Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 259  din 16 iunie 2022  pentru modificarea anexei nr. XXXI la Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 259 din 16 iunie 2022 pentru modificarea anexei nr. XXXI la Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011

EMITENT: Uniunea Naţională a Barourilor din România
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 951 din 29 septembrie 2022
    Având în vedere necesitatea simplificării documentaţiei privitoare la recunoaşterea calificărilor profesionale, atât în ceea ce priveşte tipul documentelor, cât şi forma acestora, precum şi necesitatea eliminării oricărei distorsiuni în activitatea de recunoaştere a titlului profesional de avocat,
    având în vedere dispoziţiile art. 13 şi ale art. 90-105 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    văzând dispoziţiile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 243 din 10-11.03.2022 privind aprobarea Regulamentului privind recunoaşterea calificării profesionale a avocaţilor din statele membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori din Confederaţia Elveţiană, pentru a profesa în România sub titlul profesional din statul de origine sau pentru admiterea în profesia de avocat şi practicarea acesteia sub titlul profesional din România,
    având în vedere că pentru avocaţii din statele care nu aparţin Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene există convenţii bilaterale încheiate de Uniunea Naţională a Barourilor din România (U.N.B.R.) cu organismul profesional similar din state din care provin avocaţii care solicită exercitarea profesiei de avocat în România, iar, în lipsa acestora, există recunoaşteri reciproce ale calificărilor profesionale bazate pe documente oficiale care atestă practici bilaterale privind existenţa şi limitele reciprocităţii,
    având în vedere Recomandarea (UE) 2022/554 a Comisiei Europene din 5 aprilie 2022, prin care statele membre sunt încurajate să aplice o abordare flexibilă în ceea ce priveşte tratarea profesioniştilor care intră pe teritoriul lor şi care beneficiază de protecţie temporară în ceea ce priveşte recunoaşterea şi atestarea calificărilor profesionale,
    în temeiul art. 63 alin. (1) lit. e) şi al art. 65 lit. a)-c) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare Lege),
    ţinând cont de Hotărârea Congresului avocaţilor nr. 4 din 25-26 iunie 2021 privind mandatarea U.N.B.R. ca în perioada dintre congrese să îndeplinească atribuţia prevăzută la art. 63 alin. (1) lit. e) din Lege, urmând ca hotărârile Consiliului U.N.B.R. să fie supuse ratificării Congresului imediat următor,
    Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, întrunit în şedinţa din 16 iunie 2022, hotărăşte:
    ART. I
    Anexa nr. XXXI la Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. II
    Prezenta hotărâre va fi supusă ratificării Congresului avocaţilor.

    ART. III
    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se comunică membrilor Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi barourilor.

    ART. IV
    Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.                    Preşedintele Uniunii Naţionale a Barourilor din România,
                    Traian-Cornel Briciu

    Bucureşti, 16 iunie 2022.
    Nr. 259.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. XXXI la statut)
    METODOLOGIE
    de atestare a calificării de avocat pentru înscrierea în tabloul unui barou din România
    în situaţiile prevăzute de art. 13 şi în cap. VII din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat“
    TITLUL I
    Recunoaşterea calificării profesionale a avocaţilor din statele membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori din Confederaţia Elveţiană, pentru a profesa în România sub titlul profesional din statul de origine sau pentru admiterea în profesia de avocat şi practicarea acesteia sub titlul profesional din România
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Avocatul cu drept de exercitare a profesiei, înscris în profesia de avocat într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană, poate solicita certificarea recunoaşterii calificării profesionale şi înscrierea în Tabloul special al avocaţilor străini dintr-un barou din România, sub titlul de avocat pe care l-a dobândit în statul membru de origine, printr-o cerere-tip, prevăzută la anexa nr. 1.
    (2) Distinct, avocatul cu drept de exercitare a profesiei, înscris în profesia de avocat într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană, poate solicita recunoaşterea calificării profesionale în vederea admiterii în profesia de avocat în România şi a practicării acesteia sub titlul profesional din România, în condiţiile stabilite de Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 200/2004), şi Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 51/1995), pentru acordarea titlului profesional de avocat în România. Cererea-tip prin care se solicită recunoaşterea calificării profesionale în vederea admiterii în profesia de avocat în România şi a practicării acesteia sub titlul profesional din România, în condiţiile art. 96 alin. (2 ) din Legea nr. 51/1995, este prevăzută la anexa nr. 2.

