Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 979 din 07 Octombrie 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 979 din 07 Octombrie 2022

Monitorul Oficial 979 din 07 Octombrie 2022 (M. Of. 979/2022)

1. RECTIFICARE nr. 904 din 13 iulie 2022 referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 904/2022 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 979 din 7 octombrie 2022

În cuprinsul hotărârii guvernului nr. 904/2022 pentru reaprobarea notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente achiziţiei de rame electrice noi în cadrul proiectului de investiţii „achiziţie material rulant nou, rame electrice regionale re-r şi rame electrice interregionale re-ir“, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 730 din 20 iulie 2022, se face următoarea rectificare:– În anexă, în preambul, la pct. (iii), lit. c), la numărul total de 99 de rame electrice noi, din care:în loc de:" 62 de rame electrice interregionale re-r; 37 de rame electrice regionale re-ir."se va citi:" 62 de rame electrice regionale re-r; 37 ...

2. METODOLOGIE din 29 septembrie 2022 de acces şi de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 4, conform Cadrului naţional al calificărilor EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 979 din 7 octombrie 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 5.733 din 29 septembrie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 979 din 7 octombrie 2022.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1accesul absolvenţilor învăţământului profesional, inclusiv dual, în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 4, conform cadrului naţional al calificărilor, se face pe baza criteriilor stabilite de prezenta metodologie şi cu respectarea prevederilor legale privind organizarea şi funcţionarea învăţământului dual.art. 2admiterea absolvenţilor învăţământului profesional, inclusiv dual, în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 4 se face pe baza criteriilor stabilite de prezenta metodologie şi cu respectarea prevederilor legale privind organizarea şi funcţionarea învăţământului dual, după un ...

3. ORDIN nr. 5.733 din 29 septembrie 2022 pentru aprobarea Metodologiei de acces şi de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 4, conform Cadrului naţional al calificărilor EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 979 din 7 octombrie 2022

În temeiul prevederilor art. 25 alin. (4), (5) şi (6), art. 33^1, 33^2 şi 94 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei nr. 5.732/2022,ţinând cont de decizia de punere în aplicare a consiliului de aprobare a evaluării planului naţional de redresare şi rezilienţă al româniei din 22 octombrie 2021,având în vedere ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate româniei prin mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă ...

4. DECIZIE nr. 501 din 7 octombrie 2022 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Sorin Ştefan Decă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 979 din 7 octombrie 2022

Având în vedere adresa formulată de ministerul educaţiei nr. 2.506 din 30 septembrie 2022, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/28.071/m.n. din 3 octombrie 2022,în temeiul art. 29, al art. 394 alin. (2) lit. d), al art. 397, al art. 502 alin. (1) lit. f), al art. 509 alin. (3), al art. 524 alin. (1) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unic(1) la data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul sorin Ştefan decă a funcţiei publice ...

5. DECIZIE nr. 500 din 7 octombrie 2022 privind exercitarea funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 979 din 7 octombrie 2022

Având în vedere cererea domnului pelmuş pandelea, precum şi propunerea formulată de secretariatul general al guvernului, înaintată prin adresa nr. 20/26.565/m.n. din 20 septembrie 2022, înregistrată la cabinetul primministrului cu nr. 5/6.854 din 26 septembrie 2022,în temeiul art. 29 şi al art. 517 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data de 1 noiembrie 2022, domnul pelmuş pandelea se menţine în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul secretariatului general al guvernului pentru o perioadă de un an.prim-ministrunicolae-ionel ciucĂcontrasemnează:secretarul general al guvernului,marian neacşubucureşti, 7 octombrie ...

6. DECIZIE nr. 499 din 7 octombrie 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Nicoleta Butunoiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Galaţi EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 979 din 7 octombrie 2022

Având în vedere adresa ministerului afacerilor interne nr. 23.202 din 30 septembrie 2022, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/6.999 din 30 septembrie 2022, propunerea formulată de instituţia prefectului - judeţul galaţi prin adresa nr. 9.531 din 16 septembrie 2022, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 41.740/2022,în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c^1), art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând ...

7. DECIZIE nr. 498 din 7 octombrie 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marian Munteanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 979 din 7 octombrie 2022

Având în vedere adresa ministerului afacerilor interne nr. 23.239 din 30 septembrie 2022, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/6.997 din 30 septembrie 2022, propunerea formulată de instituţia prefectului - judeţul vaslui prin adresa nr. 14.381 din 23 septembrie 2022, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 41.874/2022,în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c^1), art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite ...

8. DECIZIE nr. 496 din 7 octombrie 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Florela-Antonela Ghiţă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Municipiul Bucureşti EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 979 din 7 octombrie 2022

Având în vedere adresa ministerului afacerilor interne nr. 23.218 din 30 septembrie 2022, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/6.998 din 30 septembrie 2022, propunerea formulată de instituţia prefectului - municipiul bucureşti prin adresa nr. 20.524 din 27 septembrie 2022, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 42.793/2022,în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c^1), art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul ...

9. DECIZIE nr. 497 din 7 octombrie 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Dorle Cosmin-Mihai a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 979 din 7 octombrie 2022

Având în vedere adresa ministerului afacerilor interne nr. 23.237 din 30 septembrie 2022, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/7.000 din 30 septembrie 2022, propunerea formulată de instituţia prefectului - judeţul satu mare prin adresa nr. 8.852 din 21 septembrie 2022, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 42.311/2022,în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c^1), art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ...

10. HOTĂRÂRE nr. 1.216 din 5 octombrie 2022 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare restante a României pentru anul 2019, anul 2020 şi a plăţii parţiale a contribuţiei financiare restante pentru anul 2021 la programele opţionale ale Agenţiei Spaţiale Europene (ESA) EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 979 din 7 octombrie 2022

Având în vedere memorandumul nr. 4/7.661 din 4.12.2019 cu tema „aprobarea participării, componenţei şi mandatului delegaţiei româniei la consiliul de miniştri al agenţiei spaţiale europene (esa) la sevilla, spania, în perioada 26-28 noiembrie 2019“,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 37 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (3) din legea nr. 262/2011 pentru ratificarea acordului dintre românia şi agenţia spaţială europeană (esa) privind aderarea româniei la convenţia pentru înfiinţarea agenţiei spaţiale europene şi termenii şi condiţiile aferente, semnat la bucureşti la 20 ...

11. HOTĂRÂRE nr. 1.214 din 5 octombrie 2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.074/2021 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 979 din 7 octombrie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.074/2021 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 955 din 6 octombrie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:"(3) de la data intrării în funcţiune a sgr, obligaţiile producătorilor aferente răspunderii extinse a acestora în ceea ce priveşte colectarea şi reciclarea deşeurilor provenite de la ambalajele sgr se vor îndeplini exclusiv în ...

12. HOTĂRÂRE nr. 1.205 din 5 octombrie 2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate" şi a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 193/2018 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 979 din 7 octombrie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa la hotărârea guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate“, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 869 din 31 octombrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- secţiunea „buget“ va avea următorul cuprins:"bugetbugetul aferent acestui program ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016