Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 1.022 din 8 august 2013 pentru modificarea si completarea Reglementarilor privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de intretinere, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.131/2005
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.022 din 8 august 2013  pentru modificarea si completarea Reglementarilor privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de intretinere, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.131/2005    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.022 din 8 august 2013 pentru modificarea si completarea Reglementarilor privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de intretinere, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.131/2005

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 28 august 2013
    În temeiul prevederilor art. III din Legea nr. 51/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul transporturilor, interimar, emite următorul ordin:

    ART. I
    Reglementările privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.131/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 şi 1.160 bis din 21 decembrie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. La capitolul I secţiunea "Definiţii", literele a), f), g), j), k) şi r) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) clasă - categoria atribuită operatorilor economici care desfăşoară activităţile prevăzute la anexa 1, în funcţie de tipul şi complexitatea activităţii;
    .................................................................................................
    f) activitate de reglare funcţională a vehiculelor rutiere - activitate specifică ce presupune realizarea sau refacerea stării unui sistem tehnic ale cărui mărimi caracteristice s-au abătut de la anumite condiţii impuse, pe baza manualelor de reparaţii şi/sau a cataloagelor cu date tehnice funcţionale (baze de date);
    g) activitate de montare, verificare şi/sau etalonare a produselor utilizate la vehiculele rutiere - activitate specifică ce presupune efectuarea de operaţii de montare, verificare şi/sau etalonare a unor produse, prevăzute de producătorii acestora să echipeze vehiculele rutiere sau să le înlocuiască pe cele existente deja pe vehicule, pe baza documentaţiilor tehnice aferente;
    .................................................................................................
    j) activitate de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz - activitatea specifică ce presupune demontarea vehiculului rutier şi/sau a subansamblurilor acestuia în componente, în vederea comercializării sau a reciclării acestora. Operaţiile de demontare trebuie să respecte prevederile documentaţiei tehnice specifice a producătorilor de vehicule sau de subansambluri. Operatorul economic trebuie să transmită către RAR numărul de identificare al fiecărui vehicul dezmembrat;
    k) capabilitate tehnică - capacitatea unui operator economic de a desfăşura activităţi specifice în conformitate cu prezentele reglementări;
    .................................................................................................
    r) structură de rezistenţă - ansamblu de elemente demontabile şi/sau nedemontabile ale caroseriei, care preiau sarcini în timpul funcţionării vehiculului;".

    2. La capitolul I secţiunea "Definiţii", litera o) se abrogă.

    3. La capitolul I secţiunea "Definiţii", după litera u) se adaugă trei litere noi, literele v), w) şi x), cu următorul cuprins:
    "v) post de lucru - suprafaţa de lucru amenajată şi marcată unde operatorul economic desfăşoară activitatea/activităţile pentru un/o vehicul/subansamblu/componentă conform prezentelor reglementări şi care poate fi dotată cu echipamente, scule, dispozitive, verificatoare specifice, necesare executării operaţiilor aferente activităţii/activităţilor pentru care se solicită autorizarea;
    w) categorie de folosinţă a vehiculelor - clasificare a vehiculelor prevăzută în RNTR 2 care se referă la modul de utilizare a acestora;
    x) categorie de omologare a vehiculelor - clasificare a vehiculelor prevăzută în RNTR 2 care se referă la omologarea acestora."

    4. La capitolul I, după secţiunea "Definiţii" se introduce o nouă secţiune, secţiunea "Abrevieri", cu următorul cuprins:
    "Abrevieri
    În cuprinsul prezentelor reglementări se utilizează următoarele abrevieri:
    a) mac - motor cu aprindere prin comprimare;
    b) mas - motor cu aprindere prin scânteie;
    c) RAR - Regia Autonomă "Registrul Auto Român";
    d) RNTR 1 - Reglementări privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa rutieră, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) RNTR 2 - Reglementări privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) RNTR 3 - Reglementări privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.134/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) RNTR 4 - Reglementări privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.135/2005;
    h) RNTR 7 - Reglementări privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.132/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) VIN - numărul de identificare al unui vehicul, care reprezintă o combinaţie structurală de caractere atribuite unui vehicul de către producătorul său ori de către o autoritate competentă, în vederea identificării respectivului vehicul."

    5. La capitolul II, punctele 2, 3, 4, 7 şi 23 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "2. Activităţile pentru care operatorii economici trebuie să solicite autorizarea sunt prevăzute în anexa 1.
    3. Autorizarea se va solicita de către operatorul economic şi se va acorda pentru una sau mai multe dintre activităţile enumerate în anexa 1, detaliate în conformitate cu prevederile acesteia
    Modelul autorizaţiei tehnice este prevăzut în anexa 6.
    Operatorul economic va fi încadrat în una dintre clasele specificate în anexa 1.
    4. Operatorul economic care solicită evaluarea capabilităţii sale tehnice în vederea autorizării, denumit în continuare solicitant, se va adresa reprezentanţei RAR din municipiul Bucureşti sau din judeţul în care îşi desfăşoară activitatea, de unde va obţine o mapă conţinând următoarele documente:
    - cerere-tip de autorizare, al cărei model este prevăzut în anexa 2;
    - chestionar de autoevaluare, al cărui model este prevăzut în anexa 3.
    Reprezentanţele RAR vor oferi solicitanţilor toate informaţiile necesare în vederea completării corecte a cererii-tip de autorizare şi a chestionarului de autoevaluare.
    .................................................................................................
    7. Pe baza datelor din documentele dosarului de autorizare, RAR va stabili durata auditului (exprimată în zile-om audit), costul evaluării, va elabora şi va transmite solicitantului propunerea de contract pentru autorizare şi supraveghere.
    .................................................................................................
    23. Pentru efectuarea activităţii de înlocuire şasiuri şi/sau caroserii vor fi autorizaţi numai operatorii economici care au capabilitatea tehnică de a desfăşura activităţile A1.1-A1.6 prevăzute în anexa 1."

    6. La capitolul II punctul 9, al doilea paragraf, precum şi literele a) şi c) - g) se modifică şi vor avea următorul cuprins :
    "Standardul de referinţă recomandat pentru audit este SR EN ISO 19011:2011.
    ................................................................................................
    a) condiţiile de onorabilitate a conducătorului operatorului economic, consemnate prin cazierul judiciar;
    .................................................................................................
    c) existenţa echipamentelor generale necesare desfăşurării activităţilor pentru care se solicită autorizarea, conform tabelului 1 din anexa 4;
    d) existenţa liniilor tehnologice, a sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor necesare desfăşurării activităţilor pentru care se solicită autorizarea, conform tabelului 1 din anexa 4;
    e) existenţa mijloacelor de diagnosticare, de verificare/ măsurare pe fluxul tehnologic şi de verificare a calităţii lucrărilor necesare desfăşurării activităţilor pentru care se solicită autorizarea, conform tabelului 1 din anexa 4;
    f) evidenţa efectuării inspecţiilor finale, pentru activităţile prevăzute în anexa 1, pct. A1, A2 şi A3, conform metodologiei din RNTR 1, cu utilizarea echipamentelor proprii prevăzute în tabelul 1 din anexa 4. Până la data de 18 septembrie 2014 inspecţiile finale se pot efectua şi la o staţie de inspecţie tehnică periodică autorizată de RAR. Evidenţa inspecţiilor finale se va ţine în registrul de evidenţă conform modelului din anexa 5; dovada efectuării inspecţiilor finale se va ataşa la comanda de execuţie a lucrării;
    g) documentele de atestare a calificării, instruirii şi experienţei în muncă a personalului angajat pentru activităţile efectuate;".

    7. La capitolul II punctul 9, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) existenţa posibilităţii ca beneficiarul să asiste vizual, într-un spaţiu special amenajat, în condiţii de siguranţă, separat de spaţiul de lucru, în mod direct sau prin intermediul unui sistem video, la modul în care sunt executate activităţile A1, A2 şi A3 prevăzute în anexa 1, în care sunt utilizate piesele, ansamblele şi materialele şi în care este efectuată manopera."

