Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din decret decembrie 1989 Twitter Facebook

Acte decret decembrie 1989

Monitorul Oficial 9 din 31 Decembrie 1989 (M. Of. 9/1989)

DECRET nr. 35 din 31 decembrie 1989 privind trecerea garzilor patriotice si a activitatii de pregatire a tineretului pentru apararea patriei la Ministerul Apararii Nationale EMITENT: C.F.S.N PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 31 decembrie 1989

Articol unic pana la elaborarea unei noi reglementãri, statul major central al garzilor patriotice trece la ministerul apãrãrii naţionale. statele majore ale garzilor patriotice de la fostele comitete judeţene, municipale, de sector al municipiului bucureşti, orãşeneşti şi comunale, precum şi de la unele organizaţii economice, întreprinderi şi instituţii, lângã centrele militare judeţene şi vor fi subordonate statului major central al garzilor patriotice. de asemenea, trece la ministerul apãrãrii naţionale activitatea de pregãtire a tineretului pentru apãrarea patriei. ...

Monitorul Oficial 8 din 31 Decembrie 1989 (M. Of. 8/1989)

DECRET nr. 27 din 30 decembrie 1989 privind infiintarea unor organe centrale EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 31 decembrie 1989

Consiliul frontului salvãrii naţionale decreteazã: art. 1 pe data prezentului decret se înfiinţeazã ministerul Învãţãmîntului prin reorganizarea ministerului educaţiei şi Învãţãmîntului, care se desfiinţeazã. art. 2 mihai sora se numeşte în funcţia de ministru al învãţãmîntului. art. 3 pe data prezentului decret se înfiinţeazã ministerul sportului. art. 4 mircea angelescu se numeşte în funcţia de ministru al sportului. art. 5 ioan aurel stoica se numeşte în funcţia de ministru al ...

DECRET nr. 30 din 30 decembrie 1989 privind acordarea gradului de general-maior unui colonel EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 31 decembrie 1989

Consiliul frontului salvãrii naţionale decreteazã: articol unic se acorda gradul de general-maior colonelului diaconescu gheorghe. preŞedintele consiliului frontului salvĂrii naŢionale ...

DECRET nr. 31 din 30 decembrie 1989 privind trecerea Centralei industriale de masini-unelte Bucuresti din subordinea Ministerului Industriei Electrotehnicii, al Electronicii si Informaticii in subordinea Ministerului Industriei Constructiilor de Masini EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 31 decembrie 1989

Consiliul frontului salvãrii naţionale decreteazã: articol unic pe data prezentului decret centrala industriala de maşini-unelte bucureşti din subordinea ministerului industriei electrotehnicii, al electronicii şi informaticii trece în subordinea ministerului industriei construcţiilor de maşini. preŞedintele consiliului frontului salvĂrii naŢionale ...

DECRET nr. 32 din 30 decembrie 1989 privind trecerea in rezerva a unui viceamiral din Ministerul Apararii Nationale EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 31 decembrie 1989

Consiliul frontului salvãrii naţionale decreteazã: articol unic viceamiralul musat ioan, comandant al marinei militare, se trece în rezerva prin aplicarea art. 43 lit. a) din statutul corpului ofiţerilor. preŞedintele consiliului frontului salvĂrii naŢionale ...

DECRET nr. 33 din 30 decembrie 1989 privind desfiintarea Departamentului securitatii statului EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 31 decembrie 1989

Consiliul frontului salvãrii naţionale decreteazã: articol unic pe data prezentului decret departamentul securitãţii statului se desfiinţeazã. preŞedintele consiliului frontului salvĂrii naŢionale ...

Monitorul Oficial 9 din 31 Decembrie 1989 (M. Of. 9/1989)

DECRET nr. 34 din 31 decembrie 1989 privind trecerea Trustului-antrepriza generala "Energomontaj" si a Antreprizei "Nuclearomontaj" din cadrul Ministerului Industriei Constructiilor de Masini in subordinea Ministerului Energiei Electrice EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 31 decembrie 1989

Consiliul frontului salvãrii naţionale decreteazã: art. 1 pe data de 1 ianuarie 1990 trustul-antrepriza generalã "energomontaj", din subordinea centralei industriale de utilaj energetic bucureşti de sub îndrumarea şi controlul ministerului industriei construcţiilor de maşini, trece în subordinea ministerului energiei electrice. pe aceeaşi data, antrepriza "nuclearomontaj" din cadrul Întreprinderii de maşini grele bucureşti, din subordinea centralei industriale de utilaj energetic bucureşti, trece în subordinea trustului-antrepriza generalã "energomontaj". art. 2 Întregul patrimoniu stabilit pe baza bilanţului încheiat la data de 31 decembrie 1989, împreunã cu indicatorii de ...

