Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 919 din 31 Octombrie 2018 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 919 din 31 Octombrie 2018

Monitorul Oficial 919 din 31 Octombrie 2018 (M. Of. 919/2018)

1. REGULAMENT nr. 12 din 25 octombrie 2018 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 1.286/2014 privind documentele cu informaţii esenţiale referitoare la produsele de investiţii individuale structurate şi bazate pe asigurări (PRIIP) EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 31 octombrie 2018

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 234 lit. c) din legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare,în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2), art. 7 şi art. 28 alin. (1) şi (4) din regulamentul (ue) nr. 1.286/2014 al parlamentului european şi al consiliului din 26 ...

2. DECIZIE nr. 174 din 18 octombrie 2018 privind lista operaţiunilor pentru care este obligatorie realizarea evaluării impactului asupra protecţiei datelor cu caracter personal EMITENT: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 31 octombrie 2018

Având în vedere necesitatea asigurării unei protecţii eficiente a drepturilor persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt supuse prelucrării, în special în cazul anumitor operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal care prezintă riscuri pentru drepturile şi libertăţile persoanelor, datorită naturii datelor prelucrate, scopului prelucrării, caracterului specific al categoriilor de persoane vizate sau mecanismelor utilizate pentru prelucrarea datelor,ţinând cont de art. 35 alin. (1) din regulamentul (ue) 2016/679 al parlamentului european şi al consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi ...

3. ORDIN nr. 1.378 din 30 octombrie 2018 pentru modificarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 31 octombrie 2018

Văzând referatul de aprobare nr. sp 12.686 din 30.10.2018 al direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere prevederile art. 6 lit. e) pct. 3 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. inormele de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 127 din 21 ...

4. HOTĂRÂRE nr. 837 din 24 octombrie 2018 privind transmiterea unei părţi din imobilul 2371 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Vrancea şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 31 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul 2371, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului apărării naţionale în domeniul public al judeţului vrancea, precum şi declararea acesteia din bun de interes public naţional ...

5. HOTĂRÂRE nr. 163 din 29 octombrie 2018 privind modificarea şi completarea Regulamentului Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 31 octombrie 2018

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din constituţia româniei, republicată,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. iregulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 72 din 25 ianuarie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 135 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 135(1) votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii, ridicare în picioare, apel nominal sau electronic. În cazul legilor constituţionale, votul deschis se poate exprima şi prin corespondenţă, în condiţiile stabilite de regulamentul comisiei de revizuire a constituţiei.(2) votul ...

6. HOTĂRÂRE nr. 162 din 23 octombrie 2018 privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.316/2013 în ceea ce priveşte retragerea Regatului Unit din Uniune - COM (2018) 568 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 31 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/474 din 17.10.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că propunerea de regulament respectă principiul subsidiarităţii şi principiul proporţionalităţii.art. 2prezenta hotărâre se publică în monitorul oficial al româniei, partea i.această hotărâre a fost adoptată de senat în şedinţa din ...

7. HOTĂRÂRE nr. 161 din 23 octombrie 2018 privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 391/2009 în ceea ce priveşte retragerea Regatului Unit din Uniune - COM (2018) 567 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 31 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/473 din 17.10.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că propunerea de regulament respectă principiul subsidiarităţii şi principiul proporţionalităţii.art. 2prezenta hotărâre se publică în monitorul oficial al româniei, partea i.această hotărâre a fost adoptată de senat în şedinţa din ...

8. HOTĂRÂRE nr. 160 din 23 octombrie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 în ceea ce priveşte resursele pentru coeziunea economică, socială şi teritorială şi de rectificare a regulamentului respectiv în ceea ce priveşte resursele pentru obiectivul de investiţii pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă - COM (2018) 498 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 31 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/485 din 18.10.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei: 1. constată că: - propunerea reflectă concentrarea resurselor destinate alocării specifice pentru iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor (yei) în bugetul ue pe 2018;– propunerea de ...

9. HOTĂRÂRE nr. 159 din 23 octombrie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal - COM (2018) 474 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 31 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/484 din 18.10.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că prezenta propunere de regulament al parlamentului european şi al consiliului de instituire, ca parte a fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de ...

