Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 1 din 9 ianuarie 2007  pentru ratificarea Acordului de cooperare stat european cooperant dintre Guvernul Romaniei si Agentia Spatiala Europeana, semnat la Bucuresti la 17 februarie 2006    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 1 din 9 ianuarie 2007 pentru ratificarea Acordului de cooperare stat european cooperant dintre Guvernul Romaniei si Agentia Spatiala Europeana, semnat la Bucuresti la 17 februarie 2006

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 19 ianuarie 2007
Parlamentul României adoptã prezenta lege.

ART. 1
Se ratificã Acordul de cooperare stat european cooperant dintre Guvernul României şi Agenţia Spaţialã Europeanã, semnat la Bucureşti la 17 februarie 2006.
ART. 2
Contribuţia financiarã a Guvernului României în perioada 2007-2011 este de 10 milioane euro, respectiv 2 milioane euro anual, şi va fi suportatã în întregime din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii, începând cu anul bugetar 2007.

Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
BOGDAN OLTEANU

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Bucureşti, 9 ianuarie 2007.
Nr. 1.

ACORD DE COOPERARE STAT EUROPEAN COOPERANT
între Guvernul României şi Agenţia Spaţialã Europeanã*)

--------
*) Traducere.

Guvernul României şi Agenţia Spaţialã Europeanã (denumitã în continuare Agenţia), înfiinţatã prin Convenţia deschisã spre semnare la 30 mai 1975 la Paris (denumitã în continuare Convenţia), denumite în continuare pãrţi,
convinse de beneficiile susţinerii şi lãrgirii nivelului de cooperare internaţionalã în domeniul activitãţilor spaţiale în scopuri exclusiv paşnice,
având în vedere rezultatele cooperãrii în baza acordurilor dintre Guvernul României şi Agenţie, semnate la 11 decembrie 1992 şi la 11 octombrie 1999,
ţinând cont de Rezoluţia privind implementarea mãsurilor referitoare la statele europene cooperante, adoptatã de Consiliul Agenţiei la 21 martie 2001 [ESA/C/CL/Res.2 (Finalã)], prin care Agenţia introduce o nouã abordare în relaţiile de cooperare pentru statele europene nemembre, referitoare la posibilitatea lor de a deveni pãrţi la Convenţie,
considerând dorinţa exprimatã de Guvernul României de a continua şi consolida cooperarea cu Agenţia prin aceastã nouã abordare,
ţinând cont de prevederile art. II şi XIV.1 din Convenţie,
au convenit urmãtoarele:

ART. 1
1.1. Prin prezentul acord, Guvernul României şi Agenţia sunt de acord sã coopereze în activitãţile spaţiale, în conformitate cu termenii urmãtori. Printr-o astfel de cooperare, dupã intrarea în vigoare a prezentului acord, România va deveni un stat european cooperant (denumit în continuare ECS). Prin acesta România recunoaşte şi acceptã cã Agenţia încheie acorduri de cooperare cu alte state nemembre, similare cu prezentul acord, calificând astfel şi alte state ca state ECS.
1.2. Guvernul României este de acord ca, la toate nivelele de cooperare cu Agenţia, în calitate de stat ECS, sã acţioneze în conformitate cu scopurile pentru care Agenţia a fost creatã, astfel cum sunt definite în Convenţie, în particular explorarea şi utilizarea spaţiului în scopuri exclusiv paşnice.
ART. 2
2.1. Guvernul României va participa la implementarea programelor şi activitãţilor Agenţiei, excepţie fãcând Programul de cercetare tehnologicã (TRP) al Agenţiei, prin contribuţia sa financiarã la Planul pentru statele europene cooperante (denumit în continuare PECS), al cãrui conţinut va fi convenit cu Agenţia şi care constituie obiectul unor prevederi distincte ale prezentului acord.
2.2. Guvernul României va primi anunţuri de oportunitate pentru misiunile ştiinţifice ale Agenţiei, permiţându-i-se sã îşi procure instrumente care vor fi integrate în aceste misiuni la nivel de investigator principal sau coinvestigator.
ART. 3
3.1. În condiţiile prevãzute la art. 7 şi luând în considerare necesitãţile şi obligaţiile existente ale Agenţiei, Guvernul României va avea acces, în baza unui cost rambursabil, la facilitãţile şi serviciile Agenţiei pentru proiectele sale naţionale spaţiale, prevãzute de prezentul acord. Metodele utilizate în calcularea costului vor fi cele aplicate de statele membre ale Agenţiei atunci când utilizeazã facilitãţi şi servicii pentru propriile lor proiecte spaţiale naţionale. În schimb, Guvernul României va pune la dispoziţie Agenţiei şi statelor membre facilitãţile şi serviciile sale în condiţii echitabile.
3.2. În dezvoltarea potenţialului sãu spaţial naţional şi a planului de misiuni spaţiale naţionale, Guvernul României va avea în vedere, în primul rând, utilizarea sistemelor de transport spaţial european, facilitãţile, produsele şi serviciile ce îi aparţin, precum şi dezvoltarea sau operarea sub auspiciile Agenţiei ori ale statelor membre. Suplimentar, Guvernul României va sprijini eforturile Agenţiei de a promova folosirea sistemelor de transport european, facilitãţile, produsele şi serviciile în cadrul organismelor internaţionale din care face parte şi care utilizeazã sisteme sau servicii cu o componentã spaţialã.
ART. 4
4.1. În sensul prezentului acord, proprietate intelectualã are înţelesul din art. 2 al Convenţiei de constituire a Organizaţiei Mondiale a Proprietãţii Intelectuale, semnatã la 14 iulie 1967 la Stockholm.
4.2. Pãrţile vor asigura protecţia efectivã şi adecvatã a drepturilor de proprietate intelectualã create ca urmare a colaborãrii în cadrul prezentului acord, precum şi a oricãror drepturi preexistente care pot fi implicate în cursul unei astfel de cooperãri.
4.3. Prevederile specifice referitoare la drepturile de acces, diseminarea şi folosirea informaţiilor tehnice şi a datelor, precum şi la drepturile de proprietate intelectualã dezvoltate în cadrul prezentului acord vor respecta regulile şi procedurile Agenţiei.
4.4. Pãrţile vor facilita schimbul de informaţii ştiinţifice şi tehnice, de date şi bunuri de interes reciproc în domeniul ştiinţelor spaţiale, tehnologiei şi aplicaţiilor necesare implementãrii prezentului acord, cu respectarea legislaţiei sau regulamentelor aplicabile fiecãreia dintre ele.
ART. 5
5.1. Guvernul României şi Agenţia vor schimba informaţii despre:
a) conţinutul şi planificarea programelor spaţiale curente şi viitoare;
b) probleme de interes ştiinţific sau tehnic referitoare la activitãţile lor spaţiale; în particular, Guvernul României va primi rapoarte publicate şi puse la dispoziţie de Agenţie, precum şi informaţii despre progresul programelor Agenţiei.
5.2. Referitor la informaţia provenitã din proiectele Agenţiei, Guvernul României va respecta drepturile de proprietate; Guvernul României nu va disemina informaţiile care sunt clasificate sau nu sunt disponibile dincolo de teritoriile României şi statelor membre ale Agenţiei chiar dacã în mod direct sau prin intermediari opereazã în interiorul sau în afara acestor teritorii.
5.3. Guvernul României nu este ţinut sã comunice informaţii obţinute în afara Agenţiei, în cazul în care considerã cã aceasta nu ar corespunde intereselor sale rezultând din acordurile proprii încheiate cu terţe pãrţi sau condiţiilor în care informaţiile au fost obţinute.