    ART. 2
    Aprobarea cererilor menţionate la art. 1 se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995, prin parcurgerea a două etape: etapa de informare şi etapa de evaluare.

    CAP. II
    Etapa de informare
    ART. 3
    (1) Pentru certificarea recunoaşterii titlului profesional de avocat şi autorizarea înscrierii în Tabloul special al avocaţilor străini dintr-un barou din România, sub titlul profesional din statul membru de origine, a unei persoane care este autorizată să desfăşoare activităţile profesionale sub titlul corespunzător profesiei de avocat, dobândit într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană, este suficientă atestarea, de către baroul/autoritatea profesională în care acea persoană este înscrisă, că aceasta are dreptul de a exercita profesia de avocat într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană.
    (2) Pentru admiterea în profesia de avocat în România şi practicarea acesteia sub titlul profesional din România, avocatul autorizat să desfăşoare activităţile profesionale sub titlul profesional corespunzător profesiei de avocat, dobândit într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană şi care declară că îşi exercită în mod permanent activitatea pe teritoriul României, trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 12 alin. (1) şi art. 96 alin. (2) din Legea nr. 51/1995.

    ART. 4
    (1) Pentru recunoaşterea calificării profesionale în vederea autorizării înscrierii, sub titlul profesional din statul membru de origine, în Tabloul special al avocaţilor străini ţinut de barourile din România şi, respectiv, pentru admiterea cererii de admitere în profesia de avocat în România şi de practicare a acesteia sub titlul profesional din România, solicitantul adresează Uniunii Naţionale a Barourilor din România (U.N.B.R.) cererea-tip corespunzătoare, conformă anexelor la prezenta metodologie, însoţită de actele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor legale menţionate la art. 1.
    (2) Cererea şi actele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor de recunoaştere a calificării profesionale ori pentru înscrierea într-un barou din România pot fi transmise prin intermediul poştei electronice, serviciilor poştale sau de curierat ori prin intermediul Punctului de contact unic electronic (denumit în continuare PCUe), conform art. 37^3 alin. (8) din Legea nr. 200/2004.

    ART. 5
    Lista documentelor care trebuie să însoţească cererea, precum şi modul de organizare a examenului, tematica şi bibliografia pentru susţinerea examenului se afişează la sediul U.N.B.R. şi se publică pe pagina de internet a acesteia. Data şi locul organizării examenului se afişează la sediul U.N.B.R. şi se publică pe pagina de internet a acesteia cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilită pentru examen.

    CAP. III
    Etapa de evaluare
    ART. 6
    Comisia permanentă a U.N.B.R. îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) verificarea îndeplinirii condiţiilor în vederea recunoaşterii calificării profesionale de avocat;
    b) verificarea îndeplinirii condiţiilor în vederea avizării înscrierii într-un barou din România, potrivit solicitării adresate conform art. 4 alin. (1);
    c) evidenţa şi monitorizarea efectuării stagiului de 3 ani în domeniul practicării dreptului românesc în profesia de avocat;
    d) organizarea şi validarea examenului de verificare a cunoştinţelor profesionale.


