în temeiul acesteia, precum şi prin statutul Băncii Naţionale a României, în conformitate cu principiile fundamentale ale statisticii naţionale;
    jj) unitate administrativ-teritorială, denumită în continuare UAT - parte componentă a teritoriului ţării, cu populaţia şi instituţiile aferente, denumită şi organizată prin lege. În ţara noastră unităţile administrativ-teritoriale sunt judeţele, oraşele, dintre care unele sunt municipii şi comunele;
    kk) variabilă - o caracteristică a unităţii care este observată ce poate lua mai mult de o valoare dintr-un set de valori;
    ll) variabile de recensământ - variabilele care stau la baza calculării indicatorilor din statisticile oficiale solicitate de legislaţia naţională şi europeană de recensământ.


    ART. 2
    (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică următoarele clasificări şi nomenclatoare, în versiunea în vigoare la momentul de referinţă, fără ca această enumerare să fie exhaustivă:
    (i) NUTS - Nomenclatorul unităţilor teritoriale pentru statistici la nivelul Uniunii Europene în sensul Regulamentului (CE) nr. 1.059/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităţilor teritoriale de statistică (NUTS), cu modificările ulterioare;
    (ii) SIRUTA - Sistemul informatic al Registrului unităţilor administrativ-teritoriale;
    (iii) ŢĂRI - Nomenclatorul ţărilor, ISO 3166;
    (iv) Clasificarea ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutul Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    (v) ISCED - Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei - ISCED2011;
    (vi) Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutul Naţional de Statistică nr. 337/2007 (CAEN Rev. 2);
    (vii) Nomenclatorul etniilor şi al limbilor materne;
    (viii) Nomenclatorului religiilor din România;
    (ix) Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ din România;

    (2) Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 28 au obligaţia să utilizeze clasificările şi nomenclatoarele prevăzute la alin. (1) şi nomenclatoarele în vigoare la momentul de referinţă, elaborate conform Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România.

    CAP. II
    Dispoziţii generale
    ART. 3
    (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează organizarea şi desfăşurarea în anul 2021, pe întreg teritoriul ţării, a recensământului populaţiei şi locuinţelor în România, în conformitate cu cerinţele pe plan naţional şi cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 privind recensământul populaţiei şi locuinţelor şi ale regulamentelor de punere în aplicare aferente rundei 2021 de recensăminte şi cu recomandările Comisiei economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite, precum şi producerea indicatorilor statistici de recensământ.
    (2) Recensământul din anul 2021 are ca obiectiv prioritar producerea de statistici oficiale naţionale şi europene, sub forma unor indicatori statistici, în condiţii de calitate, privind numărul şi distribuţia teritorială a populaţiei rezidente, a structurii demografice şi socioeconomice, date referitoare la gospodăriile populaţiei, precum şi la fondul locativ, condiţiile de locuit ale populaţiei şi clădirile în care se situează locuinţele.

    ART. 4
    (1) Organizarea şi efectuarea recensământului se realizează sub aspect tehnico-metodologic de către Institutul Naţional de Statistică, în concordanţă cu regulamentele Uniunii Europene, precum şi cu normele Comisiei economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite în domeniul recensământului populaţiei şi al locuinţelor, sub coordonarea şi controlul Comisiei centrale pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor.
    (2) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se constituie Comisia centrală pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor din anul 2021, denumită în continuare CCRPL2021, structură fără personalitate juridică, în componenţa prevăzută în anexa nr. 1.
    (3) Nominalizarea persoanelor care intră în componenţa CCRPL2021 se face de către conducătorul fiecărei instituţii implicate, respectiv de către preşedintele Asociaţiei oraşelor din România, al Asociaţiei comunelor din România, al Asociaţiei municipiilor din România şi al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România.
    (4) CCRPL2021 răspunde de pregătirea, conducerea, coordonarea şi monitorizarea lucrărilor necesare efectuării recensământului, având următoarele atribuţii principale:
    a) adoptă hotărâri în îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de prezentul act normativ;
    b) aprobă Programul de desfăşurare al activităţilor Recensământului populaţiei şi locuinţelor, metodologia de recenzare şi de prelucrare a datelor;
    c) aprobă normele de funcţionare şi atribuţiile comisiilor de recensământ judeţene, a municipiului Bucureşti, municipale, orăşeneşti, ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi comunale, în componenţa prevăzută în anexa nr. 2;
    d) coordonează implementarea hotărârilor Guvernului privind bugetul recensământului, privind componenţa, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Unităţii de coordonare şi implementare a recensământului, denumită în continuare UCIR, şi, respectiv, ale Unităţilor judeţene de implementare a recensământului, denumite în continuare UJIR, privind specificaţiile tehnice pentru transmiterea datelor din sursele administrative, privind stabilirea formei şi conţinutului instrumentarului recensământului, a clasificărilor şi nomenclatoarelor utile recensământului şi a proiectelor altor acte normative;
    e) aprobă metodologia de realizare a sectorizării teritoriului, îndrumă acţiunile de împărţire a teritoriului unităţilor administrativ-teritoriale în sectoare de recensământ;
    f) coordonează acţiunile de recrutare şi instruire a întregului personal care participă la efectuarea lucrărilor de recensământ;
    g) aprobă Strategia de promovare şi comunicare a recensământului;
    h) aprobă Programul final de diseminare al rezultatelor recensământului, elaborat de UCIR;
    i) publică rezultatele provizorii ale recensământului.

    (5) În pregătirea, organizarea şi desfăşurarea recensământului CCRPL2021 colaborează cu următoarele autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale sau alte instituţii publice, în funcţie de specificul fiecăreia:
    a) consiliile judeţene;
    b) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
    c) ministerele care deţin surse administrative sau gestionează date privind persoanele, clădirile, locuinţele, spaţiile colective de locuit, gospodăriile şi familiile;
    d) alte instituţii publice de interes naţional sau local.

    (6) Pentru pregătirea, organizarea, conducerea şi efectuarea lucrărilor de recensământ, la nivel teritorial se constituie comisii de recensământ judeţene, a municipiului Bucureşti, municipale, orăşeneşti, ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi comunale, în componenţa prevăzută în anexa nr. 2.
    (7) Comisiile prevăzute la alin. (6) poartă răspunderea pentru efectuarea recensământului în bune condiţii pe teritoriul în care îşi desfăşoară activitatea, conform instrucţiunilor CCRPL2021.
    (8) CCRPL2021 şi comisiile prevăzute la alin. (6) îşi încetează activitatea la data publicării rezultatelor provizorii ale recensământului, iar rezultatele definitive şi detaliate sunt diseminate de Institutul Naţional de Statistică.

    ART. 5
    (1) Fac obiectul recenzării la recensământul din România:
    a) persoanele cu cetăţenie română, străină sau fără cetăţenie, cu reşedinţa obişnuită în România;
    b) persoanele cu cetăţenie română, cu domiciliul în România, dar cu reşedinţa în altă ţară pentru o perioadă mai mică de 12 luni;
    c) persoanele cu cetăţenie română care sunt membri ai personalului misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României în străinătate, membrii forţelor armate naţionale staţionate în restul lumii, personalul naţional al bazelor ştiinţifice naţionale stabilite în afara teritoriului geografic al ţării, persoanele de cetăţenie română care sunt membri ai echipajelor navelor de pescuit, altor nave, aeronave şi platforme plutitoare operând parţial sau în întregime în afara teritoriului economic;
    d) gospodăriile şi nucleele familiale;
    e) clădirile de locuit;
    f) clădirile cu altă destinaţie decât cea de locuit, dacă există cel puţin o locuinţă în acestea;
    g) locuinţele situate în orice clădire, indiferent de forma de proprietate, de pe teritoriul României;
    h) spaţiile colective de locuit.

    (2) Nu se înregistrează la recensământ persoanele care nu deţin cetăţenie română din cadrul reprezentanţelor diplomatice, consulare şi comerciale sau al reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale şi nici membrii familiilor lor, personalul forţelor armate străine, personalul flotei comerciale navale şi aeriene - cetăţeni străini, care la momentul de referinţă al recensământului se află temporar pe teritoriul ţării.
    (3) La recensământ nu se înregistrează clădirile situate pe teritoriul României deţinute cu titlu de proprietate de alte state, administrate de reprezentanţele diplomatice şi consulare ale ţărilor respective sau de reprezentanţele organizaţiilor internaţionale, dacă în cadrul lor nu au domiciliul sau reşedinţa cetăţeni români.

    ART. 6
    (1) Persoanele sunt înregistrate la locul unde îşi au reşedinţa obişnuită în România.
    (2) Persoanele absente temporar din gospodărie sunt înregistrate la reşedinţa lor obişnuită, pe baza informaţiilor furnizate de celelalte persoane din gospodărie sau a informaţiilor furnizate pe plan local, de alte persoane precum administratorii de bloc, vecini, rude, cunoştinţe, în măsura în care deţin aceste informaţii.

    ART. 7
    Recensământul se desfăşoară în conformitate cu termenele prevăzute în Programul de desfăşurare al activităţilor Recensământului populaţiei şi locuinţelor, care este elaborat de UCIR, constituită conform art. 16.

    ART. 8
    (1) Recenzarea persoanelor care locuiesc în imobilele aflate în administrarea unităţilor aparţinând Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, ale Ministerului Justiţiei şi a altor unităţi speciale se face de către persoane nominalizate de aceste instituţii, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale normelor specifice elaborate de acestea şi avizate de către UCIR.
    (2) Recenzarea persoanelor private de libertate se face în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale normelor specifice elaborate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, denumită în continuare A.N.C., şi de către Ministerul Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I., şi avizate de către UCIR.
    (3) Recenzarea cetăţenilor români plecaţi în străinătate în cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare se face de către Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare M.A.E., în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale normelor specifice elaborate de M.A.E. şi avizate de către UCIR.

    ART. 9
    (1) În vederea colectării datelor şi obţinerii rezultatelor definitive ale recensământului, Institutul Naţional de Statistică (I.N.S.) creează, completează şi prelucrează o bază de date cu înregistrări individuale, numită în continuare „baza de recensământ RPL2021“.
    (2) Informaţiile cu care se încarcă baza de recensământ RPL2021 se vor obţine prin:
    a) colectare indirectă din surse administrative, prin completarea răspunsurilor la unele întrebări din formularele electronice de către I.N.S. cu informaţiile regăsite în baze de date ale unor instituţii centrale şi locale - surse administrative;
    b) colectare directă de la populaţie: autorecenzare on-line, interviu faţă-în-faţă asistat de calculator;
    c) imputare prin metode statistice.

    (3) Autorecenzarea se poate realiza:
    a) de pe echipamentul propriu al persoanei care se auto-recenzează sau al gospodăriei din care aceasta face parte;
    b) de pe echipamente puse la dispoziţie de către UJIR-uri prin intermediul primăriilor şi instalate în spaţii special amenajate.


    ART. 10
    (1) Pentru verificarea practică a conţinutului formularelor, a instrucţiunilor, a programului de recenzare şi de prelucrare, precum şi a măsurilor organizatorice, în cursul anului 2020 se desfăşoară un recensământ de probă.
    (2) Participarea la recensământul de probă a persoanelor este obligatorie.
    (3) Personalului de recensământ care participă la recensământul de probă îi revin obligaţiile de la art. 45 şi art. 46 alin. (1) şi (3) din prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (4) Recensământul de probă se efectuează cu recenzori selectaţi în acest scop.
    (5) Pentru recensământul de probă, instituţiilor prevăzute la art. 28 le revin obligaţiile prevăzute la art. 30 din prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (6) În cazul recensământului de probă se aplică în mod corespunzător prevederile cap. VIII - Răspunderea juridică şi sancţiuni.
    (7) Personalul prevăzut la alin. (4) beneficiază de aceleaşi drepturi şi obligaţii prevăzute la cap. VI - Drepturi şi obligaţii.

    ART. 11
    (1) Pentru verificarea calităţii informaţiilor înregistrate la recensământ se organizează o cercetare statistică postrecensământ în perioada noiembrie-decembrie 2021; aceasta se efectuează cu recenzori selectaţi în acest scop, conform instrucţiunilor elaborate de către UCIR constituită conform prevederilor art. 16 alin. (1).
    (2) Personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază de aceleaşi drepturi şi obligaţii prevăzute la cap. VI - Drepturi şi obligaţii.

