Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
acord cadru din 11 iunie 2003

‹‹ Pagina 1 din 225

Monitorul Oficial 672 bis din 12 Iulie 2024 (M. Of. 672 bis/2024)

 STRATEGIA din 4 iulie 2024 de consolidare şi dezvoltare a rolului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă în cadrul Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă 2024-2030 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 672 bis din 12 iulie 2024

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 776 din 4 iulie 2024, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 672 din 12 iulie 2024.──────────"angajament activ pentru o românie sigură"  bucureşti2024cuprinsintroducerei. viziuneii. analiza contextului Şi definirea problemeiiii. obiectiveiv. programev. rezultate aŞteptate Şi indicatorivi. implicaŢii pentru bugetvii. implicaŢii juridiceviii. implementare, monitorizare, evaluare Şi revizuire:anexa nr.1 - prioritĂŢi, politici Şi cadru legal existentanexa nr.2 - plan de acŢiune pentru implementarea strategiei de consolidare Şi dezvoltare a rolului departamentului pentru situaŢii de urgentĂ În cadrul sistemului naŢional de management a situaŢiilor de urgenŢĂ 2024-2030anexa nr.3 - tabelul acronimelor utilizateintroducerestrategia de consolidare şi dezvoltare a rolului departamentului ...

Monitorul Oficial 668 din 12 Iulie 2024 (M. Of. 668/2024)

 REGULAMENT din 27 iunie 2024 de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Centrale Universitare "Carol I" EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 668 din 12 iulie 2024

──────────aprobat prin ordinul nr. 5.096 din 27 iunie 2024, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 668 din 12 iulie 2024.──────────cap. i misiuneart. 1biblioteca centrală universitară „carol i“, denumită în continuare bcu „carol i“, este o instituţie de drept public, de importanţă naţională, cu personalitate juridică, aflată în subordinea ministerului educaţiei şi finanţată de la bugetul de stat, cu drept de a realiza venituri proprii din obiectul de activitate, conform legii învăţământului superior nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare, legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi anexei nr. 4 - instituţiile şi unităţile care ...

Monitorul Oficial 651 din 09 Iulie 2024 (M. Of. 651/2024)

 SENTINŢA CIVILĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2022 referitoare la soluţionarea acţiunii în contencios administrativ şi fiscal, având ca obiect "ordonanţă preşedinţială" EMITENT: Curtea de Apel Bucureşti-Secţia a IX-a Contencios Administrativ şi Fiscal PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 9 iulie 2024

îndreptată prin Încheierea din 20 mai 2024dosar nr. 8.178/2/2021curtea constituită din:preşedinte - amer jabregrefier - georgeta posteape rol fiind soluţionarea acţiunii în contencios administrativ şi fiscal formulată de reclamantul x şi petentul x, cu domiciliul în x, în contradictoriu cu pârâţii comitetul naţional pentru situaţii speciale de urgenţă, guvernul româniei şi ministerul afacerilor interne prin direcţia generală juridică, având ca obiect „ordonanţă preşedinţială“.la apelul nominal făcut în şedinţă publică, în ordinea listei de şedinţă, au răspuns reclamantul x, prin avocat x, în baza împuternicirii avocaţiale (copie) aflate la dosarul cauzei şi pârâtul comitetul naţional pentru situaţii speciale de urgenţă, prin consilier juridic ...

Monitorul Oficial 635 bis din 04 Iulie 2024 (M. Of. 635 bis/2024)

 ANEXE din 28 iunie 2024 privind metodologia de screening pentru cancerul colorectal EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 635 bis din 4 iulie 2024

──────────conţinute de ordinul nr. 3.734 din 28 iunie 2024, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 635 din 4 iulie 2024.──────────anexa 1   metodologia de screening pentru cancerul colorectalintroducerecancerul de colorectal (ccr) este unul dintre cele mai frecvente tipuri de cancer şi cauze de deces prin cancer la nivel global.anual, în românia se înregistrează aproximativ 13.500 de cazuri noi de cancer colorectal, reprezentând a doua cauză de cancer la femei şi a treia la bărbaţi.mortalitatea prin cancer colorectal a crescut cu 8% în perioada 2011-2019 şi se estimează că până în anul 2040 aceasta va înregistra o creştere ...

