Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 926 din 18 Noiembrie 2019 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 926 din 18 Noiembrie 2019

Monitorul Oficial 926 din 18 Noiembrie 2019 (M. Of. 926/2019)

1. DECIZIE nr. 426 din 18 noiembrie 2019 privind numirea domnului Nicolae Dragoş Garofil în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 926 din 18 noiembrie 2019

În temeiul art. 19, art. 22 alin. (5), art. 29 şi art. 31 lit. c) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul nicolae dragoş garofil se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul cancelariei prim-ministrului, în domeniul sănătăţii.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:secretarul general al guvernului,antonel tănasebucureşti, 18 noiembrie 2019.nr. 426.------

2. DECIZIE nr. 425 din 18 noiembrie 2019 pentru numirea domnului Nicolae Cristian Stănică în funcţia de preşedinte al Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 926 din 18 noiembrie 2019

În temeiul art. 29 şi art. 31 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea comisiei naţionale de strategie şi prognoză, republicată,prim-ministrul emite prezenta decizie.art. 1Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul nicolae cristian stănică se numeşte în funcţia de preşedinte al comisiei naţionale de strategie şi prognoză.art. 2la termenul prevăzut la art. 1 încetează aplicabilitatea prevederilor art. 2 din decizia prim-ministrului nr. 298/2019 privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de preşedinte al comisiei naţionale de strategie şi ...

3. DECIZIE nr. 424 din 18 noiembrie 2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul George Sava a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 926 din 18 noiembrie 2019

Având în vedere adresa ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 115.005 din 14 noiembrie 2019, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/7.127 din 14 noiembrie 2019, în temeiul art. 29,art. 397 lit. b), art. 502 alin. (1) lit. f),art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3), art. 524 alin. (1) şi art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unic(1) la data intrării în vigoare a prezentei decizii, încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul george sava a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari ...

4. DECIZIE nr. 423 din 18 noiembrie 2019 pentru desemnarea doamnei Emilia Gane în calitate de agent guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi Tribunalul Uniunii Europene, cu rang de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, în cauzele în care se împlinesc termene procedurale în lunile noiembrie-decembrie 2019 EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 926 din 18 noiembrie 2019

Având în vedere memorandumul nr. a/13.620 din 11 noiembrie 2019, iniţiat de ministerul afacerilor externe şi înregistrat la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/7.090 din 13 noiembrie 2019,în temeiul art. 29 şi art. 31 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 11/2017 privind organizarea şi funcţionarea agentului guvernamental pentru curtea de justiţie a uniunii europene, precum şi pentru curtea de justiţie a asociaţiei europene a liberului schimb, aprobată cu modificări prin legea nr. 248/2017, cu modificările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu ...

5. DECIZIE nr. 422 din 18 noiembrie 2019 privind eliberarea domnului Costin-Radu Canţăr, la cerere, din funcţia de agent guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, însărcinat cu reprezentarea României în faţa Curţii de Justiţie, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte instituţii ale Uniunii Europene, precum şi a Curţii de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, cu rang de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 926 din 18 noiembrie 2019

Având în vedere memorandumul nr. a/13.620 din 11 noiembrie 2019, iniţiat de ministerul afacerilor externe şi înregistrat la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/7.090 din 13 noiembrie 2019, precum şi cererea domnului costin-radu canţăr, înregistrată cu nr. k/1.463 din 6 noiembrie 2019,în temeiul art. 29 şi art. 31 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 11/2017 privind organizarea şi funcţionarea agentului guvernamental pentru curtea de justiţie a uniunii europene, precum şi pentru curtea de justiţie a asociaţiei europene a liberului schimb, aprobată ...

6. DECIZIE nr. 421 din 15 noiembrie 2019 privind numirea domnului Theodor-Cosmin Onisii în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 926 din 18 noiembrie 2019

În temeiul art. 22 alin. (5), art. 29 şi al art. 31 lit. c) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul theodor-cosmin onisii se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul cancelariei prim-ministrului, în domeniul politicii externe.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:secretarul general al guvernului,antonel tănasebucureşti, 15 noiembrie 2019.nr. 421.-----

7. HOTĂRÂRE nr. 813 din 13 noiembrie 2019 pentru modificarea pct. 3.5 din Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 926 din 18 noiembrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicpunctul 3.5 din metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă, aprobată prin hotărârea guvernului nr. 677/2017, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 770 din 28 septembrie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"3.5. determinarea nivelului de cofinanţare din partea ue [cunoscut anterior drept «calculul diferenţei de finanţat (funding gap)»]pentru perioada 2014-2020, art. 61 al regulamentului (ue) 1.303/2013 prevede că determinarea nivelului de cofinanţare a ue pentru proiectele generatoare de venit va presupune trei alternative:- aplicarea proporţională a veniturilor nete ...

8. DECRET nr. 831 din 15 noiembrie 2019 pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 926 din 18 noiembrie 2019

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unicse promulgă legea privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 15 noiembrie 2019.nr. 831.-----

9. LEGE nr. 220 din 15 noiembrie 2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 926 din 18 noiembrie 2019

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. iordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 442 din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 4, punctele 32 şi 36 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"32. turism speologic specializat - parcurgerea unei peşteri în echipe mici, conduse de ghizi agreaţi de către agenţia naţională pentru arii naturale protejate/administraţia peşterii şi dotate cu echipament corespunzător, ...

10. DECRET nr. 829 din 13 noiembrie 2019 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Japonia, pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018 la Tokyo EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 926 din 18 noiembrie 2019

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru ratificarea acordului de parteneriat strategic dintre uniunea europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi japonia, pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018 la tokyo şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 13 noiembrie 2019.nr. 829.----

11. ACORD din 17 iulie 2018 de parteneriat strategic între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Japonia, pe de altă parte EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 926 din 18 noiembrie 2019

──────────ratificat prin legea nr. 218 din 14 noiembrie 2019, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 926 din 18 noiembrie 2019.──────────uniunea europeană, denumită în continuare „uniunea“,şiregatul belgiei,republica bulgaria,republica cehă,regatul danemarcei,republica federală germania,republica estonia,irlanda,republica elenă,regatul spaniei,republica franceză,republica croaţia,republica italiană,republica cipru,republica letonia,republica lituania,marele ducat al luxemburgului,ungaria,republica malta,regatul Ţărilor de jos,republica austria,republica polonă,republica portugheză,românia,republica slovenia,republica slovacă,republica finlanda,regatul suediei şiregatul unit al marii britanii şi irlandei de nord,părţi contractante la tratatul privind uniunea europeană şi la tratatul privind funcţionarea uniunii europene, denumite în continuare „statele membre“,denumite în continuare „partea uniunii“, pe de o parte,şi japonia, pe de altă parte,denumite în continuare colectiv „părţile“,reafirmându-şi angajamentul faţă ...

12. LEGE nr. 218 din 14 noiembrie 2019 pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Japonia, pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018 la Tokyo EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 926 din 18 noiembrie 2019

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse ratifică acordul de parteneriat strategic dintre uniunea europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi japonia, pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018 la tokyo.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.p. preŞedintele camerei deputaŢilor,florin iordachepreŞedintele senatuluiteodor-viorel meleşcanubucureşti, 14 noiembrie 2019.nr. 218.acord din 17 iulie 2018

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016