    ART. 12
    (1) În vederea asigurării unei comunicări eficiente a informaţiilor către populaţie şi a unei transparenţe maxime a lucrărilor recensământului se înfiinţează pe lângă I.N.S., în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Consiliul de comunicare şi transparenţă pentru runda 2021 a recensământului, organ consultativ, denumit în continuare Consiliul.
    (2) Consiliul are următoarele atribuţii:
    a) promovează recensământul şi comunică opiniei publice principalele caracteristici ale recensământului, modalităţile de organizare şi de recenzare, drepturile şi obligaţiile ce revin persoanelor, modalităţile de diseminare şi semnificaţia rezultatelor provizorii şi a celor definitive;
    b) asigură transparenţa modului de lucru în ceea ce priveşte pregătirea şi desfăşurarea recensământului sub aspectul respectării deontologiei profesionale pe parcursul desfăşurării recensământului;
    c) susţine efectuarea recensământului, mobilizează populaţia prin mesaje şi apariţii în mass-media.


    ART. 13
    Mesajele de popularizare a recensământului în mass-media au caracter de mesaje de interes public.

    ART. 14
    (1) Consiliul are următoarea componenţă:
    a) preşedintele Academiei Române;
    b) un reprezentant al Administraţiei Prezidenţiale;
    c) trei reprezentanţi ai Parlamentului României;
    d) un reprezentant al grupurilor parlamentare ale minorităţilor naţionale din Parlamentul României;
    e) un reprezentant al Camerei de Comerţ şi Industrie a României;
    f) un reprezentant al Confederaţiei Naţionale a Patronatului Român;
    g) un reprezentant al Academiei Române;
    h) trei reprezentanţi ai organizaţiilor nonguvernamentale din domeniul dezvoltării economice şi sociale;
    i) un reprezentant al Societăţii Române de Televiziune, denumită în continuare S.R.T.;
    j) un reprezentant al Societăţii Române de Radiodifuziune, denumită în continuare S.R.R.;
    k) doi reprezentanţi ai presei scrise din domeniul economico-social, financiar;
    l) un reprezentant al mediului universitar cu profil economic şi sociologic;
    m) doi reprezentanţi ai institutelor de cercetare cu profil economic, social şi sociologie.

    (2) Preşedintele I.N.S. şi preşedintele Consiliului Statistic Naţional sunt membri de drept.
    (3) Membrii Consiliului sunt propuşi, la solicitarea I.N.S., de organismele şi instituţiile prevăzute la alin. (1), din cadrul structurilor de conducere ale acestora şi sunt numiţi astfel:
    a) membrii Consiliului prevăzuţi la alin. (1) lit. a) şi e)-m) sunt numiţi prin decizie a prim-ministrului;
    b) membrul Consiliului prevăzut la alin. (1) lit. b) este numit prin decret al Preşedintelui României;
    c) membrii Consiliului prevăzuţi la alin. (1) lit. c) şi d) sunt numiţi prin hotărâre a plenului celor două Camere ale Parlamentului României.

    (4) Membrii Consiliului beneficiază de o indemnizaţie de participare la şedinţă egală cu 25% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Suma totală a indemnizaţiilor pentru un membru al Consiliului nu poate depăşi într-o lună salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
    (5) Indemnizaţiile de participare la şedinţă acordate membrilor Consiliului prevăzute la alin. (4) se plătesc din bugetul recensământului prin I.N.S.

    ART. 15
    (1) Preşedintele Academiei Române este şi preşedintele Consiliului. Acesta este ajutat de doi vicepreşedinţi, aleşi prin vot deschis, cu majoritate simplă, din rândul membrilor acestuia.
    (2) Consiliul elaborează şi aprobă regulamentul propriu de funcţionare.
    (3) Consiliul se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui acestuia.
    (4) În activitatea sa, Consiliul este asistat de un secretariat asigurat de I.N.S., din personalul său de specialitate.
    (5) Consiliul elaborează un raport anual asupra activităţii desfăşurate, pe care îl dă publicităţii, până la sfârşitul trimestrului I al anului următor, pe pagina proprie de internet a recensământului, https://www.recensamantromania.ro/.
    (6) Consiliul îşi încetează activitatea la data de 31 martie 2023.

    ART. 16
    (1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la nivelul I.N.S. se constituie UCIR, care are responsabilitatea organizării şi desfăşurării recensământului la nivel naţional şi local, sub aspect tehnico-metodologic. Acesta este condus de către un reprezentant al I.N.S. în calitate de coordonator general, numit de preşedintele I.N.S.
    (2) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la nivelul direcţiilor teritoriale de statistică se constituie UJIR-uri care au responsabilitatea pregătirii, organizării şi desfăşurării recensământului la nivel local, conducerea fiind exercitată de directorii executivi ai direcţiilor teritoriale de statistică.
    (3) Componenţa, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile UCIR şi, respectiv, ale UJIR sunt reglementate prin hotărâre a Guvernului, la iniţiativa I.N.S. şi a Secretariatului General al Guvernului, denumit în continuare S.G.G.
    (4) Personalul de recensământ din teritoriu este format din recenzori, recenzori şefi, coordonatori, recenzori pentru recensământul de probă, recenzori pentru cercetarea statistică post-recensământ, care reprezintă categorii ale operatorului statistic definit la art. 1 lit. v).
    (5) Personalul prevăzut la alin. (4) este selectat din rândul personalului din primării, instituţiile prefectului, consiliile judeţene, instituţii deconcentrate, al personalului didactic, al specialiştilor în economie, informatică şi în alte domenii, precum şi din rândul pensionarilor, studenţilor şi al altor persoane, având cel puţin studii medii absolvite.

    ART. 17
    În vederea realizării lucrărilor recensământului, I.N.S. şi direcţiile teritoriale de statistică angajează, în vederea desfăşurării de activitate în cadrul UCIR şi, respectiv, UJIR-urilor, persoane cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, cu încadrarea în numărul de posturi stabilit în acest scop prin hotărâre de Guvern.

    ART. 18
    (1) Bugetul şi categoriile de cheltuieli pentru recensământ se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la iniţiativa I.N.S. şi a Secretariatului General al Guvernului.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului în anul 2020, prin hotărârea de la alin. (1), se alocă sume pentru ordonatorii principali de credite cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea recensământului.
    (3) Pentru municipii, oraşe, comune şi sectoarele municipiului Bucureşti, sumele pentru plata personalului de recensământ din teritoriu prevăzut la art. 16 alin. (4) se asigură din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate în anexa la legea bugetului de stat într-o poziţie globală distinctă. Repartizarea sumelor pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea I.N.S. Cu sumele repartizate se rectifică bugetele locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în vederea efectuării plăţilor către personalul de recensământ.

    ART. 19
    La delimitarea unităţilor de recenzare pentru întregul teritoriu al ţării, precum şi pentru organizarea şi efectuarea operaţiilor de colectare a informaţiilor sunt prelucrate, în condiţiile legii, date şi informaţii, inclusiv date cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, denumit în continuare RNEP, şi alte surse administrative, materiale cartografice şi informaţii din statistica curentă, precum şi din recensămintele anterioare.

    ART. 20
    (1) În funcţie de tipul indicatorilor statistici, rezultatele definitive ale recensământului se diseminează pe următoarele niveluri de dezagregare: total ţară, macro-regiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe, comune, oraşe, municipii, sectoare ale Municipiului Bucureşti şi griduri de 1 kmp, în condiţiile asigurării confidenţialităţii datelor.
    (2) Programul final de diseminare a rezultatelor recensământului va fi elaborat de UCIR şi aprobat prin hotărâre a CCRPL2021.

    CAP. III
    Etapele recensământului
    ART. 21
    Momentul de referinţă al recensământului din anul 2021 este ora „0“ din ziua de 1 mai 2021.

    ART. 22
    (1) Baza de date pentru RPL2021 cu date pentru clădiri şi locuinţe se realizează până la 31 august 2021;
    (2) În perioada iulie-noiembrie 2021 se desfăşoară, etapizat, recenzarea populaţiei şi locuinţelor.
    (3) Identificarea persoanelor se realizează pe baza CNP.
    (4) În luna iulie 2021 se realizează colectarea indirectă a variabilelor din programul de observare al recensământului identificate în surse administrative.
    (5) Pentru fiecare persoană alocată unei adrese de domiciliu din RNEP se completează o serie de variabile din formularul electronic individual prin preluare din sursele administrative disponibile.
    (6) În perioada august-septembrie 2021 se realizează colectarea on-line a înregistrărilor individuale şi a celor referitoare la gospodării, locuinţe şi clădiri - autorecenzarea on-line.
    (7) Fiecare persoană cu reşedinţa obişnuită în România trebuie să se autorecenzeze accesând pe Internet propriul formular individual P, completat deja parţial cu anumite date obţinute prin colectarea indirectă, pe baza unui nume de utilizator şi a unei parole, şi să realizeze, după caz, următoarele modificări sau completări:
    a) să modifice informaţii deja completate în formular prin colectarea indirectă din surse administrative care nu corespund cu realitatea;
    b) să completeze adresa reşedinţei obişnuite în cazul în care aceasta nu corespunde cu adresa de domiciliu;
    c) să completeze răspunsurile la toate întrebările din formularul individual;
    d) să completeze răspunsurile la toate întrebările din formularul gospodăriei din care face parte dacă acesta nu a fost completat deja de un alt membru al gospodăriei;
    e) să completeze răspunsurile la toate întrebările referitoare la clădirea în care este amplasată locuinţa, în cazul în care răspunsurile la aceste întrebări nu sunt deja completate.

    (8) În perioada octombrie-noiembrie 2021 se realizează în teren colectarea prin interviu faţă-în-faţă asistată de calculator a înregistrărilor individuale, pentru acele persoane pentru care nu s-a realizat autorecenzarea on-line.
    (9) În perioada octombrie-noiembrie 2021 se realizează în teren colectarea prin interviu asistată de calculator a clădirilor şi locuinţelor, pentru care nu s-a realizat autorecenzarea on-line.
    (10) În perioada decembrie 2021-ianuarie 2022 se realizează asigurarea completitudinii înregistrărilor individuale privind persoanele, gospodăriile, locuinţele şi clădirile. Aceasta se realizează prin imputare prin metode statistice, din surse statistice şi administrative, pentru acele unităţi statistice pentru care nu există un formular completat cu date.

    ART. 23
    În perioada februarie 2022-martie 2024 se realizează controlul, validarea, procesarea şi diseminarea datelor colectate.

    CAP. IV
    Prelucrarea datelor de recensământ
    ART. 24
    (1) I.N.S. este autorizat, prin prezenta ordonanţă de urgenţă, să realizeze colectarea, stocarea, procesarea, analiza şi diseminarea datelor statistice oficiale de recensământ, în vederea asigurării informaţiilor necesare utilizatorilor interni, precum şi a celor ce decurg din prevederile Regulamentului (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 privind recensământul populaţiei şi locuinţelor şi ale regulamentelor de punere în aplicare aferente rundei 2021 de recensăminte.
    (2) Prelucrarea datelor de recensământ este necesară în vederea îndeplinirii obligaţiei legale a I.N.S. de a furniza Comisiei - Eurostat date finale, validate şi agregate şi metadate, în conformitate cu cerinţele art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 privind recensământul populaţiei şi locuinţelor şi ale regulamentelor de punere în aplicare aferente rundei 2021 de recensăminte, în calitatea sa de organism responsabil de coordonare a tuturor activităţilor la nivel naţional, în vederea dezvoltării, elaborării şi difuzării statisticilor europene, reprezentând punctul de contact pentru Comisie - Eurostat, cu privire la chestiuni statistice, conform art. 14 alin. (1^1) din Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Pentru atingerea obiectivelor recensământului, fac obiectul prelucrării următoarele tipuri de date:
    a) date privind structura demografică şi mobilitatea populaţiei rezidente;
    b) caracteristicile etno-culturale ale populaţiei rezidente;
    c) caracteristicile educaţionale ale populaţiei rezidente;
    d) date privind migraţia internă şi internaţională;
    e) caracteristicile economice ale populaţiei rezidente;
    f) date privind tipologia gospodăriilor şi a nucleelor familiale;
    g) date privind clădirile în care se găsesc locuinţe;
    h) date privind structura fondului de locuinţe;
    i) date privind condiţiile de locuit.