DECRET nr. 36 din 31 decembrie 1989 privind numirea unui ambasador in centrala Ministerului Afacerilor Externe EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 31 decembrie 1989

Consiliul frontului salvãrii naţionale decreteazã: art. 1 statul de funcţii al administraţiei centrale a ministerului afacerilor externe se suplimenteaza cu un post de ambasador. art. 2 mircea mitran se numeşte în funcţia de ambasador în centrala ministerului afacerilor externe. preŞedintele ...

Monitorul Oficial 8 din 31 Decembrie 1989 (M. Of. 8/1989)

DECRET nr. 28 din 30 decembrie 1989 privind inaintarea in gradul urmator a unor generali si acordarea gradului de general-maior unor colonei din Ministerul Apararii Nationale EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 31 decembrie 1989

Consiliul frontului salvãrii naţionale decreteazã: art. 1 se înainteazã în gradul de amiral viceamiralul aron dumitru mihai. art. 2 se înainteazã în gradul de general-locotenent urmãtorii: - generalul-maior ionescu nicolaie gheorghe; - generalul-maior rus iosif iosif; - generalul-maior pancea marin marin. art. 3 se acorda gradul de general-maior urmãtorilor: - colonelului anghel constantin constantin; - colonelului bandila george traian; - colonelului constantinescu petrache mircea; ...

DECRET nr. 29 din 30 decembrie 1989 privind rechemarea unui general in cadrele active ale Ministerului Apararii Nationale EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 31 decembrie 1989

Consiliul frontului salvãrii naţionale decreteazã: articol unic pe data prezentului decret generalul-locotenent în rezerva lavric gheorghe gheorghe se recheamã în cadrele active ale ministerului apãrãrii naţionale. preŞedintele consiliului frontului salvĂrii naŢionale ...

Monitorul Oficial 9 din 31 Decembrie 1989 (M. Of. 9/1989)

DECRET nr. 40 din 31 decembrie 1989 privind rechemarea unui ambasador EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 31 decembrie 1989

Consiliul frontului salvãrii naţionale decreteazã: articol unic george homoştean se recheamã din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al româniei în republica socialistã cehoslovacã. preŞedintele consiliului frontului salvĂrii naŢionale ion iliescu ...

Monitorul Oficial 7 din 30 Decembrie 1989 (M. Of. 7/1989)

DECRET nr. 25 din 29 decembrie 1989 privind infiintarea Ministerului Industriei Electrotehnicii, al Electronicii si Informaticii EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 30 decembrie 1989

Consiliul frontului salvãrii naţionale decreteazã: art. 1 pe data prezentului decret se înfiinţeazã ministerul industriei electrotehnicii, al electronicii şi informaticii prin reorganizarea ministerului industriei electrotehnice, care se desfiinţeazã. art. 2 anton vatasescu se numeşte în funcţia de ministru al industriei electrotehnicii, al electronicii şi informaticii. preŞedintele ...

DECRET nr. 26 din 29 decembrie 1989 privind unele numiri in functie EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 30 decembrie 1989

Consiliul frontului salvãrii naţionale decreteazã: art. 1 ioan chesa se numeşte în funcţia de ministru al industriei metalurgice. art. 2 victor murea se numeşte în funcţia de ministru al petrolului. art. 3 constantin popescu se numeşte în funcţia de ministru al industriei uşoare. preŞedintele ...

Monitorul Oficial 6 din 29 Decembrie 1989 (M. Of. 6/1989)

DECRET nr. 11 din 28 decembrie 1989 privind infiintarea Ministerului Apelor, Padurilor si Mediului Inconjurator EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 29 decembrie 1989

Consiliul frontului salvãrii naţionale decreteazã: art. 1 pe data prezentului decret se înfiinţeazã ministerul apelor, pãdurilor şi mediului Înconjurãtor prin reorganizarea consiliului naţional al apelor, ministerului silviculturii şi consiliului naţional pentru protecţia mediului Înconjurãtor, care se desfiinţeazã. art. 2 simion hancu se numeşte în funcţia de ministru al apelor, pãdurilor şi mediului înconjurãtor. preŞedintele ...