    8. La capitolul II punctul 9, litera h) se abrogă.

    9. La capitolul II punctul 9, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:
    "l) existenţa Registrului contestaţiilor."

    10. La capitolul II, după punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 16^1, cu următorul cuprins:
    "16^1. Pe durata de valabilitate a autorizaţiei tehnice, operatorul economic autorizat trebuie să comunice către RAR orice modificare ce se referă la condiţiile în baza cărora a fost acordată autorizaţia tehnică."

    11. La capitolul III, punctele 2, 3 şi 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "2. Autorizaţia tehnică, al cărei model este prevăzut în anexa 11, se va solicita şi se va acorda nominalizat pentru tipuri de modificări constructive şi/sau pentru activitatea de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precizându-se categoria de omologare şi de folosinţă a vehiculelor de bază (iniţiale) şi completate (finale) şi/sau tipul componentelor/echipamentelor utilizate. În cazul modificărilor constructive care duc la schimbarea datelor din cartea de identitate a vehiculelor, RAR ţine în baze de date specifice şi o evidenţă a variantelor constructive şi a documentaţiilor tehnice utilizate de operatorii economici.
    3. Operatorii economici vor putea desfăşura activităţi de modificări constructive în conformitate cu documentaţiile tehnice specifice ale producătorului vehiculului ce urmează a fi modificat, cu documentaţiile tehnice specifice proprii sau cu abilitarea producătorului vehiculului ce urmează a fi modificat. Pentru a atesta conformitatea vehiculelor supuse modificărilor constructive cu cerinţele reglementate de admitere şi menţinere în circulaţie, operatorii economici înmânează clientului declaraţii de conformitate, ale căror modele sunt prevăzute în anexa 12, în funcţie de activitate.
    .................................................................................................
    6. Procedura de evaluare a capabilităţii tehnice şi autorizarea operatorilor economici se desfăşoară conform dispoziţiilor cap. II pct. 6-21, cu excepţia celor prevăzute la pct. 16."

    12. Anexa 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

    13. Anexa 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

    14. La anexa 4, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ ŞI CONEXE
    3.1. SR EN ISO 9001:2008, Sisteme de management al calităţii. Cerinţe;
    3.2 SR EN ISO 9000:2006, Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular;
    3.3. Ordonanţa Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    3.4. Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, cu modificările şi completările ulterioare;
    3.5. RNTR 1."

    15. La anexa 4, după subpunctul 5.4.3 se introduc două noi subpuncte, subpunctele 5.4.4 şi 5.4.5, cu următorul cuprins :
    "5.4.4. Producătorii de vehicule permit operatorilor economici accesul nelimitat şi nediscriminatoriu la documentaţiile tehnice specifice, acces pentru care se pot percepe taxe rezonabile şi adecvate; o taxă nu este rezonabilă sau adecvată dacă descurajează accesul prin faptul că nu ţine seama de frecvenţa accesării de către operatorul economic.
    5.4.5. Operatorul economic va afişa, într-un loc vizibil, autorizaţia tehnică şi anexa la autorizaţie, în scopul informării consumatorului cu privire la capabilitatea tehnică a operatorului economic."

    16. La anexa 4, subpunctul 5.5.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "5.5.4. Operatorul economic se va asigura că produsele de schimb şi materialele de exploatare aprovizionate şi/sau utilizate:
    - sunt însoţite de un document care să ateste garanţia acordată, emisă în conformitate cu legislaţia aplicabilă în vigoare (pentru toate produsele de schimb şi materialele de exploatare);
    - respectă cerinţele prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 671/2002, cu modificările şi completările ulterioare (pentru produsele de schimb şi materialele de exploatare noi);
    - sunt însoţite de o declaraţie de conformitate emisă de producător (pentru produsele de schimb şi materialele de exploatare noi) sau de operatorul economic autorizat (pentru produsele de schimb recondiţionate)."

    17. La anexa 4, după subpunctul 5.5.4 se introduc două noi subpuncte, subpunctele 5.5.4^1 şi 5.5.4^2, cu următorul cuprins :
    "5.5.4^1. La repararea, modificarea constructivă sau reconstrucţia vehiculelor rutiere, în cazul intervenţiei la sistemele care privesc siguranţa circulaţiei, protecţia mediului, eficienţa energetică şi protecţia împotriva furturilor, prevăzute în cap V din RNTR 4, şi care sunt reglementate de directivele/regulamentele UE sau de regulamentele CEE-ONU, operatorul economic trebuie să utilizeze numai produse şi materiale de exploatare de origine, omologate sau certificate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Operatorul economic este obligat să elibereze beneficiarului certificate de garanţie pentru lucrările executate, care să includă şi duratele de garanţie aferente produselor utilizate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    5.5.4^2 În cazul în care operatorul economic dispune de produse recondiţionate, reparate sau folosite reutilizabile ce ar putea fi utilizate în activitatea desfăşurată, acesta va aduce la cunoştinţa beneficiarului această posibilitate, iar utilizarea acestor produse va fi condiţionată de existenţa unui accept scris al beneficiarului în acest sens. Nu pot fi utilizate în acest scop produsele folosite care fac parte din sistemul de direcţie sau din sistemul de frânare şi nici caroseriile şi şasiurile, rezultate din dezmembrarea vehiculelor scoase din uz. Operatorul economic este obligat să elibereze beneficiarului certificate de garanţie pentru lucrările executate, care să includă şi duratele de garanţie aferente produselor utilizate, în conformitate cu legislaţia în vigoare."

    18. La anexa 4, subpunctul 5.5.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "5.5.5. La repararea vehiculelor rutiere, la solicitarea scrisă a clientului, operatorul economic poate utiliza şi produse sau materiale de exploatare furnizate de client, noi (de origine, omologate sau certificate, după caz), recondiţionate, reparate sau folosite reutilizabile care îndeplinesc cerinţele minimale constructive, funcţionale sau de calitate necesare şi care respectă cerinţele precizate la subpct. 5.5.4. Nu pot fi utilizate în acest scop produsele folosite care fac parte din sistemul de direcţie sau din sistemul de frânare şi nici caroseriile şi şasiurile, rezultate din dezmembrarea vehiculelor scoase din uz. Operatorul economic este obligat să elibereze beneficiarului certificate de garanţie pentru lucrările executate, iar garanţia pentru produsele respective va fi asigurată de fabricantul produselor noi, de operatorul economic care a asigurat repararea sau recondiţionarea produselor ori de operatorul economic care a furnizat produsele folosite reutilizabile obţinute de la vehiculele dezmembrate, după caz, în conformitate cu legislaţia în vigoare."

    19. Tabelul 1 din anexa 4 se modifică şi se înlocuieşte cu tabelul 1 din anexa nr. 3 la prezentul ordin.

    20. Anexa 6 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezentul ordin.

    21. Anexa 9 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezentul ordin.

    22. Anexa 11 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 6 la prezentul ordin.

    23. După anexa 11 se introduce o nouă anexă, anexa 12, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ordin.

    24. Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. II
    Regia Autonomă "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării, cu excepţia lit. b1) a pct. 9 din cap. II al Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.131/2005, astfel cum aceasta a fost introdusă prin prezentul ordin, ale cărei prevederi intră în vigoare la data de 19 septembrie 2014.
    ART. IV
    Autorizaţiile tehnice valabile la data intrării în vigoare a prezentului ordin se înlocuiesc cu noul model de autorizaţie tehnică cu ocazia primului audit de supraveghere planificat, cu condiţia respectării de către titular a condiţiilor în baza cărora a fost acordată autorizaţia tehnică, cu modificările şi completările aduse de prezentul ordin.
    ART. V
    De la data intrării în vigoare a prevederilor lit. b1) a pct. 9 din cap. II al Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.131/2005, astfel cum acestea au fost introduse prin prezentul ordin, în cazul operatorilor economici care nu îndeplinesc condiţiile respective, se suspendă de drept autorizaţiile tehnice emise de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" până la data constatării de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român" a îndeplinirii acestora.
    ART. VI
    De la 19 septembrie 2014, în cazul operatorilor economici care nu îndeplinesc condiţia referitoare la efectuarea inspecţiilor finale cu utilizarea echipamentelor proprii în
conformitate cu prevederile lit. f) a pct. 9 din cap. II al Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.131/2005, astfel cum acestea au fost modificate prin prezentul ordin, se suspendă de drept autorizaţiile tehnice emise de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" până la data constatării de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român" a îndeplinirii prevederilor respective.


                    p. Ministrul transporturilor, interimar,
                                Cristian Ghibu,
                                secretar de stat


    Bucureşti, 8 august 2013.
    Nr. 1.022.


