Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 180 din 27 mai 2003  pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-sociala a persoanelor care se interneaza in unitati de asistenta medico-sociale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 180 din 27 mai 2003 pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-sociala a persoanelor care se interneaza in unitati de asistenta medico-sociale

EMITENT: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 3 iunie 2003
Având în vedere prevederile <>art. 3, 21 şi 28 din Legea nr. 705/2001 privind sistemul naţional de asistenta socialã, ale <>art. 5 din Legea nr. 17/2000 privind asistenta socialã a persoanelor varstnice, ale <>art. 5 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitãţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, ale <>art. 1 din Hotãrârea Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice, precum şi ale art. 1 alin. (3) din Normele privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unitãţilor de asistenta medico-sociale, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 412/2003 ,
vazand Referatul de aprobare al Direcţiei generale asistenta medicalã şi programe din cadrul Ministerului Sãnãtãţii şi Familiei nr. DB 4.624 din 23 mai 2003 şi Referatul de aprobare al Direcţiei generale asistenta socialã din cadrul Ministerului Muncii şi Solidaritãţii Sociale nr. 161 din 27 mai 2003,
în temeiul prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sãnãtãţii şi Familiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>Hotãrârii Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidaritãţii Sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul sãnãtãţii şi familiei şi ministrul muncii şi solidaritãţii sociale emit urmãtorul ordin:

ART. 1
(1) Se aproba Grila de evaluare medico-socialã a persoanelor care se interneaza în unitãţi de asistenta medico-sociale, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
(2) Grila de evaluare medico-socialã prevãzutã la alin. (1) este redactatã sub forma unei fise standard structurate pe componenta medicalã şi componenta socialã şi reprezintã instrumentul în baza cãruia se realizeazã internarea în unitãţile de asistenta medico-sociale.
ART. 2
Direcţia generalã asistenta medicalã şi programe din Ministerul Sãnãtãţii şi Familiei, Direcţia generalã asistenta socialã din Ministerul Muncii şi Solidaritãţii Sociale, direcţiile de sãnãtate publica judeţene şi a municipiului Bucureşti, serviciile publice de asistenta socialã de la nivel judeţean şi local, unitãţile sanitare şi unitãţile de asistenta medico-sociale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sãnãtãţii şi familiei,
Daniela Bartos

Ministrul muncii
şi solidaritãţii sociale,
Marian Sarbu


ANEXA 1

GRILA DE EVALUARE MEDICO-SOCIALĂ

a persoanelor care se interneaza în unitãţi
de asistenta medico-sociale

Serviciul public de asistenta socialã din localitatea ................
sat [] comuna [] oraş [] municipiu [] sector []
Judeţul ...............................................................
Nr. fisei .............................................................
Data evaluãrii ........................................................
Ancheta socialã efectuatã de ..........................................
(numele, prenumele, funcţia)

I. Date de identificare a persoanei evaluate

1. Numele (cu iniţialã tatãlui) .......................................
2. Prenumele ..........................................................
3. Data şi locul naşterii .............................................
4. Varsta .............................................................
5. Domiciliul stabil: localitatea .........., judeţul (sectorul) ......,
cod poştal ........, str. ....... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ...,
nr. telefon fix ....., nr. telefon mobil ......, e-mail ............
6. Profesia ...........................................................
7. Ocupaţia ...........................................................
8. Studii: fãrã [] primare [] gimnaziale [] liceale [] universitare []
9. Carte (buletin) de identitate seria ........ nr. ..........
10. Cod numeric personal .........................................
11. Sex F [] M []
12. Religie ........................................................
13. Cupon de pensie (dosar de pensie) nr. ...........................
......................................................................
(se precizeazã tipul de pensie: de varsta, de invaliditate,
de nevazator, de veteran şi altele asemenea)
14. Certificat de încadrare într-un grad de handicap: nr. ..........
gradul ........
15. Carnet de asigurãri de sãnãtate seria ............ nr. .........
16. Starea civilã: necasatorit(a) [] cãsãtorit(a) [] data ..........
vaduv(a) [] data ....... divorţat(a) [] data ...................
despãrţit(a) în fapt [] concubinaj []
17. Copii: DA [] NU []
Dacã DA, se vor înscrie numele, prenumele, adresa, telefonul copiilor:
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................