    ART. 7
    (1) După data depunerii cererii de către solicitant, verificarea îndeplinirii condiţiilor legale în vederea recunoaşterii calificării profesionale de avocat se realizează în proxima şedinţă a Comisiei permanente a U.N.B.R., dacă cererea a fost înregistrată cu cel puţin 20 de zile înainte de data planificată a şedinţei. În cuprinsul cererii, solicitantul îşi exprimă şi opţiunea de a fi înscris în Tabloul special al avocaţilor străini sub titlul profesional deţinut în statul de origine. Recunoaşterea titlului profesional de avocat se finalizează prin emiterea autorizării pe baza căreia solicitantul va solicita baroului indicat în cererea prevăzută la art. 1 alin. (1) înscrierea în Tabloul special al avocaţilor străini, în care se menţionează titlul profesional deţinut în statul de origine. Baroul va face aplicarea prevederilor art. 93 şi art. 97-102 din Legea nr. 51/1995.
    (2) Dacă se solicită şi admiterea în profesia de avocat în România şi practicarea acesteia şi sub titlul profesional din România, cererea va menţiona expres şi opţiunea solicitantului pentru efectuarea unui stagiu de 3 ani în domeniul dreptului românesc sau, respectiv, pentru susţinerea unui examen de verificare a cunoştinţelor profesionale. Cererea va fi însoţită de documentele menţionate în anexa nr. 2. În acest caz, Comisia permanentă a U.N.B.R. se va pronunţa printr-un aviz conform, care va cuprinde şi autorizarea înscrierii petentului în Tabloul special al avocaţilor străini, în care se menţionează titlul profesional din statul de origine şi, după caz, menţiunea privind opţiunea solicitantului de a efectua stagiul sau de a susţine un examen, potrivit prevederilor art. 94 alin. (2) din Legea nr. 51/1995.
    (3) Solicitantul va depune dovada plăţii taxei de examinare a cererii la eliberarea certificării şi autorizării înscrierii în Tabloul special al baroului sub titlul profesional din statul de origine ori, respectiv, la eliberarea avizului conform. Cuantumul taxei de examinare a cererii şi al taxei de înscriere la examenul de verificare a cunoştinţelor prevăzut de art. 94 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 şi condiţiile de plată se stabilesc prin decizie de către Comisia permanentă a U.N.B.R.
    (4) În cazul în care se apreciază ca fiind necesare, se pot depune sau, după caz, solicita şi alte informaţii/documente relevante privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legea română pentru înscrierea în barou.

    ART. 8
    În cadrul procedurii de soluţionare a cererii de recunoaştere a titlului profesional specific profesiei de avocat, U.N.B.R. poate solicita copii legalizate ale documentelor numai în cazul în care există îndoieli justificate şi atunci când este strict necesar.

    ART. 9
    În cazul în care există îndoieli justificate asupra documentelor prevăzute în anexa nr. 1, U.N.B.R. poate solicita informaţii autorităţilor competente din statul de origine, prin intermediul Sistemului de informare al Pieţei interne (denumit în continuare IMI), în condiţiile art. 35 din Legea nr. 200/2004.

    ART. 10
    (1) Rezultatul verificării îndeplinirii condiţiilor legale în vederea recunoaşterii calificării profesionale de avocat şi eliberarea certificării recunoaşterii/autorizării înscrierii în Tabloul special al baroului/avizului conform pentru înscrierea în Tabloul special al baroului se comunică solicitantului în scris, prin intermediul poştei electronice sau, după caz, al PCUe, afară de cazul în care acesta solicită în mod expres comunicarea prin intermediul serviciilor poştale. Comunicarea se face în termen de 15 zile de la emitere şi produce efecte de la data comunicării. În caz de admitere a solicitării, un exemplar al certificării recunoaşterii/autorizării înscrierii în Tabloul special al baroului/avizului conform pentru înscrierea în Tabloul special al baroului, împreună cu copiile actelor depuse de solicitant, se comunică baroului respectiv.
    (2) În cazul în care, prin cererea-tip prevăzută la art. 4, solicitantul a optat pentru susţinerea examenului de verificare a cunoştinţelor profesionale, acestuia i se comunică disciplinele din care va fi examinat.

