Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 9 din 31 august 2022  privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal  sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2022    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 9 din 31 august 2022 privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2022

EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 910 din 15 septembrie 2022
    În baza prevederilor Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 11/2020, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 11 lit. a^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
    Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 31 august 2022, hotărăşte:
    ART. 1
    (1) Examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2022, denumit în continuare examen, se desfăşoară în sistem online în data de 5 noiembrie 2022.
    (2) Procedura de desfăşurare a examenului în sistem online se publică pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali cu cel puţin 15 zile înainte de data susţinerii acestuia.

    ART. 2
    Examenul va fi susţinut sub formă de test-grilă din domeniile de examinare, tematica şi bibliografia corespunzătoare fiecărui domeniu, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 3
    (1) Înscrierea la examen se face în perioada 26 septembrie 2022-14 octombrie 2022, pe site-ul www.ccfiscali.ro - secţiunea EXAMEN, prin completarea tuturor informaţiilor solicitate de aplicaţie şi transmiterea cererii de înscriere la examen astfel generată.
    (2) Dosarul, care conţine toate documentele, inclusiv cererea de înscriere la examen printată şi semnată, prevăzute la art. 5 alin. (2), respectiv la art. 6 alin. (2), după caz, din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 11/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se transmite, în aceeaşi perioadă menţionată la alin. (1), prin servicii poştale cu confirmare de primire, servicii de curierat sau direct la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali, la adresa: str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1, municipiul Bucureşti, cod poştal 011472.

    ART. 4
    Direcţia de reprezentare şi pregătire profesională şi Direcţia de servicii pentru membri vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,
                    Dan Manolescu

    Bucureşti, 31 august 2022.
    Nr. 9.
    ANEXA 1

    Domeniile de examinare, tematica şi bibliografia corespunzătoare fiecărui domeniu - sesiunea noiembrie 2022*)
    *) Actele normative care fac obiectul tematicii de examen corespunzătoare fiecărui domeniu - pentru sesiunea noiembrie 2022 - sunt cele actualizate cu completările şi modificările aferente fiecăruia, intrate în vigoare până la data de 1 august 2022. Pentru elaborarea subiectelor de examen, bibliografia se corelează cu tematica, pentru fiecare domeniu în parte.
    1. Domeniul - Taxa pe valoarea adăugată
    Tematica:
    - sfera de aplicare;
    – persoane impozabile;
    – operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată (TVA);
    – locul operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare a TVA;
    – faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată;
    – baza de impozitare;
    – cote de TVA;
    – operaţiuni scutite;
    – regimul deducerilor;
    – persoanele obligate la plata TVA;
    – înregistrarea în scopuri de TVA şi anularea înregistrării în scopuri de TVA;
    – facturarea;
    – alte obligaţii în materie de TVA;
    – regimuri speciale pentru: întreprinderi mici, agenţii de turism, bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi, aurul de investiţii;
    – regimul special pentru servicii prestate de persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană;
    – regimul special pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanţă, pentru livrările de bunuri interne efectuate de interfeţele electronice care facilitează aceste livrări şi pentru serviciile prestate de persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar nu în statul membru de consum;
    – regimul special pentru vânzarea la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe sau ţări terţe;
    – mecanismul special pentru declararea şi plata TVA la import;
    – ajustarea taxei deductibile;
    – taxarea inversă;
    – decontul de TVA şi alte declaraţii.

    Bibliografia:
    1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.


