Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 983 din 14 Octombrie 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 983 din 14 Octombrie 2021

Monitorul Oficial 983 din 14 Octombrie 2021 (M. Of. 983/2021)

1.  ORDIN nr. 106 din 13 octombrie 2021 privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2014 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 983 din 14 octombrie 2021

Având în vedere prevederile art. 76 alin. (3) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (1) şi (4) din legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. b) şi x) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în ...

2.  ORDIN nr. 105 din 13 octombrie 2021 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2022 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 983 din 14 octombrie 2021

Având în vedere prevederile art. 76 alin. (2) şi ale art. 79 alin. (7) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) şi (6), art. 22 alin. (1) şi ale art. 25 din hotărârea guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare, ale metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv ...

3.  ORDIN nr. 104 din 13 octombrie 2021 privind aprobarea preţului de referinţă al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de bonus EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 983 din 14 octombrie 2021

Având în vedere prevederile art. 79 alin. (7) lit. a) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 21 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin ...

4.  ORDIN nr. 7.779 din 14 octombrie 2021 privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Titu, cu satele aparţinătoare Fusea, Hagioaica, Mereni, Plopu şi Sălcuţa, comuna Vlădeni şi comuna Crevedia, cu satele aparţinătoare Crevedia, Cocani, Dârza, Mânăstirea şi Samurcaşi, judeţul Dâmboviţa EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 983 din 14 octombrie 2021

Luând în considerare situaţia epidemiologică de la nivelul oraşului titu, comunei vlădeni şi comunei crevedia, judeţul dâmboviţa, generată de virusul sars-cov-2, având ca rezultat o incidenţă a cazurilor de îmbolnăvire cu sars-cov-2 de 10,09 cazuri la 1.000 de locuitori în oraşul titu, 10,06 cazuri la 1.000 de locuitori în comuna crevedia şi 8,42 cazuri la 1.000 de locuitori în comuna vlădeni, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare, ţinând cont de hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă dâmboviţa nr. 169 din 13.10.2021, emisă pe baza analizei de risc a direcţiei ...

5.  ORDIN nr. 7.778 din 14 octombrie 2021 privind instituirea carantinei zonale pentru municipiul Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 983 din 14 octombrie 2021

Luând în considerare situaţia epidemiologică de la nivelul municipiului sighetu marmaţiei, judeţul maramureş, generată de virusul sars-cov-2, având ca rezultat o incidenţă a cazurilor de îmbolnăvire cu sars-cov-2 de 7,59 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare, ţinând cont de hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă maramureş nr. 135 din 11.10.2021 emisă pe baza analizei de risc a direcţiei de sănătate publică maramureş nr. 21.319 din 5.10.2021 şi a avizului institutului naţional de sănătate publică/centrului naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile nr. 832 ...

6.  ORDIN nr. 2.117 din 13 octombrie 2021 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 983 din 14 octombrie 2021

Văzând referatul de aprobare nr. caz 1.827/2021 al direcţiei politica medicamentului, a dispozitivelor şi tehnologiilor medicale din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere prevederile art. 890 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii, interimar, emite următorul ordin:art. ianexa nr. 1 la ordinul ministrului sănătăţii ...

7.  ORDIN nr. 1.773 din 7 octombrie 2021 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, aprobat prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 1.106/2018 EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 983 din 14 octombrie 2021

Având în vedere referatul de aprobare nr. dpss 174.846 din 29.09.2021 al direcţiei politici şi strategii în silvicultură,în temeiul prevederilor art. 62 alin. (5) din legea nr. 46/2008 - codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului, apelor şi pădurilor, ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:art. ianexele nr. 1 şi 2 la regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi componenţa comisiei de atestare ...

8.  HOTĂRÂRE nr. 70 din 13 octombrie 2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind o nouă abordare pentru o economie albastră durabilă în UE - Transformarea economiei albastre a UE pentru un viitor durabil - COM (2021)240 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 983 din 14 octombrie 2021

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 163-188 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-22/483, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 28 septembrie 2021, camera deputaţilor:1. susţine noua abordare a economiei albastre în ue în vederea creşterii contribuţiei sale la dezvoltarea durabilă în uniunea europeană;2. salută iniţiativa specială a ue privind algele, care să permită sprijinirea cultivării şi prelucrării algelor în ...

9.  HOTĂRÂRE nr. 69 din 13 octombrie 2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Calea către o planetă sănătoasă pentru toţi - Plan de acţiune al UE: "Către reducerea la zero a poluării aerului, apei şi solului" - COM (2021)400 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 983 din 14 octombrie 2021

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 163-188 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-22/462, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 21 septembrie 2021, camera deputaţilor:1. susţine planul de acţiune al uniunii europene care urmăreşte reducerea la zero a poluării aerului, apei şi solului, aceasta fiind calea către o planetă sănătoasă pentru toţi;2. recomandă o abordare mai ambiţioasă a măsurilor de reducere a ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016