    ART. 11
    (1) În cazul în care solicitantul, prin cererea-tip prevăzută la art. 4 alin. (1), optează pentru efectuarea stagiului, în termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatului verificării îndeplinirii condiţiilor legale de recunoaştere a calificării profesionale şi/sau al cererii de admitere în profesia de avocat din România, acesta depune, la baroul în care a solicitat să fie înscris, avizul conform eliberat de Comisia permanentă a U.N.B.R., precum şi acordul scris atât al formei de exercitare a profesiei la care se va efectua stagiul în domeniul dreptului românesc, cât şi al avocatului care acceptă atribuţiile de îndrumător al solicitantului pe durata stagiului.
    (2) Cerinţa prevăzută la alin. (1) se consideră îndeplinită şi în cazul în care acordul este întocmit în format electronic, având o semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, conform normelor legale aplicabile.

    ART. 12
    Condiţiile colaborării dintre solicitant şi îndrumător vor forma obiectul unei convenţii de îndrumare între părţi, care va fi depusă la barou. Pe parcursul stagiului, solicitantul are toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de legea română, inclusiv dreptul de a primi o remuneraţie corespunzătoare activităţii desfăşurate.

    ART. 13
    Pe parcursul efectuării stagiului, îndrumătorul va efectua evaluări preliminare din şase în şase luni, cu respectarea prevederilor art. 103 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 51/1995. Solicitantul va depune la U.N.B.R. dovada îndeplinirii efective a stagiului, ce va consta într-un raport scris al îndrumătorului, avizat de forma de exercitare a profesiei în cadrul căreia a fost efectuat stagiul. Raportul va cuprinde datele şi informaţiile prevăzute de art. 103 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 51/1995.

    CAP. IV
    Organizarea examenului de verificare a cunoştinţelor profesionale
    ART. 14
    Examenul de verificare a cunoştinţelor profesionale de drept românesc se organizează anual de către U.N.B.R. şi constă într-o evaluare scrisă, sub forma unui test-grilă din următoarele domenii: legislaţia privind profesia de avocat, drept civil, drept penal, drept procesual civil, drept procesual penal.

    ART. 15
    Examenul se desfăşoară pe baza unui regulament de examen adoptat de Consiliul U.N.B.R. Examenul de verificare a cunoştinţelor profesionale se desfăşoară în limba română.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 16
    Admiterea cererii de primire în profesia de avocat din România şi recunoaşterea dreptului de a exercita profesia de avocat cu titlul profesional din România se acordă, prin decizie a Comisiei permanente a U.N.B.R., candidatului declarat admis la examenul pentru verificarea cunoştinţelor profesionale sau solicitantului care a făcut dovada îndeplinirii stagiului.

    ART. 17
    (1) Decizia privind acordarea dreptului de a exercita profesia de avocat în România se emite individual, în format electronic, şi este semnată cu semnătură electronică calificată, în condiţiile legii. La cererea expresă a solicitantului, ordinul poate fi emis în format letric.
    (2) Solicitantul căruia i s-a recunoscut calificarea profesională şi dreptul de a exercita profesia de avocat cu titlul profesional din România dobândeşte calitatea de membru al baroului şi va fi înscris în Tabloul avocaţilor, cu respectarea prevederilor art. 21 şi 23 din Legea nr. 51/1995.

    ART. 18
    Comisia permanentă a U.N.B.R. şi decanii barourilor asigură comunicarea şi punerea în aplicare a prezentului titlu, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 51/1995 şi de Statutul profesiei de avocat.

    TITLUL II
    Recunoaşterea şi atestarea calificării profesionale pentru avocaţii care provin din alte state decât cele membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori din Confederaţia Elveţiană
    CAP. I
    Etapa de informare
    ART. 1
    Scrisoarea adresată de către solicitant Uniunii Naţionale a Barourilor din România, denumită în continuare U.N.B.R., se transmite secretariatului general al U.N.B.R., care va furniza datele cu privire la: cererea-tip de solicitare a accesului la profesie, lista documentelor care trebuie să însoţească cererea. Dacă se solicită şi primirea în profesia de avocat din România, U.N.B.R. va furniza solicitantului şi tematica şi bibliografia orientativă pentru examenul de verificare a cunoştinţelor de drept românesc şi de limbă română.