    ANEXA 1
    (Anexa 1)

    I. ACTIVITĂŢI PENTRU CARE ESTE NECESARĂ AUTORIZAREA OPERATORILOR ECONOMICI
    A1. ACTIVITĂŢI DE REPARAŢII ALE VEHICULELOR RUTIERE
    A1.1. motor şi sistemele auxiliare:
    A1.1.1. mas şi mac:
    A1.1.1.1. cu carburaţie şi/sau injecţie mecanică;
    A1.1.1.2. cu injecţie cu gestiune electronică şi sisteme de depoluare;
    A1.1.1.3. cu injecţie directă de înaltă presiune şi sisteme de depoluare;
    A1.1.2. motoare hibride;
    A1.1.3. motoare electrice;
    A1.1.4. sisteme auxiliare;
    A1.2. sistemul de transmisie:
    A1.2.1. transmisie mecanică:
    A1.2.1.1. în trepte şi cu tracţiune pe o axă sau pe mai multe axe;
    A1.2.1.2. în trepte, asistată şi cu tracţiune pe o axă sau pe mai multe axe;
    A1.2.1.3. în trepte, asistată cu gestiune electronică şi cu tracţiune permanentă pe mai multe axe;
    A1.2.2. transmisie automată:
    A1.2.2.1. cu convertizor şi tracţiune pe o axă sau pe mai multe axe;
    A1.2.2.2. cu convertizor gestionat electronic şi tracţiune pe o axă sau pe mai multe axe;
    A1.2.2.3. cu convertizor gestionat electronic şi tracţiune permanentă pe mai multe axe;
    A1.2.3. transmisie cu variator:
    A1.2.3.1. cu variator mecanic;
    A1.2.3.2. cu variator cu gestiune electronică;
    A1.3. sistemul de rulare:
    A1.3.1 roţi
    A1.3.2. axe (punţi):
    A1.3.2.1. axe rigide;
    A1.3.2.2. axe independente;
    A1.3.3. suspensii:
    A1.3.3.1. suspensie mecanică şi/sau mecanohidraulică:
    A1.3.3.1.1. suspensie mecanică;
    A1.3.3.1.2. suspensie mecanohidraulică;
    A1.3.3.1.3. suspensie mecanohidraulică cu gestiune electronică (activă);
    A1.3.3.2. suspensie pneumatică:
    A1.3.3.2.1. cu reglare mecanică;
    A1.3.3.2.2. cu gestiune electronică;
    A1.4. sistemul de direcţie:
    A1.4.1. fără asistare;
    A1.4.2. cu asistare hidraulică;
    A1.4.3. cu asistare electrică;
    A1.5. sistemul de frânare:
    A1.5.1. sistem de frânare mecanic;
    A1.5.2. sistem de frânare hidraulic:
    A1.5.2.1. fără asistare;
    A1.5.2.2. cu asistare şi fără sisteme avansate de control;
    A1.5.2.3. cu asistare şi cu sisteme avansate de control;
    A1.5.3. sistem de frânare pneumohidraulic şi/sau pneumatic:
    A1.5.3.1. cu asistare şi fără sisteme avansate de control;
    A1.5.3.2. cu asistare şi cu sisteme avansate de control;
    A1.5.4. sistem de frânare electric.
    A1.6. sistemul electric:
    A1.6.1. sistem electric clasic;
    A1.6.2. sistem electric cu echipamente în reţea (CAN) cu şi fără circuit de înaltă tensiune:
    A1.6.2.1. cu dispozitive optice clasice;
    A1.6.2.2. cu dispozitive optice adaptive.
    A1.7. caroserie:
    A1.7.1. caroserie autoportantă:
    A1.7.1.1. repararea caroseriei fără intervenţii la structura de rezistenţă;
    A1.7.1.2. repararea caroseriei cu intervenţii la structura de rezistenţă;
    A1.7.1.3. redresarea structurii de rezistenţă;
    A1.7.1.4. înlocuirea caroseriei;
    A1.7.1.5. acoperirea anticorozivă;
    A1.7.2. caroserie pe şasiu:
    A1.7.2.1. repararea caroseriei fără intervenţii la şasiu;
    A1.7.2.2. repararea şasiului;
    A1.7.2.3. redresarea şasiului;
    A1.7.2.4. înlocuirea şasiului;
    A1.7.2.5. acoperirea anticorozivă;
    A1.7.3. alte intervenţii la caroserie, inclusiv la amenajările interioare;
    A1.8. alte sisteme:
    A1.8.1. sisteme de reţinere:
    A1.8.1.1. cu centuri de siguranţă clasice;
    A1.8.1.2. cu centuri de siguranţă cu pretensionare în caz de impact;
    A1.8.1.3. cu alte sisteme de reţinere;
    A1.8.2. sisteme electronice de asistenţă a conducătorului auto:
    A1.8.2.1. sistem adaptiv de menţinere a vitezei;
    A1.8.2.2. sistem de avertizare la schimbarea benzii de circulaţie;
    A1.8.2.3. sistem automat de evitare şi atenuare a impactului;
    A1.8.2.4. alte sisteme;
    A1.8.3. sisteme de vizibilitate directă şi indirectă;
    A1.8.4. sisteme de încălzire, de climatizare şi/sau de refrigerare:
    A1.8.4.1. cu sursă de energie de la motorul de tracţiune;
    A1.8.4.2. independente.
    A2. ACTIVITĂŢI DE ÎNTREŢINERE A VEHICULELOR RUTIERE
    A3. ACTIVITĂŢI DE REGLĂRI FUNCŢIONALE ALE VEHICULELOR RUTIERE
    B1. ACTIVITĂŢI DE REPARAŢII ALE COMPONENTELOR ŞI ALE SISTEMELOR VEHICULELOR RUTIERE
    B1.1. motor şi sistemele auxiliare şi componentele acestora;
    B1.2. sistemul de transmisie şi componentele acestuia;
    B1.3. sistemul de rulare şi componentele acestuia;
    B1.4. sistemul de direcţie şi componentele acestuia;
    B1.5. sistemul de frânare şi componentele acestuia;
    B1.6. sistemul electric şi componentele acestuia;
    B1.7. caroserie şi componentele acesteia;
    B1.8. alte sisteme şi componentele acestora.
    B2. ACTIVITĂŢI DE RECONDIŢIONĂRI ALE COMPONENTELOR ŞI ALE SISTEMELOR VEHICULELOR RUTIERE
    B2.1. motor şi sistemele auxiliare şi componentele acestora;
    B2.2. sistemul de transmisie şi componentele acestuia;
    B2.3. sistemul de rulare şi componentele acestuia;
    B2.4. sistemul de direcţie şi componentele acestuia;
    B2.5. sistemul de frânare şi componentele acestuia;
    B2.6. sistemul electric şi componentele acestuia;
    B2.7. caroserie şi componentele acesteia;
    B2.8. alte sisteme şi componentele acestora.
    B3. ACTIVITĂŢI DE MONTĂRI, VERIFICĂRI ŞI/SAU ETALONĂRI ALE COMPONENTELOR ŞI ALE SISTEMELOR VEHICULELOR RUTIERE
    B4. MODIFICĂRI CONSTRUCTIVE ŞI RECONSTRUCŢIA VEHICULELOR RUTIERE
    B4.1. modificări constructive ale vehiculelor rutiere:
    B4.1.1. montarea de caroserii pentru vehicule rutiere;
    B4.1.2. conversia şi/sau amenajarea vehiculelor rutiere;
    B4.1.3. montarea şi/sau modificarea de componente şi/sau sisteme, dacă afectează caracteristicile de omologare.
    B4.2. reconstrucţia vehiculelor rutiere.
    B5. ACTIVITĂŢI DE DEZMEMBRARE A VEHICULELOR RUTIERE SCOASE DIN UZ
    B 5.1. dezmembrarea vehiculelor scoase din uz;
    B 5.2. dezmembrarea subansamblurilor vehiculelor rutiere.
    Nota 1: Autorizaţia tehnică se acordă pentru unul sau mai multe dintre tipurile de activităţi prevăzute la pct. A1-B5, pentru unul sau mai multe dintre sistemele prevăzute în cadrul fiecărui tip de activităţi, pentru diferite complexităţi ale activităţii respective, precum şi pentru una sau mai multe dintre categoriile de omologare ale vehiculelor, după caz.
    Nota 2: În autorizaţia tehnică se va preciza de asemenea, dacă este cazul, posibilitatea efectuării, în cadrul unui tip de activitate, a unor operaţii care nu acoperă integral sistemul sau complexitatea activităţii definită în conformitate cu clasificarea de mai sus (de exemplu, dacă în cadrul tipului de activitate A1: "Activităţi de reparaţii ale vehiculelor rutiere", pentru sistemul A1.1: "motor şi sistemele auxiliare", se efectuează numai operaţii privind sistemul de distribuţie, în autorizaţie se precizează "sisteme de distribuţie").