    2. Domeniul - Impozitarea companiilor în România
    Tematica:
    2.1. Impozitul pe profit:
    - contribuabili şi sfera de cuprindere a impozitului;
    – definiţie persoane afiliate;
    – reguli speciale de impozitare;
    – calculul rezultatului fiscal (reguli generale, venituri neimpozabile, cheltuieli efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice, cheltuieli deductibile limitat, cheltuieli nedeductibile);
    – reguli privind anul fiscal;
    – cote de impozitare;
    – provizioane/ajustări pentru depreciere şi rezerve;
    – regimul fiscal al cheltuielilor cu dobânzile şi alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic;
    – amortizarea fiscală;
    – termene de plată şi de declarare a impozitului;
    – pierderi fiscale;
    – facilităţi fiscale;
    – aspecte fiscale privind preţurile de transfer (definiţie persoane afiliate, principiul valorii de piaţă, metode de determinare a preţurilor de transfer);
    – reguli fiscale privind reorganizările juridice (fuziuni, divizări, divizări parţiale, schimburi de titluri de participare) între persoane juridice române şi între societăţi din România şi societăţi din alte state membre ale Uniunii Europene;
    – reguli fiscale aplicabile dividendelor distribuite de filiale din state membre ale Uniunii Europene persoanelor juridice române, societăţi-mamă, respectiv sediilor permanente din România ale persoanelor juridice rezidente în state membre ale Uniunii Europene (societăţi-mamă);
    – condiţii de calcul al scutirii profitului reinvestit;
    – aspecte fiscale internaţionale (sediul permanent; impunerea persoanelor juridice străine care realizează venituri din sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România ori din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română; creditul fiscal, pierderi fiscale externe);
    – reguli fiscale pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară;
    – reguli privind consolidarea fiscală în domeniul impozitului pe profit;
    – norme împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă asupra funcţionării pieţei interne.

    2.2. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor:
    - definiţia microîntreprinderii;
    – reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii;
    – baza impozabilă;
    – plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale.

    2.3. Impozitul specific unor activităţi:
    - contribuabili;
    – anul fiscal/perioada impozabilă;
    – reguli generale de aplicare a impozitului specific unor activităţi;
    – reguli privind declararea şi plata impozitului specific unor activităţi;
    – reguli privind calculul, declararea şi plata impozitului specific datorat pentru alte activităţi;
    – termenele de declarare a menţiunilor;
    – prevederi fiscale referitoare la amortizare, impozitul pe dividende şi registrul de evidenţă fiscală.


    Bibliografia:
    1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, cu completările ulterioare;
    3. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    4. Codul de conduită privind documentaţia preţurilor de transfer, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 176 din 28 iulie 2006;
    5. Liniile directoare privind preţurile de transfer, emise de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică;
    6. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menţinerii/creşterii capitalurilor proprii, precum şi pentru completarea unor acte normative;
    7. Ordinul ministrului turismului şi al ministrului finanţelor publice nr. 264/464/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi;
    8. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 162/2022 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual;
    9. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 442/2016 privind cuantumul tranzacţiilor, termenele pentru întocmire, conţinutul şi condiţiile de solicitare a dosarului preţurilor de transfer şi procedura de ajustare/estimare a preţurilor de transfer.


    3. Domeniul - Procedura fiscală
    Tematica:
    3.1. Administrarea fiscală în România:
    - principii generale de conduită în administrarea creanţelor fiscale;
    – dispoziţii procedurale generale;
    – înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite, taxe şi contribuţii;
    – stabilirea creanţelor fiscale;
    – procedura de colectare a creanţelor fiscale;
    – soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale;
    – controlul fiscal;
    – stabilirea preţului de piaţă al tranzacţiilor între persoane afiliate;
    – acordul de preţ în avans şi soluţia fiscală individuală anticipată;
    – stabilirea condiţiilor şi declararea contribuabililor inactivi;
    – raportul juridic fiscal;
    – actele emise de organele fiscale;
    – administrarea şi aprecierea probelor în cadrul procedurilor fiscale;
    – opozabilitatea şi nulitatea actelor administrative fiscale;
    – cazierul fiscal, conţinutul şi regulile de înscriere şi eliminare a faptelor.

