Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 947 din 23 Decembrie 2002 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 947 din 23 Decembrie 2002

Monitorul Oficial 947 din 23 Decembrie 2002 (M. Of. 947/2002)

2. ORDIN nr. 106 din 10 decembrie 2002 privind aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2002

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2, art. 7 alin. (1), (3) şi (15) şi ale art. 8 din statutul comisiei naţionale a valorilor mobiliare, adoptat prin ordonanta de urgenta a guvernului nr. 25/2002 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 514/2002, în temeiul art. 4 alin. (2) din legea contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã, ministrul finanţelor publice şi preşedintele comisiei naţionale a valorilor mobiliare emit urmãtorul ordin: art. 1 se aproba reglementãrile contabile armonizate cu directiva a iv-a a comunitãţilor economice europene şi ...

3. NORME METODOLOGICE din 12 decembrie 2002 pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2002

Cap. 1 dispoziţii generale art. 1 prezentele norme metodologice se aplica tuturor cultelor religioase recunoscute din românia, potrivit legii, care beneficiazã, la cerere, de sprijin financiar, în limita prevederilor bugetare anuale, potrivit ordonanţei guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitãţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din românia, denumita în continuare ordonanta. art. 2 (1) În sensul prezentelor norme metodologice, prin termenul lacasuri de cult se înţelege imobilele, cum ar fi: biserici, case de rugaciune, temple, moschei, sinagogi, case ...

4. HOTARARE nr. 1.470 din 12 decembrie 2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2002

În temeiul art. 107 din constituţie şi al art. 5 din ordonanta guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitãţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din românia, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 125/2002 , guvernul româniei adopta prezenta hotãrâre. articol unic se aproba normele metodologice pentru aplicarea prevederilor ordonanţei guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitãţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din românia, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. ...

5. DECIZIE nr. 997 din 20 decembrie 2002 privind stabilirea gradului de deschidere a pietei interne a gazelor naturale EMITENT: MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR - AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2002

În temeiul prevederilor art. 5 din regulamentul pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale, aprobat prin decizia preşedintelui autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul gazelor naturale nr. 974/2002, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 924 din 18 decembrie 2002, preşedintele autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul gazelor naturale emite prezenta decizie. art. 1 se stabileşte gradul de deschidere a pieţei interne a gazelor naturale la un nivel de pana la 30% din consumul intern total în anul 2002, de 15.911,1 milioane mc. art. 2 ...

6. ORDIN nr. 636 din 13 decembrie 2002 privind desemnarea serviciului tehnic in vederea eliberarii aprobarii de tip pentru motoare cu ardere interna destinate masinilor mobile nerutiere EMITENT: MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2002

În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din hotãrârea guvernului nr. 743/2002 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere interna destinate maşinilor mobile nerutiere şi stabilirea mãsurilor de limitare a emisiilor de gaze şi particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei, şi ale art. 5 şi 18 din normele metodologice privind desemnarea şi notificarea nationala a laboratoarelor de încercãri, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizeazã evaluarea conformitatii produselor din domeniile reglementate prevãzute în legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, aprobate prin hotãrârea guvernului nr. ...

7. HOTARARE nr. 1.473 din 12 decembrie 2002 privind constituirea unui parc industrial prin divizarea Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Plopeni" - S.A. din cadrul Companiei Nationale "Romarm" - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2002

În temeiul art. 107 din constituţie, al art. 12 alin. (1) din ordonanta guvernului nr. 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 490/2002 , şi al art. 5 din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligaţiilor bugetare ale agenţilor economici din sectorul producţiei de apãrare, din patrimoniul cãrora se constituie parcuri industriale, aprobatã prin legea nr. 50/2002 , guvernul româniei adopta prezenta hotãrâre. art. 1 (1) filiala societatea comercialã "uzina mecanicã plopeni" - s.a. din cadrul companiei naţionale "romarm" - ...

8. HOTARARE nr. 16 din 19 decembrie 2002 privind numirea unor membri in Adunarea reprezentantilor Casei Nationale de Asigurari de Sanatate EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2002

În temeiul art. 67 alin. (1) lit. b) din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate, senatul adopta prezenta hotãrâre. articol unic se numesc în calitatea de membru în adunarea reprezentanţilor casei naţionale de asigurãri de sãnãtate, pentru o perioada de 4 ani, urmãtorii: - iliescu ion; - pop de popa ioan; - gaucan constantin. aceasta hotãrâre a fost adoptatã de senat în şedinţa din 19 decembrie ...

9. HOTARARE nr. 15 din 19 decembrie 2002 pentru modificarea Regulamentului Senatului, republicat EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2002

Senatul adopta prezenta hotãrâre. articol unic regulamentul senatului, aprobat prin hotãrârea senatului nr. 16/1993 , publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 178 din 27 iulie 1993, republicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 58 din 2 februarie 2001, se modifica dupã cum urmeazã: 1. la articolul 201, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins: "art. 201. - (1) senatul aproba bugetul propriu înaintea dezbaterii bugetului de stat şi îl înainteazã guvernului în vederea includerii lui în bugetul de stat. execuţia bugetului propriu este ...

10. DECRET nr. 1.058 din 18 decembrie 2002 pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2002

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 99 alin. (1) din constituţia româniei, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulga legea privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂniei ...

11. LEGE nr. 680 din 19 decembrie 2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2002

Parlamentul româniei adopta prezenta lege. art. 1 În temeiul art. 114 alin. (1) din constituţie guvernul este abilitat ca, de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2002 şi pana la reluarea lucrãrilor parlamentului în prima sesiune ordinarã a anului 2003, sa emita ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, dupã cum urmeazã: i. aderarea şi ratificarea unor acorduri şi înţelegeri internaţionale, cu excepţia tratatelor încheiate în numele româniei: 1. ratificarea addendumurilor dintre ...