    CAP. II
    Etapa de evaluare
    ART. 2
    (1) Solicitantul va depune Cererea privind accesul la profesia de avocat (formular-tip), în care sunt menţionate expres şi documentele ce se anexează acesteia. Cererea va menţiona, dacă este cazul, convenţia bilaterală încheiată de U.N.B.R. cu organismul profesional similar din statul din care provine solicitantul, iar, în lipsa acesteia, se vor depune documente oficiale care să ateste existenţa şi limitele reciprocităţii. În cerere se va face precizarea opţiunii solicitantului în legătură cu:
    a) efectuarea unui stagiu de adaptare în profesia de avocat din România pe o perioadă de 3 ani;
    b) susţinerea unui examen de verificare a cunoştinţelor de drept românesc şi de limbă română, dacă se atestă documentar absolvirea unei facultăţi de drept care include in programa curriculară studiul dreptului românesc.

    (2) Documentele ce se anexează cererii sunt următoarele:
    a) două fotografii tip legitimaţie;
    b) curriculum vitae - original, semnat;
    c) paşaport - fotocopie;
    d) certificatul (atestatul) organismului profesional ori al autorităţii publice din statul al cărui cetăţean este solicitantul sau, după caz, unde acesta îşi are domiciliul ori sediul profesional, cu legalizarea în original efectuată în statul respectiv şi cu traducerea autorizată (efectuată de un notar public din România), ambele prezentate în termen de 3 luni de la data eliberării lor;
    e) diploma emisă de o universitate sau de un colegiu universitar, prin care se certifică încheierea de către titular a unui ciclu de studii superioare cu durata minimă de 3 ani, în copie legalizată, cu legalizarea în statul respectiv şi cu traducerea autorizată (efectuată de un notar public din România), ambele prezentate în termen de 3 luni de la data eliberării lor;
    f) certificatul de onorabilitate eliberat de autorităţile profesionale competente sau declaraţie dată în fata unei autorităţi competente din statul de origine ori de provenienţă al solicitantului, în copie legalizată, cu legalizarea în original efectuată în statul respectiv şi cu traducerea autorizată (efectuată de un notar public din România), ambele prezentate în termen de 3 luni de la data eliberării lor;
    g) declaraţia expresă a solicitantului că nu se află în niciunul dintre cazurile de nedemnitate şi incompatibilitate prevăzute la art. 14 şi 15 din Legea nr. 51/1995;
    h) declaraţie pe propria răspundere, dată în faţa notarului public din România, reprezentând angajamentul de a nu desfăşura alte activităţi în afara celei de avocat, care sunt incompatibile cu exercitarea profesiei de avocat în România;
    i) dacă este cazul, indicarea perioadei şi a formei în care a exercitat profesia de avocat în România, anterior depunerii cererii.