II. Reprezentantul legal
1. Numele .................. prenumele ..............................
2. Calitatea: soţ/sotie [] fiu/fiica [] ruda [] alte persoane []
3. Locul şi data naşterii ...........................................
4. Adresa de domiciliu ...............................................
.....................................................................
5. Nr. telefon la domiciliu ............, la serviciu ..............,
nr. telefon mobil ............., nr. fax ........., e-mail ...........

III. Persoana de contact în caz de urgenta
1. Numele .................. prenumele ..............................
2. Adresa de domiciliu ...............................................
3. Nr. telefon la domiciliu ............, la serviciu ..............,
nr. telefon mobil ............., nr. fax ........., e-mail ...........

IV. Evaluarea medicalã
A. Starea prezenta (date anamnestice, examinare clinica pe aparate şi sisteme)
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

B. Rezultate ale investigatiilor paraclinice
................................................................
................................................................
................................................................

C. Diagnostic
................................................................
................................................................

D. Evaluarea funcţionalã a capacitãţii de autoingrijire
1. Autonomie pastrata: DA [] NU []
2. Necesita: supraveghere [] asistare [] îngrijire [] tratament []

E. Recomandãri
................................................................
................................................................

F. Concluzii:
necesita internare într-o unitate sanitarã cu paturi [] necesita
tratament la domiciliu []
necesita internare într-o unitate de asistenta medico-socialã []

V. Evaluarea situaţiei socioeconomice

A. Locuinta:
1. Casa [] apartament la bloc [] alte situaţii []
2. Situata: la parter [] la etaj [] ascensor DA [] NU []
3. Componenta: nr. camere ..... bucatarie [] baie [] dus [] W.C. []
situat în interior [] situat în exterior []
4. Încãlzire: fãrã [] centrala [] cu lemne/cãrbuni [] gaze naturale []
combustibil lichid [] altele []
5. Apa curenta: DA [] NU [] rece [] calda [] alte situaţii []
6. Iluminare: suficienta [] insuficienta []
7. Umiditate: nivel normal [] nivel crescut []
8. Stare de igiena: corespunzãtoare [] necorespunzãtoare []
9. Locuinta este prevãzutã cu: aragaz, masina de gãtit [] frigider []
masina de spãlat [] aparat radio/televizor [] aspirator []
10. Concluzii privind riscul ambiental (condiţii de locuit şi facilitãţi)
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

B. Reţeaua de familie:
1. Persoana evaluatã trãieşte: singur/singura [] de la data ......
cu soţ/sotie [] de la data .........
cu copiii [] de la data ............
cu alte rude [] de la data .........
cu alte persoane [] de la data .....

2. Persoana/persoanele cu care locuieşte (numele, prenumele, calitatea, varsta), dacã este compatibil - se înţelege bine - cu acestea:
.............................. Este compatibil DA [] NU []
.............................. Este compatibil DA [] NU []
.............................. Este compatibil DA [] NU []
.............................. Este compatibil DA [] NU []
.............................. Este compatibil DA [] NU []
.............................. Este compatibil DA [] NU []
3. Una dintre persoanele cu care locuieşte:
este bolnava [] prezintã un handicap [] este dependenta de
alcool/droguri []
4. Este ajutat/ajutata de familie: DA [] NU [] cu bani []
cu alimente [] activitãţi de menaj []
5. Relaţiile cu familia sunt: bune [] cu probleme [] fãrã relaţii []
6. Exista risc de neglijare: DA [] NU [] abuz: DA [] NU [[]
Dacã DA, se vor face precizãri:
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

C. Reţea de prieteni şi vecini
1. Are relaţii cu prietenii şi vecinii: DA [] NU [] vizite []
relaţii de întrajutorare []
relaţiile sunt: permanente [] ocazionale []
2. Frecventeazã: un grup social [] biserica [] altele []
Precizãri:
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
3. Este ajutat/ajutata de prieteni, vecini pentru: cumparaturi [] activitãţi de menaj [] deplasare în exterior []
4. Participa la: activitãţi ale comunitãţii [] activitãţi recreative []
5. Comunitatea îi oferã un anumit suport: DA [] NU []
Dacã DA, se va preciza modalitatea:
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

