Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 858 din 18 Septembrie 2020 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 858 din 18 Septembrie 2020

Monitorul Oficial 858 din 18 Septembrie 2020 (M. Of. 858/2020)

2. RECTIFICARE nr. 1.060 din 8 septembrie 2020 referitoare la Ordinul ministrului fondurilor europene şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 1.060/2.857/2020 EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 858 din 18 septembrie 2020

În anexa la ordinul ministrului fondurilor europene şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 1.060/2.857/2020 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat - sprijin pentru imm-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de covid-19, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 835 din 11 septembrie 2020, se fac următoarele rectificări:- la pct. 6.6 lit. a)-c), în loc de: „pentru imm-urile/ong-urile care...“ se va citi: „pentru imm-urile cu domeniile de activitate eligibile din anexa nr. 2/ong-urile care...“;– la pct. 6.7 partea introductivă, în loc de: „...sunt imm-urile/ong-urile care...“ se va citi: „...sunt imm-urile ...

5. ORDIN nr. 2.770 din 26 august 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Radioactiv Mineral Măgurele - S.A. EMITENT: Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 858 din 18 septembrie 2020

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 44/2020 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, energiei şi mediului de afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi ...

6. ORDIN nr. 5.528 din 8 septembrie 2020 privind modificarea Metodologiei pentru înfiinţarea şi organizarea programelor de master didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.524/2020 privind înfiinţarea şi organizarea programelor universitare de master didactic EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 858 din 18 septembrie 2020

Având în vedere prevederile:- art. 154,236,238, 239 şi 248 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 9 alin. (5)-(12) din legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare;– ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.850/2017 pentru aprobarea metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, cu modificările şi completările ulterioare;– ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.524/2020 privind înfiinţarea şi organizarea programelor universitare de master didactic;– hotărârii guvernului nr. 327/2020 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru ...

7. ORDIN nr. 1.598 din 18 septembrie 2020 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 858 din 18 septembrie 2020

Văzând referatul de aprobare nr. n.t. 8.383/2020 al direcţiei generale asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere prevederile:- art. 51 alin. (5) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 2 lit. a) din hotărârea guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. inormele tehnice de realizare a ...

8. ORDIN nr. 1.591 din 16 septembrie 2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 858 din 18 septembrie 2020

Văzând referatul de aprobare nr. nt 8.218 din 15.09.2020 al direcţiei generale de asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere:- prevederile art. 17 şi 18 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– dispoziţiile art. 466 şi 467 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. iordinul ministrului sănătăţii nr. 1.078/2010 privind aprobarea regulamentului ...

9. ORDIN nr. 322 din 9 septembrie 2020 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 432/2019 privind aprobarea condiţiilor şi a metodologiei de suspendare a acreditării unităţilor sanitare cu paturi EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 858 din 18 septembrie 2020

Având în vedere:- referatul serviciului juridic şi relaţii externe, aprobat cu nr. 3.570 din 9 septembrie 2020;– prevederile art. 1 alin. (4), art. 2 lit. d^1)- d^3), h^1), j) şi k), art. 5 lit. b), art. 6 lit. c^2) şi e) şi art. 17 alin. (2) din legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;– dispoziţiile ordinului preşedintelui autorităţii naţionale de management al calităţii în sănătate nr. 10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente celui de al ii-lea ciclu de acreditare, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârea colegiului director ...

10. DECIZIE nr. 339 din 18 septembrie 2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Rodica-Maria Picu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii pentru Digitalizarea României EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 858 din 18 septembrie 2020

Având în vedere adresa autorităţii pentru digitalizarea româniei nr. 2.166 din 16 septembrie 2020, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/20.409/at din 16 septembrie 2020, precum şi cererea doamnei rodica-maria picu, în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397 lit. b), art. 502 alin. (1) lit. f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3), art. 524 alin. (1) şi art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unic(1) la data de 18 septembrie 2020 încetează exercitarea, cu ...

11. DECRET nr. 544 din 18 septembrie 2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 858 din 18 septembrie 2020

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 18 septembrie 2020.nr. 544.----

12. LEGE nr. 207 din 18 septembrie 2020 pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 858 din 18 septembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicalineatul (5) al articolului 65 din legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă din cauza extracţiei, preparării şi arderii cărbunelui sau a şisturilor bituminoase, a extracţiei şi preparării minereurilor de uraniu, a extracţiei şi prelucrării minereurilor feroase şi neferoase cu conţinut de praf sau de emisii de gaze cu efect de seră, de ...

13. DECRET nr. 543 din 18 septembrie 2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 858 din 18 septembrie 2020

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru modificarea şi completarea legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 18 septembrie 2020.nr. 543.----

14. LEGE nr. 206 din 18 septembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 858 din 18 septembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la anexa nr. ii capitolul i punctul 1, după punctul 4^3 al notei de la subpunctul 1.3 se introduc trei noi puncte, punctele 4^4-4^6, cu următorul cuprins:"4^4. nivelul de salarizare al funcţiei de la nr. crt. 6 se aplică şi funcţiei de şef serviciu din cadrul institutului naţional de sănătate publică.4^5. nivelul de salarizare al funcţiei de la nr. crt. ...

15. DECRET nr. 542 din 18 septembrie 2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 858 din 18 septembrie 2020

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru modificarea şi completarea legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 18 septembrie 2020.nr. 542.----

16. LEGE nr. 205 din 18 septembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 858 din 18 septembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol uniclegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 165, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 165(1) În spital, în ambulatoriile de specialitate sau în alte unităţi, după caz, se pot desfăşura şi activităţi de învăţământ medico-farmaceutic, postliceal, universitar şi postuniversitar, precum şi activităţi de cercetare ştiinţifică medicală. aceste activităţi se desfăşoară sub îndrumarea personalului didactic integrat. activităţile de învăţământ şi cercetare vor fi astfel ...

17. DECRET nr. 541 din 18 septembrie 2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 858 din 18 septembrie 2020

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru modificarea şi completarea legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 18 septembrie 2020.nr. 541.-----

18. LEGE nr. 204 din 18 septembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 858 din 18 septembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 765 din 30 septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În sensul prezentei legi, factorii implicaţi prevăzuţi la alin. (1) sunt: investitorii, proprietarii, administratorii, utilizatorii, executanţii, consultanţii, supervizorii, cercetătorii, proiectanţii, verificatorii de proiecte atestaţi, experţii tehnici atestaţi, auditorii energetici pentru clădiri atestaţi, responsabilii tehnici cu execuţia autorizaţi, diriginţii de şantier autorizaţi, producătorii/fabricanţii de produse pentru construcţii, reprezentanţii legali ai acestora, ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016