Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 899 din 31 Decembrie 2008 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 899 din 31 Decembrie 2008

Monitorul Oficial 899 din 31 Decembrie 2008 (M. Of. 899/2008)

1. ORDIN nr. 890 din 17 decembrie 2008 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in anul 2008 EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 31 decembrie 2008

Vãzând referatele de aprobare nr. 13.023 din 17 decembrie 2008 al agenţiei naţionale de programe şi nr. d.g. 3.047 din 17 decembrie 2008 al directorului general al casei naţionale de asigurãri de sãnãtate, având în vedere prevederile art. 48 alin. (3) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale hotãrârii guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sãnãtate în anul 2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul art. 281 alin. (2) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu ...

2.  RECTIFICARE nr. 1.752/C din 18 iunie 2008 La Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.752/C/2008 EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 899 din 31 decembrie 2008

La ordinul ministrului justiţiei nr. 1.752/c/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 478 din 27 iunie 2008, se fac următoarele rectificări (care aparţin emitentului şi redacţiei "monitorul oficial, partea i"):- în anexa nr. 1, la poziţia nr. 82– în anexa nr. 1, la poziţia nr. 111– în anexa nr. 2, la poziţia nr. 23──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă ...

3. ORDIN nr. 2.095 din 17 decembrie 2008 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in anul 2008 EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 31 decembrie 2008

Vãzând referatele de aprobare nr. 13.023 din 17 decembrie 2008 al agenţiei naţionale de programe şi nr. d.g. 3.047 din 17 decembrie 2008 al directorului general al casei naţionale de asigurãri de sãnãtate, având în vedere prevederile art. 48 alin. (3) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale hotãrârii guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sãnãtate în anul 2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul art. 281 alin. (2) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu ...

4.  RECTIFICARE nr. 2.452/C din 22 septembrie 2008 La Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.452/C/2008 EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 899 din 31 decembrie 2008

La ordinul ministrului justiţiei nr. 2.452/c/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 683 din 6 octombrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"):- în anexa nr. 2, la poziţia nr. 1──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────-------

5. ORDIN nr. 688 din 16 decembrie 2008 privind desemnarea structurilor Ministerului Internelor si Reformei Administrative si stabilirea responsabilitatilor acestora in implementarea Legii nr. 291/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati si Organizatia Internationala pentru Migratie privind evacuarea temporara in Romania a unor persoane aflate in nevoie urgenta de protectie internationala si relocarea ulterioara a acestora, semnat la Bucuresti la 8 mai 2008, si pentru reglementarea unor aspecte procedurale de implementare a acestuia EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 31 decembrie 2008

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (2) din acordul dintre guvernul româniei şi Înaltul comisariat al naţiunilor unite pentru refugiaţi şi organizaţia internaţionalã pentru migraţie privind evacuarea temporarã în românia a unor persoane aflate în nevoie urgentã de protecţie internaţionalã şi relocarea ulterioarã a acestora, semnat la bucureşti la 8 mai 2008, şi pentru reglementarea unor aspecte procedurale de implementare a acestuia, ratificat prin legea nr. 291/2008 , denumit în continuare acordul, şi ale legii nr. 291/2008 , în temeiul art. 7 alin. (4) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi ...

6. DECIZIE nr. 309 din 30 decembrie 2008 pentru aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale Aparatului de lucru al viceprim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL - MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 31 decembrie 2008

În temeiul art. 3 alin. (4) şi al art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, primul-ministru emite prezenta decizie. articol unic se aprobã structura organizatoricã şi statul de funcţii ale aparatului de lucru al viceprim-ministrului, prevãzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantã din prezenta decizie. ...

7. DECIZIE nr. 308 din 30 decembrie 2008 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 190/2007 privind organizarea si functionarea Cancelariei Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL - MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 31 decembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 19 şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, primul-ministru emite urmãtoarea decizie: articol unic decizia primului-ministru nr. 190/2007 privind organizarea şi funcţionarea cancelariei primului-ministru, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 449 din 3 iulie 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã: - la articolul 16, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: ...

8. HOTARARE nr. 1.715 din 30 decembrie 2008 privind unele masuri pentru diminuarea cheltuielilor la entitatile la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativ-teritoriala EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 31 decembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. iii din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 222/2008 pentru modificarea art. 3^1 alin.(1) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 79/2008 privind mãsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici şi unele mãsuri referitoare la remunerarea conducãtorilor şi adjuncţilor conducãtorilor autoritãţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 În anul 2009, reprezentanţii statului sau ai unitãţilor administrativ-teritoriale, în organele de conducere sau de control ale regiilor autonome, companiilor naţionale şi societãţilor la ...

