Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
acord de cooperare stat european cooperant din 17 februarie 2006

Monitorul Oficial 1291 din 24 Decembrie 2020 (M. Of. 1291/2020)

 REGULAMENT nr. 12 din 18 decembrie 2020 privind autorizarea instituţiilor de credit şi modificările în situaţia acestora EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1291 din 24 decembrie 2020

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), art. 10, art. 16, art. 18, art. 20 alin. (1), art. 25-28, art. 31, art. 32 alin. (1) şi (3), art. 33 alin. (3), art. 67 alin. (1), art. 77 alin. (1), art. 91 alin. (2)-(4), art. 92, art. 105, art. 108 alin. (3), art. 109, art. 146, art. 147, art. 150 alin. (1) lit. e) şi alin. (2), art. 151, art. 155 alin. (1), art. 289, art. 294, art. 297, art. 301 alin. (1), art. 302, art. 320, art. 333 alin. (2) şi (3), art. 338, art. 345, art. 377 alin. (2), art. 381, ...

Monitorul Oficial 97 din 07 Februarie 2019 (M. Of. 97/2019)

 DECIZIA nr. 650 din 25 octombrie 2018 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 [cu referire la art. 5 alin. (1^1)-(1^4)], pct. 4 [cu referire la art. 17 lit. a)], pct. 5 [cu referire la art. 35 alin. (1) fraza a doua], pct. 6 [cu referire la art. 39 alin. (1) lit. b), c) şi e)], pct. 10 [cu referire la art. 64 alin. (1)], pct. 11 [cu referire la abrogarea art. 64 alin. (6)], pct. 13 [cu referire la art. 75 alin. (1) lit. d)], pct. 14 [cu referire la art. 75 alin. (2) lit. d)], pct. 15 [cu referire la art. 75 alin. (3)], pct. 17 [cu referire la abrogarea art. 91 alin. (1) lit. c)], pct. 20 [cu referire la art. 96 alin. (4)], pct. 21 [cu referire la art. 100], pct. 22 [cu referire la art. 112^1 alin. (1) şi (2)], pct. 23 [cu referire la art. 112^1 alin. (2^1)], pct. 24 [cu referire la art. 112^1 alin. (3)], pct. 26 [cu referire la art. 154 alin. (1) lit. b) şi c)], pct. 27 [cu referire la art. 155 alin. (2) şi (3)], art. I pct. 28 [cu referire la art. 159^1], pct. 29 [cu referire la art. 173 alin. (2)-(5)], pct. 30 [cu referire la abrogarea art. 175 alin. (2)], pct. 31 [cu referire la art. 177 alin. (1) lit. b) şi c)], pct. 32 [cu referire la art. 187^1], pct. 33 [cu referire la art. 189 alin. (1) lit. i)], pct. 38 [cu referire la art. 257 alin. (4)], pct. 39 [cu referire la art. 269 alin. (3)], pct. 40 [cu referire la art. 269 alin. (4)-(6)], pct. 41 [cu referire la art. 273 alin. (4)], pct. 42 [cu referire la art. 277 alin. (1)-(3)], pct. 43 [cu referire la art. 277 alin. (3^1) şi (3^2)], pct. 46 [cu referire la art. 290 alin. (3)], pct. 47 [cu referire la art. 291 alin. (1)], pct. 49 [cu referire la art. 295 alin. (3)], pct. 50 [cu referire la art. 297 alin. (1)], pct. 51 [cu referire la art. 297 alin. (3)], pct. 52 [cu referire la abrogarea art. 298], pct. 53 [cu referire la art. 308 alin. (3) şi (4)], pct. 54 [cu referire la art. 309] şi pct. 62 [cu referire la art. 367 alin. (6)], art. II [cu referire la sintagma „probe certe“] şi art. III din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, precum şi a legii în ansamblul său EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 97 din 7 februarie 2019

┌───────────────┬──────────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────┼──────────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────┼──────────────────────┤│petre lăzăroiu │- judecător │├───────────────┼──────────────────────┤│mircea Ştefan │- judecător ││minea │ │├───────────────┼──────────────────────┤│daniel marius │- judecător ...

Monitorul Oficial 316 din 31 Mai 2013 (M. Of. 316/2013)

REGULAMENT din 27 mai 2013 de organizare si functionare a aparatului propriu al Inspectoratului General pentru Imigrari EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 31 mai 2013

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) inspectoratul general pentru imigrări, înfiinţat în temeiul art. ii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 18/2012 pentru modificarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 118/2012, denumit în continuare i.g.i., este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, organizat la nivel central şi teritorial, în subordinea ministerului afacerilor interne, denumit în continuare m.a.i., care are ca scop implementarea politicilor româniei în domeniul migraţiei, azilului şi integrării străinilor, precum şi a legislaţiei ...

ORDIN nr. 71 din 27 mai 2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului propriu al Inspectoratului General pentru Imigrari EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 31 mai 2013

Având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele ministerului afacerilor interne, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:art. 1se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al inspectoratului general pentru imigrări, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2prezentul ordin intră în vigoare la data de 31 mai 2013.art. 3prezentul ordin se publică în monitorul ...