DECRET nr. 12 din 28 decembrie 1989 privind infiintarea Ministerului Culturii EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 29 decembrie 1989

Consiliul frontului salvãrii naţionale decreteazã: art. 1 pe data prezentului decret se înfiinţeazã ministerul culturii prin reorganizarea consiliului culturii şi educaţiei socialiste, care se desfiinţeazã. art. 2 andrei plesu se numeşte în funcţia de ministru al culturii. preŞedintele ...

DECRET nr. 10 din 28 decembrie 1989 privind infiintarea Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 29 decembrie 1989

Consiliul frontului salvãrii naţionale decreteazã: art. 1 pe data prezentului decret se înfiinţeazã ministerul agriculturii şi industriei alimentare prin reorganizarea ministerului agriculturii şi ministerului industriei alimentare, care se desfiinţeazã. art. 2 Ştefan nicolae se numeşte în funcţia de ministru al agriculturii şi industriei alimentare. preŞedintele ...

DECRET nr. 6 din 28 decembrie 1989 privind infiintarea Ministerului Economiei Nationale EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 29 decembrie 1989

Consiliul frontului salvãrii naţionale decreteazã: articol unic pe data prezentului decret se înfiinţeazã ministerul economiei naţionale prin reorganizarea comitetului de stat al planificarii şi aprovizionarii tehnico-materiale, care se desfiinţeazã. În cadrul ministerului economiei naţionale funcţioneazã direcţia generalã a rezervelor de stat. preŞedintele consiliului frontului salvĂrii naŢionale ...

DECRET nr. 8 din 28 decembrie 1989 privind numirea ministrului economiei nationale EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 29 decembrie 1989

Consiliul frontului salvãrii naţionale decreteazã: articol unic atanasie-victor stanculescu se numeşte în funcţia de ministru al economiei naţionale. preŞedintele consiliului frontului salvĂrii naŢionale ...

DECRET nr. 13 din 28 decembrie 1989 privind unele numiri in functie EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 29 decembrie 1989

Consiliul frontului salvãrii naţionale decreteazã: art. 1 gheorghe caranfil se numeşte în funcţia de ministru al industriei chimice şi petrochimice. art. 2 adrian georgescu se numeşte în funcţia de ministru al energiei electrice. preŞedintele consiliului frontului ...

DECRET nr. 14 din 28 decembrie 1989 privind numirea presedintelui Radioteleviziunii Romane EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 29 decembrie 1989

Consiliul frontului salvãrii naţionale decreteazã: articol unic aurel dragos munteanu se numeşte în funcţia de preşedinte al radioteleviziunii romane. preŞedintele consiliului frontului salvĂrii naŢionale ...

DECRET nr. 15 din 28 decembrie 1989 privind inaintarea in gradul de general de armata a unui general-colonel EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 29 decembrie 1989

Consiliul frontului salvãrii naţionale decreteazã: articol unic generalul-colonel militaru nicolae nicolae se înainteazã în gradul de general de armata. preŞedintele consiliului frontului salvĂrii naŢionale ...

DECRET nr. 16 din 28 decembrie 1989 privind inaintarea in gradul de general de armata post-mortem a unui general-colonel EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 29 decembrie 1989

Consiliul frontului salvãrii naţionale decreteazã: articol unic generalul-colonel milea gheorghe vasile se înainteazã în gradul de general de armata post-mortem. preŞedintele consiliului frontului salvĂrii naŢionale ...

DECRET nr. 17 din 28 decembrie 1989 privind rechemarea unor generali in cadrele active EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 29 decembrie 1989

Consiliul frontului salvãrii naţionale decreteazã: articol unic pe data prezentului decret se recheamã în cadrele active urmãtorii generali şi contrmirali: - generalul-colonel ionel Ştefan vasile; - generalul-locotenent cheler romano paul; - generalul-locotenent moldoveanu ioan jean; - generalul-maior balteanu gheorghe marin; - generalul-maior bordei bucur ion; - generalul-maior ciubancan traian liviu; - contrmiralul hirjeu gheorghe nicolae; - generalul-maior opruta traian horia; - generalul-maior pletos nicolae dumitru; ...

