Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial emise de camera-consultantilor-fiscali Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial emise de
Camera Consultantilor Fiscali


Monitorul Oficial 539 din 26 August 2013 (M. Of. 539/2013)

HOTARARE nr. 9 din 14 august 2013 privind sustinerea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal - sesiunea octombrie 2013 EMITENT: CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 26 august 2013

În baza prevederilor regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal, aprobat prin hotărârea consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali nr. 4/2007, cu completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 lit. a^1) din ordonanţa guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul superior al camerei consultanţilor fiscali, întrunit în şedinţa din 9 august 2013, hotărăşte:art. 1 (1) examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal va avea loc în municipiul bucureşti la data de 5 octombrie 2013.(2) locul de desfăşurare a examenului se ...

Monitorul Oficial 295 din 23 Mai 2013 (M. Of. 295/2013)

HOTARARE nr. 7 din 29 aprilie 2013 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 6/2012 EMITENT: CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 23 mai 2013

În baza prevederilor art. 10 din ordonanţa guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul superior al camerei consultanţilor fiscali, întrunit în şedinţa din 28 martie 2013, hotărăşte:art. iregulamentul de organizare şi funcţionare al camerei consultanţilor fiscali, aprobat prin hotărârea consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali nr. 6/2012, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 189 din 22 martie 2012, se modifică după cum urmează:1. la articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"art. 1. - (1) camera consultanţilor fiscali, denumită în continuare ...

HOTARARE nr. 8 din 8 mai 2013 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere in Conferinta anuala ordinara a Camerei Consultantilor Fiscali din 27 aprilie 2013 EMITENT: CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 23 mai 2013

În temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) şi ale art. 36 alin. (1) lit. c) şi d) din regulamentul de organizare şi funcţionare al camerei consultanţilor fiscali, aprobat prin hotărârea consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare, şi în baza materialelor supuse dezbaterilor,conferinţa anuală ordinară a camerei consultanţilor fiscali, întrunită în şedinţa din 27 aprilie 2013, hotărăşte:art. 1se aprobă raportul anual de activitate al consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali pe anul 2012, situaţiile financiare anuale ale camerei consultanţilor fiscali pe anul 2012, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli a camerei consultanţilor fiscali pe anul 2012 ...

Monitorul Oficial 244 din 29 Aprilie 2013 (M. Of. 244/2013)

HOTARARE nr. 6 din 16 aprilie 2013 privind aprobarea Registrului consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala EMITENT: CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 29 aprilie 2013

Având în vedere prevederile art. 21 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul superior al camerei consultanţilor fiscali, întrunit în şedinţa din 16 aprilie 2013, hotărăşte:articol unicse aprobă registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală*), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.________*) anexa se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 244 bis, care se poate achiziţiona de la centrul pentru relaţii cu publicul al regiei autonome "monitorul oficial", bucureşti, şos. panduri nr. 1.  preşedintele ...

Monitorul Oficial 188 din 03 Aprilie 2013 (M. Of. 188/2013)

HOTARARE nr. 5 din 28 martie 2013 privind modificarea Regulamentului pentru autorizarea consultantilor fiscali persoane straine, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 9/2008 EMITENT: CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 3 aprilie 2013

Luând în considerare recomandarea comisiei europene referitoare la asigurarea unei conformităţi depline a prevederilor ordonanţei guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cu dispoziţiile directivei 2006/123/ce privind serviciile în cadrul pieţei interne şi ale directivei 2005/36/ce privind recunoaşterea calificărilor profesionale,în baza prevederilor art. 6 din ordonanţa guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 36 alin. (1) lit. e) din regulamentul de organizare şi funcţionare al camerei consultanţilor fiscali, aprobat prin hotărârea consiliului superior al camerei ...