5.4. Guvernul României şi Agenţia pot stabili o schemã care sã permitã schimbul de experţi interesaţi de proiectele Agenţiei, cu respectarea legislaţiei privitoare la intrarea, şederea sau plecarea din România.
5.5. Guvernul României va avea acces la bursele şi programele de pregãtire ale Agenţiei, conform condiţiilor stabilite de comun acord.
5.6. Guvernul României şi Agenţia se vor consulta cu ocazia participãrii lor în cadrul organizaţiilor internaţionale, precum şi la conferinţe şi reuniuni internaţionale dedicate activitãţilor spaţiale, pentru a schimba puncte de vedere asupra problemelor de interes comun, şi vor cãuta sã îşi armonizeze opiniile asupra aspectelor care privesc implementarea activitãţilor şi programelor spaţiale comune.
ART. 6
6.1. Pentru domeniile de interes în implementarea prezentului acord şi coordonarea cu alte state ECS, un comitet, denumit Comitetul PECS, va fi constituit de statele ECS, acesta desfãşurându-şi activitatea în conformitate cu prevederile anexei nr. I la prezentul acord.
6.2. Pentru domeniile specificate în PECS, Guvernul României va participa în calitate de observator la reuniunile Consiliului Agenţiei şi/sau ale organismelor subordonate, prin intermediul unui reprezentant, care poate fi însoţit de consilieri. Guvernul României va primi ordinea de zi şi documentele relevante puse la dispoziţie statelor membre, având în vedere participarea sa la reuniunile Consiliului şi/sau ale organismelor subordonate, în calitate de observator.
ART. 7
Guvernul României va participa şi, conform reglementãrilor financiare şi instrucţiunilor Agenţiei, va contribui financiar la PECS, în particular prin subscrierea sa la Carta PECS, în conformitate cu prevederile anexelor la prezentul acord.
ART. 8
8.1. Respectând criteriul distribuţiei geografice a contractelor PECS la care participã Guvernul României, Agenţia va pune în aplicare reguli de politicã industrialã, conform anexei nr. I la prezentul acord.
8.2. Analize anuale speciale vor fi realizate de Guvernul României şi Agenţie în scopul examinãrii convergenţei şi complementaritãţii industriei din România cu industriile spaţiale din statele membre ale Agenţiei.
ART. 9
Pentru executarea activitãţilor oficiale ale Agenţiei, întreprinse în cadrul prezentului acord, Guvernul României va acorda urmãtoarele privilegii şi imunitãţi:
9.1. Agenţia va avea personalitate juridicã pe teritoriul României. În particular, ea va avea capacitatea sã contracteze, sã achiziţioneze şi sã dispunã de bunuri mobile şi imobile, cu respectarea dispoziţiilor legale române, şi sã fie parte în cadrul procedurilor legale.
9.2. Agenţia va avea imunitate de jurisdicţie şi execuţie, exceptând urmãtoarele situaţii:
a) când Agenţia va renunţa în mod expres la o astfel de imunitate într-un anumit caz;
b) în ceea ce priveşte o acţiune civilã a unui terţ pentru daune produse ca urmare a unui accident rutier cauzat de un vehicul care aparţine sau este folosit în numele Agenţiei ori în ceea ce priveşte încãlcarea regimului rutier de cãtre un astfel de vehicul;
c) în ceea ce priveşte executarea unei decizii de arbitraj, datã în conformitate cu prevederile art. 12.
9.3. Pentru activitãţile oficiale, Agenţia, bunurile şi veniturile sale vor fi scutite în România de toate taxele directe. De asemenea, Agenţia va fi scutitã de taxele indirecte când achiziţiile sau serviciile semnificative ca valoare şi care sunt necesare în exercitarea activitãţilor oficiale sunt realizate sau utilizate de Agenţie.
9.4. Bunurile importate sau exportate de Agenţie, necesare în exercitarea activitãţilor oficiale, vor fi scutite de toate taxele şi obligaţiile de import şi export, precum şi de toate interdicţiile şi restricţiile de import sau export. Orice bunuri importate sau exportate nu pot fi vândute, împrumutate sau transferate, cu sau fãrã platã pe teritoriul României, decât în condiţiile stabilite de Guvernul României. Guvernul României şi Agenţia vor stabili procedurile care vor fi aplicate pentru exportul sau importul de bunuri utilizate pentru cooperare. Agenţia va coopera cu autoritãţile din România, asigurându-se astfel cã bunurile importate sau exportate de Agenţie sunt utilizate pentru activitãţile oficiale realizate în cadrul prezentului acord.
9.5. Agenţia poate primi şi deţine în România orice tip de fonduri, valutã, bani lichizi sau garanţii financiare, putând dispune de ele liber, şi poate deţine conturi în orice valutã în România.
9.6. Membrii Agenţiei vor fi scutiţi de impozitele pe salarii, pe compensaţii, pe beneficii şi pensii primite în serviciul actual sau anterior; de asemenea, o astfel de dispensã se va extinde la beneficiile plãtite membrilor familiilor lor.
9.7. Diseminarea publicaţiilor ori altor materiale informative trimise de sau la Agenţie nu va fi restricţionatã în niciun fel.
ART. 10
