Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 910 din 15 Septembrie 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 910 din 15 Septembrie 2022

Monitorul Oficial 910 din 15 Septembrie 2022 (M. Of. 910/2022)

1. HOTĂRÂRE nr. 9 din 31 august 2022 privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2022 EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 910 din 15 septembrie 2022

În baza prevederilor regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin hotărârea consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali nr. 11/2020, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 lit. a^1) din ordonanţa guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul superior al camerei consultanţilor fiscali, întrunit în şedinţa din 31 august 2022, hotărăşte:art. 1(1) examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2022, denumit în continuare examen, ...

2. CIRCULARĂ nr. 27 din 7 septembrie 2022 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 170 de ani de la înfiinţarea Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 910 din 15 septembrie 2022

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 19 septembrie 2022, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic o monedă din argint cu tema 170 de ani de la înfiinţarea universităţii de Ştiinţe agronomice şi medicină veterinară din bucureşti.art. 2caracteristicile monedei sunt următoarele: ┌─────────────────────────┬────────────┐│metal │argint │├─────────────────────────┼────────────┤│valoare nominală │10 lei ...

4. ORDIN nr. 2.119 din 9 septembrie 2022 pentru aprobarea procedurii de acordare a garanţiilor de stat şi a grantului, precum şi a convenţiei de garantare şi plată a granturilor şi a convenţiei de implementare asociate componentei RURAL INVEST din cadrul IMM INVEST PLUS EMITENT: Ministerul Finantelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 910 din 15 septembrie 2022

În temeiul prevederilor art. 3 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat imm invest plus şi a componentelor acesteia - imm invest romÂnia, agro imm invest, imm prod, garant construct, innovation şi rural invest, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 16 alin. (3) din anexa la ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 99/2022, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii ...

5. ORDIN nr. 1.021 din 7 septembrie 2022 pentru completarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.764/2019 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 910 din 15 septembrie 2022

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din ordinul directorului general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de agenţia naţională de cadastru şi publicitate imobiliară şi instituţiile sale subordonate, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară emite prezentul ordin.art. iordinul directorului general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară nr. 1.764/2019 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea ...

6. ORDIN nr. D.G. 1 din 7 septembrie 2022 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor gradaţi profesionişti din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Direcţia Generală de Informaţii a Apărării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 910 din 15 septembrie 2022

Având în vedere dispoziţiile art. 6 alin. (1) lit. a) şi b) din legea nr. 574/2004 privind semnul onorific În serviciul patriei pentru maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1^1) din legea nr. 574/2004, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al direcţiei generale de informaţii a apărării emite prezentul ordin.art. 1la data de 1 decembrie 2022 se conferă semnul onorific În serviciul patriei pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice ...

7. DECIZIE nr. 467 din 15 septembrie 2022 privind numirea domnului Florin Dan Scarlat în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 910 din 15 septembrie 2022

În temeiul art. 19, art. 22 alin. (5), art. 29 şi al art. 31 lit. c) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul florin dan scarlat se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul cancelariei prim-ministrului.prim-ministrunicolae-ionel ciucĂcontrasemnează:secretarul general al guvernului,marian neacşubucureşti, 15 septembrie 2022.nr. 467.-----

8. DECIZIE nr. 466 din 15 septembrie 2022 privind eliberarea domnului Adrian-Constantin Dincă, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 910 din 15 septembrie 2022

Având în vedere cererea domnului adrian-constantin dincă, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/6.454 din 13 septembrie 2022,în temeiul art. 19, art. 22 alin. (5), art. 29 şi al art. 31 lit. c) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul adrian-constantin dincă se eliberează, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul cancelariei prim-ministrului.prim-ministrunicolae-ionel ciucĂcontrasemnează:secretarul general al guvernului,marian neacşubucureşti, 15 septembrie 2022.nr. 466.----

9. DECIZIE nr. 465 din 15 septembrie 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Adrian Savu a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 910 din 15 septembrie 2022

Având în vedere propunerea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale formulată prin adresa nr. 79.427 din data de 6 septembrie 2022, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/6.282 în data de 6 septembrie 2022 şi la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/25.697/m.n. în data de 8 septembrie 2022, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 40.343/2022,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul ...

10. HOTĂRÂRE nr. 1.137 din 14 septembrie 2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire Vaslui", judeţul Vaslui EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 910 din 15 septembrie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „varianta de ocolire vaslui“, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin programul operaţional transport (pot) 2021-2027 şi de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului transporturilor şi infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal ...

11. HOTĂRÂRE nr. 1.136 din 14 septembrie 2022 privind aprobarea ocupării temporare din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de 0,6662 ha, de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A., pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale "Conductă de transport gaze naturale pe direcţia Sighetu Marmaţiei - Vişeu de Sus - Borşa" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 910 din 15 septembrie 2022

Având în vedere prevederile art. 39, 40, 42 şi 44 din legea nr. 46/2008 - codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 alin. (1) lit. m), art. 3 alin. (1)-(10) şi (12) din legea nr. 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 3 alin. (11) şi art. 18 din legea nr. 185/2016, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă ocuparea temporară din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de 0,6662 ha, de către societatea naţională de transport ...

12. HOTĂRÂRE nr. 1.135 din 14 septembrie 2022 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Consolidare, restaurare şi extindere imobil ASE Bucureşti - Spaţii de educaţie şi cercetare ASE Bucureşti, Piaţa Romană nr. 7" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 910 din 15 septembrie 2022

Având în vedere prevederile art. 223 alin. (1) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „consolidare, restaurare şi extindere imobil ase bucureşti - spaţii de educaţie şi cercetare ase bucureşti, piaţa romană nr. 7“, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face din veniturile proprii ale academiei de ...

13. HOTĂRÂRE nr. 1.134 din 14 septembrie 2022 privind recunoaşterea Asociaţiei Române Anti-SIDA ca fiind de utilitate publică EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 910 din 15 septembrie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse recunoaşte asociaţia română anti-sida, persoană juridică de drept privat fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul bucureşti, sectorul 2, şoseaua pantelimon nr. 86, bloc 409a, scara b, ap. 45, ca fiind de utilitate publică.prim-ministrunicolae-ionel ciucĂcontrasemnează:p. ministrul sănătăţii,aurel-george mohan,secretar de stat bucureşti, 14 septembrie 2022.nr. 1.134.----

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016