Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 86 din 2 februarie 2006  pentru modificarea si completarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin   Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 86 din 2 februarie 2006 pentru modificarea si completarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004

EMITENT: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 10 februarie 2006
În temeiul prevederilor <>art. 16 din Hotãrârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
având în vedere prevederile <>art. II din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 144/2005 pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã,

ministrul muncii, solidaritãţii sociale şi familiei emite urmãtorul ordin:

ART. I
Procedura privind declararea lunarã de cãtre angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de platã la bugetul asigurãrilor pentru şomaj, aprobatã prin <>Ordinul ministrului muncii, solidaritãţii sociale şi familiei nr. 405/2004 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 20 august 2004, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 3. - (1) Angajatorii persoane juridice care au sucursale şi/sau puncte de lucru depun/transmit declaraţia lunarã cumulat, atât pentru activitatea proprie, cât şi pentru activitatea sucursalelor şi/sau a punctelor de lucru, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncã judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cãrei razã teritorialã îşi are sediul angajatorul, denumit în continuare unitatea centralã.
(2) În declaraţia lunarã, depusã/transmisã cumulat de unitatea centralã, se va preciza distinct fiecare categorie de subvenţie deductibilã, scutire sau reducere a contribuţiei datorate de angajator, realizatã în temeiul legii (sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat potrivit art. 80 şi 85, scutirile de la plata contribuţiei datorate de angajator, aferente persoanelor încadrate prevãzute la art. 80 şi la art. 85 alin. (1), precum şi reducerile prevãzute la <>art. 93 şi 94 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sumele cuvenite în temeiul <>Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizãrii sociale, sumele cuvenite potrivit <>art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activitãţii de cercetare medicalã în sectorul sanitar, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 41/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi sumele cuvenite potrivit <>art. 17 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncã).
(3) Subvenţiile/scutirile/reducerile deduse din contribuţia datoratã şi/sau, dupã caz, cele care se recupereazã de la bugetul asigurãrilor pentru şomaj se declarã prin completarea de cãtre unitatea centralã a anexei nr. 2 "Date despre angajator - subvenţii, scutiri şi reduceri" la prezenta procedurã.
(4) Subvenţiile, scutirile şi reducerile din contribuţiile la bugetul asigurãrilor pentru şomaj se opereazã la nivelul unitãţii centrale, care poate efectua regularizãri între sumele datorate de cãtre sucursalele şi/sau punctele sale de lucru şi sumele pe care le are de recuperat pe seama acelor sucursale şi/sau puncte de lucru care au dreptul la subvenţii, scutiri şi reduceri ale contribuţiilor datorate, mai mari decât volumul acestora."
2. Dupã alineatul (1) al articolului 5 se introduc douã noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu urmãtorul cuprins:
"(1^1) Angajatorii care depun declaraţia în format electronic (dischetã, CD) depun în mod obligatoriu, odatã cu aceasta, pe suport hârtie, anexa nr. 2 la prezenta procedurã, listatã la calculator, semnatã şi ştampilatã.
(1^2) În cazul angajatorilor care au încheiate convenţii în baza cãrora se acordã subvenţiile mai sus menţionate, depunerea declaraţiei lunare, în original şi în copie, se realizeazã prin depunerea/transmiterea declaraţiei potrivit prezentului ordin şi prin depunerea pe suport hârtie a anexei nr. 2 la prezenta procedurã, listatã la calculator, semnatã şi ştampilatã."
3. La articolul 7, punctul 7 va avea urmãtorul cuprins:
"7. Rubrica «Numãr zile lucrate în luna» se completeazã cu numãrul de zile efectiv lucrate în lunã, conform tipului de contract. În cazul persoanei care are raporturile de muncã sau de serviciu suspendate pentru incapacitate temporarã de muncã de cel mult 30 de zile, rubrica se va completa în acelaşi mod în care se completeazã pentru persoanele care au lucrat toatã luna."
4. Articolul 8 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 8. - «Date despre angajator - subvenţii, scutiri şi reduceri» din anexa nr. 2 la prezenta procedurã se completeazã dupã cum urmeazã:
1. rubrica «Total contribuţii datorate de asiguraţi» se completeazã cu suma contribuţiilor individuale datorate, declarate de angajator în cap. 1 «Declaraţie privind evidenţa nominalã a asiguraţilor şi a obligaţiilor de platã la bugetul asigurãrilor pentru şomaj»;
