Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 841 din 26 August 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 841 din 26 August 2022

Monitorul Oficial 841 din 26 August 2022 (M. Of. 841/2022)

1. DECIZIE nr. 450 din 26 august 2022 privind numirea domnului Luca-Alexandru Niculescu în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 841 din 26 august 2022

Având în vedere memorandumul ministerului afacerilor externe nr. a/10.247/2022, aprobat de prim-ministru şi înregistrat cu nr. 5/6.008/2022,în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data de 1 septembrie 2022, domnul luca-alexandru niculescu se numeşte în funcţia de secretar de stat pentru procesul de aderare a româniei la organizaţia pentru cooperare şi dezvoltare economică în cadrul ministerului afacerilor externe.prim-ministrunicolae-ionel ciucĂcontrasemnează:secretarul general al guvernului,marian neacşubucureşti, 26 august 2022.nr. 450.----

2. DECIZIE nr. 449 din 26 august 2022 privind eliberarea, la cerere, a domnului Dan Dumitrescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 841 din 26 august 2022

Având în vedere cererea domnului dan dumitrescu, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/24.652/mn din data de 26 august 2022,în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data de 26 august 2022, domnul dan dumitrescu se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la ministerul investiţiilor şi proiectelor europene.prim-ministrunicolae-ionel ciucĂcontrasemnează:secretarul general al guvernului,marian neacşu bucureşti, 26 august 2022.nr. 449.----

3. DECIZIE nr. 448 din 26 august 2022 pentru numirea domnului Cătălin Canciu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 841 din 26 august 2022

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul cătălin canciu se numeşte în funcţia de secretar de stat la ministerul antreprenoriatului şi turismului.prim-ministrunicolae-ionel ciucĂcontrasemnează:secretarul general al guvernului,marian neacşu bucureşti, 26 august 2022.nr. 448.----

4. DECIZIE nr. 447 din 26 august 2022 privind numirea domnului Florin-Sergiu Dobrescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 841 din 26 august 2022

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul florin-sergiu dobrescu se numeşte în funcţia de secretar de stat la ministerul muncii şi solidarităţii sociale.prim-ministrunicolae-ionel ciucĂcontrasemnează:secretarul general al guvernului,marian neacşu bucureşti, 26 august 2022.nr. 447.----

5. DECIZIE nr. 446 din 26 august 2022 privind eliberarea domnului Florin-Sergiu Dobrescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 841 din 26 august 2022

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul florin-sergiu dobrescu se eliberează din funcţia de secretar de stat la ministerul antreprenoriatului şi turismului.prim-ministrunicolae-ionel ciucĂcontrasemnează:secretarul general al guvernului,marian neacşu bucureşti, 26 august 2022.nr. 446.----

6. ACORD din 31 martie 2022 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia pentru finanţarea unor proiecte în anumite domenii EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 841 din 26 august 2022

──────────aprobat prin hotĂrÂrea nr. 1.058 din 24 august 2022, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 841 din 26 august 2022.──────────guvernul româniei şi guvernul republicii turcia (denumite în continuare părţi),având în vedere tratatul de prietenie, bună vecinătate şi cooperare între românia şi republica turcia, semnat la ankara la 19 septembrie 1991,în cadrul parteneriatului strategic dintre românia şi republica turcia,în dorinţa de a întări bunele relaţii şi a întări cooperarea în domeniul dezvoltării,recunoscând importanţa acestei colaborări în ceea ce priveşte contribuţia la dezvoltarea cooperării sociale şi economice dintre părţi,considerând principiile de drept internaţional privind suveranitatea teritorială, pacta sunt servanda, cooperarea între state, ...