    (3) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. c)-f) pot fi înlocuite cu Paşaportul European al Calificărilor pentru Refugiaţi, care include recomandarea pentru accesul la exercitarea profesiei de avocat pe teritoriul României, eliberat potrivit Ordinului ministrului educaţiei nr. 3.691/2022 pentru modificarea Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a actelor de studii de nivel preuniversitar obţinute în străinătate, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.630/2018, şi pentru adoptarea unor măsuri privind recunoaşterea calificărilor persoanelor care beneficiază de o formă de protecţie internaţională pe teritoriul României.
    (4) În cazul în care solicitantul optează pentru efectuarea unui stagiu de adaptare în profesia de avocat, cererea va fi însoţită de acordul scris atât al formei de exercitare a profesiei la care se va efectua stagiul în domeniul dreptului românesc, cât şi al avocatului care acceptă atribuţiile de îndrumător al solicitantului pe durata stagiului.
    (5) Îndrumătorii de stagiu vor fi atestaţi anual de către barouri, pe baza opţiunii acestora şi a activităţii lor profesionale.
    (6) Lista îndrumătorilor de stagiu atestaţi va fi publicată pe pagina web a U.N.B.R. (www.unbr.ro).
    (7) Condiţiile colaborării dintre solicitant şi îndrumător vor face obiectul unui contract între aceştia, care va respecta modelul prevăzut în anexa nr. IX la Statutul profesiei de avocat. Contractul se comunică, în copie, către U.N.B.R.
    (8) Pe durata stagiului de adaptare, îndrumătorul va efectua evaluări preliminare la fiecare 6 luni, precum şi o evaluare finală la încheierea acestuia, care constituie condiţii pentru păstrarea de către solicitant a calităţii de membru al baroului în care s-a înscris ca avocat stagiar. Evaluările preliminare şi evaluarea finală vor fi depuse la secretariatul general al U.N.B.R., prin grija solicitantului.
    (9) Nedepunerea în termen a evaluărilor preliminare va fi urmată de atenţionarea în scris atât a solicitantului, cât şi a îndrumătorului de stagiu.
    (10) Procedura de avizare a înscrierii în barou se finalizează prin aprobarea/respingerea eliberării unui aviz conform de către Comisia permanentă a U.N.B.R.

    ART. 3
    (1) În cazul în care solicitantul optează pentru susţinerea unui examen de verificare a cunoştinţelor de drept românesc şi de limbă română, cererea va fi urmată de programarea solicitantului în vederea susţinerii probei de cunoştinţe profesionale, în baza plăţii de către acesta a taxei de examinare, stabilită de U.N.B.R. şi comunicată solicitantului prin grija secretariatului general al U.N.B.R.
    (2) Proba de examinare a cunoştinţelor profesionale va consta dintr-o evaluare orală, precum şi dintr-o evaluare scrisă sub forma unui test-grilă cu câte 3 grupe de subiecte din domeniile de drept prevăzute în Regulamentul privind examenul de verificare a cunoştinţelor de drept românesc şi de limbă română, aprobat de Consiliul U.N.B.R.
    (3) Comisia de evaluare va cuprinde avocaţii desemnaţi de Comisia permanentă a U.N.B.R. şi poate cuprinde şi cadre didactice universitare din domeniile de examinare.
    (4) Comisia de evaluare, ţinând seama de tematica şi de bibliografia orientativă, va elabora biletele cu subiectele de evaluare orală, din care solicitantul va extrage un bilet, precum şi grila de evaluare scrisă.
    (5) Nota minimă de promovare a probei de aptitudini este 7 (şapte). Notele sunt de la 1 (unu) la 10 (zece).
    (6) Comisia de evaluare întocmeşte un proces-verbal care se va ataşa, împreună cu testul-grilă completat de candidat şi cu catalogul cuprinzând nota acordată în urma examinării orale, documentelor anexate cererii de solicitare a accesului la profesie. În baza acestui document se încheie procedura de examinare a cererii.

    CAP. III
    Etapa înscrierii în tabloul avocaţilor unui barou
    ART. 4
    Pe baza avizului conform emis de Comisia permanentă a U.N.B.R., solicitantul va depune la baroul în care i s-a aprobat înscrierea:
    a) cererea de înscriere în tabloul baroului;
    b) jurământul profesional scris, cu textul prevăzut de Legea nr. 51/1995;
    c) atestatul de asigurare profesională, conform Legii nr. 51/1995 (copie, cu legalizarea în original);
    d) dovada achitării taxei de înscriere în tabloul baroului.


    ART. 5
    La finalizarea stagiului de adaptare în profesia de avocat sau, după caz, pe baza procesului-verbal întocmit de comisia de evaluare care a procedat la examinarea aptitudinilor profesionale de aplicare a dreptului românesc şi a cunoaşterii limbii române, Consiliul U.N.B.R. va emite decizia de primire în profesia de avocat.