Guvernul României împuterniceşte Agenţia Spaţialã Românã (ROSA) drept autoritate responsabilã cu aplicarea prezentului acord. ROSA va notifica directorului general al Agenţiei numele reprezentanţilor şi consilierilor sãi care vor participa la întâlniri, conform art. 6.
ART. 11
Pãrţile vor fi responsabile pentru modul în care desfãşoarã activitãţile proprii în executarea prezentului acord. În particular, fiecare va avea drept de recurs împotriva terţilor în ceea ce priveşte prejudiciile de orice fel aduse persoanei sau proprietãţii şi fiecare se va putea apãra împotriva pretenţiilor terţilor, în limitele prejudiciului cauzat prin propria activitate.
ART. 12
12.1. Orice neînţelegere apãrutã în aplicarea sau interpretarea prezentului acord, care nu poate fi rezolvatã pe cale amiabilã, va fi supusã, la cererea oricãrei pãrţi, unui tribunal de arbitraj.
12.2. Tribunalul de arbitraj va fi compus din 3 membri, un arbitru desemnat de Agenţie, unul desemnat de Guvernul României şi un al treilea arbitru care va fi ales de primii doi arbitri şi care va fi preşedinte. Dacã, într-o perioadã de 6 luni de la data cererii de arbitrare, oricare dintre pãrţi nu şi-a desemnat arbitrul, la cererea oricãrei pãrţi, arbitrul va fi numit de preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie. Aceeaşi procedurã se va aplica dacã, în termen de 6 luni de la desemnarea şi numirea primilor doi arbitri, cel de al treilea arbitru nu a fost încã ales.
12.3. Tribunalul de arbitraj îşi va stabili propriile reguli de procedurã; decizia sa va fi definitivã şi obligatorie.
ART. 13
Anexa nr. I constituie parte integrantã din prezentul acord.
ART. 14
14.1. Dupã semnare şi dupã îndeplinirea procedurilor interne necesare, conform legislaţiei din România, prezentul acord va intra în vigoare prin subscrierea României la Carta PECS, în conformitate cu prevederile art. 7 şi ale anexei nr. I, cu excepţia prevederilor anexei nr. II lit. A şi B, care vor intra în vigoare la data notificãrii, prin intermediul canalelor diplomatice, a îndeplinirii de cãtre România a procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord. Aceastã subscriere la Carta PECS se va realiza în termen de cel puţin un an de la semnarea prezentului acord, cu excepţia cazului în care pãrţile au convenit un alt termen. În caz cã subscrierea nu s-a realizat în termenul convenit, prezentul acord îşi va pierde obiectul.
14.2. Dupã intrarea în vigoare, prezentul acord va înlocui orice alt acord între Guvernul României şi Agenţie; totuşi prevederile acestora vor continua sã se aplice atât cât este necesar pentru implementarea prevederilor contractelor care au fost încheiate în cadrul lor şi care sunt în vigoare la data la care aceste acorduri îşi vor înceta efectele.
ART. 15
15.1. Cu excepţia cazului în care îşi va înceta efectele în conformitate cu dispoziţiile paragrafului 15.3, prezentul acord va înceta la 5 ani de la data intrãrii în vigoare. Cu un an înainte de încetarea prezentului acord, pãrţile vor trece în revistã rezultatele implementãrii, pe baza rezultatelor analizelor anuale prevãzute la art. 8, şi vor examina metodele şi mijloacele pentru continuarea sau dezvoltarea în viitor a relaţiilor de cooperare. În particular, pãrţile vor examina posibilitatea ca României sã i se acorde statutul de stat membru asociat sau de stat membru al Agenţiei.
15.2. În cazul continuãrii cooperãrii, prezentul acord poate fi prelungit şi/sau modificat prin acordul scris al pãrţilor.
15.3. Oricare dintre pãrţi poate denunţa prezentul acord prin intermediul unei notificãri scrise, cu cel puţin un an înainte de data la care se intenţioneazã încetarea prin denunţare, datã care va corespunde cu sfârşitul anului calendaristic.
15.4. Încetarea prezentului acord nu va afecta nici validitatea acelor drepturi şi obligaţii ale pãrţilor care datoritã naturii lor continuã şi dupã încetarea acordului sau pot fi interpretate astfel, cum sunt cele referitoare la: arbitraj, confidenţialitate, rãspundere, drepturile de proprietate intelectualã, nici validitatea contractelor intrate în vigoare conform prezentului acord. Dupã încetarea prezentului acord, Guvernul României va fi obligat sã finanţeze participarea sa corespunzãtor contractului aprobat pentru anii financiari curent şi anterior, conform PECS.
15.5. Guvernul României şi Agenţia pot modifica prevederile prezentului acord prin acord mutual. Modificãrile, exceptându-le pe cele din anexe, vor intra în vigoare la data ultimei notificãri prin care pãrţile îşi comunicã reciproc îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare. Modificãrile prevederilor din anexe se vor face în conformitate cu dispoziţiile acestora.
Semnat la Bucureşti la 17 februarie 2006, în douã exemplare originale, în limba englezã. Pãrţile semnatare pot redacta şi versiunile în limbile românã, francezã şi germanã, care nu vor fi considerate ca având autoritate din punct de vedere al interpretãrii.