    II. Clasificarea operatorilor economici în funcţie de tipul şi complexitatea activităţii
    Pentru tipul de activitate A1, operatorii economici se clasifică astfel:
    Clasa I - operatorii economici care îndeplinesc condiţiile de autorizare din reglementări pentru a desfăşura toate operaţiunile prevăzute pentru cel puţin unul dintre sistemele A1.1-A1.8 şi care deţin abilitarea din partea unui producător de vehicule sau a reprezentantului autorizat al acestuia;
    Clasa II - operatorii economici care îndeplinesc condiţiile de autorizare din reglementări pentru a desfăşura toate operaţiunile prevăzute pentru cel puţin unul dintre sistemele A1.1-A1.8, dar care nu deţin o abilitare din partea unui producător de vehicule sau a reprezentantului autorizat al acestuia;
    Clasa III - operatorii economici care îndeplinesc condiţiile de autorizare din reglementări pentru a desfăşura numai unele dintre operaţiunile prevăzute pentru unul dintre sistemele A1.1-A1.8.
    Pentru tipurile de activităţi A2 şi A3 operatorii economici se clasifică astfel:
    Clasa I - operatorii economici care îndeplinesc condiţiile de autorizare din reglementări şi care deţin abilitarea din partea unui producător de vehicule sau a reprezentantului autorizat al acestuia;
    Clasa II - operatorii economici care îndeplinesc condiţiile de autorizare din reglementări, dar care nu deţin o abilitare din partea unui producător de vehicule sau a reprezentantului autorizat al acestuia.
    Pentru tipurile de activităţi B1 şi B3 operatorii economici se clasifică astfel:
    Clasa I - operatorii economici care îndeplinesc condiţiile de autorizare din reglementări şi care deţin abilitarea din partea unui producător de vehicule, componente sau sisteme;
    Clasa II - operatorii economici care îndeplinesc condiţiile de autorizare din reglementări, dar care nu deţin o abilitare din partea unui producător de vehicule, componente sau sisteme.
    Pentru tipul de activitate B2 operatorii economici se clasifică astfel:
    Clasa I - operatorii economici care îndeplinesc următoarele condiţii:
    a) respectă tehnologiile şi procedurile prevăzute de producătorul vehiculului, componentei sau al sistemului;
    b) utilizează aparatura şi dispozitivele prevăzute de producătorul vehiculului, componentei sau al sistemului în procedurile de lucru ale acestuia;
    c) utilizează componente şi echipamente de origine sau recomandate de producătorul vehiculului, componentei sau al sistemului;
    Clasa II - operatorii economici care respectă tehnologiile corespunzătoare, dar nu îndeplinesc una sau mai multe dintre condiţiile prevăzute la clasa I, lit. b) şi c).
    Pentru tipul de activitate B4 operatorii economici se clasifică astfel:
    Clasa I - operatorii economici care dispun de un sistem de management al calităţii certificat.
    Clasa II - operatorii economici care nu se încadrează în condiţiile prevăzute pentru clasa I.
    Pentru tipul de activitate B5 operatorii economici se clasifică astfel:
    Clasa I - operatorii economici care desfăşoară şi activităţi de comercializare în vederea reutilizării componentelor folosite reutilizabile obţinute prin dezmembrarea vehiculelor sau subansamblurilor acestora.
    Clasa II - operatorii economici care nu se încadrează în condiţiile prevăzute pentru clasa I.

    ANEXA 2
   (ANEXA 2)


                                   CERERE-TIP
          de autorizare pentru desfăşurarea activităţii de reparaţii,
        de întreţinere, de reglări funcţionale ale vehiculelor rutiere,
      de reparaţii sau recondiţionări ale componentelor sau ale sistemelor
        vehiculelor rutiere, de montări, verificări şi/sau etalonări ale
       componentelor sau ale sistemelor vehiculelor rutiere, precum şi de
                dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz

    Tip cerere: autorizare iniţială │ │ extindere autorizare │ │
                                     └─────┘ └─────┘

     1. Denumirea operatorului economic: .....................................
.............................................................................
     2. Adresa sediului social: ..............................................
.............................................................................
     3. Adresa sediului unde se desfăşoară activităţile pentru care se solicită autorizarea:
.............................................................................
.............................................................................
    4. Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: ...........................................
    5. Codul unic de înregistrare (CUI)/Codul de înregistrare fiscală (CFI): .................................
    6. Contul bancar/Banca: ..................................................................................
..............................................................................................................
    7. Telefon: .......................... Fax: ....................... E-mail: ..............................
    8. Lista activităţilor definite conform anexei 1 la RNTR 9 pentru care se solicită autorizarea în conformitate cu tabelul prevăzut în paginile care urmează.
    8.1. Termenul de garanţie acordat pentru lucrările executate (în luni): ..................................
    9. Numărul posturilor de lucru: ..........................................................................
    Împuternicim pe dl/dna ............................., având funcţia de .................... şi care poate fi contactat/contactată la tel. .............., fax: ............, e-mail: ............, să ne reprezinte în toate aspectele legate de autorizare.


              Numele şi semnătura Directorului/Managerului general

                          LS ()

    Data ...............


                                     LISTA
                         activităţilor definite conform
             anexei 1 la RNTR 9 pentru care se solicită autorizarea


┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│ │ Activităţi pentru care se solicită autorizarea │ Observaţii │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│[] │A1. ACTIVITĂŢI DE REPARAŢII ALE VEHICULELOR RUTIERE │ │
│[] │A1.1. motor şi sistemele auxiliare │ │
│[] │ A1.1.1. mas şi mac: │ │
│[] │ A1.1.1.1. cu carburaţie şi/sau injecţie mecanică; │ │
│[] │ A1.1.1.2. cu injecţie cu gestiune electronică şi sisteme de depoluare; │ │
│[] │ A1.1.1.3. cu injecţie directă de înaltă presiune şi sisteme de depoluare; │ │
│[] │ A1.1.2. motoare hibride; │ │
│[] │ A1.1.3. motoare electrice; │ │
│[] │ A1.1.4. sisteme auxiliare. │ │
│[] │A1.2. sistemul de transmisie: │ │
│[] │ A1.2.1. transmisie mecanică: │ │
│[] │ A1.2.1.1. în trepte şi cu tracţiune pe []axă sau pe mai multe axe; │ │
│[] │ A1.2.1.2. în trepte, asistată şi cu tracţiune pe o axă │ │
│ │sau pe mai multe axe; │ │
│[] │ A1.2.1.3. în trepte, asistată cu gestiune electronică │ │
│ │şi cu tracţiune permanentă pe mai multe axe; │ │
│[] │ A1.2.2. transmisie automată: │ │
│[] │ A1.2.2.1 cu convertizor şi tracţiune pe o axă sau pe mai multe axe; │ │
│[] │ A1.2.2.2. cu convertizor gestionat electronic şi tracţiune pe o axă │ │
│ │sau pe mai multe axe; │ │
│[] │ A1.2.2.3 cu convertizor gestionat electronic şi tracţiune permanentă │ │
│ │pe mai multe axe; │ │
│[] │ A1.2.3. transmisie cu variator: │ │
│[] │ A1.2.3.1. cu variator mecanic; │ │
│[] │ A1.2.3.2. cu variator cu gestiune electronică. │ │
│[] │A1.3. sistemul de rulare: │ │
│[] │ A1.3.1. roţi │ │
│[] │ A1.3.2. axe (punţi): │ │
│[] │ A1.3.2.1. axe rigide; │ │
│[] │ A1.3.2.2. axe independente; │ │
│[] │ A1.3.3. suspensii: │ │
│[] │ A1.3.3.1. suspensie mecanică şi/sau mecano-hidraulică: │ │
│[] │ A1.3.3.1.1. suspensie mecanică; │ │
│[] │ A1.3.3.1.2. suspensie mecano-hidraulică; │ │
│[] │ A1.3.3.1.3. suspensie mecano-hidraulică cu gestiune electronică (activă);│ │
│[] │ A1.3.3.2. suspensie pneumatică: │ │
│[] │ A1.3.3.2.1. cu reglare mecanică; │ │
│[] │ A1.3.3.2.2. cu gestiune electronică. │ │
│[] │A1.4. sistemul de direcţie: │ │
│[] │ A1.4.1. fără asistare; │ │
│[] │ A1.4.2. cu asistare hidraulică; │ │
│[] │ A1.4.3. cu asistare electrică. │ │
│[] │A1.5. sistemul de frânare: │ │
│[] │ A1.5.1. sistem de frânare mecanic; │ │
│[] │ A1.5.2. sistem de frânare hidraulic: │ │
│[] │ A1.5.2.1. fără asistare; │ │
│[] │ A1.5.2.2. cu asistare şi fără sisteme avansate de control; │ │
│[] │ A1.5.2.3. cu asistare şi cu sisteme avansate de control; │ │
│[] │ A1.5.3. sistem de frânare pneumo-hidraulic şi/sau pneumatic: │ │
│[] │ A1.5.3.1. cu asistare şi fără sisteme avansate de control; │ │
│[] │ A1.5.3.2. cu asistare şi cu sisteme avansate de control; │ │
│[] │ A1.5.4. sistem de frânare electric. │ │
│[] │A1.6. sistemul electric: │ │
│[] │ A1.6.1. sistem electric clasic; │ │
│[] │ A1.6.2. sistem electric cu echipamente în reţea (CAN) cu şi fără circuit │ │
│ │de înaltă tensiune: │ │
│[] │ A1.6.2.1. cu dispozitive optice clasice; │ │
│[] │ A1.6.2.2. cu dispozitive optice adaptive. │ │
│[] │A1.7. caroserie: │ │
│[] │ A1.7.1. caroserie autoportantă: │ │
│[] │ A1.7.1.1. repararea caroseriei fără intervenţii la structura de rezistenţă;│ │
│[] │ A1.7.1.2. repararea caroseriei cu intervenţii la structura de rezistenţă; │ │
│[] │ A1.7.1.3. redresarea structurii de rezistenţă; │ │
│[] │ A1.7.1.4. înlocuirea caroseriei; │ │
│[] │ A1.7.1.5. acoperirea anticorozivă; │ │
│[] │ A1.7.2. caroserie pe şasiu: │ │
│[] │ A1.7.2.1. repararea caroseriei fără intervenţii la şasiu; │ │
│[] │ A1.7.2.2. repararea şasiului; │ │
│[] │ A1.7.2.3. redresarea şasiului; │ │
│[] │ A1.7.2.4. înlocuirea şasiului; │ │
│[] │ A1.7.2.5. acoperirea anticorozivă; │ │
│[] │ A1.7.3. alte intervenţii la caroserie, inclusiv la amenajările interioare. │ │
│[] │A1.8. alte sisteme: │ │
│[] │ A1.8.1. sisteme de reţinere: │ │
│[] │ A1.8.1.1. cu centuri de siguranţă clasice; │ │
│[] │ A1.8.1.2. cu centuri de siguranţă cu pretensionare în caz de impact; │ │
│[] │ A1.8.1.3. cu alte sisteme de reţinere; │ │
└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘


                        Reprezentant operator economic,
                       .................................
                              (data şi semnătura)

┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│ │ Activităţi pentru care se solicită autorizarea │ Observaţii │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│[] │ A1.8.2. sisteme electronice de asistenţă a conducătorului auto: │ │
│[] │ A1.8.2.1. sistem adaptiv de menţinere a vitezei; │ │
│[] │ A1.8.2.2. sistem de avertizare la schimbarea benzii de circulaţie; │ │
│[] │ A1.8.2.3. sistem automat de evitare şi atenuare a impactului; │ │
│[] │ A1.8.2.4. alte sisteme; │ │
│[] │ A1.8.3. sisteme de vizibilitate directă şi indirectă; │ │
│[] │ A1.8.4. sisteme de încălzire, de climatizare şi/sau de refrigerare: │ │
│[] │ A1.8.4.1. cu sursă de energie de la motorul de tracţiune; │ │
│[] │ A1.8.4.2. independente. │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│[] │A2. ACTIVITĂŢI DE ÎNTREŢINERE A VEHICULELOR RUTIERE │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│[] │A3. ACTIVITĂŢI DE REGLĂRI FUNCŢIONALE ALE VEHICULELOR RUTIERE │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤
│[] │B1. ACTIVITĂŢI DE REPARAŢII ALE COMPONENTELOR ŞI ALE SISTEMELOR │
│ │VEHICULELOR RUTIERE │
│[] │B1.1. motor şi sistemele auxiliare şi componentele acestora; │
│[] │B1.2. sistemul de transmisie şi componentele acestuia; │
│[] │B1.3. sistemul de rulare şi componentele acestuia; │
│[] │B1.4. sistemul de direcţie şi componentele acestuia; │
│[] │B1.5. sistemul de frânare şi componentele acestuia; │
│[] │B1.6. sistemul electric şi componentele acestuia; │
│[] │B1.7. caroserie şi componentele acesteia; │
│[] │B1.8. alte sisteme şi componentele acestora. │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│[] │B2. ACTIVITĂŢI DE RECONDIŢIONĂRI ALE COMPONENTELOR ŞI ALE SISTEMELOR │
│ │VEHICULELOR RUTIERE │
│[] │B2.1. motor şi sistemele auxiliare şi componentele acestora; │
│[] │B2.2. sistemul de transmisie şi componentele acestuia; │
│[] │B2.3. sistemul de rulare şi componentele acestuia; │
│[] │B2.4. sistemul de direcţie şi componentele acestuia; │
│[] │B2.5. sistemul de frânare şi componentele acestuia; │
│[] │B2.6. sistemul electric şi componentele acestuia; │
│[] │B2.7. caroserie şi componentele acesteia; │
│[] │B2.8. alte sisteme şi componentele acestora. │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│[] │B3. ACTIVITĂŢI DE MONTĂRI, VERIFICĂRI ŞI/SAU ETALONĂRI ALE │
│ │ COMPONENTELOR ŞI ALE SISTEMELOR VEHICULELOR RUTIERE │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤
│[] │B5. ACTIVITĂŢI DE DEZMEMBRARE A VEHICULELOR RUTIERE SCOASE DIN UZ │ │
│[] │B 5.1. dezmembrarea vehiculelor scoase din uz; │ │
│[] │B 5.2. dezmembrarea subansamblurilor vehiculelor rutiere. │ │
└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘


                        Reprezentant operator economic,
                       .................................
                              (data şi semnătura)