    3.2. Aspecte procedurale internaţionale:
    - soluţionarea litigiilor fiscale generate de interpretarea şi aplicarea acordurilor de evitare a dublei impuneri;
    – domeniul de aplicare şi condiţiile schimbului automat obligatoriu de informaţii cu privire la „Raportul pentru fiecare ţară în parte“;
    – domeniul de aplicare şi condiţiile schimbului automat obligatoriu de informaţii cu privire la aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportării (DAC 6).


    Bibliografia:
    1. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările şi completările ulterioare.


    4. Domeniul - Impozitarea veniturilor persoanelor fizice şi contribuţii sociale
    Tematica:
    4.1. Impozitul pe venit:
    - contribuabili şi sfera de cuprindere a impozitului;
    – categorii de venituri supuse impozitului pe venit;
    – venituri neimpozabile;
    – cote de impozitare;
    – determinarea bazei de calcul al impozitului pe categorii de venit;
    – obligaţiile plătitorilor de venituri şi ale contribuabililor;
    – venitul net anual impozabil;
    – venituri supuse impozitului final cu reţinere la sursă;
    – termene de plată;
    – aspecte fiscale internaţionale;
    – reguli privind asociaţiile fără personalitate juridică.

    4.2. Contribuţii sociale obligatorii:
    - contribuabilii/plătitorii de venit care datorează contribuţii sociale obligatorii la sistemele de asigurări sociale;
    – categorii de venituri pentru care se datorează contribuţii sociale obligatorii;
    – cotele contribuţiilor sociale obligatorii;
    – bazele de calcul ale contribuţiilor sociale obligatorii;
    – excepţii generale - venituri care nu se cuprind în bazele de calcul ale contribuţiilor sociale obligatorii;
    – excepţii specifice - veniturile pentru care nu se datorează contribuţii sociale obligatorii grupate în funcţie de categoriile din care fac parte persoanele care realizează veniturile;
    – calculul, reţinerea la sursă şi plata contribuţiilor sociale obligatorii;
    – declararea contribuţiilor sociale obligatorii;
    – contribuţii sociale datorate de către persoanele fizice prin opţiune: persoane fizice care pot exercita opţiunea, baze de calcul, stabilire, plată şi declarare.


    Bibliografia:
    1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    3. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    4. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor şi al preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 3.483/144/2008 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, reţinerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obţinut de persoanele fizice, cu modificările ulterioare.


    5. Domeniul - Accize
    Tematica:
    5.1. Regimul accizelor armonizate:
    - sfera de aplicare, fapt generator, exigibilitate, eliberare pentru consum, plătitori de accize, calculul accizelor, responsabilităţile plătitorilor de accize, plata accizelor la bugetul de stat, depunerea declaraţiilor de accize, documente fiscale, garanţii;
    – regimul de antrepozitare fiscală;
    – destinatar înregistrat;
    – expeditor înregistrat;
    – importator autorizat;
    – scutiri de la plata accizelor;
    – excepţii de la regimul de accizare pentru produse energetice şi energie electrică;
    – restituiri de accize;
    – deplasarea şi primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv de accize;
    – deplasarea intracomunitară şi impozitarea produselor accizabile după eliberarea pentru consum;
    – deplasarea produselor accizabile în regim de exceptare sau scutire directă;
    – marcarea produselor alcoolice şi a tutunului prelucrat;
    – marcarea şi colorarea păcurii şi a produselor asimilate acesteia;
    – marcarea şi colorarea motorinei;
    – alte obligaţii pentru operatorii economici cu produse accizabile.

    5.2. Regimul accizelor nearmonizate:
    - sfera de aplicare, fapt generator, exigibilitate, nivelul şi calculul accizelor, scutiri, plătitorii de accize, obligaţiile plătitorilor de accize, declaraţiile de accize, plata accizelor la bugetul de stat.


    Bibliografia:
    1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.