    (4) Baza de recensământ RPL2021 creată din înregistrări individuale în conformitate cu art. 9 alin. (1) este utilizată pentru producerea indicatorilor statistici finali ai recensământului. Asupra acestor înregistrări individuale au loc operaţiuni de procesare, precum:
    a) validare pe baza unei liste de reguli de validare, numite condiţii de control logic;
    b) corectare a valorilor eronate;
    c) ştergere a înregistrărilor care nu sunt unice, în cazul în care acestea există;
    d) imputare prin metode statistice; pentru etnie, limba maternă şi religie nu se aplică metode de imputare statistice;
    e) calculul indicatorilor statistici care vor sta la baza producerii rezultatelor recensământului.


    ART. 25
    (1) Toate informaţiile colectate la recensământ, din surse administrative sau de la populaţie, sunt prelucrate pentru:
    a) calculul numărului populaţiei rezidente a României la 1 mai 2021;
    b) determinarea valorilor variabilelor de recensământ pentru fiecare unitate statistică;
    c) calculul celorlalţi indicatori statistici determinaţi pe baza variabilelor de recensământ.

    (2) Lista variabilelor de recensământ este prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta ordonanţă de urgenţă - Lista variabilelor de recensământ al populaţiei şi locuinţelor 2021. Având în vedere caracterul exhaustiv al unui recensământ şi nevoia de informaţie la nivel detaliat în profil teritorial pe care numai un recensământ o poate acoperi, CCRPL2021 poate decide colectarea şi a altor variabile, cu excepţia celor de tipul datelor cu caracter personal, în limita a şase variabile, ca răspuns la solicitări justificate din partea autorităţilor naţionale, formulate după aprobarea prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) Toate întrebările incluse în formulare au caracter obligatoriu.

    ART. 26
    (1) La recensământ se prelucrează CNP-ul în vederea asigurării exhaustivităţii recenzării persoanelor şi pentru asigurarea calităţii datelor, potrivit prevederilor capitolului X - Confidenţialitatea şi protecţia datelor statistice din Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/EC.
    (2) Prelucrarea celorlalte variabile de recensământ se realizează în condiţiile asigurării confidenţialităţii datelor statistice potrivit prevederilor capitolului X - Confidenţialitatea şi protecţia datelor statistice din Legea nr. 226/2009 a organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/EC.
    (3) Prevederile art. 15, 16, 18 şi 21 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului european şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE nu se aplică pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri statistice la recensământ, deoarece drepturile menţionate la aceste articole sunt de natură să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor recensământului.
    (4) În cazul autorecenzării on-line sau a autorecenzării asistate, CNP-ul este criptat, cu ajutorul unui algoritm utilizat de I.N.S., în momentul în care o înregistrare individuală este salvată în baza de date RPL2021.
    (5) Transferul de date on-line se realizează printr-un sistem securizat, protejat împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

    ART. 27
    (1) În îndeplinirea abilitărilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă care presupun prelucrări de date cu caracter personal, I.N.S. elaborează, în condiţiile Regulamentului (UE) 2016/679, norme de protecţie a datelor cu caracter personal, aprobate prin ordin al preşedintelui I.N.S., care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în cuprinsul cărora sunt descrise mecanismele şi mijloacele de prelucrare, măsurile tehnice şi organizatorice pentru stocarea datelor în condiţii de siguranţă, modul de acces la datele colectate doar pentru persoanele autorizate în acest sens, aspecte privind instruirea personalului implicat, modul în care sunt aplicate garanţiile prevăzute la art. 89 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679, precum şi modul de îndeplinire a garanţiilor.
    (2) Entităţile şi personalul implicate în realizarea recensământului care prelucrează date cu caracter personal sunt:
    a) I.N.S. şi direcţiile sale teritoriale, în calitate de operatori de date cu caracter personal;
    b) autorităţi, instituţii publice şi furnizorii de date prevăzuţi în prezenta ordonanţă de urgenţă, în calitate de operatori asociaţi de date cu caracter personal;
    c) personalul de recensământ din teritoriu prevăzut la art. 16 alin. (4), în calitate de personal sub autoritatea operatorilor de date cu caracter personal prevăzuţi la lit. a) şi b);
    d) personalul care prelucrează datele sub autoritatea operatorilor de date cu caracter personal prevăzuţi la lit. a) şi b).

    (3) I.N.S. şi direcţiile sale teritoriale nu transmit altor persoane fizice sau juridice, sub nicio formă, date cu caracter personal colectate în scopul asigurării finalităţii prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (4) I.N.S. şi direcţiile sale teritoriale nu transferă datele cu caracter personal colectate în state terţe, indiferent de mijloacele de prelucrare utilizate.
    (5) I.N.S. înregistrează prin mecanisme automatizate sau neautomatizate care să asigure trasabilitatea, orice prelucrare de date cu caracter personal începând cu momentul colectării datelor şi până la distrugerea acestora. Înregistrările sunt ţinute într-o formă care să permită auditarea acestora în scopul verificării legalităţii prelucrării şi, la cerere, sunt puse la dispoziţia Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, denumită în continuare A.N.S.P.D.C.P.
    (6) Datele cu caracter personal colectate în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă sunt distruse prin proceduri ireversibile în termen de 3 luni de la publicarea rezultatelor recensământului 2021. Finalizarea procedurii de distrugere va fi adusă la cunoştinţa publică.

    ART. 28
    (1) Pentru realizarea obiectivelor recensământului şi calcularea indicatorilor statistici, autorităţile şi instituţiile publice şi furnizorii de date sunt autorizaţi şi au obligaţia să pună la dispoziţia I.N.S., cu titlu gratuit, baze de date cu înregistrări individuale, cuprinzând date corecte, actuale şi complete, prin raportare la scopul colectării, unic identificate prin CNP sau ISU, în cazul persoanelor, şi a altor identificatori stabiliţi de comun acord cu deţinătorul datelor, în cazul altor unităţi statistice. În cazul în care identificarea se face prin ISU, informaţiile la nivel de înregistrare individuală prevăzute la art. 5 alin. (1) trebuie să conţină, obligatoriu, sexul şi data naşterii.
    (2) Autorităţile şi instituţiile publice, furnizorii de date şi lista informaţiilor la nivel de înregistrare individuală pe care trebuie să le transmită către I.N.S. sunt:
    a) M.A.I., Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date - D.E.P.A.B.D.:
    - pentru datele privind cetăţenii români cu domiciliul în România la 1 ianuarie şi la 1 mai 2021: CNP sau ISU, cod localitate administrativă, denumire localitate administrativă, cod judeţ, starea civilă, ţara în care s-a născut, judeţul în care s-a născut, adresa de domiciliu - denumire stradă, număr imobil, bloc, scară, etaj, apartament - data stabilirii la adresa curentă, reşedinţa anterioară 1, data stabilirii la reşedinţa anterioară 1, data valabilităţii actului de identitate; dacă informaţia există în RNEP, CNP sau ISU al tatălui, CNP sau ISU al mamei, CNP sau ISU al soţului sau soţiei, CNP sau ISU al copiilor;
    – pentru datele privind cetăţenii români care şi-au stabilit sau restabilit domiciliul sau reşedinţa obişnuită în România în cursul perioadei de referinţă: CNP sau ISU, ţara de cetăţenie, ţara de naştere, ţara de provenienţă, data stabilirii domiciliului sau reşedinţei în România, judeţul de domiciliu, localitatea de domiciliu, judeţ de reşedinţă, localitate de reşedinţă, starea civilă;

    b) M.A.I., Inspectoratul General pentru Imigrări - I.G.I.:
    - pentru datele privind cetăţenii străini şi fără cetăţenie care au un act care atestă dreptul de şedere în România la data de 1 ianuarie a anului de referinţă: CNP sau ISU, ţara de cetăţenie, ţara de naştere, judeţul în care are reşedinţa, localitatea în care are reşedinţa, starea civilă, durata ultimului drept de şedere sau reşedinţă;
    – pentru cetăţenii străini şi fără cetăţenie care au solicitat azil sau au o durată efectivă de şedere de cel puţin 12 luni: CNP sau ISU, ţara de cetăţenie, ţara de naştere, judeţul în care are reşedinţa, localitatea în care are reşedinţa, starea civilă;
    – pentru cetăţenii străini şi fără cetăţenie care au obţinut în cursul anului de referinţă un act care atestă dreptul de şedere în România: CNP sau ISU, sex, data naşterii, ţara de cetăţenie, ţara de naştere, judeţul în care are reşedinţa, localitatea în care are reşedinţa, starea civilă, stare persoană;
    – pentru cetăţenii străini şi fără cetăţenie cărora, în cursul anului de referinţă, le-a expirat dreptul de şedere în România, au decedat, au fost expulzaţi sau, din alte motive, nu mai beneficiază de un drept de şedere pe teritoriul României: CNP sau ISU, sex, data naşterii, ţara de cetăţenie, ţara de naştere, data plecării din România, judeţul în care avea reşedinţa, localitatea în care avea reşedinţa, starea civilă, motivul excluderii, data şi motivul încetării dreptului de şedere;

    c) M.A.I., Direcţia Generală de Paşapoarte - D.G.P.:
    - pentru datele privind cetăţenii români care la data de 1 mai 2021 aveau stabilit domiciliul în străinătate: CNP sau ISU, data aprobării cererii de paşaport cu menţionarea statului de domiciliu;
    – pentru datele privind cetăţenii români care, după anul 2011, şi-au stabilit domiciliul în străinătate sau şi-au reînnoit paşaportul cu menţionarea ţării de domiciliu: CNP sau ISU, data aprobării cererii de paşaport cu menţionarea statului de domiciliu;

    d) M.A.I. - Inspectoratul General al Poliţiei Române: pentru datele privind persoanele condamnate sau arestate preventiv, aflate în centrele de reţinere şi arestare preventivă ale M.A.I., custodiate în perioada mai-noiembrie 2021: CNP sau ISU, perioada privării de libertate;
    e) M.F.P., Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - A.N.A.F. - pentru datele privind plătitorii de contribuţii sociale, impozite pe venit:
    - din declaraţia D112: CNP sau ISU, secţiune declaraţie, tip asigurat, cod CAEN declaraţie, an raportare, lună raportare, număr asiguraţi şomaj, inclusiv asimilaţi, număr asiguraţi sănătate, inclusiv asimilaţi, număr asiguraţi pensie, inclusiv asimilaţi, index încărcare, cod obligaţie, tip declaraţie, zile lucrate condiţii normale, zile lucrate condiţii deosebite, zile lucrate condiţii speciale, număr contracte, casa de sănătate, dacă persoana este pensionar, tip contract, ore normă zilnică, ore lucrate, ore suspendate, data început, data sfârşit, data extragere, index asigurat, funcţie asigurat, perioada de raportare, luna an început, luna an sfârşit, ID adresă, cod ţară, cod judeţ, cod localitate, nume localitate, sector, stradă, număr stradă, bloc, scară, etaj, apartament;
    – din baza de date a sistemului informatic de administrare fiscală a impozitului pe venitul persoanelor fizice: CNP sau ISU, categorie de venit, anul fiscal de realizare a venitului, cod judeţ, data de început a contractului de închiriere sau asociere sau numărul autorizaţiei, data de sfârşit a contractului de închiriere sau asociere sau a autorizaţiei individuale, cod categorie venit, cod CAEN;