DECRET nr. 18 din 28 decembrie 1989 privind inaintarea in gradul urmator a unor generali si acordarea gradului de general-maior unui colonel din Ministerul Apararii Nationale EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 29 decembrie 1989

Consiliul frontului salvãrii naţionale decreteazã: art. 1 se înainteazã în gradul de general-colonel generalul-locotenent stanculescu victor atanasie. art. 2 se înainteazã în gradul de general-locotenent generalul-maior voinea constantin gheorghe. art. 3 se acorda gradul de general-maior colonelului rotaru florea ilie. preŞedintele ...

DECRET nr. 19 din 28 decembrie 1989 privind eliberarea din functie a unui adjunct de ministru EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 29 decembrie 1989

Consiliul frontului salvãrii naţionale decreteazã: articol unic generalul-colonel în rezerva ionel Ştefan vasile se elibereazã din funcţia de adjunct al ministrului aprovizionarii tehnico-materiale şi controlului gospodãririi fondurilor fixe. preŞedintele consiliului frontului salvĂrii naŢionale ...

DECRET nr. 5 din 28 decembrie 1989 privind numirea viceprim-ministrilor guvernului EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 29 decembrie 1989

Consiliul frontului salvãrii naţionale decreteazã: articol unic se numesc în funcţia de viceprim-ministru al guvernului: - mihail draganescu; - gelu-voican voiculescu. preŞedintele consiliului frontului salvĂrii naŢionale ...

DECRET nr. 20 din 28 decembrie 1989 privind numirea si eliberarea din functie a unor generali EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 29 decembrie 1989

Consiliul frontului salvãrii naţionale decreteazã: art. 1 generalul-colonel ionel Ştefan vasile se numeşte în funcţia de prim-adjunct al ministrului apãrãrii naţionale şi şef al marelui stat major. art. 2 generalul-maior gusa gheorghe Ştefan se elibereazã din funcţia de prim-adjunct al ministrului apãrãrii naţionale şi şef al marelui stat major. preŞedintele ...

DECRET nr. 21 din 28 decembrie 1989 privind inaintarea in gradul urmator a unor generali si acordarea gradului de general-maior unor colonei din Ministerul Apararii Nationale EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 29 decembrie 1989

Consiliul frontului salvãrii naţionale decreteazã: art. 1 se înainteazã în gradul de general-colonel generalul-locotenent logofatu dumitru gheorghe. art. 2 se înainteazã în gradul de general-locotenent urmãtorii: - generalul-maior andreescu sterie dumitru; - generalul-maior balteanu gheorghe marin; - generalul-maior panescu atanasie dumitru; - generalul-maior pletos nicolae dumitru; - generalul-maior popa ion george; - generalul-maior roşu ilie dumitru. art. 3 se acorda gradul de general-maior urmãtorilor: ...

DECRET nr. 22 din 28 decembrie 1989 privind unele numiri in functie la Ministerul de Interne EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 29 decembrie 1989

Consiliul frontului salvãrii naţionale decreteazã: art. 1 generalul-locotenent mihai chitac se numeşte în funcţia de ministru de interne. art. 2 generalul-locotenent moldoveanu ioan jean se numeşte în funcţia de adjunct al ministrului de interne şi şef al inspectoratului general al poliţiei. preŞedintele ...

DECRET nr. 23 din 28 decembrie 1989 privind inaintarea in gradul urmator a unor generali si acordarea gradului de general-maior unor colonei din Ministerul de Interne EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 29 decembrie 1989

Consiliul frontului salvãrii naţionale decreteazã: art. 1 se înainteazã în gradul de general-locotenent urmãtorii: - generalul-maior danescu stan gheorghe; - generalul-maior martis toader luigi. art. 2 se acorda gradul de general-maior urmãtorilor: - colonelului apostol anghelache vasile; - colonelului bostina dumitru gheorghe; - colonelului maritescu petre ion-mihai. ...

DECRET nr. 24 din 28 decembrie 1989 privind inaintarea in gradul urmator a unor generali si acordarea gradului de general-maior unui colonel din Ministerul de Interne EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 29 decembrie 1989

Consiliul frontului salvãrii naţionale decreteazã: art. 1 se înainteazã în gradul de general-colonel urmãtorii: - generalul-locotenent chitac gheorghe mihai; - generalul-locotenent moldoveanu ioan jean. art. 2 se acorda gradul de general-maior colonelului bitlan nicolae dumitru. preŞedintele ...

