Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
codul de procedura fiscala din 24 decembrie 2003

‹‹ Pagina 1 din 19

Monitorul Oficial 989 bis din 15 Octombrie 2021 (M. Of. 989 bis/2021)

 PROCEDURĂ din 15 octombrie 2021 de implementare a sesiunii nr. 2 aferente măsurii "Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile" din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene EMITENT: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 989 bis din 15 octombrie 2021

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.642 din 15 octombrie 2021, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 989 din 15 octombrie 2021.──────────1. obiectivul măsurii obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente programului operaţional competitivitate 2014-2020, denumit în continuare poc, în contextul crizei provocate de covid-19, pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 3 din prezenta procedură, a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului sars-cov-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanţe militare pe perioada stării de urgenţă sau îngrădite pe perioada stării de alertă.schema este implementată ...

Monitorul Oficial 1004 bis din 29 Octombrie 2020 (M. Of. 1004 bis/2020)

 ANEXE din 15 octombrie 2020 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 175/2020 pentru aprobarea cadrului organizatoric de desfăşurare, la nivelul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, a procedurii de atribuire a acordurilor-cadru de servicii prevăzute la art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi a modelului documentaţiei aferente procedurii de atribuire, respectiv pentru încheierea contractelor subsecvente pentru fiecare exerciţiu bugetar anual*) EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1004 bis din 29 octombrie 2020

──────────aprobate prin ordinul nr. 175 din 15 octombrie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1004 din 29 octombrie 2020.──────────anexa 1    autoritatea naŢionalĂ sanitarĂ veterinarĂ Şi pentru siguranŢa alimentelor   direcŢia sanitar - veterinarĂ Şi pentru siguranŢa alimentelor ...........  model-cadru alprocedurii de atribuire a acordurilor -cadru de servicii şi a contractelor subsecvente prevăzute la art. 15 dinordonanţa guvernului nr. 42/2004 privind organizareaactivităţii sanitar-veterinare şi pentru  siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări  prin legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare1. domeniul de aplicare a procedurii:direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului bucureşti aplică ...

Monitorul Oficial 436 din 10 Iunie 2016 (M. Of. 436/2016)

 DECIZIE nr. 11 din 18 aprilie 2016 cu privire la modul de interpretare a art. 105 alin. (1) şi (2) şi art. 106 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 10 iunie 2016

Dosar nr. 334/1/2016roxana popa - preşedintele delegat al secţiei a ii-a civile a Înaltei curţi de casaţie şi justiţie - preşedintele completuluiminodora condoiu - judecător la secţia a ii-a civilăcosmin horia mihăianu - judecător la secţia a ii-a civilămărioara isailă - judecător la secţia a ii-a civilămarian budă ...

Monitorul Oficial 221 bis din 01 Aprilie 2015 (M. Of. 221 bis/2015)

 NORME TEHNICE din 31 martie 2015 de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016*) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 bis din 1 aprilie 2015

──────────*) aprobat de ordinul nr. 386, din 31 martie 2015, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 221 din 1 aprilie 2015.──────────art. 1În anii 2015 şi 2015, potrivit hotărârii guvernului nr. 206/2015 pentru privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, se derulează următoarele programe de sănătate publică finanţate din bugetul ministerului sănătăţii:1. programele naţionale de boli transmisibile:1.1. programul naţional de vaccinare;1.2. programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare;1.3. programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei hiv;1.4. programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei;1.5. programul naţional de supraveghere ...

Monitorul Oficial 221 din 01 Aprilie 2015 (M. Of. 221/2015)

 ORDIN nr. 386 din 31 martie 2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 1 aprilie 2015

Văzând referatul de aprobare nr. n.b. 3.167 din 31 martie 2015 al agenţiei naţionale pentru programe de sănătate din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere prevederile art. 48 alin. (1) şi (2) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 lit. a) din hotărârea guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. 1se aprobă normele tehnice de realizare a ...

Monitorul Oficial 542 din 28 August 2013 (M. Of. 542/2013)

ORDIN nr. 1.022 din 8 august 2013 pentru modificarea si completarea Reglementarilor privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de intretinere, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.131/2005 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 28 august 2013

În temeiul prevederilor art. iii din legea nr. 51/2013 pentru modificarea şi completarea ordonanţei guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz şi ale art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, interimar, emite următorul ordin:art. ireglementările privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor ...

Monitorul Oficial 473 din 30 Iulie 2013 (M. Of. 473/2013)

HOTARARE nr. 520 din 24 iulie 2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 30 iulie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 13 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii agenţiei naţionale de administrare fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. i organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscalăsecŢiunea 1dispoziţii generale şi principalele obiectiveart. 1 agenţia naţională de administrare fiscală, denumită în continuare agenţia, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea ministerului finanţelor publice, finanţată din bugetul de stat, conform ...

Monitorul Oficial 389 din 29 Iunie 2013 (M. Of. 389/2013)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 74 din 26 iunie 2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013

Având în vedere necesitatea consolidării cadrului legal privind lupta împotriva evaziunii,ţinând seama de importanţa existenţei unui mecanism unic de control care să înlăture paralelismele şi să elimine astfel evaluarea fiscală diferită sau chiar contrară a aceleiaşi operaţiuni economice,apreciind că neluarea de urgenţă a unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii ministerului finanţelor publice - agenţia naţională de administrare fiscală şi a structurilor sale conduce la neîndeplinirea obiectivelor asumate de românia, legate de rezolvarea problemei arieratelor, reducerea evaziunii fiscale şi creşterea veniturilor colectate,având în vedere angajamentul asumat de românia în raport cu fondul monetar internaţional prin scrisoarea suplimentară de intenţie transmisă în ...

Monitorul Oficial 110 din 25 Februarie 2013 (M. Of. 110/2013)

Monitorul Oficial 53 din 23 Ianuarie 2013 (M. Of. 53/2013)

DECIZIE nr. 874 din 23 octombrie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale si art. 220 alin. (1) lit. k) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 23 ianuarie 2013

Augustin zegrean - preşedinteaspazia cojocaru - judecătoracsinte gaspar - judecătorpetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătorion predescu - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătortudorel toader - judecătordaniela ramona mariţiu - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror iuliana nedelcu.pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) ...

‹‹ Pagina 1 din 19
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016