    f) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale - M.M.P.S., Casa Naţională de Pensii Publice - C.N.P.P. - pentru datele conform prevederilor din Convenţia de colaborare încheiată cu M.M.P.S. şi pentru datele privind beneficiarii de asigurări sociale şi indemnizaţii prevăzute de legi speciale, după modalitatea de plată: CNP sau ISU, identificator CTP, cod fel pensie, tip cod fel pensie, data înscrierii la pensie, modalitatea de plată - M - mandat, C - cont intern, E - export prestaţie;
    g) M.M.P.S., Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă - A.N.O.F.M. - pentru datele privind şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, şomerii neindemnizaţi, persoanele în căutarea unui loc de muncă în ţară sau, după caz, în străinătate, înregistrate în evidenţă: CNP sau ISU, categorie persoană, adresă, localitate, sector;
    h) M.M.P.S., Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială - A.N.P.I.S. - pentru datele privind persoanele care beneficiază de asistenţă socială: CNP sau ISU al persoanei care încasează beneficiul social, CNP sau ISU al persoanei pentru care se plăteşte beneficiul social, luna plăţii beneficiului social, codul judeţului, codul beneficiului social, numele şi prenumele persoanei care încasează beneficiul social; luna pentru care se calculează beneficiul social, cod judeţ, codul beneficiului social, tipul persoanei, adresa de domiciliu;
    i) M.M.P.S., Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii - A.N.D.P.D.C.A.
    - din sistemul informatic CMTIS, dacă în decembrie 2020 acesta este funcţional: CNP sau ISU, data ultimei consultaţii - zi, lună şi an, adresa - ţara, judeţ, localitate, tipul adresei din interfaţa „Adrese“, numărul vizitelor părinţilor la copii, numărul întâlnirilor copiilor cu părinţii în loc neutru, dacă copilul este înscris la o şcoală, tipul adresei din interfaţa „Situaţia şcolară“;
    – din sistemul informatic RNA: CNP sau ISU adoptator, ţara de naştere, judeţ de naştere, localitate de naştere, data eliberare permis şedere adoptator, ţara din interfaţa „Adresa domiciliu“, judeţ din interfaţa „Adresa domiciliu“, localitate din interfaţa „Adresa domiciliu“;
    – date din sistemul informatic RENPH: CNP sau ISU, adresa - judeţ, localitate, comună, tip persoană, cetăţenie, instituţionalizare, tip eveniment, dată eveniment, cod centru;

    j) M.M.P.S., Inspecţia Muncii - I.M.: pentru datele din Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor, în forma transmisă de angajator: CUI angajator, denumire angajator, categorie angajator, forma juridică a angajatorului, tipul de proprietate angajator, domeniul de activitate economică angajator, judeţ angajator, localitate sau sector angajator, CNP sau ISU salariat, cetăţenia, cod ocupaţie conform COR, număr contract, dată contract, tip contract, durată contract, tip normă, stare contract, dată începere contract, data încetare contract, data sfârşit contract, data reactivare contract, temei reactivare contract, dată începere suspendare contract, dată sfârşit suspendare contract, dată începere detaşare contract, dată sfârşit detaşare contract, data ultimei modificări a contractului, radiat salariat, radiat contract;
    k) Ministerul Justiţiei - M.J., A.N.C.: pentru datele privind persoanele care dobândesc cetăţenia română în ţară: identificator stabilit de comun acord, ţara de cetăţenie, ţara de naştere, data la care a dobândit cetăţenia română şi, după caz, adresa de domiciliu în România;
    l) Ministerul Educaţiei şi Cercetării - M.E.C.: pentru datele privind persoanele înmatriculate în instituţiile sau unităţile de învăţământ din sistemul naţional de educaţie, precum şi mobilitatea acestora: CNP-ul sau ISU, limba maternă, naţionalitate, judeţul de domiciliu, localitatea de domiciliu, judeţul în care se află unitatea de învăţământ urmată, numărul unităţii de învăţământ urmate, localitate unitate, clasa în care se află elevul, formaţiune asociată, limba de predare, categorie unitate;
    m) Ministerul Sănătăţii - M.S., Institutul Naţional de Sănătate Publică - I.N.S.P.: pentru datele privind persoanele cuprinse în evidenţă privind bolile profesionale: CNP-ul sau ISU, cod CAEN, cod ocupaţie, dacă bolnavul a decedat, data completării fişei de declarare BP2;
    n) M.S., Casa Naţională de Asigurări de Sănătate - C.N.A.S.: pentru datele din PIAS - platforma informatică din asigurările de sănătate: CNP-ul sau ISU, A - asigurat, CO - coasigurat, N - neasigurat, numărul evenimentelor medicale pentru fiecare lună din perioada 1 mai 2020-30 aprilie 2021;
    o) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - M.A.D.R., Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - A.P.I.A.: pentru cetăţenii români, străini şi fără cetăţenie, care sunt în evidenţa agenţiei: CNP-ul sau ISU, cetăţenia, adresa de domiciliu, adresa reşedinţei obişnuite în România;
    p) M.J., Administraţia Naţională a Penitenciarelor - A.N.P.: pentru datele privind persoanele condamnate, arestate preventiv sau internate, aflate în unităţile din sistemul administraţiei penitenciare;
    q) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei - M.L.P.D.A. - Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - A.N.C.P.I.: furnizarea limitelor administrativ-teritoriale stabilite conform Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, existente la 1 iulie 2019 şi, respectiv, 1 ianuarie 2020 şi datele disponibile din următoarele registre gestionate:
    - Registrul Agricol Naţional - RAN, cu date din:
    (i) Anexa nr. 1 Partea I: Tabele individuale la nivel de gospodărie sau exploataţie agricolă individuală sau persoană fizică autorizată sau întreprindere familială şi entităţi cu personalitate juridică - date de identificare: judeţul, localitatea, localitatea componentă - satul -, cod SIRUTA, strada, numărul, bloc, scară - tipul exploataţiei, domiciliul fiscal: judeţul, localitatea, cod SIRUTA, date din capitolul I privind componenţa gospodăriei sau a exploataţiei agricole fără personalitate agricolă: CNP, cod legătură de rudenie şi date din capitolul XI: Clădiri existente la începutul anului pe raza localităţii: adresa clădirii, suprafaţa construită desfăşurată, tipul clădirii, anul terminării;
    (ii) Anexa nr. 2 Partea II: Tabele centralizatoare - judeţul, comuna sau oraşul sau municipiul, cod SIRUTA, capitolul XI: Clădiri existente la începutul anului pe raza localităţii în anul 2019 - adresa clădirii, suprafaţa construită desfăşurată, tipul şi destinaţia clădirii, anul terminării;

    – Registrul electronic al nomenclaturii stradale - RENNS - cu date pentru:
    (i) denumirile de drumuri, cu următoarele câmpuri: Tip drum, Denumire drum, Judeţ, UAT, SIRUTA, Nume localitate, Data, Istoric, CUA;
    (ii) denumirile de adrese administrative, cu următoarele câmpuri: Denumire adresă administrativă, Număr adresă administrativă, Judeţ, UAT, SIRUTA, Nume localitate, Data, Istoric, Coordonate x, Coordonate y;
    (iii) imobile, cu următoarele câmpuri: Denumire adresă administrativă, Număr adresă administrativă, Bloc adresă administrativă, Scara, Etaj, Apartament, Cod poştal, Judeţ, UAT, SIRUTA, Nume localitate, Data, Istoric, Coordonate x, Coordonate y;


    r) Consiliul judeţean - serviciile publice de asistenţă socială, respectiv direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului - D.G.A.S.P.C. - CNP sau ISU al persoanei beneficiare de servicii sociale şi tipul de serviciu furnizat;
    s) Firmele furnizoare de utilităţi, inclusiv cele de telefonie fixă sau mobilă: CNP sau ISU al titularului de contract, adresa de corespondenţă, adresa locuinţă, consumul lunar la adresa locuinţă;

    (3) Înregistrările la nivel de individ identificate prin ISU, respectiv extrasele din bazele de date ale ministerelor şi altor instituţii centrale şi locale, se transmit către I.N.S. după aplicarea algoritmului de anonimizare a CNP-urilor utilizat de I.N.S. - înainte de transmiterea datelor la I.N.S.;
    (4) Instituţiile prevăzute la alin. (2) furnizează datele necesare realizării recensământului cu respectarea prevederilor Regulamentului 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE;
    (5) Specificaţiile tehnice pentru transmiterea datelor din sursele administrative, de către fiecare sursă de date în parte, sunt aprobate prin hotărâre a Guvernului, la iniţiativa I.N.S. şi a S.G.G.

    CAP. V
    Atribuţii şi responsabilităţi
    ART. 29
    I.N.S. este responsabil, sub aspect tehnico-metodologic, de pregătirea, desfăşurarea şi monitorizarea lucrărilor necesare efectuării recensământului populaţiei şi locuinţelor în România din anul 2021 şi diseminarea rezultatelor definitive, având următoarele atribuţii principale:
    a) proiectează, din punct de vedere metodologic şi organizatoric, recensământul;
    b) planifică termenele de realizare a activităţilor recensământului, conform Programului de desfăşurare a activităţilor Recensământului populaţiei şi locuinţelor;
    c) stabileşte forma şi conţinutul instrumentarului recensământului, respectiv modelele de formulare, instrucţiunile de completare a acestora, clasificările şi nomenclatoarele utile recensământului - cu excepţia celor a căror elaborare intră în competenţa altor instituţii şi a celor deja aprobate prin alte acte normative. Forma şi conţinutul instrumentarului recensământului şi clasificările şi nomenclatoarele utile recensământului elaborate de alte instituţii vor fi supuse aprobării prin hotărâre a Guvernului, la iniţiativa I.N.S. şi a S.G.G.;
    d) elaborează, împreună cu celelalte instituţii implicate, bugetul recensământului;
    e) colectează informaţii de la autorităţi publice centrale şi locale necesare pentru realizarea sectorizării teritoriului României, pentru recensământ;
    f) organizează şi desfăşoară recensământul de probă;
    g) organizează şi desfăşoară cercetarea statistică post-recensământ;
    h) asigură, prin direcţiile teritoriale de statistică, selecţia, instruirea şi coordonează activitatea personalului recrutat, necesar recenzării, validării şi prelucrării datelor;
    i) organizează şi urmăreşte procesul de recenzare a populaţiei şi locuinţelor;
    j) monitorizează şi asigură suport tehnic în perioada de autorecenzare;
    k) achiziţionează aplicaţiile software, cartelele SIM şi serviciile de comunicaţii aferente, necesare colectării datelor pentru recensământ;
    l) achiziţionează licenţele necesare funcţionării sistemelor informatice utilizate în cadrul recensământului;
    m) asigură operarea call center-ului necesar pentru buna desfăşurare a activităţilor de teren în vederea efectuării recensământului;
    n) administrează cu resurse proprii sau prin contractare servicii de administrare a bazelor de date şi a sistemelor informatice necesare recenzării;
    o) asigură implementarea, funcţionarea, întreţinerea şi securitatea bazei de date prevăzute la art. 9 alin. (1);
    p) prelucrează datele cu caracter personal astfel încât să asigure securitatea adecvată a acestora, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, distrugerii sau a deteriorării accidentale prin măsurile tehnice, organizatorice şi administrative implementate;
    q) realizează procesarea datelor de recensământ;
    r) publică rezultatele definitive ale recensământului, pe baza programului şi la termenele aprobate de către UCIR;
    s) diseminează statisticile europene provizorii şi pe cele definitive de recensământ în formatul solicitat de Eurostat, precum şi metadatele şi Raportul de calitate a recensământului.


    ART. 30
    Instituţiile care deţin date şi informaţii privind persoane, gospodării, nuclee familiale, locuinţe, clădiri sunt obligate să sprijine I.N.S. în pregătirea, organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a recensământului, sens în care le revin următoarele responsabilităţi:
    a) să desfăşoare activităţile care se înscriu în sfera lor de responsabilitate, cuprinse în anexa nr. 4;
    b) să pună la dispoziţia I.N.S. produsele finale precizate în anexa nr. 4;
    c) să furnizeze I.N.S. datele necesare construirii variabilelor de recensământ prevăzute la art. 28 alin. (2), fără erori, în formatul şi la termenele stabilite în hotărârea de Guvern prevăzută la art. 28 alin. (5);


    ART. 31
    Departamentul de Relaţii Interetnice, în colaborare cu grupurile parlamentare ale minorităţilor naţionale din Parlamentul României, are obligaţia elaborării Nomenclatorului etniilor şi al limbilor materne, care este aprobat prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 29 lit. c).

    ART. 32
    M.E.C. are obligaţia elaborării Nomenclatorului instituţiilor de învăţământ din România, care este aprobat prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 29 lit. c).

    ART. 33
    Secretariatul de Stat pentru Culte are obligaţia elaborării Nomenclatorului religiilor din România, care este aprobat prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 29 lit. c).