    ART. 6
    Cererile formulate de solicitant în baza prezentului titlu se vor redacta conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 şi nr. 2.

    ANEXA 1

    la metodologie
    Nr. de înregistrare ……... data ...........................
    CERERE
    de recunoaştere şi avizare a titlului profesional de avocat pentru înscrierea în Tabloul special al avocaţilor străini al baroului …………………….....................
    I. Subsemnatul ..............(numele, iniţiala tatălui, prenumele)..............., fiul/fiica lui .............. şi al ................., născut în ....................... la data de ............., domiciliat în ... (str. ........................... nr. ..., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul .........., sectorul ...., localitatea ..............)......, ţara .........................., codul numeric personal ....................., legitimat prin ..................., eliberat de ....................., telefon/fax: ..................., e-mail: ..................,
    autorizat să exercit profesia de avocat în ....................................................................,
    prin prezenta solicit recunoaşterea titlului profesional de avocat obţinut în ………....................^* şi autorizarea înscrierii în Tabloul special al avocaţilor străini care exercită profesia sub titlul profesional din statul de origine, al baroului ……......……......... .
    ^ * Se menţionează statul de origine.


    II. Anexez certificatul (atestatul) organismului profesional/autorităţii competente pentru profesia de avocat^**, cu legalizarea în original efectuată în statul de origine şi cu traducere autorizată (efectuată de un notar public din România), ambele prezentate în termen de 3 luni de la data eliberării lor^***.
    ^ ** Din statul de origine.
    ^*** În cazul avocaţilor din statele în care se aplică Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale (Directiva calificărilor profesionale), cerinţa privind traducerea şi legalizarea documentelor nu se aplică. În acest caz, U.N.B.R. poate solicita autorităţilor competente din statul de origine date privind cererile depuse de solicitanţi, prin sistemul IMI (Internal Market Information System/Sistemul de informare a pieţei interne).

    III. Menţionez că solicit să mi se aplice/să nu mi se aplice dispoziţiile art. 13. alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    IV. Sunt de acord ca, după comunicarea soluţiei date cererii de faţă, să achit taxa de examinare în vederea emiterii certificării/autorizării înscrierii în Tabloul special al baroului/avizului conform şi să prezint documentul respectiv la înscrierea în barou, în condiţiile [a se completa, după caz: titlul I sau titlul II al Metodologiei de atestare a calificării de avocat pentru înscrierea în tabloul unui barou din România în situaţiile prevăzute de art. 13 şi în cap. VII din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, prevăzută în anexa nr. XXXI la Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare], pentru a profesa în România sub titlul profesional din statul de origine sau pentru admiterea în profesia de avocat şi practicarea acesteia sub titlul profesional din România.
    Data .......... Semnătura .........
    În cazul avocaţilor din statele în care nu se aplică Directiva calificărilor profesionale se vor depune şi documente oficiale care să ateste existenţa şi limitele reciprocităţii.