12. DECRET nr. 1.054 din 18 decembrie 2002 privind promulgarea Legii pentru infiintarea comunei Titesti, judetul Valcea, prin reorganizarea comunei Perisani EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2002

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 99 alin. (1) din constituţia româniei, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulga legea pentru înfiinţarea comunei titesti, judeţul valcea, prin reorganizarea comunei perisani şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂniei ...

13. LEGE nr. 676 din 19 decembrie 2002 pentru infiintarea comunei Titesti, judetul Valcea, prin reorganizarea comunei Perisani EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2002

Parlamentul româniei adopta prezenta lege. art. 1 (1) se înfiinţeazã comuna titesti, judeţul valcea, având în componenta satele titesti, bratovesti şi cucoiu, prin reorganizarea comunei perisani. (2) resedinta comunei titesti se stabileşte în satul titesti. art. 2 (1) comuna perisani, în urma reorganizãrii prevãzute la art. 1, va avea în componenta satele: perisani, baiasu, mlaceni, pripoare, poiana, podeni, surdoiu şi spinu. (2) resedinta comunei perisani este în satul perisani. art. 3 (1) pana la constituirea, potrivit ...

14. DECRET nr. 1.052 din 18 decembrie 2002 pentru promulgarea Legii privind declararea ca oras a comunei Ghimbav, judetul Brasov EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2002

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 99 alin. (1) din constituţia româniei, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulga legea privind declararea ca oraş a comunei ghimbav, judeţul braşov, şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂniei ...

15. LEGE nr. 674 din 19 decembrie 2002 privind declararea ca oras a comunei Ghimbav, judetul Brasov EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2002

Parlamentul româniei adopta prezenta lege. art. 1 comuna ghimbav, judeţul braşov, se declara oraş. art. 2 anexa la legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativã a teritoriului româniei, republicatã în buletinul oficial, partea i, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificãrile ulterioare, şi pct. 5.6 din anexa nr. ii la legea nr. 351/2001 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a iv-a - reţeaua de localitãţi se modifica în mod corespunzãtor. aceasta lege a fost adoptatã de camera deputaţilor în ...

16. ORDIN nr. 1.742 din 17 decembrie 2002 privind aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2002

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2, art. 7 alin. (1), (3) şi (15) şi ale art. 8 din statutul comisiei naţionale a valorilor mobiliare, adoptat prin ordonanta de urgenta a guvernului nr. 25/2002 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 514/2002, în temeiul art. 4 alin. (2) din legea contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã, ministrul finanţelor publice şi preşedintele comisiei naţionale a valorilor mobiliare emit urmãtorul ordin: art. 1 se aproba reglementãrile contabile armonizate cu directiva a iv-a a comunitãţilor economice europene şi ...

17. DECRET nr. 1.056 din 18 decembrie 2002 privind promulgarea Legii pentru modificarea lit. b) a alin. (1) al art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2002

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi al art. 99 alin. (1) din constituţia româniei, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulga legea pentru modificarea lit. b) a alin. (1) al art. 6 din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂniei ...

18. LEGE nr. 678 din 19 decembrie 2002 pentru modificarea lit. b) a alin. (1) al art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2002

Parlamentul româniei adopta prezenta lege. articol unic litera b) a alineatului (1) al articolului 6 din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 545 din 8 noiembrie 1999, cu modificãrile ulterioare, se modifica şi va avea urmãtorul cuprins: "b) scutirea de la plata taxelor vamale pentru materiile prime şi componente importate, necesare în vederea realizãrii producţiei proprii în zona, cu excepţia importului de materii prime pentru producţia, prelucrarea şi conservarea carnii;". aceasta lege ...

19. DECRET nr. 1.055 din 18 decembrie 2002 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea si mentinerea stocurilor minime de siguranta pentru titei si produse petroliere EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2002

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 99 alin. (1) din constituţia româniei, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulga legea pentru aprobarea ordonanţei de urgenta a guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranta pentru ţiţei şi produse petroliere şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂniei ...

20. LEGE nr. 677 din 19 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea si mentinerea stocurilor minime de siguranta pentru titei si produse petroliere EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2002

Parlamentul româniei adopta prezenta lege. articol unic se aproba ordonanta de urgenta a guvernului nr. 54 din 30 aprilie 2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranta pentru ţiţei şi produse petroliere, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 319 din 14 mai 2002, cu urmãtoarele modificãri şi completãri: 1. litera g) a alineatului (1) al articolului 5 va avea urmãtorul cuprins: "g) cantitãţile deţinute în barje şi nave care se angajeazã în transportul în interiorul frontierelor naţionale, în mãsura în care este ...

21. ORDIN nr. 1.754 din 18 decembrie 2002 privind stabilirea baremului lunar pentru impunerea veniturilor din salarii si pensii, a actualizarii sumelor fixe, precum si a baremului anual pentru calculul platilor anticipate cu titlu de impozit pentru anul fiscal 2003, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobata si modificata prin Legea nr. 493/2002 , cu modificarile si completarile ulterioare EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2002

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (3), ale art. 13 alin. (2), (3), (4) şi (6) din ordonanta guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobatã şi modificatã prin legea nr. 493/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 14 alin. (1) din hotãrârea guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul finanţelor publice emite urmãtorul ordin: art. 1 pentru determinarea impozitului lunar pe veniturile din salarii şi pensii, definite la art. 22, 23 şi 44 din ordonanta ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016