Pentru Guvernul României,
Marius-Ioan Piso,
preşedintele Agenţiei Spaţiale Române

Pentru Agenţia Spaţialã Europeanã,
Jean-Jacques Dordain,
director general la Agenţia Spaţialã Europeanã


ANEXA I

PLANUL
pentru statele europene cooperante (PECS) - obiective,
reguli şi proceduri

I. Obiective
I.1. Obiectivele generale ale PECS
Obiectivele generale ale PECS sunt sã asocieze Guvernul României în programele şi activitãţile Agenţiei şi sã pregãteascã într-o modalitate eficientã posibilã accesiunea la Convenţia ESA.
I.2. Obiectivele specifice ale PECS
- Sã dezvolte cooperarea dintre comunitãţile ştiinţifice şi de aplicaţii din România şi statele membre ale Agenţiei
- Sã creeze şi sã consolideze expertiza industrialã şi capacitatea României în vederea participãrii industriale la programele viitoare ale Agenţiei dupã ascensiune
- Sã asigure accesul indirect la programele şi activitãţile ESA
- Sã stimuleze Guvernul României sã înţeleagã organizarea şi funcţionarea ESA, incluzând utilizarea monedei europene euro, produsele spaţiale europene, standardele şi procedurile
- Sã asigure coerenţa dintre activitãţile spaţiale ale statelor membre şi ale României, de exemplu, prin evitarea suprapunerilor
I.3. Domeniile şi categoriile de activitãţi acoperite de PECS
(i) PECS va acoperi 4 categorii principale de activitãţi în urmãtoarele domenii:
- ştiinţa spaţialã, în special astronomia şi astrofizica, explorarea sistemului solar şi fizica solar-terestrã;
- cercetarea în observarea Terrei şi aplicaţiile ei, în special în supravegherea mediului, meteorologia, aeronomia şi geodezia şi monitorizarea hazardurilor majore;
- telecomunicaţii, în special experimentarea de servicii şi navigaţie satelitarã;
- cercetarea în microgravitaţie, în special biologia şi medicina spaţialã, şi ştiinţa materialelor;
- ingineria şi utilizarea segmentului de sol.
(ii) Urmãtoarele categorii de activitãţi sunt acoperite de PECS:
- tehnologie şi echipament aferent programelor opţionale ESA, care nu sunt decisive pentru execuţia programelor Agenţiei (tehnologie noncriticã);
- proiecte ştiinţifice şi/sau experimente;
- exploatarea datelor;
- sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii.
(iii) Activitãţile detaliate acoperite de PECS vor fi definite într-un plan pe 5 ani, care va fi reînnoit la sfârşitul celui de al patrulea an al fiecãrei perioade de 5 ani pentru renegocierea Acordului dintre Agenţie şi Guvernul României pentru încã o perioadã de 5 ani. Planul proiectului de 5 ani va fi aprobat în cadrul Comitetului PECS şi poate fi actualizat anual, conform procedurilor de mai jos.
II. Reguli şi proceduri
II.1. Implementarea PECS
Agenţia va executa PECS în conformitate cu regulile şi procedurile sale, în afara cazului în care se prevede altfel în prezentele obiective, reguli şi proceduri.
Un comitet dedicat, menţionat în continuare Comitetul PECS, va supraveghea şi va controla implementarea PECS. Termenii de referinţã şi regulile de procedurã ale Comitetului PECS sunt descrise în anexa nr. II.
Instituţiile naţionale aflate în jurisdicţia românã, la cererea Agenţiei şi cu acordul Guvernului României, pot asigura suportul tehnic pentru una sau mai multe activitãţi executate în PECS; în acest caz sprijinul va fi acoperit printr-un schimb de scrisori între instituţia interesatã şi Agenţie, care vor fi expediate spre informare tuturor statelor ECS şi Consiliului Agenţiei.
Agenţia va pune la dispoziţie facilitãţile şi serviciile sale pentru activitãţile realizate în cadrul PECS, conform prevederilor art. 3.1. În particular, Sistemul Electronic Mail de Invitaţii la Oferta (EMITS) al Agenţiei va fi disponibil sã înregistreze firmele din România în urmãtoarele condiţii:
- acces doar citit pentru programele Agenţiei;
- acces complet pentru activitãţile din PECS.
II.2. Conţinutul PECS
Înainte de începerea activitãţilor pentru o perioadã de 5 ani, Agenţia va întocmi PECS pe 5 ani, bazat pe informaţiile primite din partea Guvernului României şi din statele membre, în conformitate cu urmãtoarea procedurã:
II.2.1. Agenţia se va consulta cu Guvernul României referitor la tehnologia noncriticã.
II.2.2. Luând în considerare prevederile art. 6 al Acordului, Agenţia va stabili ulterior un PECS al proiectului pe o perioadã de 5 ani, care va fi discutat în fiecare comitet şi consiliul de program şi care va fi supus spre aprobare statelor membre printr-un vot majoritar de douã treimi din numãrul acestora sau participanţilor implicaţi în urmãtoarele comitete ale Agenţiei şi consilii de program, în vederea aprobãrii de cãtre Comitetul PECS:
- la consiliile de program ale Agenţiei: sã respecte contribuţiile României în faza de dezvoltare şi/sau exploatare a sistemelor şi a încãrcãturilor utile sau la dezvoltarea de tehnologie noncriticã, asumate în cadrul programelor opţionale ale Agenţiei;
- la Comitetul programului ştiinţific (SPC): sã respecte contribuţiile României la faza de dezvoltare şi/sau exploatare sau la dezvoltarea de tehnologie noncriticã, asumate în cadrul proiectelor ştiinţifice ale Agenţiei;
- la Comitetul de politicã industrialã (IPC): sã respecte includerea în PECS a dezvoltãrii anumitor tehnologii prezentate în Planul tehnologic al Agenţiei, asumate de Guvernul României, sau dezvoltarea de tehnologie noncriticã în acest domeniu şi sã respecte activitãţile asumate pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM).
Suplimentar, dacã activitatea PECS este inclusã în activitãţile definite în anexa A la o declaraţie-program în vigoare sau în curs de finalizare, declaraţia respectivã sau declaraţia-proiect va fi modificatã sau va fi recunoscutã aceastã contribuţie PECS.
De asemenea, IPC va examina şi va aproba printr-un vot majoritar simplu al statelor membre aspectele politicii industriale ale PECS, înainte de trimiterea lui la Comitetul PECS spre aprobare.
II.2.3. Agenţia va pregãti un PECS consolidat, pe baza elementelor aprobate de comitetele şi consiliile de program în vederea examinãrii şi aprobãrii de Comitetul PECS în acest stadiu. Guvernul României va informa Agenţia şi Comitetul PECS despre activitãţile dorite şi, de asemenea, va confirma Agenţiei contribuţia sa pentru finanţarea acestora.