2. rubrica «Contribuţia datoratã de angajator» se completeazã cu suma reprezentând contribuţia datoratã de angajator la bugetul asigurãrilor pentru şomaj;
3. rubrica «Subvenţii, scutiri şi reduceri recuperate» se completeazã cu suma subvenţiilor, scutirilor şi reducerilor din contribuţia datoratã de angajator, recuperate de angajator prin deducere din aceastã contribuţie (nu poate fi mai mare decât suma reprezentând contribuţia datoratã de angajator la bugetul asigurãrilor pentru şomaj);
4. rubrica «Rest de platã/încasat» se completeazã cu suma pe care angajatorul o vireazã la bugetul asigurãrilor pentru şomaj (rest de platã), respectiv o încaseazã de la acest buget (rest de încasat) dupã efectuarea, în condiţiile legii, a deducerilor din contribuţia datoratã de angajator;
5. rubrica «Total fond salarii brute realizate de asiguraţi» se completeazã cu fondul de salarii determinat în conformitate cu prevederile <>art. 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 174/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
6. subvenţiile, scutirile şi reducerile se completeazã cu valori mai mari de zero doar de cãtre angajatorii care beneficiazã de acestea în condiţiile legii."
5. Articolul 12 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 12. - (1) Toate câmpurile numerice din anexele nr. 1 şi 2 la prezenta procedurã sunt mai mari sau egale cu zero.
(2) În capitolul 1 (anexa nr. 1 la prezenta procedurã):
a) completarea tuturor câmpurilor este obligatorie; (fac excepţie: câmpul «CNPANT» care se completeazã numai dacã câmpul «REC» = «C» şi câmpul «REC» care se completeazã numai pentru declaraţiile rectificative);
b) suma dintre numãrul de zile lucrate în lunã (NZL) şi numãrul de zile suspendate în lunã (NZS) poate fi cel mult egalã cu numãrul de zile lucrãtoare în lunã (respectiv numãrul de zile calendaristice în lunã dacã tipul de contract este «9»).
(3) În capitolul 2 (anexa nr. 2 la prezenta procedurã):
a) câmpurile obligatorii sunt: LD, AD, DEN, CUI (CF/CNPA), LOC, JUD, TCID, CAD, RPI, NA, NI, FS, NUMEA, PREA, FUNCTA, SSRR, SUB80REC, SUB80RES, SC80144REC, SC80144RES, SUB85REC, SUB85RES, SC85144REC, SC85144RES, SUB58REC, SUB58RES, SUB116REC, SUB116RES, RED9394REC, RED9394RES, SUB17AREC, SUB17ARES, SUB17BREC, SUB17BRES; angajatorii care au sediul în municipiul Bucureşti vor completa câmpul «JUD» cu «Bucureşti» şi, în mod obligatoriu, câmpul SECT. Câmpurile: SUB80REC, SUB80RES, SC80144REC, SC80144RES, SUB85REC, SUB85RES, SC85144REC, SC85144RES, SUB58REC, SUB58RES, SUB116REC, SUB116RES, RED9394REC, RED9394RES, SUB17AREC, SUB17ARES, SUB17BREC, SUB17BRES se completeazã cu zero în cazul în care nu existã sume recuperate prin deducere şi/sau de restituit de cãtre AJOFM/AMOFM;
b) câmpurile care se completeazã numai dacã este cazul sunt: STR, NRA, BL, SC, ET, AP, SECT, TEL, FAX, MAIL;
c) suma subvenţiilor, scutirilor şi reducerilor recuperate prin deducere din contribuţia datoratã (SUB80REC, SC80144REC, SUB85REC, SC85144REC, SUB58REC, SUB116REC, RED9394REC, SUB17AREC, SUB17BREC) reprezintã valoarea câmpului «Subvenţii, scutiri şi reduceri recuperate» (SSRR) şi nu poate depãşi valoarea câmpului «Contribuţia datoratã de angajator» (CAD);
d) valoarea câmpului «Rest de platã/încasat» (RPI) reprezintã diferenţa dintre CAD şi SSRR, în cazul în care CAD > SSRR (rest de platã), sau reprezintã suma subvenţiilor, scutirilor şi reducerilor de restituit de cãtre AJOFM/AMOFM (SUB80RES, SC80144RES, SUB85RES, SC85144RES, SUB58RES, SUB116RES, RED9394RES, SUB17ARES, SUB17BRES), în cazul în care CAD=SSRR (rest de încasat);
e) NA reprezintã numãrul de persoane asigurate, declarate în cap. 1; o persoanã este numãratã o singurã datã, chiar dacã are douã sau mai multe înregistrãri (contracte de muncã cu acelaşi angajator) în cap. 1;
f) NI reprezintã numãrul de înregistrãri din cap. 1; în situaţia în care o persoanã are douã sau mai multe înregistrãri, este numãratã de atâtea ori câte înregistrãri are."
6. Anexele nr. 1-3 la procedurã se modificã şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezentul ordin.
ART. II
(1) Dispoziţiile prezentului ordin se aplicã începând cu declaraţia lunarã corespunzãtoare lunii ianuarie 2006.
(2) Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. III
<>Ordinul ministrului muncii, solidaritãţii sociale şi familiei nr. 405/2004 , pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunarã de cãtre angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de platã la bugetul asigurãrilor pentru şomaj, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 20 august 2004, cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezentul ordin, va fi republicat, dându-se textelor o nouã numerotare.