Monitorul Oficial 642 din 05 Iulie 2024 (M. Of. 642/2024)

 DECIZIA nr. 28 din 30 ianuarie 2024 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1^1) coroborate cu cele ale art. 1 alin. (1) lit. b) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, precum şi cu cele ale art. 25 alin. (4) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 642 din 5 iulie 2024

┌───────────────────┬──────────────────┐│marian enache │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│mihaela ciochină │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│dimitrie-bogdan │- judecător ││licu │ │├───────────────────┼──────────────────┤│livia doina stanciu│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│elena-simina │- ...

Monitorul Oficial 641 din 05 Iulie 2024 (M. Of. 641/2024)

 LEGE nr. 207 din 1 iulie 2024 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apelor EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 641 din 5 iulie 2024

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ise aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 52 din 31 mai 2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apelor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 517 din 12 iunie 2023, cu următoarele modificări şi completări:1. la articolul i, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:" la articolul 3, după alineatul (3^1) se introduc două noi alineate, alineatele (3^2) şi (3^3), cu următorul cuprins:"(3^2) persoanele care au obţinut dreptul de proprietate asupra suprafeţelor de teren cuprinse între nivelul normal de retenţie şi cota coronamentului, din jurul lacurilor de ...

Monitorul Oficial 616 din 29 Iunie 2024 (M. Of. 616/2024)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 28 iunie 2024 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 616 din 29 iunie 2024

Întrucât, chiar şi după o perioadă de doi ani de la declanşarea conflictului dintre federaţia rusă şi ucraina, peisajul de instabilitate şi incertitudine cauzate de război subzistă, luând în considerare disponibilitatea româniei de a găsi soluţii pentru integrarea cetăţenilor ucraineni care s-au refugiat în ţara noastră încă de la declanşarea conflictului armat şi preocuparea de a susţine în continuare demersurile pentru asigurarea de sprijin şi asistenţă umanitară acestei categorii vulnerabile, ţinând cont de prelungirea măsurii privind protecţia temporară acordată persoanelor strămutate din ucraina până la 4 martie 2025, astfel cum este menţionată la art. 2 din decizia de punere în ...

Monitorul Oficial 615 din 29 Iunie 2024 (M. Of. 615/2024)

 HOTĂRÂRE nr. 731 din 28 iunie 2024 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 615 din 29 iunie 2024

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 62 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) ministerul educaţiei este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, ce se organizează şi funcţionează în subordinea guvernului.(2) ministerul educaţiei are rol de sinteză şi coordonare în aplicarea strategiei şi programului de guvernare în domeniul educaţiei, formării profesionale şi cercetării ştiinţifice universitare.art. 2sediul principal al ministerului educaţiei este în municipiul bucureşti, str. general berthelot nr. 28-30, sectorul 1.art. 3(1) ...

Monitorul Oficial 614 din 29 Iunie 2024 (M. Of. 614/2024)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 28 iunie 2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 29 iunie 2024

Având în vedere că, urmare intrării în vigoare a regulamentului (ue) 2023/857 al parlamentului european şi al consiliului din 19 aprilie 2023 de modificare a regulamentului (ue) 2018/842 privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030 în vederea unei contribuţii la acţiunile climatice de respectare a angajamentelor asumate în temeiul acordului de la paris şi a regulamentului (ue) 2018/1.999, au fost stabilite noi obiective de reducere a emisiilor pentru 2030,luând în considerare că prin adoptarea directivei (ue) 2023/959 a parlamentului european şi a consiliului din 10 mai 2023 de ...

Monitorul Oficial 613 din 29 Iunie 2024 (M. Of. 613/2024)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2024 pentru înfiinţarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul resurselor minerale, petrolului şi stocării geologice a dioxidului de carbon EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 613 din 29 iunie 2024

Luând în considerare faptul că reglementarea, supravegherea şi controlul domeniului operaţiunilor petroliere în platoul continental al româniei din marea neagră, gestionarea durabilă şi eficientă a resurselor minerale şi obligaţiile româniei privind reglementarea stocării geologice a dioxidului de carbon impun consolidarea capacităţii agenţiei naţionale pentru resurse minerale cu personal de specialitate, cu un grad ridicat de experienţă în domeniul acestor categorii de operaţiuni petroliere şi activităţi,ţinând seama de evoluţia structurii de personal a agenţiei naţionale pentru resurse minerale, manifestată în sensul diminuării drastice a acesteia şi al imposibilităţi atragerii de personal de specialitate corespunzător perspectivelor de dezvoltare ale domeniului petrolier, activităţilor ...

‹‹ Pagina 1 din 225
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016