    6. Domeniul - Contabilitate
    Tematica:
    6.1. Reglementări contabile aplicabile operatorilor economici:
    6.1.1. aria de aplicabilitate, definiţii şi categorii de entităţi raportoare;
    6.1.2. dispoziţii şi principii generale;
    6.1.3. caracteristicile calitative ale informaţiilor financiare;
    6.1.4. politici contabile, corectarea erorilor contabile, estimări şi evenimente ulterioare datei bilanţului;
    6.1.5. reguli generale de evaluare.

    6.2. Evaluarea şi recunoaşterea elementelor structurale ale situaţiilor financiare potrivit reglementărilor contabile aplicabile:
    6.2.1. dispoziţii generale privind situaţiile financiare;
    6.2.2. contabilitatea activelor, datoriilor, provizioanelor, subvenţiilor şi capitalurilor proprii;
    6.2.3. contabilitatea elementelor extrabilanţiere;
    6.2.4. contabilitatea operaţiunilor realizate în cadrul contractelor de asociere în participaţie;
    6.2.5. contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor şi a rezultatului exerciţiului financiar.

    6.3. Reguli de întocmire şi de prezentare a situaţiilor financiare anuale în funcţie de reglementarea contabilă aplicabilă:
    6.3.1. prezentarea şi formatarea poziţiei financiare şi a performanţei poziţiei financiare;
    6.3.2. situaţia fluxurilor de trezorerie;
    6.3.3. situaţia modificărilor capitalului propriu;
    6.3.4. note explicative la situaţiile financiare.

    6.4. Reguli privind controlul intern, raportul administratorilor şi raportarea plăţilor efectuate către guverne
    6.5. Reguli privind aprobarea, semnarea, auditarea şi publicarea situaţiilor financiare
    6.6. Obligaţiile ce revin, potrivit legii, persoanelor juridice, pe linia organizării şi conducerii contabilităţii
    6.7. Inventarierea activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
    6.8. Normele generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile
    6.9. Aspecte privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS):
    6.9.1. cadrul general conceptual de raportare financiară elaborat de IASB (Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate);
    6.9.2. prezentarea situaţiilor financiare. Componentele situaţiilor financiare (IAS 1);
    6.9.3. politici contabile, modificări ale estimărilor contabile şi erori (IAS 8);
    6.9.4. recunoaşterea/derecunoaşterea, evaluarea şi prezentarea în situaţiile financiare a informaţiilor privind activele (IAS 2, IAS 16, IFRS 16, IAS 36, IAS 38, IAS 40);
    6.9.5. contabilitatea şi prezentarea subvenţiilor (IAS 20).


    Bibliografia:
    1. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    3. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 din 9 decembrie 2015;
    4. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 20 octombrie 2009;
    5. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 1020 şi 1020 bis din 19 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    6. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 984 din 12 decembrie 2017, cu modificările şi completările ulterioare;
    7. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 170/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 24 februarie 2015, cu modificările ulterioare;
    8. Regulamentul (CE) nr. 1.126/2008 al Comisiei din 3 noiembrie 2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, până la data publicării bibliografiei.


    7. Domeniul - Drept
    Tematica:
    7.1. Noţiuni de drept civil şi drept societar:
    - constituirea şi funcţionarea societăţilor;
    – reorganizări, fuziuni, divizări şi lichidări;
    – profesionişti;
    – exploatarea întreprinderii.

    7.2. Contravenţii şi infracţiuni în domeniul financiar-fiscal:
    - evaziunea fiscală;
    – disciplina financiară;
    – sancţionarea contravenţiilor la legislaţia financiar-fiscală.


    Bibliografia:
    1. Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    3. Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;
    4. cap. I - Dispoziţii generale din titlul preliminar - Despre legea civilă şi titlul IV - Persoana juridică din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    5. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;
    6. Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare;
    7. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    8. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare.