    Categorii de omologare ale vehiculelor pentru care se solicită autorizarea

    ┌─┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬────┐
    │ │M(1)│ │M(2)│ │M(3)│ │N(1)│ │N(2)│ │N(3)│ │O(1)│ │O(2)│ │O(3)│ │O(4)│
    └─┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴────┘
       ┌─┬─────┬─┬─────┬─┬─────┬─┬─────┬─┬─────┬─┬─────┬─┬─────┐
       │ │L1(e)│ │L2(e)│ │L3(e)│ │L4(e)│ │L5(e)│ │L6(e)│ │L7(e)│
       └─┴─────┴─┴─────┴─┴─────┴─┴─────┴─┴─────┴─┴─────┴─┴─────┘
       ┌─┬─────┬─┬─────┬─┬─────┬─┬─────┬─┬─────┬─┬─────┬─┬─────┐
       │ │ T1 │ │ T2 │ │ T3 │ │ T4 │ │ T5 │ │ R │ │ MAL │
       └─┴─────┴─┴─────┴─┴─────┴─┴─────┴─┴─────┴─┴─────┴─┴─────┘


    A se bifa de către solicitant categoria de omologare a vehiculului pentru care se solicită autorizarea (numai pentru tipurile de activităţi A1, A2, A3 şi B5)
    Legendă (a se vedea definiţiile complete din RNTR 2):
    M(1) - autovehicul pentru transportul de persoane, cu cel mult 8 locuri pe scaune, în afara scaunului conducătorului (autoturism);
    M(2) - autovehicul pentru transportul de persoane cu mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara scaunului conducătorului, şi o masă maximă ce nu depăşeşte 5 tone (microbuz sau autobuz);
    M(3) - autovehicul pentru transportul de persoane cu mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara scaunului conducătorului, şi o masă maximă ce depăşeşte 5 tone (autobuz);
    N(1) - autovehicul pentru transportul de mărfuri având o masă maximă care nu depăşeşte 3,5 t (autoutilitară uşoară);
    N(2) - autovehicul pentru transportul de mărfuri având o masă maximă care depăşeşte 3,5 t, dar care nu depăşeşte 12 t (autoutilitară);
    N(3) - autovehicul pentru transportul de mărfuri având o masă maximă care depăşeşte 12 t (autoutilitară);
    O(1) - remorcă având o masă maximă care nu depăşeşte 0,75 tone;
    O(2) - remorcă având o masă maximă care depăşeşte 0,75 tone, dar care nu depăşeşte 3,5 t;
    O(3) - remorcă având o masă maximă care depăşeşte 3,5 tone, dar care nu depăşeşte 10 t;
    O(4) - remorcă având o masă maximă care depăşeşte 10 t;
    L1(e) - mopede cu două roţi;
    L2(e) - mopede cu 3 roţi;
    L3(e) - motociclete fără ataş;
    L4(e) - motociclete cu ataş;
    L5(e) - mototricicluri;
    L6(e) - cvadricicluri uşoare;
    L7(e) - cvadricicluri, altele decât cvadriciclurile uşoare;
    T1 - tractoare agricole sau forestiere cu roţi, a căror viteză maximă constructivă nu depăşeşte 40 km/h, al căror ecartament minim al axei celei mai apropiate de conducător este egal sau mai mare de 1.150 mm, cu masa proprie mai mare de 600 kg şi cu garda la sol mai mică sau egală cu 1.000 mm;
    T2 - tractoare agricole sau forestiere cu roţi, a căror viteză maximă constructivă nu depăşeşte 40 km/h, al căror ecartament minim este mai mic de 1.150 mm, cu masa proprie mai mare de 600 kg şi cu garda la sol mai mică sau egală cu 600 mm;
    T3 - tractoare agricole sau forestiere cu roţi, a căror viteză maximă constructivă nu depăşeşte 40 km/h, iar masa proprie este mai mică sau egală cu 600 kg;
    T4 - tractoare agricole sau forestiere speciale cu roţi, a căror viteză maximă constructivă nu este mai mare de 40 km/h;
    T5 - tractoare agricole sau forestiere cu roţi, a căror viteză maximă constructivă este mai mare de 40 km/h;
    R - remorci agricole sau forestiere;
    MAL - maşini autopropulsate pentru lucrări cu roţi şi care circulă pe drumurile publice (înmatriculate sau înregistrate).

                        Reprezentant operator economic,
                       .................................
                              (data şi semnătura)

    Mod de completare listă
    Se completează Lista numai pentru acele tipuri de activităţi (A1, A2, A3, B1, B2, B3 şi/sau B5) pentru care se solicită autorizarea, după cum urmează:
                                       A1
    Se marchează de către solicitant pătrăţelul corespunzător tipului activităţii, sistemului şi complexităţii activităţii pentru care se solicită autorizarea.
    La rubrica "Observaţii" se înscrie categoria vehiculului pentru care se solicită autorizarea, dacă aceasta este diferită de categoria generală marcată la rubrica "Categorii de vehicule pentru care se solicită autorizarea".
    La rubrica "Observaţii" se înscriu de asemenea operaţiile pentru care se solicită autorizarea în cazul în care nu se acoperă integral activitatea definită în conformitate cu clasificarea din listă (a se vedea Nota 2 din partea I a anexei 1 la reglementări).
                                    A2 şi A3
    Se marchează de către solicitant pătrăţelul corespunzător tipului activităţii.
    Se înscriu sistemele pentru care se efectuează activităţi de întreţinere şi/sau de reglări constructive, precum şi operaţiile aferente.
    La rubrica "Observaţii" se înscrie categoria vehiculului pentru care se solicită autorizarea, dacă aceasta este diferită de categoria generală marcată la rubrica "Categorii de vehicule pentru care se solicită autorizarea".
                                     B1 şi B2
    Se marchează de către solicitant pătrăţelul corespunzător tipului activităţii şi sistemului pentru care se solicită autorizarea.
    Se înscriu (sub fiecare sistem) componentele şi/sau sistemele pentru care se efectuează activităţi de reparaţii şi/sau recondiţionări.
                                       B3
    Se marchează de către solicitant pătrăţelul corespunzător tipului activităţii pentru care se solicită autorizarea.
    Se înscriu de către solicitant componentele şi/sau sistemele pentru care se efectuează activităţi de montări, verificări şi/sau etalonări.
                                      B5
    Se marchează de către solicitant pătrăţelul corespunzător tipului activităţii şi tipului de dezmembrare pentru care se solicită autorizarea.
    La rubrica "Observaţii" se înscrie categoria vehiculului pentru care se solicită autorizarea, dacă aceasta este diferită de categoria generală marcată la rubrica "Categorii de vehicule pentru care se solicită autorizarea".


    ANEXA 3

                                   Tabelul 1
                 Dotarea minimală necesară pentru desfăşurarea
           diferitelor activităţi pentru care se solicită autorizarea

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Tabelul 1 dotarea minimală necesară pentru desfăşurarea diferitelor activităţi pentru care se solicită autorizarea, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 28 august 2013 la paginile 21-22 (a se vedea imaginea asociată).


    ANEXA 4
    (ANEXA 6)


                           REGISTRUL AUTO ROMÂN R.A.

                              AUTORIZAŢIE TEHNICĂ
                            Nr. .../..............
                            Revizia .../...........

    În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.131/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9, cu modificările şi completările ulterioare,
    se autorizează:
    ..............................................................................................................................................,
                                                        (denumirea operatorului economic)
    cu sediul social în .............................................., să desfăşoare în unitatea sa din ..................................................... următoarele tipuri de activităţi:............................................................................................................................................................
                           (tipul activităţii în conformitate cu anexa 1 la reglementări)
               (Se înscriu toate tipurile de activităţi pentru care este acordată autorizaţia tehnică).
    Activităţile detaliate sunt prezentate în anexa, care face parte integrantă din prezenta autorizaţie.

                               Director general,

    Valabilitatea prezentei autorizaţii tehnice este menţionată pe verso.