II.2.4. Înainte de aprobarea PECS pe 5 ani, orice modificare în conţinutul activitãţilor propuse de Comitetul PECS, cu excepţia activitãţilor de anulare, va fi trimisã spre examinare comitetelor relevante şi consiliilor de program. Comitetele relevante şi consiliile de program vor trimite aprobãrile lor asupra modificãrilor propuse Comitetului PECS spre aprobare.
II.2.5. Odatã ce Comitetul PECS a aprobat PECS pe 5 ani, Agenţia, în conformitate cu prevederile acelui PECS, va pregãti un instrument specific, denumit în continuare Carta PECS (conform paragrafului 14.1 din Acord), permiţând Guvernului României sã contribuie financiar la PECS. Carta PECS va conţine referinţele activitãţilor finanţate de Guvernul României, aşa cum au fost definite în PECS aprobat şi va prezenta contribuţia financiarã a Guvernului României, inclusiv partea sa financiarã la costurile interne ale Agenţiei, în conformitate cu paragraful II.4, împreunã cu centralizatorul indicativ corespunzãtor şi eşalonarea plãţilor. Carta PECS va fi prezentatã de cãtre Agenţie Guvernului României pentru subscriere şi va fi transmisã Comitetului PECS spre informare.
II.2.6. În decursul acestei perioade de 5 ani, PECS pe 5 ani poate fi revizuit şi modificat o datã pe an, astfel încât sã fie avute în vedere noile activitãţi propuse de Agenţie şi în care Guvernul României sau alt stat ECS sã îşi fi exprimat un interes. Aprobarea unei revizuiri intermediare a PECS va fi înaintatã spre aprobare comitetelor Agenţiei şi consiliilor de program. Dacã, ca rezultat al procedurii de mai sus, activitãţi noi sunt adãugate PECS, Carta PECS va fi modificatã de Agenţie şi Guvernul României va aproba contribuţia sa modificatã astfel cum reiese din Carta PECS actualizatã.
II.3. Principiile politicii industriale
PECS se va baza pe coeficientul 1 de rambursare geograficã. Rambursarea geograficã se va calcula conform Rezoluţiei de reglementare privind calcularea coeficienţilor de rambursare geograficã [ESA/CXXXVIII/Res. 6 (Final)], adoptatã de Consiliul Agenţiei.
Când se definesc PECS pe 5 ani şi orice revizuire, se vor aplica urmãtoarele principii de politicã industrialã:
- nedistorsionarea concurenţei;
- complementaritatea cu experienţa existentã în statele membre;
- complementaritatea cu activitãţile prevãzute în programele ESA aprobate;
- efectul dezvoltãrii de servicii provenite din valori spaţiale europene;
- valorile tehnologice pentru ESA, cu accent pe:
> potenţialul de inovare;
> compatibilitatea cu Planul tehnologic european şi/sau cu necesitãţile viitoare ale Agenţiei;
- impulsul la reţeaua industrialã europeanã;
- deschiderea de pieţe noi pentru furnizorii competitivi;
- implicarea IMM-urilor.
Aceste criterii vor fi utilizate de cãtre IPC când se examineazã şi se revizuieşte proiectul PECS.
II.4. Reguli financiare
PECS va fi finanţat din contribuţiile statelor ECS, în conformitate cu regulile şi procedurile Agenţiei, care vor fi redactate prin subscrierea Guvernului României la Carta PECS, conform procedurilor din paragraful II.2. Pentru managementul programului, Guvernul României va acoperi costurile interne ale Agenţiei cu o ratã fixã de 7% din contribuţia financiarã, progresiv crescãtoare în fiecare an, în scopul atingerii costului total dupã perioada de 5 ani din PECS.
Contribuţia financiarã minimã necesarã pentru participarea oricãrui stat ECS la PECS pe 5 ani este de 5 MEUR, stabilitã în condiţiile economice din 2001.
Proiectul poate începe imediat dupã subscrierea Statului ECS la Carta PECS.
Guvernul României poate sã îşi mãreascã contribuţia la PECS o datã pe an, în mãsura în care o astfel de creştere nu impune costuri suplimentare altor state ECS.
În cazul contractelor cofinanţate fie de firma selectatã, fie din alte surse, participarea la costurile interne ale Agenţiei se va calcula pe baza valorii generale a contractului.
Fãrã a ţine seama de prevederile art. 18 din regulamentele financiare ale Agenţiei, orice sumã necheltuitã pânã la sfârşitul anului financiar va fi automat alocatã urmãtorului an.
La sfârşitul fiecãrei perioade de 5 ani acoperite de PECS, cota-parte din contribuţia Guvernului României care nu a fost alocatã pentru executarea lucrãrii va fi utilizatã pentru activitãţile financiare planificate spre execuţie în perioada urmãtoare de 5 ani, dacã nu este cerutã de Guvernul României.
La încetarea valabilitãţii prezentului Acord, orice contribuţie a Guvernului României care nu a fost cheltuitã în PECS poate fi repartizatã de Guvernul României unui alt program la care participã, dacã devine stat membru sau membru asociat, sau poate fi repartizatã dupã cum decide Guvernul României.
II.5. Reguli contractuale
Agenţia va încheia contractele necesare executãrii PECS în conformitate cu regulile şi procedurile sale, prin aplicarea clauzelor şi condiţiilor generale contractelor ESA şi, în special, contractelor care vor fi exprimate în euro.
Angajamentele contractuale ale Agenţiei se vor limita la fondurile disponibile. Agenţia nu va emite o invitaţie la ofertant când fondul pentru desfãşurarea activitãţilor este insuficient comparativ cu costul estimat în planul de lucru.
Ca o regulã generalã, activitãţile se vor realiza printr-o competiţie deschisã în statele ECS care şi-au exprimat interesul în activitãţile respective.
În cazul activitãţilor cofinanţate, Agenţia va deţine evidenţa totalã asupra cheltuielilor planificate şi prezentate de contractor, precum şi originea fondului pentru executarea contractului. În unele cazuri aceasta poate include un drept de audit asupra sau din partea Agenţiei.
Orice limitare a proprietãţii intelectuale asupra zborului in-orbita a unei încãrcãturi utile incluse în activitãţile PECS se va supune regulilor Agenţiei.
II.6. Prevederi generale
Depinzând de obiectivele proiectului de cooperare, Guvernul României va dispune de valorile produse şi finanţate de ea în PECS, precum şi de facilitãţi, software şi echipament achiziţionat în timpul execuţiei proiectului, conform principiilor care guverneazã contractele Agenţiei.
Modificãrile aduse prezentei anexe vor necesita doar acordul scris al pãrţilor.


