Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial emise de senatul Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial emise de
Senatul


Monitorul Oficial 189 din 16 Martie 2017 (M. Of. 189/2017)

 DECIZIE nr. 9 din 15 martie 2017 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 16-17 martie 2017 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 16 martie 2017

În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,preşedintele senatului decide:articol unicÎn perioada 16-17 martie 2017, conducerea senatului va fi asigurată de domnul senator niculae bădălău, vicepreşedinte al senatului.   preŞedintele senatului   cĂlin-constantin-anton popescu-tĂriceanubucureşti, 15 martie 2017.nr. 9.   -----

Monitorul Oficial 188 din 16 Martie 2017 (M. Of. 188/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 23 din 14 martie 2017 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind cadrul juridic şi operaţional al cardului electronic e - COM (2016) 823 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 16 martie 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului (nr. 1) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/151 din 8 martie 2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se consideră că propunerea de directivă respectă principiul subsidiarităţii şi principiul proporţionalităţii.(2) se apreciază scopul propunerii de directivă de a spori eficienţa procedurii de notificare, de a îmbunătăţi calitatea şi conţinutul notificărilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 24 din 14 martie 2017 cu privire la proiectul de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de introducere a unui card electronic european pentru servicii şi a facilităţilor administrative aferente - COM (2016) 824 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 16 martie 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului (nr. 1) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/152 din 8 martie 2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1directiva privind serviciile oferă un cadru juridic echilibrat pentru atingerea acestor obiective. aceasta garantează că reglementarea naţională este nediscriminatorie, justificată şi proporţională pentru îndeplinirea obiectivelor de interes public. de asemenea, directiva impune statelor ...

 HOTĂRÂRE nr. 25 din 14 martie 2017 referitoare la Pachetul legislativ RRM (Risk Reduction Measures) 1. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce priveşte indicatorul efectului de levier, indicatorul de finanţare stabilă netă, cerinţele privind fondurile proprii şi pasivele eligibile, riscul de credit al contrapărţii, riscul de piaţă, expunerile faţă de contrapărţi centrale, expunerile faţă de organisme de plasament colectiv, expunerile mari, raportarea şi cerinţele de publicare a informaţiilor şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 - COM(2016) 850 final 2. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în ceea ce priveşte capacitatea de absorbţie a pierderilor şi de recapitalizare a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii - COM(2016) 851 final 3. Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2014/59/UE în ceea ce priveşte capacitatea de absorbţie a pierderilor şi de recapitalizare a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii şi de modificare a Directivei 98/26/CE, a Directivei 2002/47/CE, a Directivei 2012/30/UE, a Directivei 2011/35/UE, a Directivei 2005/56/CE, a Directivei 2004/25/CE şi a Directivei 2007/36/CE - COM(2016) 852 final 4. Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2013/36/UE în ceea ce priveşte entităţile exceptate, societăţile financiare holding, societăţile financiare holding mixte, remunerarea, măsurile şi competenţele de supraveghere şi măsurile de conservare a capitalului - COM(2016) 854 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 16 martie 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului (nr. 1) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/150 din 8 martie 2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 (1) se consideră că pachetul legislativ rrm (com(2016) 850 final, com(2016) 851 final, com(2016) 852 final, com(2016) 854 final) respectă principiul subsidiarităţii şi principiul proporţionalităţii.(2) se apreciază scopul pachetului rrm de îmbunătăţire ...

Monitorul Oficial 186 din 15 Martie 2017 (M. Of. 186/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 21 din 13 martie 2017 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 15 martie 2017

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.043 din 23 decembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la anexa nr. 4 - componenţa comisiei economice, industrii şi servicii, domnul senator marin gheorghe - grupul parlamentar al partidului social democrat - se include în componenţa ...

 HOTĂRÂRE nr. 22 din 13 martie 2017 privind înfiinţarea Comisiei speciale pentru elaborarea unei propuneri legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 15 martie 2017

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 77 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1se înfiinţează comisia specială pentru elaborarea unei propuneri legislative pentru modificarea şi completarea legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, denumită în continuare comisie.art. 2(1) componenţa nominală a comisiei, precum şi conducerea acesteia sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) senatorii desemnaţi ca membri ai comisiei îşi păstrează şi calitatea de membri ai comisiilor permanente ale senatului.art. 3comisia prevăzută la art. 1 va elabora, în termen de 90 ...

Monitorul Oficial 176 din 10 Martie 2017 (M. Of. 176/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 14 din 7 martie 2017 referitoare la Programul de lucru al Comisiei pentru 2017 - Construirea unei Europe care le oferă cetăţenilor săi protecţie, îi ajută să îşi afirme drepturile şi îi apără - COM (2016) 710 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi alin. (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 1) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/124 din 28 februarie 2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1se constată următoarele:a. programul de lucru al acestui an este pe deplin aliniat cu priorităţile identificate la bratislava de cei 27 de şefi de stat sau de guvern din ue ...

 HOTĂRÂRE nr. 15 din 7 martie 2017 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2005/89 CE - COM (2016) 862 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/111 din 22 februarie 2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se constată că propunerea de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.art. 2 prezenta hotărâre se publică în monitorul oficial al româniei, partea i.această hotărâre a fost adoptată de senat în şedinţa din ...

 HOTĂRÂRE nr. 16 din 7 martie 2017 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 - COM (2016) 815 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/135 din 2 martie 2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 a) se constată că prezenta propunere de regulament respectă principiul subsidiarităţii întrucât obiectivul propunerii nu poate fi realizat în mod satisfăcător decât la nivel european.b) se apreciază:  (i) mobilitatea forţei de muncă în ...

 HOTĂRÂRE nr. 17 din 7 martie 2017 referitoare la Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce priveşte aplicarea temporară a unui mecanism generalizat de taxare inversă în legătură cu furnizarea de bunuri şi servicii care depăşesc un anumit prag - COM (2016) 811 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/135 din 2 martie 2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 propunerea de directivă respectă principiul subsidiarităţii şi principiul proporţionalităţii.- se constată că scopul propunerii de directivă este să se permită anumitor state membre să pună în aplicare, cu titlu temporar, un mecanism ...

‹‹ Pagina 1 din 158
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016