    (verso autorizaţie tehnică)

┌──────────────────────────────────┐
│ Autorizaţie nr. .../......... │
│ Revizia .../......... │
│ Semnătura autorizată: │
│ │
│ Valabilă până la: │
│ Anul: ............ │
│ Luna: ............ │
└──────────────────────────────────┘


    VIZE ANUALE

┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │
│ Viza 1 │ │ Viza 2 │ │ Viza 3 │ │ Viza 4 │
│ │ │ │ │ │ │ │
└──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘


┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │
│ Viza 5 │ │ Viza 6 │ │ Viza 7 │ │ Viza 8 │
│ │ │ │ │ │ │ │
└──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘


┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │
│ Viza 9 │ │ Viza 10 │ │ Viza 11 │ │ Viza 12 │
│ │ │ │ │ │ │ │
└──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘
                          Anexă la autorizaţia tehnică
                            Nr. .../................
                            Revizia .../...........

    Clasa/Clasele .......................................................................................................................................
                    (Se menţionează clasa/clasele operatorului economic în funcţie de tipul activităţii în conformitate cu anexa 1 la reglementări.)

┌──────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┐
│Activităţile pentru care │ Categorii de omologare │ Observaţii │
│este valabilă autorizarea │ │ │
├──────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┤
│ 1) │
├──────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┤
│ 2) │ 3) │ 4) │
└──────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┘


    N O T Ă:
    Informaţiile de mai sus se repetă de câte ori este nevoie.
    Mod de completare a tabelului:
    1) Se menţionează codul şi denumirea tipului activităţii pentru care este valabilă autorizaţia în conformitate cu anexa 1 la reglementări.
    2) În funcţie de tipul activităţii se menţionează:
    - pentru tipul A1, codul şi denumirea sistemului şi a complexităţii activităţii de reparaţie, precum şi, dacă este cazul, operaţiile pentru care se solicită autorizarea în cazul în care nu se acoperă integral activitatea definită în conformitate cu clasificarea din listă (a se vedea Nota 2 din partea I a anexei 1 la reglementări);
    - pentru tipurile A2 şi A3, sistemele pentru care se efectuează activităţi de întreţinere şi/sau de reglări funcţionale, precum şi operaţiile aferente;
    - pentru tipurile B1 şi B2, codul şi denumirea sistemului, precum şi componentele şi/sau sistemele pentru care se efectuează activităţi de reparaţii şi/sau recondiţionări;
    - pentru tipul B3, componentele şi/sau sistemele pentru care se efectuează activităţi de montări, verificări şi/sau etalonări;
    - pentru tipul B5, codul şi denumirea tipului de dezmembrare.
    3) Se menţionează codul categoriei de omologare a vehiculelor pentru care este valabilă autorizaţia (numai pentru tipurile de activităţi A1, A2, A3 şi B5).
    4) Se menţionează, dacă este cazul, condiţiile specifice în care este valabilă autorizaţia.

                                   Director,
                                   .........

    Anexă la Autorizaţia tehnică nr. .../........., revizia .../......... pag. 1/...(număr total pagini anexă)


    ANEXA 5
    (ANEXA 9)


                                   CERERE-TIP
                 de autorizare pentru desfăşurarea activităţii
       de modificări constructive sau reconstrucţie a vehiculelor rutiere

                                      ┌─────┐ ┌─────┐
    Tip cerere: autorizare iniţială │ │ extindere autorizare │ │
                                      └─────┘ └─────┘


     1. Denumirea operatorului economic:.........................................
.................................................................................
.................................................................................
    2. Adresa sediului social: ..................................................
.................................................................................
.................................................................................
    3. Adresa sediului unde se desfăşoară activităţile pentru care se solicită autorizarea:
..........................................................................................
..........................................................................................
    4. Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: .................................
    5. Codul unic de înregistrare (CUI)/Codul de înregistrare fiscala (CIF): .......................
    6. Contul bancar/Banca: ...................................................
    7. Telefon: ..............................Fax: .........................E-mail: .................
    8. Lista activităţilor definite conform anexei nr. 1 la RNTR 9 pentru care se solicită autorizarea în conformitate cu tabelul prevăzut în paginile care urmează.
    8.1. Termenul de garanţie acordat pentru lucrările executate (în luni): .................................
    9. Numărul posturilor de lucru: ..........................................................................
    10. Documente normative aplicabile vehiculului modificat (în conformitate cu RNTR 2, RNTR 3 şi/sau RNTR 7)
................................................................................................................
................................................................................................................

    Împuternicim pe dl/dna ....................................., având funcţia de ........................şi care poate fi contactat/contactată la tel. ............., fax: ..............., e-mail: ................, să ne reprezinte în toate aspectele legate de autorizare.


              Numele şi semnătura directorului/managerului general
                                   LS ( )

    Data .................


                                     LISTA
                   activităţilor definite conform anexei 1 la
                   RNTR 9 pentru care se solicită autorizarea

┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Activităţi pentru care se solicită autorizarea │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ [] │ B4.1. MODIFICĂRI CONSTRUCTIVE ALE VEHICULELOR RUTIERE │
│ [] │ B4.1.1. montarea de caroserii pentru vehicule rutiere │
│ │ │
│ │ │
│ [] │ B4.1.2. conversia şi/sau amenajarea vehiculelor rutiere │
│ │ │
│ │ │
│ [] │ B4.1.3. montarea şi/sau modificarea de componente │
│ │şi/sau sisteme, dacă afectează caracteristicile de omologare │
│ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ [] │ B4.2. RECONSTRUCŢIA VEHICULELOR RUTIERE │
│ │ │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘                        Reprezentant operator economic,
                       .................................
                              (data şi semnătura)

    Mod de completare listă
    Se completează Lista numai pentru acele activităţi (B4.1 şi/sau B4.2) pentru care se solicită autorizarea, după cum urmează:
                                      B4.1
    Se marchează de către solicitant pătrăţelul corespunzător activităţii şi complexităţii activităţii pentru care se solicită autorizarea.
    Pentru activităţile cu codul B4.1.1 şi B4.1.2 se înscriu codul categoriei de omologare şi denumirea categoriei de folosinţă a vehiculelor de bază (iniţiale), precum şi codul categoriei de omologare şi denumirea categoriei de folosinţă a vehiculelor completate (finale) pentru care se solicită autorizarea.
    Pentru activitatea cu codul B4.1.3 se înscriu codul categoriei de omologare a vehiculelor, precum şi tipul componentelor şi/sau al sistemelor montate ori modificate.
                                      B4.2
    Se marchează de către solicitant pătrăţelul corespunzător activităţii.
    Se înscriu codul categoriei de omologare şi denumirea categoriei de folosinţă a vehiculelor.


    ANEXA 6
    (ANEXA 11)


                           REGISTRUL AUTO ROMÂN R.A.

                              AUTORIZAŢIE TEHNICĂ
                               Nr.. ../...........
                               Ext. .../...........

    În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.131/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9, cu modificările şi completările ulterioare,

    se autorizează:
    ..........................................................................................................,
                                   (denumirea operatorului economic)
    cu sediul social în .................................................., să desfăşoare în unitatea sa din ..................................................... următoarele tipuri de activităţi:..............................................................................................................................................
                                            (tipul activităţii în conformitate cu anexa 1 la reglementări)
                                 (Se înscriu toate tipurile de activităţi pentru care este acordată autorizaţia tehnică.)

    Activităţile detaliate sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta autorizaţie.

    Activităţile sunt autorizate în condiţiile respectării reglementărilor în vigoare privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în cazul în care sunt supuse unor modificări constructive.


                               Director general,
                    .......................................


                          Anexă la autorizaţia tehnică
                            Nr. .../................
                              Ext. .../...........

    Clasa .......................................................................................................................................
                  (Se menţionează clasa operatorului economic în funcţie de tipul activităţii în conformitate cu anexa 1 la reglementări.)

