Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 951 din 29 Septembrie 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 951 din 29 Septembrie 2022

Monitorul Oficial 951 din 29 Septembrie 2022 (M. Of. 951/2022)

1.  HOTĂRÂRE nr. 259 din 16 iunie 2022 pentru modificarea anexei nr. XXXI la Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011 EMITENT: Uniunea Naţională a Barourilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 951 din 29 septembrie 2022

Având în vedere necesitatea simplificării documentaţiei privitoare la recunoaşterea calificărilor profesionale, atât în ceea ce priveşte tipul documentelor, cât şi forma acestora, precum şi necesitatea eliminării oricărei distorsiuni în activitatea de recunoaştere a titlului profesional de avocat,având în vedere dispoziţiile art. 13 şi ale art. 90-105 din legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,văzând dispoziţiile legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din românia, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea consiliului uniunii naţionale a barourilor din românia nr. 243 din 10-11.03.2022 privind aprobarea regulamentului privind recunoaşterea calificării ...

2.  ORDIN nr. 773 din 16 septembrie 2022 privind completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 951 din 29 septembrie 2022

Văzând referatul de aprobare nr. dg 2.927 din 16.09.2022 al directorului general al casei naţionale de asigurări de sănătate,având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) lit. b) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale hotărârii guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate, în temeiul art. 291 alin. (2) din legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din statutul casei naţionale de asigurări de sănătate, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele casei naţionale de asigurări de sănătate ...

3.  HOTĂRÂREA din 29 martie 2022 în Cauza Andi Marius Ionescu împotriva României EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 951 din 29 septembrie 2022

(cererea nr. 24.481/15)strasbourghotărârea este definitivă. poate suferi modificări de formă.În cauza andi marius ionescu împotriva româniei,curtea europeană a drepturilor omului (secţia a patra), reunită într-un comitet compus din: gabriele kucsko-stadlmayer, preşedinte, iulia antoanella motoc, pere pastor vilanova, judecători, şi ilse freiwirth, grefier adjunct de secţie,având în vedere:- cererea nr. 24.481/15, îndreptată împotriva româniei, prin care un resortisant al acestui stat, domnul andi marius ionescu („reclamantul“), născut în 1975 şi domiciliat în bucureşti, reprezentat de n. popescu, avocat în bucureşti, a sesizat curtea la 18 mai 2015, în temeiul art. 34 din convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ...

5.  ORDIN nr. 2.534 din 20 septembrie 2022 privind aprobarea Normelor de aplicare a programelor guvernamentale de creditare "StudentInvest" şi "FamilyStart", a modelului Convenţiei privind implementarea programelor "StudentInvest" şi "FamilyStart", precum şi a modelului Convenţiei de garantare EMITENT: Ministerul Finantelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 951 din 29 septembrie 2022

Văzând referatul de aprobare nr. 4.886 din 24.08.2022 elaborat de secretarul general al ministerului familiei, tineretului şi egalităţii de Şanse, având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 95/2022 privind aprobarea programelor guvernamentale de creditare „studentinvest“ şi „familystart“, precum şi pentru modificarea art. 128 alin. (1) din legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 22/2022 privind organizarea şi funcţionarea ministerului familiei, tineretului şi egalităţii de Şanse şi ale art. ...

6.  ORDIN nr. 1.711 din 27 septembrie 2022 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate de instituţiile financiare raportoare în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 62 alin. (1) şi art. 291 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 951 din 29 septembrie 2022

În temeiul art. 62 alin. (4) şi art. 342 alin. (1) din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 11 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile:- ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 102/2022 pentru modificarea şi completarea legii nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală;– art. 62 alin. (1), (3) şi (7), coroborate cu cele ale art. 291 alin. (4) din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ...

7.  ORDIN nr. 140 din 29 septembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 187/2014 EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 951 din 29 septembrie 2022

În temeiul art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:art. inormele metodologice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul ministerului afacerilor interne, aprobate prin ordinul viceprimministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 187/2014, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 15 şi 15 bis din 8 ianuarie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 7 alineatul (5), literele b), d), e) şi g) se ...

8.  DECRET nr. 1.140 din 28 septembrie 2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2021 privind completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 951 din 29 septembrie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unicse promulgă legea pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 87/2021 privind completarea art. 3 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 28 septembrie 2022.nr. 1.140.----

9.  LEGE nr. 271 din 28 septembrie 2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2021 privind completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 951 din 29 septembrie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 87 din 11 august 2021 privind completarea art. 3 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 787 din 16 august 2021.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din constituţia româniei, republicată.preŞedintele camerei deputaŢilorion-marcel ciolacup. preŞedintele senatului,alina-Ştefania gorghiubucureşti, 28 septembrie 2022.nr. 271.-----

10.  DECRET nr. 1.139 din 28 septembrie 2022 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2018 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 951 din 29 septembrie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unicse promulgă legea pentru respingerea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 90/2018 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 28 septembrie 2022.nr. 1.139.----

11.  LEGE nr. 270 din 28 septembrie 2022 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2018 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 951 din 29 septembrie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse respinge ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 90 din 10 octombrie 2018 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 862 din 10 octombrie 2018.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din constituţia româniei, republicată.preŞedintele camerei deputaŢilorion-marcel ciolacup. preŞedintele senatului,alina-Ştefania gorghiubucureşti, 28 septembrie 2022.nr. 270.-----

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016