Monitorul Oficial 144 din 19 Martie 2013 (M. Of. 144/2013)

HOTARARE nr. 4 din 12 martie 2013 privind convocarea Conferintei ordinare anuale a Camerei Consultantilor Fiscali din Romania EMITENT: CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 19 martie 2013

Având în vedere prevederile art. 19 şi art. 21 alin. (1) din regulamentul de organizare şi funcţionare al camerei consultanţilor fiscali, aprobat prin hotărârea consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali nr. 6/2012,consiliul superior al camerei consultanţilor fiscali hotărăşte:art. 1se convoacă conferinţa ordinară anuală a camerei consultanţilor fiscali din românia în data de 27 aprilie 2013, denumită în continuare conferinţa.art. 2la lucrările conferinţei pot participa consultanţii fiscali înscrişi în evidenţa camerei consultanţilor fiscali, care şi-au îndeplinit toate obligaţiile faţă de aceasta la termenele stabilite prin hotărâri ale acesteia, respectiv: depunerea declaraţiilor cu veniturile realizate din activitatea de consultanţă fiscală, achitarea cotizaţiilor ...

Monitorul Oficial 113 din 27 Februarie 2013 (M. Of. 113/2013)

HOTARARE nr. 3 din 14 februarie 2013 privind aprobarea Programului de pregatire profesionala continua aferent anului 2013 EMITENT: CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 27 februarie 2013

În baza prevederilor art. 11 lit. f) din ordonanţa guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din normele privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali, aprobate prin hotărârea camerei consultanţilor fiscali nr. 7/2007, cu modificările ulterioare,consiliul superior al camerei consultanţilor fiscali, întrunit în şedinţa din 14 februarie 2013, hotărăşte:art. 1se aprobă programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2013, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2direcţia de învăţământ va duce la îndeplinire prevederile ...

PROGRAM din 14 februarie 2013 de pregatire profesionala continua aferent anului 2013 EMITENT: CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 27 februarie 2013

Cap. idispoziţii generale1. camera consultanţilor fiscali elaborează programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2013, în conformitate cu prevederile normelor privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali, aprobate prin hotărârea camerei consultanţilor fiscali nr. 7/2007, cu modificările ulterioare.2. programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2013 se adresează tuturor membrilor camerei consultanţilor fiscali.3. pregătirea profesională continuă este un drept şi, în acelaşi timp, o obligaţie a membrilor camerei consultanţilor fiscali în ceea ce priveşte actualizarea cunoştinţelor şi formarea eficientă, cu garantarea calităţii serviciilor prestate către clienţi. totodată, pregătirea profesională continuă este o exigenţă impusă prin codul privind conduita etică şi ...

Monitorul Oficial 62 din 29 Ianuarie 2013 (M. Of. 62/2013)

HOTARARE nr. 1 din 17 ianuarie 2013 privind aprobarea nivelului taxei de inscriere la examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal, pentru anul 2013 EMITENT: CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 29 ianuarie 2013

În baza prevederilor art. 5 din ordonanţa guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 36 alin. (1) lit. g) din regulamentul de organizare şi funcţionare al camerei consultanţilor fiscali, aprobat prin hotărârea consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali nr. 6/2012,consiliul superior al camerei consultanţilor fiscali, întrunit în şedinţa din 17 ianuarie 2013, hotărăşte:art. 1 În anul 2013, nivelul taxei de înscriere la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal este de 500 lei.art. 2 plata taxei se poate face în ...

Monitorul Oficial 58 din 25 Ianuarie 2013 (M. Of. 58/2013)

HOTARARE nr. 2 din 17 ianuarie 2013 privind aprobarea cotizatiilor, a termenelor de plata si a obligatiilor declarative pentru membrii Camerei Consultantilor Fiscali in anul 2013 EMITENT: CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 25 ianuarie 2013

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) lit. h), ale art. 50 alin (1) lit. d) şi e) şi ale art. 51 din regulamentul de organizare şi funcţionare al camerei consultanţilor fiscali, aprobat prin hotărârea consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali nr. 6/2012,în temeiul prevederilor art. 8 alin. (4), ale art. 10 alin (2) şi ale art. 13 lit. c) din ordonanţa guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul superior al camerei consultanţilor fiscali, întrunit în şedinţa din 17 ianuarie 2013, hotărăşte:art. 1cotizaţiile ...

‹‹ Pagina 1 din 10
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016