Ministrul muncii,
solidaritãţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu

Bucureşti, 2 februarie 2006.
Nr. 86.

ANEXA 1
-------
(inlocuieste Anexa nr. 1
------------------------
la procedura)
-------------

Capitol 1

DECLARATIE
privind evidenta nominala a asiguratilor si a
obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj
pentru luna ..... anul .....


───────────────┬───────┬──────────────────┬────────────────────────────────────┐
CUI(Cod Fiscal)│ │ │ │
sau ├───────┤Denumire angajator├────────────────────────────────────┤
CNP │ │ │ │
──┬────────┬───┴──────┬┴────────┬───────┬─┴───┬───────┬─────┬──────┬────────┬──┤
N │Nume │ Cod │ Cod │ Tip │ Nr. │ Nr. │ Nr. │ Baza│ Contri-│ R│
r.│ si │ numeric │ numeric │ contr.│ ore │ zile │zile │ de │ butia │ E│
c │prenume │ personal │ personal│ (TC) │norma│ lucra-│sus- │ cal- │ indivi-│ C│
r │asigurat│ al asi- │ anterior│ │in zi│ te in │pen- │ cul │ duala │ │
t.│ │ guratului│al asigu-│ │(NON)│ luna │date │ (BC) │ dato- │ │
│ │ (CNP) │ ratului │ │ │ (NZL) │ in │ │ rata │ │
│ │ │ (CNPANT)│ │ │ │luna │ │ (CID) │ │
│ │ │ *numai │ │ │ │(NZS)│ │ │ │
│ │ │ daca │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ REC="C"│ │ │ │ │ │ │ │
──┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┼────────┼──┤
0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10│
──┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┼────────┼──┤
1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┼────────┼──┤
2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┼────────┼──┤
3│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┼────────┼──┤
4│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┼────────┼──┤
5│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┼────────┼──┤
6│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┼────────┼──┤
7│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┼────────┼──┤
8│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┼────────┼──┤
9│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┼────────┼──┤
10│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──┴────────┴──────────┴─────────┴───────┴─────┴───────┴─────┴──────┴────────┴──┘NOTA:
Pentru persoanele care au mai multe contracte individuale de munca cu acelaşi angajator, se va completa cate o înregistrare pentru fiecare contract în parte.
Evidenta asiguratilor conform <>art. 20 din Legea nr. 76/2002 , cu modificarile si completarile ulterioare, se tine de agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, in baza contractelor incheiate cu asiguratii.


ANEXA 2
--------
(inlocuieste Anexa nr. 2
------------------------
la procedura)
-------------

Capitol 2

DATE DESPRE ANGAJATOR - SUBVENTII, SCUTIRI SI REDUCERI
pentru luna ... anul ....