    ART. 34
    (1) Instituţiile prefectului, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi primarii comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti asigură condiţiile necesare bunei desfăşurări a activităţii de pregătire, organizare şi efectuare a recensământului, potrivit acţiunilor care sunt stabilite de către CCRPL2021.
    (2) Prefectul, prin structurile de specialitate ale instituţiei prefectului, are următoarele atribuţii:
    a) constituie, prin ordin, comisiile judeţene de recensământ, respectiv comisia municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi cu instrucţiunile CCRPL2021;
    b) asigură spaţiile, mobilierul şi mijloacele de telecomunicaţii necesare activităţii comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi, după caz, a UJIR-urilor, depozitării şi păstrării în condiţii corespunzătoare a materialelor de recensământ, cu excepţia tabletelor, precum şi alte mijloace necesare desfăşurării în bune condiţii a lucrărilor de recensământ;
    c) supraveghează şi se asigură că acţiunile de verificare, completare şi actualizare a denumirii străzilor, de numerotare a clădirilor, precum şi de stabilire a limitelor administrativ-geografice ale UAT-urilor şi ale localităţilor componente se finalizează până la data de 31 august 2020, în scopul delimitării sectoarelor de recensământ;
    d) asigură spaţiile necesare desfăşurării instruirilor personalului de recensământ;
    e) în vederea desfăşurării tuturor activităţilor aferente recensământului, sprijină personalul de recensământ pentru asigurarea accesului acestuia în complexele rezidenţiale aflate în proprietate privată, în cele aparţinând cultelor religioase, precum şi în zonele identificate cu risc infracţional ridicat;
    f) sprijină UJIR în distribuirea în teritoriu a materialelor de recensământ;
    g) sprijină UJIR în colectarea, verificarea şi returnarea către I.N.S. a tuturor instrumentelor şi a materialelor auxiliare utilizate, la 15 zile după încheierea activităţilor de recenzare;
    h) asigură, pentru facilitarea accesului în locaţiile greu accesibile, mijloacele de transport sau identifică soluţiile pentru asigurarea acestora, necesare pregătirii şi efectuării recensământului şi a recensământului de probă la termenele şi pe duratele prevăzute în graficele elaborate de UCIR.

    (3) Primarii au următoarele atribuţii:
    a) constituie, prin dispoziţie, comisiile municipale, orăşeneşti, ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi comunale, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi cu instrucţiunile CCRPL2021;
    b) asigură recrutarea şi plata personalului de recensământ din teritoriu, selectat conform art. 29 lit. g), de I.N.S. prin direcţiile sale teritoriale de statistică, personal prevăzut la art. 16 alin. (4);
    c) asigură spaţiile, mobilierul şi mijloacele de telecomunicaţii necesare desfăşurării activităţii de recensământ a comisiilor municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, orăşeneşti şi comunale pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor; asigură depozitarea şi păstrarea în condiţii corespunzătoare a materialelor de recensământ, precum şi a altor mijloace necesare desfăşurării în bune condiţii a lucrărilor de recensământ;
    d) asigură verificarea, completarea şi actualizarea denumirii străzilor şi numerotarea clădirilor, precum şi limitele administrativ-geografice ale UAT-urilor şi ale localităţilor componente, până la data de 31 august 2020, în scopul delimitării sectoarelor de recensământ. Ulterior acestei date şi până la finalizarea activităţii de colectare a datelor autorităţile administraţiei publice locale nu mai efectuează schimbări de denumiri ale străzilor, renumerotări ale clădirilor sau modificări ale limitelor geografice;
    e) participă la împărţirea localităţilor în sectoare de recensământ, potrivit metodologiei de realizare a sectorizării teritoriului şi sub îndrumarea UJIR;
    f) organizează instalarea unor posturi de lucru în spaţii special amenajate, cu echipamente puse la dispoziţie de UJIR, în scopul realizării autorecenzării asistate a populaţiei, conform normelor stabilite de către UCIR;
    g) informează populaţia despre existenţa, locul unde sunt amplasate spaţiile special amenajate pentru realizarea auto-recenzării şi programul lor de funcţionare;
    h) sprijină UJIR în distribuirea în teritoriu a materialelor de recensământ;
    i) sprijină UJIR în colectarea, verificarea şi returnarea, în termen de 15 zile după încheierea activităţilor de colectare a datelor, a tuturor instrumentelor şi a materialelor auxiliare utilizate.


    ART. 35
    În scopul evitării posibilităţii de omisiune sau de dublare a unor unităţi statistice, pentru delimitarea sectoarelor de recensământ se utilizează limitele unităţilor administrativ-teritoriale stabilite conform Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996. În situaţia în care limitele sunt contestate, până la soluţionarea definitivă a litigiului, în scopuri de colectare a datelor de recensământ, se utilizează limitele unităţilor administrativ-teritoriale din sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, folosite de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.

    ART. 36
    Instituţiile din mass-media audiovizuală au rol important în:
    a) organizarea, în funcţie de specific, a emisiunilor de informare a publicului privind desfăşurarea recensământului, distincte, special dedicate acestei teme, inclusiv prin asigurarea interpretării acestora în limbaj mimico-gestual;
    b) transmiterea ştirilor privind desfăşurarea recensământului în cadrul emisiunilor informative, inclusiv prin asigurarea interpretării acestora în limbaj mimico-gestual;
    c) difuzarea, gratuită, a spoturilor de informare şi a celor necomerciale de popularizare a recensământului, puse la dispoziţie de către I.N.S., cu frecvenţă zilnică, începând cu cel puţin 4 luni înainte de perioada de colectare a datelor şi până la finalizarea acesteia, inclusiv prin asigurarea interpretării acestora în limbaj mimico-gestual;
    d) prezentarea publicului a ştirilor veridice privind recensământul.


    ART. 37
    Instituţiile de mass-media din presa scrisă au rol important în:
    a) publicarea de articole de informare a publicului privind desfăşurarea recensământului;
    b) publicarea de mesaje de popularizare a recensământului cu frecvenţă ridicată, începând cu cel puţin 3 luni înainte de perioada de colectare a datelor şi până la finalizarea acesteia;
    c) prezentarea publicului de informaţii veridice privind recensământul.


    ART. 38
    (1) De la 1 mai 2021 până la 31 octombrie 2021, S.R.T şi S.R.R. au rol important în a transmite, pe propriile cheltuieli, programe de popularizare a recensământului, prevăzute la art. 36 lit. a), b) şi c), pe canale cu acoperire naţională şi regională, la intervale orare de audienţă ridicată.
    (2) Timpul total de distribuire a programelor de popularizare prevăzute la art. 36 lit. a), b) şi c) este de 160 ore.
    (3) Distribuţia timpului total de distribuire a programelor de popularizare prevăzute la alin. (1) este următoarea:
    a) 30 ore de programe transmise pe canale cu acoperire naţională de către S.R.T.;
    b) 30 ore de programe transmise pe canale cu acoperire regională de către S.R.T.;
    c) 50 ore de programe transmise pe canale cu acoperire naţională de către S.R.R.;
    d) 50 ore de programe transmise pe canale cu acoperire regională de către S.R.R.

    (4) Prin hotărâri ale CCRPL2021 se poate modifica numărul şi repartizarea orelor de distribuire a programelor de popularizare prevăzute la alin. (2) şi (3).

    ART. 39
    (1) Administratorii spaţiilor colective de locuit au obligaţia să permită efectuarea recenzării în incinta spaţiilor pe care le administrează.
    (2) Administratorii spaţiilor colective de locuit care optează să fie recenzori sunt selectaţi cu prioritate ca recenzori în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (4) pentru spaţiile colective de locuit pe care le administrează.

    ART. 40
    Administratorii complexelor rezidenţiale aflate în proprietate privată, precum şi ai spaţiilor aflate în proprietatea cultelor religioase au obligaţia să permită personalului de recensământ accesul în interiorul complexurilor şi spaţiilor în vederea desfăşurării tuturor activităţilor aferente.

    CAP. VI
    Drepturi şi obligaţii
    ART. 41
    Recenzarea persoanelor care îndeplinesc condiţiile de la art. 5 este obligatorie.

    ART. 42
    Persoanele care fac obiectul autorecenzării sau al recenzării au următoarele obligaţii:
    a) de a se autorecenza sau de a fi recenzate;
    b) de a furniza, pe propria răspundere, informaţii corecte şi complete, iar în cazul interviurilor proxy de a furniza informaţii corecte şi complete, în măsura în care deţin informaţii despre persoana pentru care se realizează interviul proxy;
    c) de a permite recenzarea gospodăriei, locuinţei şi clădirii în care se află locuinţa;
    d) de a respecta şi a nu obstrucţiona activitatea personalului de recensământ;
    e) de a prezenta, pentru înregistrarea corectă a datelor de identificare a persoanelor, după caz, pentru cetăţenii români actul de identitate, certificatul de naştere în cazul minorilor, iar pentru persoanele de altă cetăţenie ori fără cetăţenie documente de trecere a frontierei sau documente eliberate de autorităţile române care atestă dreptul de şedere pe teritoriul României. Alte acte legale, cu excepţia celor prevăzute anterior, care atestă validitatea informaţiilor referitoare la persoane şi locuinţe, sunt consultate numai cu acordul persoanelor recenzate.


    ART. 43
    (1) Părinţii sau, după caz, alţi reprezentanţi legali ai copilului minor, persoanele care au în plasament copii şi persoanele care se ocupă de întreţinerea copilului minor pe perioada în care părinţii sunt plecaţi la muncă în străinătate, conform Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a realiza autorecenzarea on-line a acestora sau, dacă acest lucru nu este posibil, de a desfăşura interviu proxy cu recenzorul pentru a asigura recenzarea minorilor, inclusiv pentru variabilele etnoculturale.
    (2) Părinţii sau reprezentanţii legali ai persoanelor cu dizabilităţi care, din cauza deficienţelor nu pot să acceseze internetul sau să răspundă la întrebările adresate de un recenzor în cadrul unui interviu faţă-în-faţă, precum şi persoanele care îngrijesc astfel de persoane au obligaţia de a realiza autorecenzarea on-line a acestora sau, dacă acest lucru nu este posibil, de a desfăşura interviu proxy cu un recenzor pentru a asigura recenzarea persoanelor aflate în aceste situaţii, inclusiv pentru variabilele etnoculturale.
    (3) Persoanele prezente într-o gospodărie în momentul vizitei recenzorului sunt obligate să furnizeze acestuia, în condiţiile în care contactarea persoanelor temporar absente care au reşedinţa obişnuită la aceeaşi adresă nu a fost posibilă în urma unor vizite repetate, următoarele informaţii referitoare la aceste persoane: CNP, sex, data naşterii, nivelul instituţiei de învăţământ absolvite de cel mai înalt nivel şi statutul activităţii curente, precum şi alte informaţii utile completării formularelor de recensământ, în cazul în care le cunosc.
    (4) În spaţiile colective de locuit, în condiţiile în care interviul faţă-în-faţă cu persoanele care locuiesc în acele spaţii nu a fost posibilă în urma unor vizite repetate ale recenzorului, următoarele informaţii referitoare la aceste persoane sunt furnizate de către managerii sau administratorii acelor spaţii: CNP, sex, data naşterii, nivelul instituţiei de învăţământ absolvite de cel mai înalt nivel şi statutul activităţii curente.
    (5) Managerii de caz desemnaţi potrivit prevederilor legale pentru copiii beneficiari de măsuri de protecţie specială în servicii de tip rezidenţial organizate de furnizorii publici de servicii sociale acreditaţi şi de furnizorii privaţi de servicii sociale acreditaţi au obligaţia de a realiza autorecenzarea on-line a acestora sau, dacă acest lucru nu este posibil, de a desfăşura interviu proxy cu un recenzor pentru a asigura recenzarea minorilor.

    ART. 44
    (1) Informaţiile despre clădirile administrate de persoane juridice sau alte entităţi fără personalitate juridică care trebuie recenzate sunt furnizate de către administratorii respectivelor spaţii.
    (2) Informaţiile privind apartamentele neocupate situate în blocuri sunt furnizate de către administratorii de bloc în care aceste apartamente se află situate.