7. DECIZIE nr. 445 din 26 august 2022 privind eliberarea domnului Cătălin Boboc din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 841 din 26 august 2022

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul cătălin boboc se eliberează din funcţia de secretar de stat în cadrul ministerului muncii şi solidarităţii sociale.prim-ministrunicolae-ionel ciucĂcontrasemnează:secretarul general al guvernului,marian neacşubucureşti, 26 august 2022.nr. 445.----

8. HOTĂRÂRE nr. 1.072 din 26 august 2022 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021 pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţe, respectiv teatre, opere şi filarmonici EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 841 din 26 august 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 7 alin. (1) din legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) din sumele încasate până la data de 31 iulie 2022, aferente cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă repartizarea sumei de 269.799,03 mii lei şi alocarea acesteia bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) sumele repartizate potrivit ...

9. HOTĂRÂRE nr. 1.067 din 24 august 2022 privind aprobarea repartizării la bugetul de stat, pentru exerciţiul financiar al anului 2021, sub formă de dividende, a unei cote de 50% din profitul contabil al Societăţii CUPRU MIN - S.A. Abrud rămas după deducerea impozitului pe profit EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 841 din 26 august 2022

Având în vedere prevederile art. iv alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 3/2022 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea ordonanţei guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din munţii apuseni şi în rezervaţia biosferei „delta dunării“,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă repartizarea la bugetul de stat, pentru exerciţiul financiar al anului 2021, sub formă de dividende, a ...

10. HOTĂRÂRE nr. 1.061 din 24 august 2022 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - sucursalele regionale CF Braşov, Cluj şi Constanţa, pentru scoaterea din funcţiune în vederea valorificării şi, după caz, casării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 841 din 26 august 2022

În conformitate cu art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 288 şi art. 361 alin. (1) şi (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea ministerului transporturilor şi infrastructurii şi în concesiunea companiei ...

11. HOTĂRÂRE nr. 1.060 din 24 august 2022 privind actualizarea denumirii, descrierii tehnice şi valorilor de inventar, după caz, ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Argeş din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Argeş în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Argeş, precum şi pentru comasarea unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor instituţii publice din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 841 din 26 august 2022

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 288 alin. (1) şi (2) şi art. 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă actualizarea denumirii, descrierii tehnice şi valorilor de inventar, după ...

12. HOTĂRÂRE nr. 1.059 din 24 august 2022 privind desemnarea administratorului sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 841 din 26 august 2022

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) şi ale art. 21 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.074/2021 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 13/2022 privind reglementarea unor măsuri de implementare a sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje nereutilizabile, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. (6) lit. f) din legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se desemnează s.c. returo sistem garanţie returnare - s.a., ...

13. HOTĂRÂRE nr. 1.058 din 24 august 2022 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia pentru finanţarea unor proiecte în anumite domenii, semnat la Istanbul la 31 martie 2022 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 841 din 26 august 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordul dintre guvernul româniei şi guvernul republicii turcia pentru finanţarea unor proiecte în anumite domenii, semnat la istanbul la 31 martie 2022.prim-ministrunicolae-ionel ciucĂcontrasemnează:ministrul afacerilor externe,bogdan lucian aurescuministrul finanţelor,adrian câciubucureşti, 24 august 2022.nr. 1.058.acord din 31 martie 2022

14. DECRET nr. 1.091 din 26 august 2022 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România şi Republica Portugheză privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 19 mai 2022 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 841 din 26 august 2022

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 590/2003 privind tratatele, la propunerea guvernului, potrivit hotărârii nr. e 196 din 3 august 2022,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse supune spre ratificare parlamentului acordul dintre românia şi republica portugheză privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la bucureşti la 19 mai 2022, şi se dispune publicarea prezentului decret în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisÎn temeiul art. 100 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, contrasemnăm ...

15. DECRET nr. 1.090 din 26 august 2022 privind trecerea în rezervă a unui contraamiral de flotilă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 841 din 26 august 2022

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicla data de 31 august 2022, domnul contraamiral de flotilă cu o stea gîdiuţă gheorghe victor trece în rezervă.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisÎn temeiul art. 100 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, contrasemnăm acest decret.prim-ministrunicolae-ionel ciucĂbucureşti, 26 august 2022.nr. 1.090.----

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016