───────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬─────────┐
Total contributii │Contributia datorata │Subventii, scutiri │ Rest de │
datorate de │de angajator (CAD): │si reduceri │plata/in-│
asigurati (TCID): │ │recuperate(SSRR):.... │casat(RPI│
───────────────┬───┬───┴──────────────────────┴──────┬───────────────┴──┬──────┤
│ │ Numarul de asigurati (CNP-uri │ │ │
│┌─┐│ unice) din capitolul 1: │CUI(Cod fiscal) │ │
Rectificativa││ │├─────────────────────────────────┤ sau ├──────┤
│└─┘│ Numarul de inregistrari (total │ CNP │ │
│ │contracte de munca) din cap. 1: │ │ │
───────────────┴───┼─────────────────────────────────┼──────────────────┼──────┤
│ │CUI(Cod Fiscal) │ │
Denumire angajator├─────────────────────────────────┤sau CNP anterior │ │
│ │*numai daca ├──────┤
────────┬───┬──────┴─────────┬───┬───────────────────┤REC="C" │ │
│Loc│ │Str│ ├──────────────────┼──────┤
├──┬┴┬──┬─┬──┬─┬───┬─┼───┼─┬──────┬─┬────┬───┤Total fond salarii│ │
Adresa │Nr│ │Bl│ │Sc│ │Et.│ │Ap.│ │Sector│ │Jud.│ │brute realizate │ │
────────┴┬─┴─┴──┴┬┴──┴┬┴───┴─┴───┴┬┴─────┬┴─┴────┴───┤de asigurati ├──────┤
Telefon │ │Fax │ │e-mail│ │ (lei) │ │
───┬─────┴───────┴────┴───────────┴──────┴───────────┼────────────┬─────┴──────┤
│ Subventii, scutiri si reduceri(dupa caz) │ Recuperate │De restituit│
Nr.│ prin deducere│ de la │
crt│ │din contri- │ bugetul │
│ │ butia │asigurarilor│
│ │ datorata │pentru somaj│
───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
0 │ 1 │ 2 │ 3 │
───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
1│Subventii conform <>art. 80 din Legea nr. 76/2002 , │ │ │
│cu modificarile si completarile ulterioare │ │ │
───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
2│Scutire de la plata contributiei datorate de │ │ │
│angajator, conform <>art. 80 din Legea nr. 76/2002 ,│ │ │
│cu modificarile si completarile ulterioare │ │ │
───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
3│Subventii conform <>art. 85 din Legea nr. 76/2002 , │ │ │
│cu modificarile si completarile ulterioare │ │ │
───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
4│Scutire de la plata contributiei datorate de │ │ │
│angajator, conform art. 85 alin. (1) │ │ │
│din <>Legea nr. 76/2002 , cu modificarile │ │ │
│ si completarile ulterioare │ │ │
───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
5│Subventii conform art. 7 alin. (3) din OUG. │ │ │
│58/2001 cu modificarile si completarile ulterioare │ │
───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
6│Subventii in baza <>Legii nr. 116/2002 si a Normelor │ │
│metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului │ │ │
│nr. 1.149/2002 │ │ │
───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
7│Reduceri ale contributiei datorate de angajator, │ │ │
│conform art. 93 si <>art. 94 din Legea nr. 76/2002 │ │ │
│cu modificarile si completarile ulterioare │ │ │
───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
8│Subventii conform art. 17 alin. (1) lit. a) │ │ │
│din <>Legea nr. 279/2005 │ │ │
───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
9│Subventii conform art. 17 alin. (1) lit. b) │ │ │
│din <>Legea nr. 279/2005 │ │ │
───┴─────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘

Sub sanctiunile aplicate falsului in declaratii, declar ca am examinat
aceasta declaratie si in conformitate cu informatiile furnizate, o declar
corecta si completa
Semnatura si stampila -----------

AJOFM/ANOFM
Nr. inreg._____/_______

Nota:
Angajatorii care depun declaratia lunara pe CD sau dischetaANEXA 3
-------
(inlocuieste Anexa nr. 3
------------------------
la procedura)
------------

Fisierul Cap 1. DBF sau Cap 1. TXT
contine cate o inregistrare pentru fiecare asigurat*1) si are urmatoarea structura:


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumire Tip Lung Semnificatie
camp camp
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Luna declaratiei LD N 2 Se completeaza cu luna anului
pentru care se intocmeste
declaratia
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Anul declaratiei AD N 4 Se completeaza cu anul
pentru care se intocmeste declaratia
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod unic de CF N 10 Se completeaza partea
inregistrare (CUI)/CF numerica a codului unic de
pentru angajatori inregistrare /codului fiscal
persoane juridice atribuit angajatorilor - persoane
juridice
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod unic de inregistrare CNPA N 13 Contine Codul unic de
(CUI)/CNP angajator inregistrare atribuit prin
persoane fizice Certificatul de inregistrare
angajatorilor persoane fizice
(codul numeric personal al
angajatorului).
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nume si prenume NUME C 30 Contine numele si prenumele
asigurat asiguratului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod numeric personal CNP N 13 Contine codul numeric personal
al asiguratului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod numeric personal CNPANT N 13 Se completeaza numai in cazul
anterior declaratiilor rectificative
(REC="C") si contine codul numeric
personal al asiguratului din
declaratia initiala care trebuie
schimbat
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Tip contract TC C 2 Se completeaza cu:
"1" - pentru toate raporturile
de munca/serviciu cu durata
normala a timpului de
munca/lucru cu norma intreaga;
"2" - pentru contractul
individual de munca cu timp
partial de lucru, unde timpul
normal de lucru este de 8 ore;
"3" - pentru contractul individual
de munca cu timp partial de lucru,
unde timpul normal de lucru este
de 7 ore;
"4" - pentru contractul individual
de munca cu timp partial de lucru,
unde timpul normal de lucru este
de 6 ore;
"5" - pentru contract de munca
temporara cu durata normala a
timpului de munca/lucru cu norma
intreaga;
"6" - pentru contract de munca
temporara cu timp partial de lucru,
unde timpul normal de lucru este
de 8 ore;
"7" - pentru contract de munca
temporara cu timp partial de
lucru, unde timpul normal de
lucru este de 7 ore;
"8" - pentru contract de munca
temporara cu timp partial de
lucru, unde timpul normal de
lucru este de 6 ore;
"9" - pentru toate raporturile
de munca/serviciu ale
angajatilor militari cu durata
normala a timpului de munca/lucru
cu norma intreaga.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Numar ore norma in zi NON N 2 Se completeaza cu numarul de
ore de lucru normate in zi
conform tipului de contract.
Daca TC=1, 5 sau 9
NON = 6,7 sau 8
Daca TC = 2 sau 6
NON = 2, 3, 4, 5, 6, 7
Daca TC = 3 sau 7
NON = 2, 3, 4, 5, 6
Daca TC = 4 sau 8
NON = 2, 3, 4, 5
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Numar de zile lucrate NZL N 2 Se completeaza cu numarul de
in luna zile efectiv lucrate in luna,
conform tipului de contract (mai
mic sau egal cu numarul de zile
lucratoare din luna respectiva,
sau dupa caz, mai mic sau egal
cu numarul de zile calendaristice
din luna respectiva).
Pentru persoana care are raporturile
de muncã sau de serviciu suspendate
pentru incapacitate temporarã de
muncã de cel mult 30 de zile,
rubrica se va completa în acelaşi
mod în care se completeazã pentru
persoanele care au lucrat toata
luna.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Numar de zile NZS N 2 Se completeaza cu numarul de
suspendate in luna zile suspendate in luna,
conform legii, cu exceptia
suspendarii pentru incapacitate
temporara de munca de cel mult
30 de zile
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Baza de calcul BC N 10 Se completeaza cu drepturile
banesti determinate in conformitate
cu prevederile art. 14 din Normele
metodologice de aplicare a Legii
nr. 76/2002 privind sistemul
asigurarilor pentru somaj si
stimularea ocuparii fortei de munca,
aprobate prin Hotararea Guvernului
nr. 174/2002, cu modificarile si
completarile ulterioare, pentru
asiguratii prevazuti la art. 19 din
<>Legea nr. 76/2002 , cu modificarile
si completarile ulterioare.
In lunile in care raporturile de
munca sau de serviciu se stabilesc,
inceteaza, se suspenda, respectiv
se reiau, cu exceptia suspendarii
pentru incapacitate temporara de
munca, daca aceasta nu depaseste
30 de zile, baza de calcul se
considera in functie de numarul
de ore efectiv lucrate in luna
respectiva. Pentru persoana care
are raporturile de munca sau de
serviciu suspendate pentru
incapacitate temporara de munca
de cel mult 30 de zile,
rubrica se va completa in acelasi
mod cum se completeaza pentru
persoanele care au lucrat toata
luna.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Contributia individuala CID N 8 Contine contributia datorata de
datorata asigurat si retinuta de angajator
(1% din BC - cu rotunjire
potrivit prevederilor legale).
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Rectificativa REC C 1 - spatiu daca declaratia nu este
rectificativa
- "M" daca se doreste modificarea
inregistrarii initiale
- "A" daca se doreste adaugarea
unei inregistrari noi
- "S" daca se doreste stergerea
inregistrarii initiale
- "C" daca se doreste modificarea
CNP-ului din declaratia initiala.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

*1) pentru persoanele care au mai multe contracte individuale de munca la
acelasi angajator, declaratia se va completa cu cate o inregistrare pentru
fiecare contract in parte.


Fisierul Cap. 2. DBF sau Cap.2 TXT
contine o singura inregistrare si are urmatoarea structura:


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumire Tip Lung Semnificatie
camp
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Luna declaratiei LD N 2 Se completeaza cu luna anului
pentru care se intocmeste
declaratia
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Anul declaratiei AD N 4 Se completeaza cu anul pentru
care se intocmeste declaratia
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumire angajator DEN C 30 Contine denumirea angajatorului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod unic de CF N 10 Se completeaza partea
inregistrare numerica a codului unic de
(CUI)/CF pentru inregistrare /codului fiscal
angajatori persoane atribuit angajatorilor - persoane
juridice juridice
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod unic de CFANT N 10 Se completeaza numai in cazul
inregistrare anterior declaratiilor rectificative
(CUI)/CF pentru (REC= "C") si contine codul
angajatori persoane fiscal al angajatorului din
juridice declaratia initiala care trebuie
schimbat (a fost introdus eronat
in declaratia initiala)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod unic de CNPA N 13 Contine Codul unic de
inregistrare inregistrare atribuit prin
(CUI)/CNP angajator Certificatul de inregistrare
persoane fizice angajatorilor persoane fizice
(codul numeric personal al
angajatorului).
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod unic de CNPAANT N 13 Se completeaza numai in cazul
inregistrare declaratiilor rectificative
(CUI)/CNP angajator (REC="C") si contine codul
persoane fizice numeric personal al
angajatorului persoana fizica
din declaratia initiala care
trebuie schimbat (a fost introdus
eronat in declaratia initiala)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Localitatea LOC C 30 Adresa, sediu angajator-
(oras, comuna) localitate (oras sau comuna)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Strada (strada, STR C 30 Adresa, sediu angajator-strada
satul) sau satul;
- daca localitatea este oras, se
completeaza obligatoriu si
strada
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Numar NRA C 10 Adresa, sediu angajator-numar
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Bloc BL C 10 Adresa, sediu angajator-bloc
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Scara SC C 4 Adresa, sediu angajator-scara
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Etaj ET C 2 Adresa, sediu angajator-etaj
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Apartament AP C 4 Adresa, sediu angajator-
apartament.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Sector SECT N 1 Adresa, sediu angajator-sector
(numai pentru Bucuresti); camp
obligatoriu pentru angajatorii
cu sediul in Municipiul Bucuresti
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Judet JUD C 15 Adresa, sediu angajator-judet
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Telefon TEL N 9 Telefon de legatura angajator
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Fax FAX N 9 Numarul de fax al angajatorului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
e-mail MAIL C 30 Adresa de e-mail a
angajatorului de la care se
trimite declaratia, respectiv cea
comunicata in scris in conditiile
art. 5 alin. (2)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Total fond salarii FS N 15 Contine total fond de salarii
brute realizate brute realizate de asiguratii
mentionati la art. 19 din Legea
nr. 76/2002 privind sistemul
asigurarilor pentru somaj si
stimularea ocuparii fortei de munca,
cu modificarile si completarile
ulterioare, determinat in
conformitate cu prevederile art. 13
din Normele metodologice de aplicare
a <>Legii nr. 76/2002 , aprobate prin
<>Hotararea Guvernului nr. 174/2002 ,
cu modificarile si completarile
ulterioare.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Contribuţia datoratã CAD N 10 Contribuţia datoratã de
de angajator angajator la bugetul asigurãrilor
pentru şomaj (FS * procentul
datorat de angajator, potrivit
legii, cu rotunjire potrivit
prevederilor legale)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Total contribuţii TCID N 10 Suma contribuţiilor individuale