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ B4.1. Modificări constructive ale vehiculelor rutiere │
├───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┤
│Activitatea de │ Categoria de omologare/Categoria de folosinţă │
│ modificare │ │
│constructivă │ │
├───────────────────┼──────────────────────────┬─────────────────────────┤
│ │Vehicul de bază (iniţial) │Vehicul completat (final)│
├───────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 1) │ 2) │ 3) │
├───────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┤
│Cod unic de identificare operator economic: ............................│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    NOTĂ:
    Informaţiile de mai sus se repetă de câte ori este nevoie (modelul tabelului este valabil pentru activităţile de modificări constructive cu codul B4.1.1 şi B4.1.2).
    Mod de completare a tabelului:
    1) Se menţionează codul şi denumirea tipului modificării constructive pentru care este valabilă autorizaţia în conformitate cu anexa 1 la reglementări.
    2) Se menţionează codul categoriei de omologare şi denumirea categoriei de folosinţă a vehiculelor de bază (iniţiale) pentru care este valabilă autorizaţia.
    3) Se menţionează codul categoriei de omologare şi denumirea categoriei de folosinţă a vehiculelor completate (finale) pentru care este valabilă autorizaţia.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ B4.1. Modificări constructive ale vehiculelor rutiere │
├───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┤
│ Activitatea de modificare constructivă │ Categoria de omologare vehicul/Tipul componentelor │
│ │ şi/sau al echipamentelor montate ori modificate │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│B4.1.3 montarea şi/sau modificarea de │ │
│componente şi/sau sisteme, dacă afectează │1) │
│caracteristicile de omologare │ │
├───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┤
│Cod unic de identificare operator economic: ..................................................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    NOTĂ:
    Informaţiile de mai sus se repetă de câte ori este nevoie.
    Mod de completare a tabelului:
    1) Se menţionează codul categoriei de omologare a vehiculelor, precum şi tipul componentelor şi/sau al sistemelor montate ori modificate.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ B4.2. Reconstrucţia vehiculelor rutiere │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Categoria de omologare/Categoria de folosinţă │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cod unic de identificare operator economic: ............................│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    NOTĂ:
    Informaţiile de mai sus se repetă de câte ori este nevoie.
    Mod de completare a tabelului:
    1) Se menţionează codul categoriei de omologare şi denumirea categoriei de folosinţă a vehiculelor.


                                   Director,
                    ..........................................

    Anexă la Autorizaţia tehnică nr. .../......, ext. .../....... pag. 1/... (număr total pagini anexă)


    ANEXA 7
    (ANEXA 12)


                           DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
                  Referitoare la montarea de caroserii pentru
        vehicule rutiere/conversia şi/sau amenajarea vehiculelor rutiere

    Subsemnatul, ....................................., declar că vehiculul având următoarele caracteristici:
                 (numele, prenumele şi funcţia)
    1. Marca (vehiculul de bază): .............................................................
    2. Tipul (vehiculul de bază): .............................................................
    Varianta (vehiculul completat):............................................................
    2.1 Denumirea comercială (vehiculul de bază): .............................................
    3. Categoria de omologare (vehiculul completat): ..........................................
    4. Categoria de folosinţă (vehiculul completat): ..........................................
    5. Numărul de identificare (cod VIN) (vehiculul de bază):

    ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

    6. Locul de amplasare a plăcuţei producătorului vehiculului completat:
    ............................................................................................
    7. Numărul omologării (vehiculul de bază): .................................................
    A fost completat/modificat de către:
    Operatorul economic: ........................................... la adresa: .........................................
                                    (denumirea completă) (adresa punctului de lucru)
    în baza Autorizaţiei nr. ............../................. ext. ............../................ şi este conform cu:
    - documentaţia variantei constructive prezentate la Registrul Auto Român (fişa de date constructive şi desenele/fotografiile vehiculului reprezentativ);
    - prevederile RNTR 2;
    - prevederile RNTR 7.


    Data: ............. Locul: ................    Semnătura şi ştampila
    .................................                           DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

    Referitoare la montarea/modificarea: .........................................................
                                             (denumirea componentei sau a sistemului)
    Subsemnatul ...................................................., declar că vehiculul având următoarele caracteristici
                     (numele, prenumele şi funcţia)
    1. Marca: ....................................................................................
    2. Tipul: ....................................................................................
    Varianta: ....................................................................................
    2.1. Denumirea comercială: ...................................................................
    3. Categoria de omologare: ...................................................................
    4. Categoria de folosinţă: ...................................................................
    5. Numărul de identificare (cod VIN):

    ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


    a fost modificat de către:
    Operatorul economic: ......................................... la adresa: ..........................................
                                    (denumirea completă) (adresa punctului de lucru)
    în baza Autorizaţiei nr. .............../.................... ext. .............../...................... şi este conform cu:
    - prevederile RNTR 1;
    - prevederile RNTR 7.


    Data: ............... Locul: ......................


    Semnătura şi ştampila
    .................................


                           DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

    Referitoare la montarea/modificarea: ..........................................................................
                                                            (denumirea componentei sau a sistemului)
la vehicule completate ADR
    Subsemnatul ................................................................., declar că vehiculul având următoarele caracteristici:
                               (numele, prenumele şi funcţia)
    1. Marca (vehiculul de bază): ..................................................................
    2. Tipul (vehiculul de bază): ..................................................................
    Varianta (vehiculul completat): ................................................................
    2.1 Denumirea comercială (vehiculul de bază): ..................................................
    3. Categoria de omologare (vehiculul completat): ...............................................
    4. Categoria de folosinţă (vehiculul completat): ...............................................
    5. Numărul de identificare (cod VIN) (vehiculul de bază):
    6. Locul de amplasare a plăcuţei producătorului vehiculului completat:
    .................................................................................................
    7. Numărul omologării (vehiculul de bază): ......................................................
    a fost completat/modificat de către:

    ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


    Operatorul economic: .................................. la adresa: ....................................................
                               (denumirea completă) (adresa punctului de lucru)
    în baza Autorizaţiei nr. ............/................... ext. .............../...................... şi este conform cu:
    - documentaţia variantei constructive prezentate la Registrul Auto Român (fişa de date constructive şi desenele/fotografiile vehiculului reprezentativ);
    - prevederile RNTR 3;
    - prescripţiile aplicabile tipului de vehicul cuprinse în Anexa V a Regulamentului nr. 13 al CEE-ONU.
    Tipul vehiculului conform ADR: EXII/EXIII/FL/OX/AT/MEMU (se barează menţiunile inutile.)
    Masa maximă a ansamblului de vehicule pentru care este îndeplinită frânarea de tip IIA conform anexei IV, paragraf 1.8 din Regulamentul nr. 13 al CEE-ONU: ......................kg.

    Data: .................. Locul: ..................


    Semnătura şi ştampila
    .................................                           DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

    Referitoare la montajul foliilor pentru geamurile de securitate
    Subsemnatul (numele, prenumele şi funcţia) ................................. declar că vehiculul având următoarele caracteristici:
    1. Marca: ................................................................
    2. Tipul/Varianta: .......................................................
    3. Categoria de omologare: ...............................................
    4. Categoria de folosinţă: ...............................................
    5. Numărul de identificare (cod VIN):

    ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


┌────────┬────────────────┬───────────────────────┬────────────┐
│Nr. crt.│ Poziţie geam │ Tip folie aplicată/ │ TNL (%)*) │
│ │ autovehicul │ Nr. certificare RAR │ │
├────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ 1. │ │ │ │
├────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ 2. │ │ │ │
├────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ 3. │ │ │ │
├────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ 4. │ │ │ │
├────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ 5. │ │ │ │
├────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ 6. │ │ │ │
├────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ 7. │ │ │ │
├────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ 8. │ │ │ │
├────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ 9. │ │ │ │
├────────┼────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ 10. │ │ │ │
└────────┴────────────────┴───────────────────────┴────────────┘

-----------
    *) TNL - Transmitanţă normală a luminii pentru ansamblul geam original-folie aplicată.

    A fost modificat de către:
    Operatorul economic: ........................................ la adresa ................................................:
                           (denumirea completă) (adresa punctului de lucru)

    în baza Autorizaţiei nr. .../......... ext. .../.........
    şi este conform cu:
    - prevederile RNTR 1;
    - prevederile RNTR 7.

    Data: ................ Locul: ...................

    Semnătura şi ştampila
    .................................


                                     ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016