10. HOTĂRÂRE nr. 158 din 23 octombrie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanţele statelor membre în domeniul obţinerii de probe în materie civilă sau comercială - COM (2018) 378 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 31 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/487 din 18.10.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că prezenta propunere de regulament al parlamentului european şi al consiliului de modificare a regulamentului (ce) nr. 1.206/2001 al consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanţele statelor membre ...

11. HOTĂRÂRE nr. 156 din 23 octombrie 2018 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de instituire a unui document de călătorie provizoriu al UE şi de abrogare a Deciziei 96/409/PESC - COM (2018) 358 EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 31 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/486/18.10.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că prezenta propunere de directivă a consiliului de instituire a unui document de călătorie provizoriu al ue şi de abrogare a deciziei 96/409/pesc - com (2018) 358 final respectă principiile subsidiarităţii şi ...

12. HOTĂRÂRE nr. 155 din 23 octombrie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1.011 privind indicii de referinţă pentru activităţile cu impact scăzut în ceea ce priveşte emisiile de carbon şi indicii de referinţă pentru activităţile cu impact pozitiv în ceea ce priveşte emisiile de carbon - COM (2018) 355 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 31 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/478 din 18.10.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată că propunerea de regulament respectă principiul subsidiarităţii, întrucât articolul 5 alineatul (3) din tratatul privind uniunea europeană (tue) prevede faptul că uniunea trebuie să ia măsuri numai dacă şi în măsura ...

13. HOTĂRÂRE nr. 154 din 23 octombrie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind crearea unei reţele de ofiţeri de legătură în materie de imigraţie (reformare) - COM (2018) 303 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 31 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/480 din 18.10.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că prezenta propunere de regulament al parlamentului european şi al consiliului privind crearea unei reţele de ofiţeri de legătură în materie de imigraţie (reformare) - com (2018) 303 final respectă ...

14. HOTĂRÂRE nr. 153 din 23 octombrie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Regulamentului (CE) nr. 810/2009, a Regulamentului (UE) 2017/2.226, a Regulamentului (UE) 2016/399, a Regulamentului XX/2018 [Regulamentul privind interoperabilitatea] şi a Deciziei 2004/512/CE şi de abrogare a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului - COM (2018) 302 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 31 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/482 din 18.10.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că prezenta propunere de regulament al parlamentului european şi al consiliului de modificare a regulamentului (ce) nr. 767/2008, a regulamentului (ce) nr. 810/2009, a regulamentului (ue) 2017/2.226, a regulamentului ...

15. HOTĂRÂRE nr. 152 din 23 octombrie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a standardelor de performanţă privind emisiile de CO_2 pentru vehiculele grele noi - COM (2018) 284 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 31 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/479 din 18.10.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată că propunerea de regulament respectă principiul subsidiarităţii, întrucât, având în vedere că producătorii au o pondere diferită pe piaţa vehiculelor în state membre diferite, aceştia ar fi afectaţi în ...

16. DECRET nr. 857 din 29 octombrie 2018 privind promulgarea Legii pentru înfiinţarea Centrului Muzeal al Locomotivelor EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 31 octombrie 2018

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru înfiinţarea centrului muzeal al locomotivelor şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 29 octombrie 2018.nr. 857.-----

17. LEGE nr. 244 din 30 octombrie 2018 pentru înfiinţarea Centrului Muzeal al Locomotivelor EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 31 octombrie 2018

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1se înfiinţează, în judeţul cluj, municipiul dej, comuna cuzdrioara, centrul muzeal al locomotivelor, denumit în continuare centrul muzeal, structură de expunere a materialului rulant de cale ferată, de promovare a istoriei şi tehnicii feroviare, de importanţă naţională, în subordinea muzeului căilor ferate române aflat în structura centrului naţional de calificare şi instruire feroviară - cenafer, denumit în continuare cenafer, instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea ministerului transporturilor.art. 2centrul muzeal are ca principale obiective:a) restaurarea, conservarea şi expunerea vehiculelor feroviare, precum şi a altor instalaţii sau subansamble folosite în sistemul feroviar românesc, în scopul promovării ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016