    ART. 45
    Obligaţiile personalului de recensământ sunt următoarele:
    1. persoanele care efectuează înregistrarea, respectiv recenzorii, precum şi cele cu atribuţii de îndrumare, coordonare şi control au obligaţia să respecte întocmai prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi instrucţiunile specifice elaborate de UCIR;
    2. recenzorii trebuie să aibă minimum 18 ani, cel puţin studii medii absolvite, fără cazier judiciar, să aibă abilităţi de utilizare a tabletelor şi să deţină capacitate de a desfăşura muncă pe teren;
    3. în îndeplinirea atribuţiilor care le revin pe timpul efectuării recensământului recenzorii trebuie să aibă o ţinută decentă şi un limbaj corespunzător;
    4. pe toată perioada de recenzare, în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, personalul de recensământ se identifică prin prezentarea legitimaţiei care le atestă calitatea;
    5. personalul de recensământ care, din diferite motive, renunţă la calitatea sa pe parcursul desfăşurării recensământului este obligat să anunţe această intenţie, cu minimum două zile înainte de încetarea activităţii, conducătorului UJIR din judeţul în care se află sectorul de recensământ în care a fost desemnat să lucreze.


    ART. 46
    (1) Personalul de recensământ şi persoanele angajate în cadrul UCIR şi UJIR trebuie să semneze un Angajament privind păstrarea confidenţialităţii datelor, modelul acestuia urmând a se stabili în cadrul instrucţiunilor specifice elaborate de UCIR.
    (2) UJIR-urile au obligaţia de a organiza şi gestiona semnarea angajamentelor privind păstrarea confidenţialităţii datelor înainte de începerea activităţilor.
    (3) Pe toată perioada de recenzare şi după încetarea activităţii, personalul de recensământ este obligat să păstreze confidenţialitatea datelor individuale, potrivit prevederilor capitolului X - Confidenţialitatea şi protecţia datelor statistice din Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 47
    În îndeplinirea atribuţiilor care le revin pe timpul efectuării recensământului, persoanele prevăzute la art. 46 alin. (1) se bucură de protecţia legii, fiind considerate ca îndeplinind funcţii ce implică exerciţiul autorităţii de stat.

    ART. 48
    (1) Plata personalului de recensământ va fi reglementată prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 18 alin. (1) şi se stabileşte în funcţie de numărul de formulare completate, gradul de complexitate al activităţii, distanţele parcurse, numărul de vizite efectuate şi numărul de ore de muncă.
    (2) Pentru veniturile realizate de personalul de recensământ se aplică regimul fiscal prevăzut de art. 114 alin. (2) lit. a^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 94 alin. (1) şi (2) lit. a) ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele care ocupă funcţii publice, cu excepţia funcţionarilor publici cu statut special - poliţişti, pot desfăşura activitate de recenzor, recenzor şef şi coordonator la recensământ, recenzor pentru recensământul de probă, recenzor pentru cercetarea statistică postrecensământ, fără ca în acest fel să se afle în situaţie de incompatibilitate.
    (4) Prin derogare de la dispoziţiile privind cumulul pensiei din sistemul public de pensii, indemnizaţiilor sau pensiilor de serviciu acordate prin legi speciale cu venituri dintr-o activitate pentru care asigurarea este obligatorie potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzute de legile-cadru care reglementează acordarea acestor drepturi, pensionarii sistemului public de pensii, precum şi beneficiarii indemnizaţiilor sau pensiilor de serviciu acordate prin legi speciale pot cumula pensia sau indemnizaţia cu veniturile realizate în calitate de personal de recensământ..
    (5) Persoanele care obţin venituri în calitate de personal de recensământ se consideră că nu realizează venituri potrivit prevederilor art. 5 pct. IV lit. c), art. 34 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. b) şi art. 66 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Persoanelor care obţin venituri în calitate de personal de recensământ nu le sunt afectate drepturile prevăzute la art. 2, art. 31 şi art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare, nefiind aplicabile prevederile art. 16 alin. (2) lit. i), art. 36 alin. (1) lit. d) şi art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Veniturile realizate de personalul de recensământ în această calitate nu se iau în considerare:
    a) la stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) la stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure în funcţie de care se acordă ajutoare pentru energia termică, gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) la stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie, în funcţie de care se stabileşte cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) la stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie, în funcţie de care se stabileşte cuantumul stimulentului educaţional, în conformitate cu prevederile Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) la stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie luat în considerare pentru acordarea de burse elevilor şi studenţilor.


    ART. 49
    (1) Persoanele salariate care se autorecenzează prin intermediul internetului au dreptul la o zi liberă, plătită, în scopul încurajării utilizării cu predilecţie a acestei metode. Dovada autorecenzării on-line se realizează prin prezentarea codului de confirmare a încheierii cu succes a autorecenzării.
    (2) Codul de confirmare a încheierii cu succes a autorecenzării este generat automat de soluţia informatică funcţională pe site-ul recensământului pentru fiecare formular individual transmis cu succes către baza de recensământ RPL2021.
    (3) Angajatorii persoanelor care fac dovada autorecenzării on-line au obligaţia de a le acorda acestora ziua liberă, plătită, prevăzută la alin. (1), la o dată stabilită de comun acord cu persoanele îndreptăţite. Ziua liberă plătită se acordă în termen de maximum 12 luni de la data realizării cu succes a autorecenzării.
    (4) Se acordă o singură zi liberă, plătită, unei persoane salariate, indiferent dacă aceasta a realizat autorecenzarea on-line pentru sine şi pentru alţi membri ai gospodăriei, sau pentru alte persoane conform prevederilor art. 43 din prezenta ordonanţă de urgenţă.

    CAP. VII
    Confidenţialitatea datelor statistice
    ART. 50
    Informaţiile obţinute pe baza declaraţiilor populaţiei înregistrate la recensământ sau preluate din surse administrative nu pot fi utilizate pentru stabilirea unor drepturi şi obligaţii pentru unităţile statistice la care se referă şi nici nu pot servi ca probe în justiţie.

    ART. 51
    (1) În îndeplinirea abilitărilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă care presupun prelucrări de date cu caracter personal, I.N.S. aplică măsuri tehnice şi organizatorice necesare în condiţiile Regulamentului (UE) 2016/679.
    (2) Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate în cadrul recensământului se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

    ART. 52
    (1) Rezultatele recensământului pot fi folosite doar în scopuri statistice şi de cercetare ştiinţifică.
    (2) Rezultatele pot fi diseminate doar dacă nu este posibilă identificarea unei anumite persoane.
    (3) Pentru asigurarea confidenţialităţii datelor se aplică metodele recomandate de Eurostat, conform art. 6 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 privind recensământul populaţiei şi locuinţelor.
    (4) Informaţiile privind delimitarea sectoarelor de recensământ nu se diseminează. Ele sunt utilizate doar pentru organizarea activităţii de recenzare a datelor la recensământ şi nu pot fi folosite pentru alte scopuri.

    CAP. VIII
    Răspunderea juridică şi sancţiuni
    ART. 53
    Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage, după caz, răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală a celor vinovaţi.

    ART. 54
    (1) Constituie contravenţii următoarele fapte săvârşite de către persoane fizice:
    a) împiedicarea persoanelor implicate în acţiunea de recensământ pentru efectuarea înregistrărilor ce fac obiectul recensământului în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sau a desfăşurării, în orice mod, a lucrărilor recensământului;
    b) refuzul furnizării informaţiilor solicitate sau furnizarea de date eronate sau incomplete;
    c) nerespectarea de către personalul de recensământ prevăzut la art. 16 alin. (4) a dispoziţiilor legale şi a instrucţiunilor privind modul de înregistrare şi prelucrare a datelor populaţiei şi de păstrare a caracterului confidenţial al datelor personale declarate de cetăţeni;
    d) împiedicarea accesului în interiorul complexurilor rezidenţiale aflate în proprietate privată, precum şi în cele aparţinând cultelor religioase a personalului de recensământ în vederea desfăşurării tuturor activităţilor aferente recensământului;
    e) utilizarea de către personalul de recensământ a datelor obţinute în alte scopuri decât cele statistice.

    (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, iar contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. c), d) şi e) se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei.

    ART. 55
    (1) Constituie contravenţii următoarele fapte săvârşite de către furnizorii de date, persoane juridice:
    a) refuzul transmiterii datelor solicitate;
    b) refuzul transmiterii datelor în mod gratuit;
    c) refuzul transmiterii datelor în forma solicitată;
    d) transmiterea datelor cu întârziere faţă de termenul solicitat;
    e) comunicarea de date incorecte şi incomplete din propria culpă;
    f) împiedicarea accesului în interiorul complexurilor rezidenţiale aflate în proprietate privată, precum şi în cele aparţinând cultelor religioase a personalului de recensământ în vederea desfăşurării tuturor activităţilor aferente recensământului;
    g) împiedicarea sau îngreunarea activităţilor recensământului;
    h) refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de către conducerea I.N.S. documentele şi evidenţele necesare verificării datelor.

    (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei.

    ART. 56
    (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 54 se realizează de către persoanele împuternicite de prefect sau primar, după caz.
    (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 55 se fac de către personalul împuternicit de preşedintele Institutului Naţional de Statistică prin ordin, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 57
    Dispoziţiile privind contravenţiile prevăzute la art. 54 şi 55 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. IX
    Dispoziţii finale
    ART. 58
    După publicarea rezultatelor definitive ale recensământului populaţiei şi locuinţelor, baza de date conţinând date anonimizate dezagregată la nivelul fiecărui judeţ, raportul de calitate care precizează metodologia după care s-a desfăşurat recensământul şi documentaţia tehnică care constă în totalitatea metadatelor, nomenclatoare, clasificări sunt preluate spre păstrare permanentă, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, de către structurile judeţene ale Arhivelor Naţionale, respectiv de către Serviciul Municipiului Bucureşti al Arhivelor Naţionale.

    ART. 59
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Antonel Tănase
                    Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,
                    Ionel Dancă
                    Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,
                    Tudorel Andrei
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu
                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Marcel Ion Vela
                    Ministrul apărării naţionale,
                    Ionel Nicolae Ciucă
                    Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Ion Ştefan
                    p. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Ion Alin Dan Ignat,
                    secretar de stat
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Nechita-Adrian Oros
                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu
                    p. Ministrul sănătăţii,
                    Nelu Tătaru,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 4 februarie 2020.
    Nr. 19.
    ANEXA 1

    COMPONENŢA
    Comisiei centrale pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor

┌───────────────┬──────────────────────┐
│Preşedinte: │- ministrul afacerilor│
│ │interne │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Vicepreşedinţi:│- preşedintele I.N.S. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- secretarul de stat │
│ │pentru relaţia cu │
│ │instituţiile │
│ │prefectului din cadrul│
│ │M.A.I. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- directorul S.T.S. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Secretar: │- vicepreşedinte │
│ │I.N.S. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Membri: │- secretar de stat la │
│ │M.M.P.S. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- secretar de stat la │
│ │M.E.C. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- secretar de stat la │
│ │Ministerul Apărării │
│ │Naţionale │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- secretar de stat la │
│ │M.A.E. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- secretar de stat la │
│ │M.S. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- secretar de stat la │
│ │Ministerul Justiţiei │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- secretar de stat la │
│ │Ministerul Culturii │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- secretar de stat la │
│ │S.G.G. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- secretar de stat la │
│ │Departamentul pentru │
│ │Relaţii Interetnice │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- reprezentant M.A.I. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- reprezentant S.T.S. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- reprezentant │
│ │Ministerul Lucrărilor │
│ │Publice, Dezvoltării │
│ │şi Administraţiei │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- reprezentant │
│ │Secretariat de Stat │
│ │pentru Culte │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- preşedinte Agenţia │
│ │Naţională pentru Romi │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- reprezentant │
│ │Asociaţia oraşelor din│
│ │România │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- reprezentant │
│ │Asociaţia comunelor │
│ │din România │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- reprezentant │
│ │Asociaţia municipiilor│
│ │din România │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- reprezentant Uniunea│
│ │Naţională a │
│ │Consiliilor Judeţene │
│ │din România │
└───────────────┴──────────────────────┘    ANEXA 2

    COMPONENŢA
    comisiilor judeţene, a municipiului Bucureşti, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, orăşeneşti şi comunale
    pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor
    A. Comisia judeţeană