Monitorul Oficial 144 din 19 Martie 2013 (M. Of. 144/2013)

ORDIN nr. 162 din 5 martie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind exercitarea activitatii de audit public intern in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 19 martie 2013

Având în vedere:- art. 281 alin. (1) lit. a) şi b) şi art. 294 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 13 lit. a) din legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare;- art. 18 pct. 10 din statutul casei naţionale de asigurări de sănătate, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;- referatul de aprobare al direcţiei audit public intern nr. ai/38 din 1 martie 2013;- adresa ministerului finanţelor publice - unitatea centrală de armonizare pentru auditul public intern nr. 375.091 din 25 februarie 2013 ...

Monitorul Oficial 883 din 14 Decembrie 2011 (M. Of. 883/2011)

ACORD din 20 ianuarie 2011 intre Romania si Agentia Spatiala Europeana privind aderarea Romaniei la Conventia pentru infiintarea Agentiei Spatiale Europene si termenii si conditiile aferente EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 14 decembrie 2011

România şi agenţia spaţialã europeanã (denumitã în continuare agenţia), înfiinţatã prin convenţia deschisã pentru semnare la paris la data de 30 mai 1975 şi care a intrat în vigoare la data de 30 octombrie 1980 (denumitã în continuare convenţia),reamintind acordul de cooperare stat european cooperant (ecs) între guvernul româniei şi agenţia spaţialã europeanã, care a fost semnat la bucureşti la data de 17 februarie 2006 şi a intrat în vigoare la data de 14 februarie 2007,precizând cã, în conformitate cu articolul xxii al convenţiei, orice stat poate adera la convenţie în urma unei decizii a consiliului agenţiei luate în unanimitate ...

LEGE nr. 262 din 7 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Agentia Spatiala Europeana (ESA) privind aderarea Romaniei la Conventia pentru infiintarea Agentiei Spatiale Europene si termenii si conditiile aferente, semnat la Bucuresti la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea Romaniei la Conventia pentru infiintarea Agentiei Spatiale Europene, semnata la Paris la 30 mai 1975, pentru aderarea Romaniei la Acordul dintre statele parti la Conventia pentru infiintarea Agentiei Spatiale Europene si Agentia Spatiala Europeana privind protectia si schimbul de informatii clasificate, semnat la Paris la 19 august 2002 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 14 decembrie 2011

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege.art. 1se ratificã acordul dintre românia şi agenţia spaţialã europeanã (esa) privind aderarea româniei la convenţia pentru înfiinţarea agenţiei spaţiale europene şi termenii şi condiţiile aferente, semnat la bucureşti la 20 ianuarie 2011, denumit în continuare acord.art. 2românia aderã la convenţia pentru înfiinţarea agenţiei spaţiale europene (convenţia esa), semnatã la paris la 30 mai 1975.art. 3românia aderã la acordul între statele pãrţi la convenţia pentru înfiinţarea agenţiei spaţiale europene şi agenţia spaţialã europeanã privind protecţia şi schimbul de informaţii clasificate, semnat la paris la 19 august 2002.art. 4agenţia spaţialã românã (rosa) este autoritatea desemnatã sã reprezinte ...

Monitorul Oficial 43 din 19 Ianuarie 2007 (M. Of. 43/2007)

ACORD DE COOPERARE STAT EUROPEAN COOPERANT DIN 17 FEBRUARIE 2006 intre Guvernul Romaniei si Agentia Spatiala Europeana*) EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 19 ianuarie 2007

-------- *) traducere. guvernul româniei şi agenţia spaţialã europeanã (denumitã în continuare agenţia), înfiinţatã prin convenţia deschisã spre semnare la 30 mai 1975 la paris (denumitã în continuare convenţia), denumite în continuare pãrţi, convinse de beneficiile susţinerii şi lãrgirii nivelului de cooperare internaţionalã în domeniul activitãţilor spaţiale în scopuri exclusiv paşnice, având în vedere rezultatele cooperãrii în baza acordurilor dintre guvernul româniei şi agenţie, semnate la 11 decembrie 1992 şi la 11 octombrie 1999, ţinând cont de rezoluţia privind implementarea mãsurilor referitoare la statele europene ...

LEGE nr. 1 din 9 ianuarie 2007 pentru ratificarea Acordului de cooperare stat european cooperant dintre Guvernul Romaniei si Agentia Spatiala Europeana, semnat la Bucuresti la 17 februarie 2006 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 19 ianuarie 2007

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. art. 1 se ratificã acordul de cooperare stat european cooperant dintre guvernul româniei şi agenţia spaţialã europeanã, semnat la bucureşti la 17 februarie 2006. art. 2 contribuţia financiarã a guvernului româniei în perioada 2007-2011 este de 10 milioane euro, respectiv 2 milioane euro anual, şi va fi suportatã în întregime din bugetul de stat, prin bugetul ministerului educaţiei şi cercetãrii, începând cu anul bugetar 2007. aceastã lege a fost adoptatã de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016