ANEXA II

COMITETUL PLANULUI PENTRU STATELE EUROPENE COOPERANTE
(Comitetul PECS)

Termeni de referinţã şi reguli de procedurã

A. Termeni de referinţã
Comitetul PECS, care acţioneazã împreunã cu Agenţia, va supraveghea şi va controla execuţia PECS în conformitate cu "Obiectivele, regulile şi procedurile" din anexa nr. I la prezentul acord. Comitetul PECS:
1. va examina şi va aproba printr-un vot majoritar simplu al statelor ECS, dupã primirea notificãrii acordului din partea instituţiilor subordonate Consiliului Agenţiei, proiectul PECS pe 5 ani menţionat în paragraful II.3 din "Obiective, reguli şi proceduri" şi orice amendament la acesta.
Dreptul de a vota proiectul PECS pe 5 ani va fi garantat oricãrui potenţial stat ECS pentru care Acordul ECS nu a intrat încã în vigoare;
2. va decide, în conformitate cu cap. V din regulile de procedurã ale Comitetului PECS, limba în care se vor desfãşura întrunirile Comitetului PECS, decizie care va fi luatã prin votul majoritar simplu al statelor ECS;
3. va nota orice subscriere sau orice creştere a contribuţiei participanţilor la PECS, astfel cum este prevãzut în Carta PECS;
4. va primi informaţii referitoare la sprijinul tehnic asigurat de un institut naţional aflat sub jurisdicţia unui stat ECS, conform "Obiectivelor, regulilor şi procedurilor PECS";
5. va aproba termenii de referinţã, propriile reguli de procedurã şi orice alte amendamente.

Comitetul PECS

B. Reguli de procedurã

CAP. I
Componenţã

1.1. Comitetul PECS va fi format exclusiv din reprezentanţii statelor ECS.
1.2. Reprezentantul fiecãrui stat ECS poate asista la întrunirile Comitetului PECS ca observator. Preşedintele Comitetului financiar şi administrativ (AFC), al Comitetului de politicã industrialã (IPC) şi al Comitetului de program ştiinţific (SPC) sunt invitaţi sã asiste din oficiu şi li se recunoaşte statutul de observator.
1.3. Fiecare stat ECS poate fi reprezentat de cel mult 2 delegaţi. Participarea ca delegat presupune trimiterea cãtre preşedinte a scrisorilor de acreditare din partea autoritãţii naţionale competente.
1.4. Consilierii pot însoţi delegaţii. Numele şi profesiunile consilierilor vor fi notificate directorului general al Agenţiei înainte de participarea la lucrãrile oricãrei întruniri a Comitetului.

CAP. II
Conducere

2.1. Comitetul PECS alege, dintre reprezentanţii statelor ECS, un preşedinte şi un vicepreşedinte pentru o perioadã de un an.
2.2. Dacã preşedintele este în imposibilitate sã îşi îndeplineascã funcţiile, el va fi înlocuit de un vicepreşedinte. Preşedintele activ va avea aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi preşedintele.
2.3. Preşedintele va conduce dezbaterile Comitetului PECS. Acesta nu are capacitatea de a-şi delega atribuţiile. Pe perioada exercitãrii mandatului, preşedintele va rãmâne sub autoritatea Comitetului PECS.
2.4. Statul ECS al cãrui delegat exercitã funcţia de preşedinte va numi alt delegat în locul sãu pe perioada mandatului.

CAP. III
Întruniri

3.1. Ca regulã generalã Comitetul PECS se va întruni la Agenţie cel mult de douã ori pe an, întrunindu-se apoi la IPC sau AFC.
3.2. La începerea fiecãrei întruniri, preşedintele va disemina o listã cu participanţi.
3.3. Asistarea la întrunirile Comitetului a reprezentanţilor statelor membre ale Agenţiei şi a preşedinţilor AFC, IPC şi SPC nu va implica în niciun caz un drept de vot.
3.4. La fiecare întrunire Comitetul PECS va stabili data urmãtoarei întruniri. Când este necesar, preşedintele poate modifica data fixatã pentru o întrunire.
3.5. Preşedintele poate convoca întrunirile extraordinare ale Comitetului PECS fie din proprie iniţiativã, fie la cererea majoritãţii statelor ECS. Preşedintele va încerca sã pregãteascã astfel de întruniri în conjuncţie cu întrunirile IPC sau AFC.
3.6. Directorul general al Agenţiei va desemna un membru al Agenţiei care sã ocupe postul de secretar al Comitetului PECS.
3.7. Dupã consultarea cu preşedintele, secretarul Comitetului PECS va pregãti ordinea de zi, care va fi diseminatã statelor ECS cu douã sãptãmâni înainte de fiecare întrunire.
3.8. Dupã modificãrile necesare, ordinea de zi va fi discutatã şi adoptatã de Comitetul PECS imediat dupã deschiderea întrunirii. Pe ordinea de zi pot fi adãugate şi alte puncte, dar o astfel de decizie poate fi luatã numai cu acordul tuturor statelor ECS.
3.9. Membrii Agenţiei desemnaţi de directorul general vor asista la întrunirile Comitetului PECS.
3.10. Fiecare stat ECS va avea un drept de vot.
3.11. Exceptând unele cazuri, deciziile vor fi luate cu majoritatea simplã a statelor ECS reprezentante şi cu drept de vot.
3.12. Prezentele reguli de procedurã vor fi implementate pentru a facilita realizarea obiectivelor PECS şi se vor aplica atunci când cel puţin 3 state ECS au aderat la Comitetul PECS.