9. ORDONANTA DE URGENTA nr. 226 din 30 decembrie 2008 privind unele masuri financiar-bugetare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 31 decembrie 2008

Luând în considerare presiunile şi riscurile determinate de evoluţiile economice interne şi externe, necesitatea susţinerii creşterii economice şi a reducerii inflaţiei, precum şi asigurarea cu prioritate a sumelor destinate cofinanţãrii proiectelor finanţate din fonduri europene şi a contribuţiei româniei la bugetul comunitar,având în vedere opiniile şi recomandãrile comisiei europene, dar şi ale agenţiilor de rating efectuate cu ocazia evaluãrilor periodice din care rezultã cã pentru evitarea riscurilor semnalate este necesarã adoptarea unei politici de restrângere a cheltuielilor bugetare,ţinând seama de necesitatea stabilirii cotelor de contribuţii de asigurãri sociale care se vor utiliza începând cu anul 2009 şi a cuantumului ajutorului ...

10. ORDONANTA DE URGENTA nr. 225 din 30 decembrie 2008 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sistemul justitiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 31 decembrie 2008

Având în vedere necesitatea asigurãrii unui cadru unitar privind administrarea fondurilor în domeniul justiţiei, având în atenţie imperativul identificãrii de noi resurse financiare în scopul îmbunãtãţirii capacitãţii administrative a instanţelor şi parchetelor, luând în considerare dificultãţile întâmpinate pânã în prezent în ceea ce priveşte executarea hotãrârilor judecãtoreşti având ca obiect drepturi de naturã salarialã stabilite în favoarea personalului din sistemul justiţiei, dificultãţi care au persistat şi dupã adoptarea ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de mãsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei, având în vedere ...

11. ORDONANTA DE URGENTA nr. 224 din 30 decembrie 2008 pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 31 decembrie 2008

Având în vedere necesitatea asigurãrii unei conduceri a consiliului suprem de apãrare a Ţãrii care sã reflecte importanţa acestui organism în sistemul constituţional român, luând în considerare faptul cã neincluderea în conducerea consiliului suprem de apãrare a Ţãrii a conducerii forului legislativ poate conduce la deficienţe în activitatea acestui organism, ţinând cont de faptul cã aceste elemente constituie situaţii extraordinare, vizând interesul public, a cãror reglementare nu poate fi amânatã, în temeiul art. 115 alin. (4) din constituţia româniei, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã. ...

12. ORDONANTA DE URGENTA nr. 223 din 30 decembrie 2008 privind unele masuri de reducere a unor cheltuieli bugetare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 31 decembrie 2008

Luând în considerare presiunile şi riscurile determinate de evoluţiile economice interne şi externe, necesitatea susţinerii creşterii economice şi reducerii inflaţiei, precum şi asigurarea cu prioritate a sumelor destinate finanţãrii proiectelor de infrastructurã şi a cofinanţãrii proiectelor finanţate din fonduri europene şi a contribuţiei româniei la bugetul comunitar, având în vedere opiniile şi recomandãrile comisiei europene, dar şi ale agenţiilor de rating efectuate cu ocazia evaluãrilor periodice, rezultã cã pentru evitarea riscurilor semnalate este necesarã adoptarea unei politici de restrângere a cheltuielilor bugetare. Întrucât toate acestea vizeazã interesul general public şi constituie ...

13. ORDONANTA DE URGENTA nr. 222 din 30 decembrie 2008 pentru modificarea art. 3^1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici si unele masuri referitoare la remunerarea conducatorilor si adjunctilor conducatorilor autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 31 decembrie 2008

Luând în considerare cã scopul ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 79/2008 privind mãsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, este acela de a stabili drepturile directorilor generali/directorilor din cadrul regiilor autonome, societãţilor şi companiilor naţionale şi societãţilor comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorialã este acţionar unic sau majoritar, precum şi filialelor acestora, termenele de aplicare fiind prorogate pânã la 31 martie 2009, având în vedere faptul cã la data de 1 ianuarie 2009 actualele contracte de mandat pentru operatorii economici rãmân în vigoare pânã la 31 martie 2009 ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice