Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial emise de ministerul-muncii-si-solidaritatii-sociale Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial emise de
Ministerul Muncii Si Solidaritatii Sociale


Monitorul Oficial 131 din 10 Februarie 2006 (M. Of. 131/2006)

ORDIN nr. 86 din 2 februarie 2006 pentru modificarea si completarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004 EMITENT: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 10 februarie 2006

În temeiul prevederilor art. 16 din hotãrârea guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii, solidaritãţii sociale şi familiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, având în vedere prevederile art. ii din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 144/2005 pentru modificarea şi completarea legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã, ministrul muncii, solidaritãţii sociale şi familiei emite urmãtorul ordin: art. i procedura privind declararea lunarã de cãtre angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de platã ...

Monitorul Oficial 449 din 25 Iunie 2003 (M. Of. 449/2003)

ORDIN nr. 204 din 3 iunie 2003 privind aprobarea Listei cuprinzand standardele romane care adopta standardele europene armonizate pentru asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune EMITENT: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 25 iunie 2003

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din hotãrârea guvernului nr. 457/2003 privind asigurarea securitãţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, în temeiul hotãrârii guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea ministerului industriei şi resurselor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al hotãrârii guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii şi solidaritãţii sociale, cu modificãrile ulterioare, ministrul industriei şi resurselor şi ministrul muncii şi solidaritãţii sociale emit urmãtorul ordin: art. 1 se aproba lista cuprinzând standardele romane privind asigurarea securitãţii utilizatorilor ...

Monitorul Oficial 430 din 19 Iunie 2003 (M. Of. 430/2003)

ORDIN nr. 186 din 28 mai 2003 pentru modificarea unor prevederi ale Normelor metodologice privind emiterea, gestionarea si arhivarea certificatelor de calificare si a certificatelor de absolvire eliberate pentru programele/cursurile de formare profesionala organizate prin Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ministrului educatiei si cercetarii nr. 284/4.248/2002 EMITENT: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 19 iunie 2003

În temeiul hotãrârii guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii şi solidaritãţii sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al hotãrârii guvernului nr. 23/2001 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei şi cercetãrii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, având în vedere prevederile art. 58 alin. (3) din procedurile privind accesul la mãsurile pentru stimularea ocupãrii forţei de munca, modalitãţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin hotãrârea guvernului nr. 377/2002 , ministrul muncii şi solidaritãţii sociale şi ministrul educaţiei şi cercetãrii emit urmãtorul ordin: art. ...

Monitorul Oficial 387 din 05 Iunie 2003 (M. Of. 387/2003)

ORDIN nr. 182 din 27 mai 2003 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul urban cu tractiune electrica (tramvai, troleibuz) si instalatii aferente, exploatare si intretinere EMITENT: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 5 iunie 2003

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (5) şi ale anexei nr. 2 pct. 10 din legea protecţiei muncii nr. 90/1996 , republicatã, în baza prevederilor art. 7 şi ale art. 14 lit. d pct. 2 din hotãrârea guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii şi solidaritãţii sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în conformitate cu avizul consiliului tehnico-economic nr. 26 din 11 decembrie 2002, ministrul muncii şi solidaritãţii sociale emite urmãtorulordin: art. 1 se aproba normele specifice de securitate a muncii pentru ...

ORDIN nr. 91 din 27 martie 2003 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Institutului National de Cercetare Stiintifica in Domeniul Muncii si Protectiei Sociale - I.N.C.S.D.M.P.S. Bucuresti si al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii - I.N.C.D.P.M. Bucuresti EMITENT: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 5 iunie 2003

Având în vedere: - hotãrârea guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii şi solidaritãţii sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; - legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalitatii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor de cercetare-dezvoltare; - ordonanta guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã; - hotãrârea guvernului nr. 1.305/1996 privind înfiinţarea institutului naţional de cercetare Ştiinţificã în domeniul muncii şi protecţiei sociale - i.n.c.s.m.p.s. bucureşti; - hotãrârea guvernului nr. 406/1998 privind înfiinţarea ...

ORDIN nr. 173 din 27 mai 2003 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru exploatari si transporturi forestiere EMITENT: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 5 iunie 2003

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (5) şi ale anexei nr. 2 pct. 2 din legea protecţiei muncii nr. 90/1996 , republicatã, în baza prevederilor art. 7 şi ale art. 14 lit. d pct. 2 din hotãrârea guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii şi solidaritãţii sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în conformitate cu avizul consiliului tehnico-economic nr. 28 din 11 decembrie 2002, ministrul muncii şi solidaritãţii sociale emite urmãtorul ordin: art. 1 se aproba normele specifice de securitate a muncii ...

ORDIN nr. 174 din 27 mai 2003 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru industria confectiilor din textile, blana si piele EMITENT: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 5 iunie 2003

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (5) şi ale anexei nr. 2 pct. 5 din legea protecţiei muncii nr. 90/1996 , republicatã, în baza prevederilor art. 7 şi ale art. 14 lit. d pct. 2 din hotãrârea guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii şi solidaritãţii sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în conformitate cu avizul consiliului tehnico-economic nr. 27 din 11 decembrie 2002, ministrul muncii şi solidaritãţii sociale emite urmãtorul ordin: art. 1 se aproba normele specifice de securitate a muncii ...

Monitorul Oficial 382 din 03 Iunie 2003 (M. Of. 382/2003)

ORDIN nr. 180 din 27 mai 2003 pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-sociala a persoanelor care se interneaza in unitati de asistenta medico-sociale EMITENT: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 3 iunie 2003

Având în vedere prevederile art. 3, 21 şi 28 din legea nr. 705/2001 privind sistemul naţional de asistenta socialã, ale art. 5 din legea nr. 17/2000 privind asistenta socialã a persoanelor varstnice, ale art. 5 alin. (3) din ordonanta guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitãţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, ale art. 1 din hotãrârea guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice, precum şi ale art. 1 alin. (3) din normele privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unitãţilor de asistenta medico-sociale, aprobate prin hotãrârea guvernului nr. 412/2003 , ...

Monitorul Oficial 308 din 08 Mai 2003 (M. Of. 308/2003)

ORDIN nr. 146 din 6 mai 2003 privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor titlului I "Transparenta informatiilor referitoare la obligatiile bugetare restante" al cartii I din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei EMITENT: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 8 mai 2003

Având în vedere: ● hotãrârea guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii şi solidaritãţii sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; ● legea nr. 161/2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea coruptiei, în baza art. 7 din hotãrârea guvernului nr. 4/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul muncii şi solidaritãţii sociale emite prezentul ordin. art. 1 se aproba instrucţiunile de aplicare a prevederilor ...

INSTRUCTIUNI din 6 mai 2003 de aplicare a prevederilor titlului I "Transparenta informatiilor referitoare la obligatiile bugetare restante" al cartii I din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei EMITENT: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 8 mai 2003

1. În vederea descurajarii acumularii de arierate bugetare de cãtre contribuabili, persoane juridice, ministerul muncii şi solidaritãţii sociale aduce la cunostinta publica lista contribuabililor, cu excepţia microintreprinderilor, astfel cum au fost definite prin ordonanta guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microintreprinderilor, care înregistreazã obligaţii restante la bugetul asigurãrilor sociale de stat şi la bugetul asigurãrilor pentru şomaj reprezentând contribuţii. 2. lista va cuprinde: numele debitorilor, cuantumul obligaţiilor restante, pe total şi pe tipuri de contribuţii, şi modalitãţile de colectare aplicate de organele competente ale ministerului muncii şi solidaritãţii sociale. 3. structura înregistrãrilor referitoare la ...

‹‹ Pagina 1 din 11
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016