CAP. IV
Funcţiile preşedintelui şi conducerea proiectelor

4.1. Conform prevederilor prezentelor reguli de procedurã, preşedintele va controla dezbaterile Comitetului PECS şi va menţine ordinea în timpul întrunirilor. Preşedintele va declara întrunirea deschisã sau închisã discuţiilor şi, dacã este necesar, le va rezuma, va asigura respectarea prezentelor reguli de procedurã, va consimţi sau va retracta dreptul la cuvânt, va decide puncte din ordinea de zi, va supune propunerile la vot şi va anunţa deciziile luate. Preşedintele poate propune suspendarea sau închiderea dezbaterii ori suspendarea întrunirii. Înainte de vot, el va stabili dacã în salã este întrunit cvorumul în conformitate cu paragraful 4.10.
4.2. Nimeni nu va lua cuvântul fãrã autorizaţia prealabilã a preşedintelui. Conform prevederilor paragrafului 4.3, preşedintele va acorda cuvântul în ordinea înscrierii la cuvânt. Preşedintele poate retrage cuvântul acordat unui vorbitor în cazul în care acesta nu respectã subiectul din ordinea de zi.
4.3. Pe durata întrunirii, un stat ECS poate modifica un punct din ordinea de zi. Preşedintele va lua o decizie imediatã asupra acestei moţiuni. Orice stat ECS poate face recurs împotriva deciziei luate de preşedinte, caz în care recursul va fi dezbãtut şi supus la vot. Dacã recursul nu este confirmat de majoritatea delegaţiilor statelor ECS prezente şi cu drept de vot, decizia preşedintelui se va menţine. Delegaţii care au discutat un punct din ordinea de zi nu se mai pot referi la acel punct.
4.4. Prioritatea altor declaraţii sau moţiuni va fi atribuitã, în ordinea urmãtoare, pentru:
a) suspendarea şedinţei;
b) închiderea şedinţei;
c) amânarea problemei aflate în discuţie;
d) închiderea dezbaterii pe tema aflatã în discuţie.
4.5. Orice propunere în forma finalã poate fi supusã la vot. Ea va fi supusã în scris întrunirii dacã o delegaţie o cere. În acest caz preşedintele nu va aborda propunerea în cadrul întrunirii pânã când delegaţiile nu sunt în posesia textului acesteia.
4.6. Chiar dacã un amendament al unei propuneri este modificat, acesta va fi supus mai întâi la vot. Dacã sunt modificate douã sau mai multe amendamente, Comitetul PECS va vota mai întâi acea propunere care se îndepãrteazã în conţinut de la propunerea originalã. În cazul în care adoptarea unui amendament implicã respingerea altuia, ultimul nu va fi supus la vot.
4.7. Orice delegat poate cere ca pãrţile unui amendament sã fie supuse separat la vot. Dacã aceastã cerinţã nu se aprobã, moţiunea de divizare a amendamentului va fi supusã la vot.
4.8. Dacã o delegaţie solicitã, Comitetul PECS va vota apoi propunerea finalã rectificatã.
4.9. Dacã douã sau mai multe propuneri au fost modificate cu o alta care are acelaşi conţinut, aceste propuneri, în cazul în care Comitetul PECS nu decide altfel, vor fi supuse la vot în ordinea în care au fost modificate. Dupã fiecare vot Comitetul PECS poate decide dacã sã voteze sau nu propunerea urmãtoare.
4.10. Oricând prezentele reguli de procedurã vor deveni aplicabile în conformitate cu prevederile paragrafului 3.12, pentru formarea unui cvorum la orice întrunire a Comitetului PECS va fi necesarã prezenţa reprezentanţilor din majoritatea statelor ECS.

CAP. V
Limba vorbitã

Întrunirile Comitetului PECS vor fi conduse în una dintre limbile de lucru ale Agenţiei, care va fi aleasã de acesta. Toate documentele vor fi întocmite în limba respectivã.

CAP. VI
Minute

6.1. Dupã fiecare întrunire a Comitetului PECS, secretarul acestuia va întocmi o minutã care va reda esenţa discuţiilor şi va înregistra concluziile trase.
6.2. Acest document va fi diseminat cât mai curând posibil dupã sfârşitul întrunirii.
6.3. Propunerile pentru amendamente la acel document vor fi transmise, în scris, secretariatului Comitetului PECS, în 3 sãptãmâni de la data comunicãrii lui.
6.4. La începutul fiecãrei întruniri, minuta întrunirii anterioare, dupã luarea în considerare a oricãrui amendament propus, va fi aprobatã de Comitetul PECS.

CAP. VII
Amendamente

Comitetul PECS îşi poate modifica termenii de referinţã şi regulile de procedurã, cu acordul scris al Agenţiei.
---------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016