    8. Domeniul - Fiscalitate internaţională
    Tematica:
    Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România:
    - contribuabili;
    – sfera de cuprindere a impozitului;
    – venituri impozabile obţinute din România;
    – scutiri;
    – coroborarea prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale convenţiilor de evitare a dublei impuneri şi ale legislaţiei Uniunii Europene;
    – impozitul pe reprezentanţe (cuantum, termen de plată şi depunerea declaraţiei fiscale);
    – impunerea veniturilor din dobânzi şi redevenţe plătite între societăţi asociate din state membre diferite: sfera de aplicare, definiţia dobânzilor şi redevenţelor, definiţia întreprinderilor asociate;
    – tratamentul fiscal al veniturilor din dobânzi obţinute din România de persoane juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European;
    – tratamentul fiscal al categoriilor de venituri din activităţi independente impozabile în România obţinute de persoane fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European;
    – reţinerea impozitului din veniturile obţinute din România de persoane rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri din activităţi desfăşurate de artişti şi sportivi;
    – asocieri/entităţi care desfăşoară activitate/obţin venituri în/din România.


    Bibliografia:
    1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    3. Codul de conduită pentru punerea în aplicare a Convenţiei privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate (2006/C 176/02);
    4. Convenţia-model - emisă de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.


    9. Domeniul - Taxele vamale
    Tematica:
    9.1. Drepturile şi obligaţiile persoanelor în ceea ce priveşte legislaţia vamală:
    - reprezentarea în vamă;
    – decizii privind aplicarea legislaţiei vamale;
    – valabilitatea deciziilor la nivelul Uniunii;
    – operatorul economic autorizat.

    9.2. Tariful vamal comun şi clasificarea tarifară a mărfurilor:
    - originea mărfurilor (originea nepreferenţială şi originea preferenţială);
    – plasarea mărfurilor sub un regim vamal;
    – valoarea în vamă a mărfurilor.

    9.3. Datorie vamală şi garanţii:
    - datoria vamală la import (declararea mărfurilor şi punerea în liberă circulaţie);
    – datoria vamală la export;
    – garanţia pentru o datorie vamală existentă sau potenţială.

    9.4. Regimuri speciale:
    - tranzit: intern şi extern;
    – depozitare: antrepozitare vamală şi zone libere;
    – utilizare specifică: admitere temporară şi destinaţie finală;
    – prelucrare: perfecţionare activă şi perfecţionare pasivă.

    9.5. Mărfuri scoase de pe teritoriul vamal al Uniunii:
    - export şi reexport;
    – declaraţia sumară de ieşire.


    Bibliografia:
    1. Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii;
    2. Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Codul Vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaţionale, şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei;
    3. Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului Vamal al Uniunii;
    4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii.


    10. Domeniul - Impozite şi taxe locale
    Tematica:
    10.1. Impozitul/Taxa pe clădiri:
    - reguli generale privind categoriile de contribuabili care datorează impozitul/taxa pe clădiri;
    – clasificarea şi calculul impozitului/taxei pe clădiri în funcţie de destinaţia clădirii;
    – scutiri legale pentru care nu se datorează impozitul/taxa pe clădiri, precum şi scutiri sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri, acordate de către consiliile locale;
    – cote de impozitare;
    – declararea, dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor;
    – plata impozitului/taxei pe clădiri.

    10.2. Impozitul/Taxa pe teren:
    - reguli generale privind categoriile de contribuabili care datorează impozitul/taxa pe teren;
    – scutiri legale pentru care nu se datorează impozitul/taxa pe teren, precum şi scutiri sau reducerea impozitului/taxei pe teren, acordate de către consiliile locale;
    – calculul impozitului/taxei pe teren în funcţie de amplasarea acestuia (intravilan sau extravilan);
    – declararea impozitului/taxei pe teren;
    – plata impozitului/taxei pe teren.

    10.3. Impozitul pe mijloacele de transport:
    - reguli generale;
    – scutiri legale pentru care nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport, precum şi scutiri sau reducerea impozitului pe mijloacele de transport, acordate de către consiliile locale;
    – calculul impozitului;
    – declararea impozitului pe mijloacele de transport;
    – plata impozitului pe mijloacele de transport.


    Bibliografia:
    1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016