DECRET nr. 7 din 28 decembrie 1989 privind eliberarea din functie a prim-adjunctului ministrului apararii nationale EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 29 decembrie 1989

Consiliul frontului salvãrii naţionale decreteazã: articol unic generalul-locotenent atanasie-victor stanculescu se elibereazã din funcţia de prim-adjunct al ministrului apãrãrii naţionale. preŞedintele consiliului frontului salvĂrii naŢionale ...

DECRET nr. 9 din 28 decembrie 1989 privind unele numiri in functie EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 29 decembrie 1989

Consiliul frontului salvãrii naţionale decreteazã: art. 1 se numeşte în funcţia de ministru al afacerilor externe sergiu celac. art. 2 se numeşte în funcţia de ministru secretar de stat la ministerul afacerilor externe corneliu bogdan. art. 3 se numeşte în funcţia de adjunct al ministrului afacerilor externe constantin oancea. ...

Monitorul Oficial 5 din 27 Decembrie 1989 (M. Of. 5/1989)

DECRET nr. 3 din 26 decembrie 1989 privind numirea ministrului apararii nationale EMITENT: C.F.S.N PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 27 decembrie 1989

Consiliul frontului salvãrii naţionale decreteazã: articol unic generalul-colonel nicolae militaru se numeşte în funcţia de ministru al apãrãrii naţionale. preŞedintele consiliului frontului salvĂrii naŢionale ion iliescu --------

DECRET nr. 4 din 26 decembrie 1989 privind trecerea in componenta Ministerului Apararii Nationale a Departamentului securitatii statului si a altor organe din subordinea Ministerului de Interne EMITENT: C.F.S.N PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 27 decembrie 1989

Art. 1 pe data prezentului decret trec în componenta ministerului apãrãrii naţionale departamentul securitãţii statului, comandamentul trupelor de securitate, împreunã cu organele şi unitãţile din subordinea acestora. sînt incluse în acestea structura, bugetul, personalul, armamentul, munitia, tehnica din dotare, fondurile fixe, precum şi activul şi pasivul din ţara şi din strãinãtate. pentru direcţiile, unitãţile asimilate şi serviciile comune, efectivele, tehnica, fondurile fixe, precum şi bugetul, se defalca proporţional cu atribuţiile pe care le îndeplinesc. art. 2 la ministerul de interne rãmîn inspectoratul general al militiei, comandamentul pompierilor, direcţia ...

DECRET nr. 1 din 26 decembrie 1989 privind numirea primului-ministru al guvernului EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 27 decembrie 1989

Consiliul frontului salvãrii naţionale decreteazã: articol unic petre roman se numeşte în funcţia de prim-ministru al guvernului. preŞedintele consiliului frontului salvĂrii naŢionale ...

DECRET nr. 2 din 26 decembrie 1989 privind rechemarea unui general in cadrele active ale armatei EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 27 decembrie 1989

Consiliul frontului salvãrii naţionale decreteazã: articol unic general-colonel în rezerva nicolae militaru se recheamã în cadrele active ale armatei. preŞedintele consiliului frontului salvĂrii naŢionale ...

Monitorul Oficial 41 din 13 Decembrie 1989 (M. Of. 41/1989)

DECRET nr. 298 din 5 decembrie 1989 privind majorarea cuantumului burselor pentru studenti si elevi si acordarea burselor pentru studentii fii de muncitori si tarani cooperatori, indiferent de veniturile parintilor EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 41 din 13 decembrie 1989

Comitetul politic executiv al c.c. al p.c.r. a aprobat, la propunerea secretarului general al partidului, majoritatea, în medie cu 10 %, a tuturor burselor ce se acorda studenţilor şi elevilor, precum şi atribuirea de burse tuturor studenţilor de la învãţãmântul de zi, fii de muncitori şi ţãrani cooperatori, indiferent de veniturile pãrinţilor. aceste mãsuri se constitue într-o noua şi elocventa expresie a grijii şi preocuparii permanente a conducerii partidului şi statului nostru pentru asigurarea, o data cu dezvoltarea generalã economico-socialã a tarii, a celor mai bune condiţii de viata şi învãţãtura tuturor tinerilor patriei. ...