    ANEXA 2

    la metodologie
    Nr. de înregistrare ....................................................... data ..........................................................
    CERERE
    de avizare/atestare a calificării de avocat pentru înscrierea în
    tabloul baroului ...................... şi pentru eliberarea avizului conform de exercitare a profesiei în România
    I. Subsemnatul .............(numele, iniţiala tatălui, prenumele).........., fiul/fiica lui ............................ şi al ............., născut în .............. la data de ............, domiciliat în ............(str. ................................ nr. ..., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul ..........., sectorul ..., localitatea ….......….......).................,
    ţara ..................................................., codul numeric personal ................................., legitimat prin ......................................., eliberat de ...................................., telefon/fax: ............................................, e-mail: .............................................,
    solicit recunoaşterea calificării în profesia de avocat/autorizarea înscrierii în Tabloul special al avocaţilor străini cu menţionarea titlului profesional din statul membru de origine şi avizarea cererii de primire în profesia de avocat din România.
    Menţionez că după înscrierea în tabloul special al baroului voi desfăşura în România activităţi profesionale cu caracter permanent, efectiv şi cu regularitate, sub titlul profesional din statul membru de origine.
    Menţionez că solicit să mi se aplice/să nu mi se aplice dispoziţiile art. 13 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    II. Anexez următoarele documente^*:
    ^* În cazul avocaţilor din statele în care se aplică Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale (Directiva calificărilor profesionale), cerinţa privind traducerea şi legalizarea documentelor nu se aplică. În acest caz, U.N.B.R. poate solicita autorităţilor competente din statul de origine date privind cererile depuse de solicitanţi, prin sistemul IMI (Internal Market Information System/Sistemul de informare a pieţei interne).
    1. curriculum vitae - original, semnat;
    2. fotografie tip paşaport;
    3. paşaport - fotocopie;
    4. certificatul (atestatul) organismului profesional sau al autorităţii competente pentru profesia de avocat din statul de origine în care este înscris solicitantul, cu legalizarea în original efectuată în statul respectiv şi cu traducere autorizată (efectuată de un notar public din România), ambele prezentate în termen de 3 luni de la data eliberării lor;
    5. diploma emisă de o universitate sau de un colegiu universitar prin care se certifică încheierea de către titular a unui ciclu de studii superioare cu durata minimă de 3 ani, în copie legalizată, cu legalizarea în original efectuată în statul respectiv şi cu traducere autorizată (efectuată de un notar public din România), ambele prezentate în termen de 3 luni de la data eliberării lor;
    6. certificat de onorabilitate eliberat de autorităţile profesionale competente sau declaraţie dată în fata unei autorităţi competente din statul de origine al solicitantului, în copie legalizată, cu legalizarea în original, efectuată în statul de origine şi cu traducere autorizată (efectuată de un notar public din România), ambele prezentate în termen de 3 luni de la data eliberării lor;
    7. declaraţie pe propria răspundere dată la un notariat din România, reprezentând angajamentul de a nu desfăşura alte activităţi în afara celei de avocat ori compatibile cu exercitarea profesiei de avocat în România;
    8. precizarea în scris (distinctă) a opţiunii pentru:
    a) efectuarea unui stagiu de adaptare de 3 ani;
    b) susţinerea unui examen de verificare a cunoştinţelor de drept românesc.


    III. În ipoteza în care mi se comunică avizarea/atestarea calificării, sunt de acord să achit taxa pentru eliberarea de către Comisia permanentă a U.N.B.R. a avizului conform şi să procedez la înscrierea în tabloul unui barou, conform [a se completa, după caz: titlul I sau titlul II al Metodologiei de atestare a calificării de avocat pentru înscrierea în tabloul unui barou din România în situaţiile prevăzute de art. 13 şi în cap. VII din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, prevăzută în anexa nr. XXXI la Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare], pentru a profesa în România sub titlul profesional din statul de origine şi, ulterior, admiterea în profesia de avocat şi practicarea acesteia sub titlul profesional din România.
    Data ............................ Semnătura ............................
    În cazul avocaţilor din statele în care nu se aplică Directiva calificărilor profesionale se vor depune şi documente oficiale care să ateste existenţa şi limitele reciprocităţii.
    NOTE:
    1. În ceea ce priveşte pct. 7 din cerere, cerinţa documentului notarial nu se aplică pentru solicitanţii care deţin calitatea de avocat în statele Uniunii Europene.
    2. Documentele de la pct. 3-6, când este cazul, pot fi înlocuite de paşaportul european al calificărilor pentru refugiaţi, care include recomandarea pentru accesul la exercitarea profesiei de avocat pe teritoriul României, eliberat potrivit Ordinului ministrului educaţiei nr. 3.691/2022 pentru modificarea Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a actelor de studii de nivel preuniversitar obţinute în străinătate, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.630/2018, şi pentru adoptarea unor măsuri privind recunoaşterea calificărilor persoanelor care beneficiază de o formă de protecţie internaţională pe teritoriul României.    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016