┌───────────────┬──────────────────────┐
│Preşedinte: │- prefectul judeţului │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Vicepreşedinţi:│- preşedintele │
│ │consiliului judeţean │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- un subprefect al │
│ │judeţului │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- directorul executiv │
│ │al direcţiei regionale│
│ │sau judeţene de │
│ │statistică │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- directorul executiv │
│Secretar: │adjunct al direcţiei │
│ │regionale sau judeţene│
│ │de statistică │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Membri: │- secretarul general │
│ │al judeţului │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- şeful │
│ │Inspectoratului │
│ │judeţean de poliţie │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- reprezentant al │
│ │Serviciului de │
│ │Telecomunicaţii │
│ │Speciale │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- inspector şcolar │
│ │general │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- directorul general │
│ │sau directorul │
│ │executiv al direcţiei │
│ │generale de asistenţă │
│ │socială şi protecţia │
│ │copilului │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- arhitectul-şef al │
│ │judeţului │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- directorul oficiului│
│ │de cadastru şi │
│ │publicitate imobiliară│
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- şeful structurii │
│ │teritoriale a │
│ │Inspectoratului │
│ │General pentru │
│ │Imigrări │
└───────────────┴──────────────────────┘    B. Comisia municipiului Bucureşti

┌───────────────┬──────────────────────┐
│Preşedinte: │- prefectul │
│ │municipiului Bucureşti│
├───────────────┼──────────────────────┤
│Vicepreşedinţi:│- un subprefect al │
│ │municipiului Bucureşti│
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- un viceprimar │
│ │general al │
│ │municipiului Bucureşti│
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- secretarul general │
│ │al municipiului │
│ │Bucureşti │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- directorul executiv │
│ │al Direcţiei Regionale│
│ │de Statistică a │
│ │Municipiului │
│ │Bucureşti, denumită, │
│ │în continuare, DRSMB │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- arhitectul-şef al │
│ │municipiului Bucureşti│
├───────────────┼──────────────────────┤
│Secretar: │- un director executiv│
│ │adjunct al DRSMB │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- directorul adjunct │
│Membri: │al Direcţiei Generale │
│ │de Poliţie a │
│ │Municipiului Bucureşti│
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- un reprezentant al │
│ │Serviciului de │
│ │Telecomunicaţii │
│ │Speciale │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- inspectorul general │
│ │al Inspectoratului │
│ │Şcolar al Municipiului│
│ │Bucureşti │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- directorul Oficiului│
│ │de Cadastru şi │
│ │Publicitate Imobiliară│
│ │Bucureşti │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- un director executiv│
│ │adjunct al DRSMB │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- directorul Direcţiei│
│ │pentru Imigrări a │
│ │Municipiului Bucureşti│
└───────────────┴──────────────────────┘    C. Comisia municipală şi orăşenească

┌───────────────┬──────────────────────┐
│ │- primarul │
│Preşedinte: │municipiului sau │
│ │oraşului │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- viceprimar al │
│Vicepreşedinte:│municipiului sau │
│ │oraşului │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- secretarul general │
│Secretar: │al municipiului sau │
│ │oraşului │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- şeful serviciului │
│Membri: │sau biroului sau │
│ │compartimentului de │
│ │stare civilă │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- şeful poliţiei │
│ │municipiului sau │
│ │oraşului │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- arhitectul-şef sau │
│ │şeful serviciului sau │
│ │biroului sau │
│ │compartimentului de │
│ │urbanism │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- şeful │
│ │compartimentului de │
│ │cadastru │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- un inspector şcolar,│
│ │directorul direcţiei │
│ │de asistenţă socială │
│ │sau coordonatorul │
│ │compartimentului de │
│ │asistenţă socială, un │
│ │specialist din │
│ │administraţia publică │
│ │locală │
└───────────────┴──────────────────────┘    D. Comisia sectorului municipiului Bucureşti

┌───────────────┬──────────────────────┐
│Preşedinte: │- primarul sectorului │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Vicepreşedinte:│- secretarul general │
│ │al sectorului │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- arhitectul-şef al │
│ │sectorului │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Secretar: │- un şef de serviciu │
│ │din cadrul DRSMB │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Membri: │- şeful poliţiei de │
│ │sector │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- inspectorul şcolar │
│ │pentru managementul │
│ │instituţional │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- şeful serviciului de│
│ │urbanism, cadastru din│
│ │cadrul primăriei de │
│ │sector │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- şeful │
│ │compartimentului de │
│ │administrare a │
│ │fondului sau spaţiului│
│ │locativ din aparatul │
│ │propriu al primăriei │
│ │de sector │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- un specialist din │
│ │cadrul DRSMB │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- 2 specialişti numiţi│
│ │din cadrul primăriei │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- şeful serviciului │
│ │sau compartimentului │
│ │relaţii cu asociaţiile│
│ │de proprietari din │
│ │cadrul primăriei │
└───────────────┴──────────────────────┘    E. Comisia comunală

┌───────────────┬──────────────────────┐
│Preşedinte: │- primarul │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Vicepreşedinte:│- viceprimarul │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Secretar: │- secretarul general │
│ │al comunei │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- directorul şcolii │
│Membri: │din localitatea │
│ │reşedinţă de comună │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- referentul cu starea│
│ │civilă din aparatul de│
│ │specialitate al │
│ │primarului │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- şeful postului de │
│ │poliţie │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- un cadru didactic │
└───────────────┴──────────────────────┘
    ANEXA 3

    LISTA
    variabilelor de recensământ al populaţiei şi locuinţelor 2021
    1. Variabile la nivel de clădire:
    - rezultatul recenzării
    – codul statistic de adresă - CSA
    – tipul clădirii
    – perioada construirii clădirii
    – numărul de etaje ale clădirii
    – materialul de construcţie al pereţilor exteriori ai clădirii
    – dacă clădirea a fost reabilitată termic, în ce mod şi anul de reabilitare
    – localizarea clădirii
    – coordonatele GPS

    2. Variabile la nivel de locuinţă:
    - rezultatul recenzării
    – numărul gospodăriilor din locuinţă
    – numărul persoanelor din locuinţă
    – tipul locuinţei
    – statutul locuinţei
    – situaţia ocupării locuinţei
    – poziţia locuinţei în clădire
    – numărul de niveluri ale locuinţei
    – forma de proprietate
    – numărul camerelor de locuit şi suprafaţa
    – existenţa şi suprafaţa bucătăriei
    – existenţa băii
    – existenţa closetului cu apă
    – sistemul de alimentare cu apă rece şi caldă; tipul de echipament şi combustibilul folosit pentru încălzirea apei
    – existenţa instalaţiei de canalizare
    – tipul instalaţiei electrice
    – dotarea cu instalaţie de aer condiţionat
    – tipul de echipament şi combustibilul folosit pentru gătit
    – alte aparate electrocasnice mari consumatoare de energie
    – modul de încălzire a locuinţei, tipul de echipament şi combustibilul folosit
    – dacă locuinţa a fost reabilitată termic, în ce mod şi anul de reabilitare
    – dacă locuinţa este dotată cu pompă de căldură şi tipul acesteia; cu panouri solare termice, tip, suprafaţă; cu panouri solare fotovoltaice, suprafaţă

    3. Variabile la nivel de spaţiu colectiv de locuit:
    - tipul spaţiului colectiv de locuit
    – amplasarea spaţiului colectiv de locuit
    – numărul de clădiri ale spaţiului colectiv de locuit
    – forma de proprietate a spaţiului colectiv de locuit
    – numărul încăperilor din spaţiul colectiv de locuit
    – capacitatea în număr de locuri
    – localizarea clădirii
    – număr de persoane înregistrate
    – număr de persoane prezente
    – număr de persoane temporar absente plecate în ţară
    – număr de persoane temporar absente plecate în străinătate
    – număr de persoane temporar prezente

    4. Variabile la nivel de gospodărie:
    - rezultatul recenzării
    – numărul persoanelor din gospodărie - prezente şi temporar absente
    – numărul persoanelor plecate pentru o perioadă îndelungată
    – numărul persoanelor temporar prezente
    – titlul sub care gospodăria ocupă locuinţa
    – componenţa gospodăriei - prin înscrierea fiecărei persoane prezente, temporar absente sau plecate pentru o perioadă mai mică de 12 luni din gospodărie
    – persoana desemnată drept cap al gospodăriei
    – gradul de rudenie al fiecărui membru al gospodăriei faţă de capul gospodăriei
    – codul soţului, soţiei, mamei, tatălui fiecărei persoane care este membru al gospodăriei

    5. Variabile la nivel de persoană:
    - rezultatul recenzării
    – numărul de ordine al persoanei
    – CNP
    – caracteristici demografice: sex, data naşterii, starea civilă legală, anul căsătoriei, numărul copiilor născuţi vii - doar pentru persoanele de sex feminin -, starea civilă de fapt, anul constituirii uniunii consensuale
    – situaţia persoanei la momentul de referinţă al recensământului
    – informaţii privind migraţia internă şi internaţională a persoanei: situaţia persoanei la recensământ, localitatea unde locuieşte persoana în prezent, data plecării persoanei din localitatea de recenzare - doar pentru persoanele plecate pe perioadă îndelungată, pentru câte luni a plecat persoana din localitatea de recenzare, motivul absenţei din localitatea de recenzare, locul naşterii, domiciliul, reşedinţa anterioară, data stabilirii ultimei reşedinţe în România, data stabilirii în localitatea de recenzare, motivul stabilirii în localitatea de recenzare, cetăţenia, a doua cetăţenie, data şi motivul sosirii în localitatea de recenzare - doar pentru persoanele temporar prezente
    – caracteristici etnoculturale: cărei etnii îi aparţine persoana, care este limba maternă a persoanei, cărei religii îi aparţine persoana
    – caracteristici educaţionale: instituţia de învăţământ absolvită de cel mai înalt nivel, forma de proprietate a instituţiei de învăţământ absolvite, instituţia de învăţământ pe care o urmează, dacă persoana foloseşte internetul
    – caracteristici economice, doar pentru persoanele de 15 ani şi peste ocupate sau care au mai lucrat vreodată: statutul activităţii curente, timpul de lucru, ocupaţia, statutul profesional, locul de muncă, localizarea geografică a locului de muncă, tipul sectorului în care lucrează, anul şi luna de când persoana caută loc de muncă - doar pentru şomeri, forma de protecţie a şomerilor


    ANEXA 4

    INSTITUŢII
    cu responsabilităţi în problematica recensământului populaţiei şi locuinţelor 2021

