Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 826 din 23 August 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 826 din 23 August 2022

Monitorul Oficial 826 din 23 August 2022 (M. Of. 826/2022)

2. ORDIN nr. 1.337 din 28 iulie 2022 privind aprobarea elementelor de cost semnificative pentru proiectele de infrastructură de transport feroviar de interes naţional sau european şi pentru proiectele de infrastructură de transport cu metroul EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 826 din 23 august 2022

Având în vedere prevederile art. 31, art. 32 alin. (1), art. 33 alin. (2) şi art. 37 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, aprobată cu modificări prin legea nr. 243/2022,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor şi infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 14 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea ministerului investiţiilor şi proiectelor europene, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul transporturilor şi infrastructurii, şi ministrul investiţiilor şi ...

3. ORDIN nr. 356 din 19 august 2022 pentru modificarea Normelor privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 90/2018 EMITENT: Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 826 din 23 august 2022

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (2) şi (4), art. 51, 52, art. 73 alin. (2) şi (3), art. 75 alin. (1) lit. c) şi art. 77 alin. (2) şi (3) din legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, cu modificările ulterioare, având în vedere standardul internaţional de educaţie nr. 7 privind dezvoltarea profesională continuă (ies 7) şi standardul internaţional nr. 8 privind competenţa profesională pentru partenerii de audit responsabili pentru auditul situaţiilor financiare (ies 8), emise de federaţia internaţională a contabililor (ifac),preşedintele autorităţii pentru supravegherea publică a activităţii ...

4. ORDIN nr. 249 din 18 august 2022 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 463/2019 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 826 din 23 august 2022

Văzând referatul de aprobare al direcţiei generale politici agricole nr. 238.930 din 17.08.2022,în temeiul art. 8^1 şi 21 din legea nr. 227/2018 privind aprobarea programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 57 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii pentru administrarea sistemului ...

5. ORDIN nr. M.127 din 17 august 2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.163/2021 pentru aprobarea condiţiilor şi criteriilor de suportare de către beneficiarii biletelor de tratament balnear şi de recuperare a unei contribuţii băneşti de maximum 50% din valoarea acestora EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 826 din 23 august 2022

Pentru aplicarea prevederilor art. 81 alin. (1^1) lit. b) din legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 998/2020 privind stabilirea numărului de bilete de tratament balnear şi de recuperare, a condiţiilor şi modului de acordare, precum şi a modului de distribuire sau de decontare a acestora în sistemul pensiilor militare de stat, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apărării naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. ianexa la ordinul ministrului apărării naţionale nr. ...

6. DECIZIE nr. 440 din 23 august 2022 privind acordarea autorizării Societăţii KYNDRYL ROMANIA - S.R.L. în vederea utilizării de tehnologii, echipamente şi programe software în cadrul infrastructurilor informatice şi de comunicaţii de interes naţional, precum şi în reţelele 5G EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 826 din 23 august 2022

Având în vedere hotărârea consiliului suprem de apărare a Ţării nr. 126 din 29 iulie 2022 privind avizarea solicitării pentru obţinerea autorizării de utilizare a echipamentelor de infrastructură 5g, depusă de societatea kyndryl romania - s.r.l., precum şi adresa ministerului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 3.513 din data de 10 august 2022, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/23.916/m.n. din data de 17 august 2022,în temeiul art. 3 alin. (2) din legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice şi de comunicaţii de interes naţional şi condiţiile implementării reţelelor 5g, precum şi al art. ...

7. DECIZIE nr. 439 din 23 august 2022 privind acordarea autorizării Societăţii SYNOTECH GLOBAL SERVICES ROMANIA - S.R.L. în vederea utilizării de tehnologii, echipamente şi programe software în cadrul infrastructurilor informatice şi de comunicaţii de interes naţional, precum şi în reţelele 5G EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 826 din 23 august 2022

Având în vedere hotărârea consiliului suprem de apărare a Ţării nr. 127 din 29 iulie 2022 privind avizarea solicitării pentru obţinerea autorizării de utilizare a echipamentelor de infrastructură 5g, depusă de societatea synotech global services romania - s.r.l., precum şi adresa ministerului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 3.512 din data de 10 august 2022, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/23.915/m.n. din data de 17 august 2022,în temeiul art. 3 alin. (2) din legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice şi de comunicaţii de interes naţional şi condiţiile implementării reţelelor 5g, precum şi al art. ...

8. DECIZIE nr. 438 din 23 august 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Raluca-Ecaterina Alexandru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 826 din 23 august 2022

Având în vedere adresa ministerului afacerilor interne nr. 20.433 din 12 august 2022, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/5.964 din 16 august 2022, propunerea formulată de instituţia prefectului - judeţul buzău prin adresa nr. 10.265 din 3 august 2022, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 35.438/2022,în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c^1), art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite ...

9. DECIZIE nr. 437 din 23 august 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Iulia-Georgiana Truică a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 826 din 23 august 2022

Având în vedere adresa ministerului afacerilor interne nr. 20.747 din 16 august 2022, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/5.961 din 16 august 2022, propunerea formulată de instituţia prefectului - judeţul olt prin adresa nr. 29.303 din 25 iulie 2022, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 36.296/2022,în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c^1), art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite ...

10. DECIZIE nr. 436 din 23 august 2022 pentru numirea doamnei Felicia-Ancuţa Dunca în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 826 din 23 august 2022

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. a) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 8 alin. (14) din legea nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna felicia-ancuţa dunca se numeşte în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al autorităţii competente de reglementare a operaţiunilor petroliere offshore la marea neagră, pentru o perioadă de 5 ani.prim-ministrunicolae-ionel ciucĂcontrasemnează:secretarul general al guvernului,marian neacşubucureşti, 23 august 2022.nr. 436.----

11. DECIZIE nr. 435 din 23 august 2022 privind înfiinţarea Comitetului interministerial al cărbunelui pentru coordonarea implementării procesului de decarbonizare EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 826 din 23 august 2022

Având în vedere adresa ministerului economiei nr. 4.096/fms din 9 august 2022,în temeiul art. 18 alin. (1)-(4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic, al art. 29 şi al art. 34 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.art. 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se înfiinţează comitetul interministerial al cărbunelui pentru coordonarea implementării procesului de decarbonizare, denumit în continuare comitetul interministerial al cărbunelui, organism consultativ, fără personalitate juridică.(2) coordonarea comitetului interministerial al cărbunelui este asigurată de către ministrul ...

12. DECIZIA nr. 252 din 5 mai 2022 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 428 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 826 din 23 august 2022

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016