Monitorul Oficial 412 din 13 Decembrie 1989 (M. Of. 412/1989)

DECRET nr. 310 din 11 decembrie 1989 privind trecerea Comitetului de Stat pentru Preturi, ca departament, in cadrul Ministerului Finantelor EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 41 din 13 decembrie 1989

Consiliul de stat al republicii socialiste românia decreteazã: art. 1 pe data prezentului decret comitetul de stat pentru preţuri trece în cadrul ministerului finanţelor şi se organizeazã ca departament al acestui minister. art. 2 În termen de 15 zile de la data prezentului decret consiliul de miniştri va prezenta propuneri pentru modificarea şi completarea decretului de organizare şi funcţionare a ministerului finanţelor. ...

DECRET nr. 311 din 11 decembrie 1989 privind plata avansului din fondul de participare a oamenilor muncii la realizarea productiei, a beneficiilor si la impartirea beneficiilor cuvenit pentru anul 1989 EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 41 din 13 decembrie 1989

Consiliul de stat al republicii socialiste românia decreteazã: art. 1 se aproba plata, în luna decembrie 1989, a avansului din fondul de participare a oamenilor muncii la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împãrţirea beneficiilor la unitãţile economice de stat, în limita sumei de 1,7 miliarde lei, potrivit anexei*).___________ *) anexa se comunica instituţiilor interesate. art. 2 calculul general al fondului de participare a oamenilor muncii la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împãrţirea beneficiilor, precum şi plata diferenţei pentru întregul an, se vor face ...

DECRET nr. 312 din 11 decembrie 1989 privind unele masuri pentru organizarea serbarii "Pomului de iarna" si a revelionului 1990 EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 41 din 13 decembrie 1989

Consiliul de stat al republicii socialiste românia decreteazã: art. 1 În vederea organizãrii serbarii "pomului de iarna" pentru preşcolari şi elevi se aloca din fondurile asigurate de organizaţiile de masa şi obşteşti suma de 273.154.898 lei. de aceasta suma vor beneficia aproape 4 milioane de copii. art. 2 pentru studenţii şi elevii din licee şi şcoli profesionale, care iau masa la cantina, se acorda cîte 10 lei de persoana pentru suplimentarea meniului de revelion. art. 3 asigurarea fondurilor de ...

DECRET nr. 313 din 11 decembrie 1989 privind trecerea trupelor de graniceri de la Ministerul Apararii Nationale la Ministerul de Interne EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 41 din 13 decembrie 1989

Consiliul de stat al republicii socialiste românia decreteazã: art. 1 pe data prezentului decret trupele de graniceri trec de la ministerul apãrãrii naţionale la ministerul de interne. art. 2 orice dispoziţii contrare prevederilor prezentului decret se abroga. nicolae ceauŞescu preşedintele ...

Monitorul Oficial 40 din 08 Decembrie 1989 (M. Of. 40/1989)

DECRET nr. 299 din 5 decembrie 1989 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Ghana privind promovarea si garantarea reciproca a investitiilor, semnat la Accra la 14 septembrie 1989 EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 40 din 8 decembrie 1989

Consiliul de stat al republicii socialiste românia decreteazã: articol unic se ratifica acordul dintre guvernul republicii socialiste românia şi guvernul republicii ghana privind promovarea şi garantarea reciprocã a investiţiilor, semnat la accra la 14 septembrie 1989. nicolae ceauŞescu preşedintele republici socialiste românia ...

Monitorul Oficial 402 din 08 Decembrie 1989 (M. Of. 402/1989)

DECRET nr. 305 din 8 decembrie 1989 privind infiintarea Intreprinderii de tricotaje Vaslui EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 40 din 8 decembrie 1989

Consiliul de stat al republicii socialiste românia decreteazã: art. 1 pe data prezentului decret se înfiinţeazã Întreprinderea de tricotaje vaslui, cu sediul în municipiul vaslui, judeţul vaslui, în subordinea centralei industriei tricotajelor bucureşti, de sub îndrumarea şi controlul ministerului industriei uşoare, având ca obiect de activitate producerea de tricotaje din fire tip bumbac şi producerea de blanuri tricotate. art. 2 Întreprinderea de tricotaje vaslui funcţioneazã pe baza autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridicã, se organizeazã potrivit prevederilor legale cu privire la organizarea şi conducerea unitãţilor socialiste ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016