individuale datorate datorate la bugetul asigurãrilor
de asiguraţi şi pentru şomaj declarate de
colectate de angajator în Capitolul 1
angajator
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Subvenţii, scutiri şi SSRR N 10 Suma subvenţiilor, scutirilor şi
reduceri recuperate reducerilor recuperate prin
deducere din contribuţia
datoratã de angajator (nu poate
fi mai mare decât aceastã
contribuţie).
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Rest de platã/încasat RPI N 10 Se completeazã cu suma pe
care angajatorul o vireazã la
bugetul asigurãrilor pentru
şomaj (rest de platã, în cazul în
care CAD>SSRR), respectiv o
încaseazã de la acest buget
(rest de încasat, în cazul în
care CAD=SSRR), dupã
efectuarea, în condiţiile legii,
a deducerilor din contribuţia
datoratã de angajator.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Numãrul de asiguraţi NA N 6 Numãrul de asiguraţi (CNP-uri
din capitolul 1 unice) din capitolul 1.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Numãrul de NI N 6 Numãrul de înregistrãri din
înregistrãri din capitolul 1; poate fi mai mare
capitolul 1 decât numãrul de asiguraţi
(NA) în cazul în care cel puţin
un asigurat are mai mult de un
contract de muncã cu
respectivul angajator.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Subvenţii conform SUB80REC N 10 Sumele cuvenite pentru timpul
art. 80 din Legea efectiv lucrat, conform art. 80
nr. 76/2002, cu din <>Legea nr. 76/2002 , cu
modificãrile si modificãrile si completãrile
completãrile ulterioare, recuperate prin
ulterioare, recuperate deducere din CAD.
din CAD.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Subvenţii conform SUB80RES N 10 Sumele cuvenite pentru timpul
art. 80 din Legea efectiv lucrat, conform art. 80
nr. 76/2002, cu din <>Legea nr. 76/2002 , cu
modificãrile si modificãrile si completãrile
completãrile ulterioare, de restituit de cãtre
ulterioare, de restituit. AJOFM/AMOFM.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Scutire de la plata SC80144 N 10 Scutire de la plata contribuţiei
contribuţiei datorata REC datorata de angajator aferenta
de angajator, conform absolvenţilor încadraţi, conform
art. 80 din Legea <>art. 80 din Legea nr. 76/2002 , cu
nr. 76/2002, cu modificãrile si completãrile
modificãrile si ulterioare, recuperate prin
completãrile deducere din CAD.
ulterioare, recuperata
din CAD.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Scutire de la plata SC80144 N 10 Scutire de la plata contribuţiei
contribuţiei datorata RES datorata de angajator aferenta
de angajator, conform absolvenţilor încadraţi, conform
art. 80 din Legea <>art. 80 din Legea nr. 76/2002 , cu
nr. 76/2002, cu modificãrile si completãrile
modificãrile si ulterioare, de restituit de cãtre
completãrile AJOFM-AMOFM.
ulterioare, de restituit.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Subvenţii conform SUB85REC N 10 Sumele cuvenite pentru timpul
art. 85 din Legea efectiv lucrat, conform art. 85
nr. 76/2002, cu din <>Legea nr. 76/2002 , cu
modificãrile si modificãrile si completãrile
completãrile ulterioare, recuperate prin
ulterioare, recuperate deducere din CAD.
din CAD.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Subvenţii conform SUB85RES N 10 Sumele cuvenite pentru timpul
art. 85 din Legea efectiv lucrat, conform art. 85
nr. 76/2002, cu din <>Legea nr. 76/2002 , cu
modificãrile si modificarile si completãrile
completãrile ulterioare, de restituit de cãtre
ulterioare, de restituit AJOFM/AMOFM.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Scutire de la plata SC85144 N 10 Scutire de la plata contribuţiei
contribuţiei datorate REC datorate de angajator aferentã
de angajator, conform persoanelor încadrate din
art. 85 alin. (1) din categoriile prevãzute de lege,
<>Legea nr. 76/2002 , cu conform art. 85 alin. (1) din
modificãrile şi <>Legea nr. 76/2002 , cu
completãrile modificãrile şi completãrile
ulterioare, recuperatã ulterioare, recuperatã prin
din CAD. deducere din CAD.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Scutire de la plata SC85144 N 10 Scutire de la plata contribuţiei
contribuţiei datorate RES datorate de angajator aferentã
de angajator, conform persoanelor încadrate dîn