┌────┬──────────────┬─────────────────────────┐
│Nr. │Instituţia │Responsabilităţi şi │
│crt.│ │rezultate aşteptate │
├────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │- cele mai recente │
│ │ │ortofotoplanuri rezultate│
│ │Ministerul │în urma executării │
│1. │Apărării │serviciilor de │
│ │Naţionale │fotogrametrie pe │
│ │ │teritoriul României, care│
│ │ │să acopere întreg │
│ │ │teritoriul ţării │
├────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │- Registrul Agricol │
│ │ │Naţional - RAN │
│ │ │- Registrul Electronic al│
│ │ │Nomenclaturii Stradale - │
│ │ │RENNS │
│ │ │- furnizarea limitelor │
│ │ │administrativ-teritoriale│
│2. │M. L.P.D.A. - │stabilite conform Legii │
│ │A.N.C.P.I. │cadastrului şi a │
│ │ │publicităţii imobiliare │
│ │ │nr. 7/1996, republicată, │
│ │ │cu modificările şi │
│ │ │completările ulterioare, │
│ │ │existente la 1 iulie 2019│
│ │ │şi, respectiv, 1 ianuarie│
│ │ │2020 │
├────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │- informaţii la nivel de │
│3. │M.A.I. - │înregistrare individuală │
│ │D.E.P.A.B.D │din RNEP de interes │
│ │ │pentru RPL2021 │
├────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │- extras din baza de date│
│ │ │a persoanelor condamnate │
│ │ │sau arestate preventiv în│
│ │ │centre de reţinere şi │
│ │ │arestare preventivă din │
│ │ │subordinea M.A.I., │
│4. │M.A.I. │custodiate în perioada │
│ │ │mai - noiembrie 2021, cu │
│ │ │variabile de interes │
│ │ │pentru RPL2021 │
│ │ │- sprijin în recenzarea │
│ │ │persoanelor condamnate │
│ │ │sau arestate preventiv, │
│ │ │în condiţiile legii; │
├────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │- extras din baza de date│
│ │ │a persoanelor, │
│ │M.A.I. - │imigranţilor, care şi-au │
│5. │I.G.I. │înregistrat prezenţa pe │
│ │ │teritoriul României cu │
│ │ │variabile de interes │
│ │ │pentru RPL2021 │
├────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │- date de interes pentru │
│ │ │RPL2021 privind cetăţenii│
│ │ │români care şi-au │
│ │ │stabilit domiciliul în │
│ │ │străinătate, inclusiv cei│
│ │M.A.I. - │care au solicitat │
│6. │D.G.P. │paşapoarte simple cu │
│ │ │menţiunea statului de │
│ │ │domiciliu prin │
│ │ │intermediul misiunilor │
│ │ │diplomatice şi oficiilor │
│ │ │consulare ale României │
│ │ │din străinătate │
├────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │- sprijin în │
│ │ │popularizarea │
│ │ │recensământului 2021 în │
│ │ │rândul românilor din │
│7. │M.A.E. │străinătate │
│ │ │- recenzarea personalului│
│ │ │misiunilor diplomatice şi│
│ │ │al oficiilor consulare │
│ │ │ale României în │
│ │ │străinătate │
├────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │- achiziţia sistemelor │
│ │ │informatice, nod │
│ │ │principal şi nod de │
│ │ │rezervă, conform │
│ │ │cerinţelor operaţionale │
│ │ │transmise de către │
│ │ │I.N.S.; │
│ │ │- găzduirea sistemului │
│ │ │hardware şi software │
│ │ │necesar pentru colectarea│
│ │ │şi prelucrarea datelor de│
│ │ │recensământ; │
│ │ │- asigurarea mecanismelor│
│ │ │de securitate a │
│ │ │transferului de date şi a│
│ │ │celor de administrare a │
│ │ │resurselor; │
│ │ │- achiziţia, │
│ │ │implementarea şi │
│8. │S.T.S. │operaţionalizarea call │
│ │ │center-ului operat de │
│ │ │către I.N.S., în │
│ │ │sprijinul activităţii de │
│ │ │recenzare; │
│ │ │- achiziţia unui număr de│
│ │ │3.000 de tablete necesare│
│ │ │pentru colectarea datelor│
│ │ │în perioada de │
│ │ │desfăşurare a │
│ │ │recensământului de probă;│
│ │ │- achiziţia unui număr de│
│ │ │22.000 de acumulatori │
│ │ │externi pentru │
│ │ │dispozitivele informatice│
│ │ │portabile; │
│ │ │- punerea la dispoziţie a│
│ │ │unui număr de 22.000 de │
│ │ │tablete necesare │
│ │ │recenzării pentru │
│ │ │RPL2021; │
├────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │- extras din baza de date│
│ │ │a persoanelor care au │
│9. │A.N.C. │primit cetăţenia română │
│ │ │în ţară cu variabile de │
│ │ │interes pentru RPL2021 │
├────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │- extras din Sistemul │
│ │ │Informatic Integrat al │
│ │ │Învăţământului din │
│ │ │România - SIIIR pentru │
│ │ │anii 2018-2019 şi │
│ │ │2019-2020 cu variabile de│
│ │ │interes pentru RPL2021 │
│ │ │- extras din Registrul │
│ │ │Matricol Unic din România│
│ │ │- RMUR pentru anii │
│ │ │2019-2020 şi 2020-2021 cu│
│ │ │variabile de interes │
│ │ │pentru RPL2021 │
│10. │M.E.C. │- evidenţa studenţilor │
│ │ │plecaţi la studii în │
│ │ │străinătate │
│ │ │- evidenţa şi adresa │
│ │ │spaţiilor colective de │
│ │ │locuit de tipul │
│ │ │internatelor, │
│ │ │campusurilor │
│ │ │universitare, taberelor │
│ │ │şcolare │
│ │ │- elaborarea │
│ │ │Nomenclatorului │
│ │ │instituţiilor de │
│ │ │învăţământ din România │
├────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │- evidenţa unităţilor │
│ │ │care oferă servicii de │
│11. │M.S. │îngrijire pe termen lung │
│ │ │- sanatorii, centre │
│ │ │pentru îngrijiri │
│ │ │paliative │
├────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │- date privind persoanele│
│12. │M.S. - │cuprinse în evidenţă │
│ │I.N.S.P. │privind bolile │
│ │ │profesionale │
├────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │- extras din baza de date│
│13. │M.S. - │CNAS pentru evidenţa │
│ │C.N.A.S. │asiguraţilor cu variabile│
│ │ │de interes pentru RPL2021│
├────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │- extras din baza de date│
│ │ │a persoanelor condamnate,│
│ │ │arestate preventiv sau │
│ │ │internate, aflate în │
│ │ │unităţile din sistemul │
│ │ │administraţiei │
│ │ │penitenciare, cu │
│14. │M.J. - A.N.P. │variabile de interes │
│ │ │pentru RPL2021 │
│ │ │- evidenţa şi localizarea│
│ │ │penitenciarelor │
│ │ │- sprijin în recenzarea │
│ │ │persoanelor condamnate, │
│ │ │arestate preventiv sau │
│ │ │internate │
├────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │- evidenţa şi localizarea│
│ │ │unităţilor care acordă │
│ │ │servicii sociale în │
│ │ │condiţiile legii │
│ │ │- servicii de tip │
│ │ │rezidenţial destinate │
│ │ │protecţiei speciale a │
│ │ │copilului, persoanelor │
│ │ │adulte cu dizabilităţi, │
│ │ │persoane vârstnice - din │
│15. │M.M.P.S. │Registrul electronic unic│
│ │ │al furnizorilor de │
│ │ │servicii sociale, │
│ │ │acreditaţi în baza Legii │
│ │ │nr. 197/2012 privind │
│ │ │asigurarea calităţii în │
│ │ │domeniul serviciilor │
│ │ │sociale, cu completările │
│ │ │şi modificările │
│ │ │ulterioare, administrat │
│ │ │de Direcţia politici │
│ │ │servicii sociale │
├────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │- extras din baza de date│
│ │ │privind beneficiarii din │
│ │ │sistemul public de pensii│
│ │M.M.P.S. - │cu variabile de interes │
│16. │C.N.P.P. │pentru RPL2021 │
│ │ │- extras din baza de date│
│ │ │privind participanţii la │
│ │ │sistem privat de pensii │
│ │ │pilon II │
├────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ │M.M.P.S. - │- evidenţa persoanelor │
│17. │A.N.P.I.S. │care primesc beneficii de│
│ │ │asistenţă socială │
├────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │- extras din Registrul │
│18. │M.M.P.S. - │General de Evidenţă al │
│ │I.M. │Salariaţilor cu variabile│
│ │ │de interes pentru RPL2021│
├────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │- extras din sistemul │
│ │ │informatic CMTIS privind │
│ │ │monitorizarea drepturilor│
│ │ │copilului cu variabile de│
│ │ │interes pentru RPL2021 │
│ │ │- extras din registrul │
│ │M.M.P.S. - │naţional de adopţii RNA │
│19. │A.N.D.P.D.C.A.│cu variabile de interes │
│ │ │pentru RPL2021 │
│ │ │- extras din Registrul │
│ │ │electronic naţional │
│ │ │pentru persoanele cu │
│ │ │handicap - RENPH - cu │
│ │ │variabile de interes │
│ │ │pentru RPL2021 │
├────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │- date privind şomerii │
│ │ │care beneficiază de │
│ │ │indemnizaţie de şomaj, │
│ │M.M.P.S. - │şomerii neindemnizaţi, │
│20. │A.N.O.F.M. │persoanele în căutarea │
│ │ │unui loc de muncă în ţară│
│ │ │sau după caz, în │
│ │ │străinătate, înregistrate│
│ │ │în evidenţă │
├────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │- extras din baza de date│
│ │ │a plătitorilor de │
│ │ │contribuţii sociale, │
│ │ │impozite pe venit cu │
│ │ │variabile de interes │
│ │ │pentru RPL2021 - D112 │
│21. │M.F.P. - │- extras din formularele │
│ │A.N.A.F. │privind declararea │
│ │ │reşedinţei fiscale cu │
│ │ │variabile de interes │
│ │ │pentru RPL2021 │
│ │ │- extras din baza de date│
│ │ │DEPOZIT cu variabile de │
│ │ │interes pentru RPL2021 │
├────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │- extras din baza de date│
│ │ │a beneficiarilor de │
│ │ │subvenţii pentru │
│ │ │utilizarea terenurilor │
│22. │M.A.D.R. APIA │agricole şi pentru cei │
│ │ │care se ocupă cu │
│ │ │creşterea animalelor cu │
│ │ │variabile de interes │
│ │ │pentru RPL2021 │
├────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ │Departamentul │ │
│ │pentru relaţii│ │
│ │interetnice │ │
│ │din cadrul │ │
│ │Guvernului │ │
│ │României în │- elaborarea │
│23. │colaborare cu │Nomenclatorului etniilor │
│ │grupurile │şi al limbilor materne │
│ │parlamentare │ │
│ │ale │ │
│ │minorităţilor │ │
│ │naţionale din │ │
│ │Parlamentul │ │
│ │României │ │
├────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ │Secretariatul │- elaborarea │
│24. │de Stat pentru│Nomenclatorului │
│ │Culte │religiilor │
├────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ │Agenţia │ │
│ │Naţională │- sprijin în recenzarea │
│25. │pentru Romi │persoanelor de etnie │
│ │din cadrul │rromă │
│ │Guvernului │ │
│ │României │ │
├────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ │Universităţile│- sprijin şi implicare în│
│26. │din centrele │recenzarea studenţilor │
│ │universitare │ │
├────┴──────────────┴─────────────────────────┤
│Alte organisme sau organizaţii │
├────┬──────────────┬─────────────────────────┤
│ │ │- informaţii privind │
│ │ │clădirile şi persoanele │
│ │ │care trăiesc în incinta │
│ │ │unităţilor de cult, │
│ │ │mânăstirilor │
│ │ │- evidenţa şi localizarea│
│ │ │unităţilor de cult - cel │
│ │ │puţin mânăstiri, │
│ │ │sihăstrii, spitale, │
│27. │Culte │servicii sociale │
│ │religioase │destinate copiilor │
│ │ │separaţi de părinţi, dar │
│ │ │şi altor categorii de │
│ │ │beneficiari precum │
│ │ │vârstnici, adulţi cu │
│ │ │dizabilităţi, organizate │
│ │ │pe lângă biserici │
│ │ │- recenzarea persoanelor │
│ │ │care trăiesc în incinta │
│ │ │unităţilor de cult │
├────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ │Firmele │ │
│ │furnizoare de │ │
│ │utilităţi - │- informaţii privind │
│28. │energie │gradul de ocupare al │
│ │electrică, │locuinţelor │
│ │gaze, │ │
│ │telefonie │ │
│ │mobilă │ │
├────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │- sprijin în │
│ │Asociaţia │popularizarea │
│29. │oraşelor din │recensământului 2021 │
│ │România │- sprijin în realizarea │
│ │ │propriu-zisă a │
│ │ │recensământului în teren │
├────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ │Asociaţia │ │
│30. │comunelor din │ │
│ │România │ │
├────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ │Asociaţia │ │
│31. │municipiilor │ │
│ │din România │ │
├────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ │Uniunea │ │
│ │Naţională a │ │
│32. │Consiliilor │ │
│ │Judeţene din │ │
│ │România │ │
├────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ │ONG-uri care │ │
│ │se ocupă de │- sprijin în recenzarea │
│33. │problemele │persoanelor de etnie │
│ │populaţiei de │rromă │
│ │etnie rromă │ │
├────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ │ONG-uri care │- informaţii privind │
│ │oferă servicii│locurile unde pot fi │
│34. │persoanelor │găsite persoanele fără │
│ │fără adăpost │adăpost │
│ │sau │- sprijin în recenzarea │
│ │dezavantajate │persoanelor fără adăpost │
└────┴──────────────┴─────────────────────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016