D. Situaţia economicã - venituri
1. Venit lunar propriu reprezentat de:
Pensie de asigurãri sociale [] în valoare de ............
Pensie pentru agricultori [] în valoare de ............
Pensie pentru persoana cu handicap [] în valoare de ............
Pensie I.O.V.R. [] în valoare de ............
2. Alte venituri: a) alocaţii, indemnizaţii, ajutoare acordate conform legii:
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
în valoare de .................................................. ;
b) venituri din alte surse ..............................
..................................................................
..................................................................
în valoare de ................................................... .
3. Venitul global declarat pentru impozitare ......................
4. Bunuri mobile şi imobile aflate în posesie .....................

VI. Evaluarea autonomiei persoanei
Realizeazã activitãţile curente ale vieţii de zi cu zi: singur [] cu ajutor []
Se va preciza pentru care activitãţi necesita ajutor (toaleta propriei persoane, alimentare şi hidratare, mobilizare şi deplasare în interiorul locuinţei, deplasare în exteriorul locuinţei, utilizarea mijloacelor de comunicare la distanta - telefon, alarma şi altele asemenea, efectuarea menajului, efectuarea cumparaturilor, gestionarea şi administrarea bunurilor proprii, utilizarea mijloacelor de transport, activitãţi recreative, respectarea indicaţiilor privind tratamentul medical):
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

VII. Date privind asigurarea serviciilor medicale şi sociale
1. Este înscris la un medic de familie: DA [] NU []
Dacã DA, se vor preciza: numele şi prenumele medicului, adresa şi numãrul de telefon ale cabinetului medical individual: ....................................
................................................................
................................................................
2. Tratamentul şi îngrijirea medicalã necesarã se pot realiza la domiciliul persoanei: DA [] NU []
Dacã NU, se vor preciza cauzele: ................................
................................................................
................................................................
................................................................
3. Serviciile de îngrijire socio-medicale pentru realizarea activitãţilor curente ale vieţii zilnice sunt disponibile pentru a menţine persoana la domiciliul propriu: DA [] NU []
Dacã DA, care sunt acestea şi de cine sunt acordate: .............
.................................................................
..................................................................
..................................................................

VIII. Concluzii şi recomandãri
Se vor avea în vedere afectiunile cronice pe care le prezintã persoana evaluatã, precum şi situaţiile de dificultate datorate unor cauze de natura economicã şi socialã care pot conduce la apariţia riscului marginalizarii sau excluderii sociale.

Persoana evaluatã:
De acord cu datele şi concluziile evaluãrii: DA [] NU []
A fost informat/informatã asupra condiţiilor necesare pentru internarea într-o unitate medico-socialã: DA [] NU []
Doreşte sa se interneze într-o unitate medico-socialã: DA [] NU []


Data Semnatura persoanei evaluate
............... .............................

Reprezentantul legal, dupã caz:
De acord cu datele şi concluziile evaluãrii: DA [] NU []
A fost informat asupra condiţiilor necesare pentru internarea într-o unitate de asistenta medico-socialã: DA [] NU []
Accepta recomandarea privind internarea persoanei evaluate într-o unitate de asistenta medico-socialã: DA [] NU []


Data ............ Semnatura reprezentantului legal
al persoanei evaluate
................................

Evaluarea medicalã în vederea internãrii domnului/doamnei .......... într-o unitate de asistenta medico-socialã a fost efectuatã de:
Numele şi prenumele ...............................................
Specialitatea ......................., funcţia ....................
Instituţia (unitatea) la care este angajat ........................
Adresa instituţiei (unitãţii) .....................................
Nr. telefon .............., nr. fax .........., e-mail ............

Semnatura .................

Ancheta socialã reprezentând componenta socialã de evaluare în vederea internãrii domnului/doamnei ....... într-o unitate de asistenta medico-socialã a fost efectuatã de:
Numele şi prenumele ...............................................
Profesia ......................., funcţia .........................
Instituţia (unitatea) la care lucreazã ............................
Adresa instituţiei (unitãţii) .....................................
Nr. telefon .............., nr. fax .........., e-mail ............

Semnatura .................

Alte persoane care au participat la evaluare, dupã caz:
................................................................
................................................................
................................................................

---------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016