art. 85 alin. (1) din categoriile prevãzute de lege,
<>Legea nr. 76/2002 , cu conform art. 85 alin. (1) din
modificãrile şi <>Legea nr. 76/2002 , cu
completãrile modificãrile şi completãrile
ulterioare, de restituit. ulterioare, de restituit de cãtre
AJOFM/AMOFM.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Subvenţii conform SUB58REC N 10 Subvenţii conform art. 7 alin. (3)
art. 7 alin. (3) din din O.U.G. nr. 58/2001,
O.U.G. 58/2001, cu recuperatã prin deducere din
modificãrile şi CAD.
completãrile ulterioare,
recuperatã din CAD.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Subvenţii conform SUB58RES N 10 Subvenţii conform art. 7 alin. (3)
art. 7 alin. (3) din din O.U.G. nr. 58/2001, de
O.U.G. nr. 58/2001, cu restituit de cãtre
modificãrile şi AJOFM/AIVIOFM.
completãrile
ulterioare, de restituit
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Subvenţii în baza SUB116 N 10 Subvenţii în baza Legii nr.
<>Legii nr. 116/2002 şi REC 116/2002 şi a Normelor
a Nomelor metodologice aprobate prin
metodologice Hotãrârea Guvernului nr.
aprobate prin H.G. 1149/2002, recuperate prin
1149/2002, deducere din CAD.
recuperate din CAD,
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Subvenţii în baza SUB116RES N 10 Subvenţii în baza Legii nr.
<>Legii nr. 116/2002 şi 116/2002 şi a Normelor
a Normelor metodologice aprobate prin
metodologice Hotãrârea Guvernului nr.
aprobate prin H.G. 1.149/2002, de restituit de cãtre
1149/2002, de AJOFM/AMOFM.
restituit
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Reduceri ale RED9394 N 10 Reduceri ale contribuţiei
contribuţiei datorate REC datorate de angajator, conform
de angajator, conform art. 93 şi art. 94 din Legea nr.
art. 93 si art. 94 din 76/2002, recuperate prin
<>Legea nr. 76/2002 , cu deducere din CAD.
modificãrile şi
completãrile
ulterioare, recuperate
din CAD.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Reduceri ale RED9394 N 10 Reduceri ale contribuţiei
contribuţiei datorate RES datorate de angajator, conform
de angajator, conform art. 93 şi art. 94 din Legea nr.
art. 93 si art. 94 din 76/2002, de restituit de cãtre
<>Legea nr. 76/2002 , cu AJOFM/AMOFM.
modificãrile şi
completãrile ulterioare,
de restituit
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Subvenţii conform SUB17A N 10 Sume cuvenite pentru timpul
art. 17 alin. (1) REC efectiv lucrat, conform art. 17
lit. a) din Legea nr. alin. (1) lit. a) din Legea
279/2005, recuperate nr. 279/2005, recuperate prin
din CAD. deducere din CAD.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Subvenţii conform SUB17A N 10 Sume cuvenite pentru timpul
art. 17 alin. (1) RES efectiv lucrat, conform art. 17
lit. a) din Legea alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 279/2005, de nr. 279/2005, de restituit de
restituit cãtre AJOFM/AMOFM.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Subvenţii, conform SUB17B N 10 Contravaloarea lunarã a
art. 17 alin. (1) REC servicilor de instruire teoreticã
lit. b) din Legea a ucenicilor, conform art. 17
nr. 279/2005, recuperate alin. (1) lit. b) din Legea
din CAD. nr. 279/2005, recuperatã prin
deducere din CAD.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Subvenţii conform SUB17B N 10 Contravaloarea lunarã a
art. 17 alin. (1) RES servicilor de instruire teoreticã
lit. b) din Legea a ucenicilor, conform art. 17
nr. 279/2005, de alin. (1) lit. b) din Legea
restituit. nr. 279/2005, de restituit de
cãtre AJOFM/AMOFM.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Numele persoanei NUMEA C 15 Numele persoanei autorizate
autorizate sa depuna declaratia
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Prenumele PREA C 15 Prenumele persoanei
persoanei autorizate autorizate sa depuna declaratia
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Functia persoanei FUNCTA C 15 Functia persoanei autorizate sa
autorizate depuna declaratia
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Rectificativa REC C 1 - spatiu daca declaratia nu este
rectificativa
- "M" daca se doreste modificarea
inregistrarii initiale
- "C" daca se doreste modificarea
CF/CNPA-ului din declaratia initiala.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016