Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 996 din 13 Octombrie 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 996 din 13 Octombrie 2022

Monitorul Oficial 996 din 13 Octombrie 2022 (M. Of. 996/2022)

1. ORDIN nr. 5.812 din 29 septembrie 2022 pentru aprobarea listei instituţiilor de învăţământ superior acreditate care organizează, în anul universitar 2022-2023, în condiţiile legii, Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică (nivelurile I şi II) EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 996 din 13 octombrie 2022

În temeiul prevederilor art. 131 alin. (1), art. 133, 136, art. 138 alin. (1)-(4) şi art. 236-239 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 33-35 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii în educaţie, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 22 din metodologia-cadru de organizare a programului de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică de către departamentele de specialitate din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei nr. 4.139/2022,ţinând cont de adresa agenţiei române de asigurare ...

2. HOTĂRÂRE nr. 1.245 din 12 octombrie 2022 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Tren metropolitan Gilău-Floreşti-Cluj-Napoca-Baciu-Apahida-Jucu-Bonţida - etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de metrou şi tren metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea. Componenta 1. Magistrala I de metrou Cluj" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 996 din 13 octombrie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se reaprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „tren metropolitan gilău-floreşti-cluj-napoca-baciu-apahida-jucu-bonţida - etapa i a sistemului de transport metropolitan rapid cluj: magistrala i de metrou şi tren metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea. componenta 1. magistrala i de metrou cluj“, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează potrivit art. 13 alin. (1) lit. a) şi art. 24 alin. (4) din ...

3. METODOLOGIE din 12 octombrie 2022 de aprobare a investiţiilor din cadrul Programului naţional de investiţii în infrastructura de sănătate finanţate prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă al României EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 996 din 13 octombrie 2022

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 1.237 din 12 octombrie 2022, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 996 din 13 octombrie 2022.──────────În vederea ierarhizării pentru finanţare a minimum 25 de obiective de investiţii în infrastructura spitalicească publică nouă din lista de 49 regăsită în cadrul ţintei 377, componenta 12 - sănătate din anexa deciziei de punere în aplicare a consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al româniei, ministerul sănătăţii va stabili:a) obiectivele de investiţii principale din planul naţional de redresare şi rezilienţă (pnrr), reprezentând obiectivele de investiţii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute ...

4. PROGRAM NAŢIONAL din 12 octombrie 2022 de investiţii în infrastructura de sănătate, aferent ţintei 377, componenta 12 - Sănătate din anexa Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare şi rezilienţă al României EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 996 din 13 octombrie 2022

──────────aprobat prin hotĂrÂrea nr. 1.237 din 12 octombrie 2022, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 996 din 13 octombrie 2022.──────────cel puţin 25 de unităţi medicale/spitale publice vor fi construite, renovate şi/sau dotate prin finanţare parţială prin mecanismul de redresare şi rezilienţă al româniei.investiţiile vor consta în:- investiţii în infrastructura spitalicească publică nouă pentru: (i) a furniza noi servicii medicale; (ii) a îmbunătăţi calitatea serviciilor de sănătate existente;– investiţii în echipamente medicale şi aparatură pentru infrastructura sanitară nou-construită sau renovată.pentru a asigura coerenţa cu informaţiile privind calcularea costurilor furnizate pentru această investiţie şi în completarea criteriilor deja menţionate, ...

5. HOTĂRÂRE nr. 1.237 din 12 octombrie 2022 privind aprobarea Programului naţional de investiţii în infrastructura de sănătate, aferent ţintei 377, componenta 12 - Sănătate din anexa Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare şi rezilienţă al României, precum şi a metodologiei de aprobare a investiţiilor finanţate din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 996 din 13 octombrie 2022

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) lit. b) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate româniei prin mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar româniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 178/2022, cu completările ulterioare, precum şi prevederile deciziei de punere în aplicare a consiliului din 3 noiembrie ...

6. HOTĂRÂRE nr. 1.220 din 5 octombrie 2022 privind recunoaşterea Asociaţiei Uniunea Jurnaliştilor Maghiari din România ca fiind de utilitate publică EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 996 din 13 octombrie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 38 şi art. 39 alin. (1) şi (1^1) din ordonanţa guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse recunoaşte asociaţia uniunea jurnaliştilor maghiari din românia, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul târgu mureş, str. tuşnad nr. 5, sp. 3, judeţul mureş, românia, ca fiind de utilitate publică. prim-ministru nicolae-ionel ciucĂcontrasemnează:p. ministrul culturii,diana-Ştefana baciuna,secretar de statbucureşti, 5 octombrie 2022.nr. 1.220.----

7. HOTĂRÂRE nr. 1.219 din 5 octombrie 2022 privind trecerea unor bunuri imobile aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 996 din 13 octombrie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 361 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, a casării, ...

8. HOTĂRÂRE nr. 1.217 din 5 octombrie 2022 privind modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 996 din 13 octombrie 2022

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) şi art. 4 din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea anexei nr. 9 la ...

9. DECRET nr. 1.193 din 13 octombrie 2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 996 din 13 octombrie 2022

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (2) lit. d) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere hotărârea secţiei pentru procurori a consiliului superior al magistraturii nr. 1.297/2022,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicla data de 17 octombrie 2022, doamna adriana ...

10. DECRET nr. 1.192 din 13 octombrie 2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 996 din 13 octombrie 2022

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (2) lit. d) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere hotărârea secţiei pentru procurori a consiliului superior al magistraturii nr. 1.296/2022,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicla data de 17 octombrie 2022, doamna claudia ...

11. DECRET nr. 1.191 din 13 octombrie 2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 996 din 13 octombrie 2022

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (2) lit. d) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere hotărârea secţiei pentru procurori a consiliului superior al magistraturii nr. 1.271/2022,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicdoamna nicoleta loredana saftencu, procuror la parchetul de ...

12. DECRET nr. 1.190 din 13 octombrie 2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 996 din 13 octombrie 2022

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (2) lit. d) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere hotărârea secţiei pentru procurori a consiliului superior al magistraturii nr. 1.273/2022,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicdomnul victor nicolae liloiu, procuror la direcţia naţională ...

13. DECRET nr. 1.189 din 13 octombrie 2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 996 din 13 octombrie 2022

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere hotărârea secţiei pentru judecători a consiliului superior al magistraturii nr. 2.126/2022,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicdoamna monica-laura tănase, judecător ...

14. DECRET nr. 1.188 din 13 octombrie 2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 996 din 13 octombrie 2022

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere hotărârea secţiei pentru judecători a consiliului superior al magistraturii nr. 2.128/2022,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicdomnul nicu-valentin buliga, judecător ...

15. DECRET nr. 1.187 din 13 octombrie 2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 996 din 13 octombrie 2022

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere hotărârea secţiei pentru judecători a consiliului superior al magistraturii nr. 2.129/2022,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicdoamna maria-ana holhoş, judecător ...

16. DECRET nr. 1.186 din 13 octombrie 2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 996 din 13 octombrie 2022

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere hotărârea secţiei pentru judecători a consiliului superior al magistraturii nr. 2.127/2122,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicdoamna ramona savu, judecător ...

17. DECRET nr. 1.185 din 13 octombrie 2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 996 din 13 octombrie 2022

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere hotărârea secţiei pentru judecători a consiliului superior al magistraturii nr. 2.122/2022,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicdoamna anişoara cucoş, judecător ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016