Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Monitorul Oficial 820 din 25 Septembrie 2018
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 820 din 25 Septembrie 2018 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 820 din 25 Septembrie 2018

Monitorul Oficial 820 din 25 Septembrie 2018 (M. Of. 820/2018)

1.  ORDIN nr. 4.842 din 30 august 2018 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM "Spiru Haret" din municipiul Timişoara EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 820 din 25 septembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,ţinând cont de dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor ...

2.  ORDIN nr. 2.866 din 27 decembrie 2017 privind clasarea în Lista monumentelor istorice a imobilului Fosta grădiniţă (actualul restaurant "La Prut") - corp B şi Sala de sport - corp A, situat în Str. Nouă nr. 9-11, oraşul Agnita, judeţul Sibiu, categoria II - arhitectură, m – monument, grupa valorică B EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 820 din 25 septembrie 2018

Având în vedere referatul nr. 6.702/2016 din 6 noiembrie 2017 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii şi identităţii naţionale privind clasarea fostei grădiniţe (actualul restaurant „la prut“) - corp b şi sala de sport - corp a, str. nouă nr. 9-11, oraşul agnita, judeţul sibiu în lista monumentelor istorice, categoria ii - arhitectură, m – monument, grupa valorică b,în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. d) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) ...

3.  ORDIN nr. 1.986 din 6 august 2018 pentru modificarea Procedurii pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 84^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 342/2009 EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 820 din 25 septembrie 2018

Având în vedere dispoziţiile art. 84^2 din legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, în baza prevederilor art. 17 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii şi justiţiei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul muncii şi justiţiei sociale emite următorul ordin:art. iprocedura pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 84^1 din legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobată prin ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 342/2009, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. ...

4.  ORDIN nr. 1.949 din 26 iulie 2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1.085/2018 privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2018 EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 820 din 25 septembrie 2018

Având în vedere:- legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârea guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;– legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;– legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârea guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile autorităţii naţionale pentru persoanele cu dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare;– ...

5.  SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 17 septembrie 2018 pentru organizarea şi derularea de programe de formare a adulţilor "Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/competenţe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaţilor", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toţi, obiectivul specific: 3.12 - Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/competenţe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaţilor EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 820 din 25 septembrie 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 931 din 17 septembrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 820 din 25 septembrie 2018.──────────i. dispoziţii generaleart. 1(1) se instituie o schemă de ajutor de stat, denumită în continuare schemă, pentru organizarea şi derularea de programe de formare a adulţilor, în cadrul programului operaţional capital uman 2014-2020, pentru axa prioritară 3 „locuri de muncă pentru toţi“, prioritatea de investiţii 10iii - Îmbunătăţirea accesului egal la învăţarea pe tot parcursul vieţii pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, nonformal sau informal, actualizarea cunoştinţelor, a aptitudinilor şi a competenţelor forţei de muncă şi promovarea ...

6.  ORDIN nr. 931 din 17 septembrie 2018 privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru organizarea şi derularea de programe de formare a adulţilor "Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/competenţe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaţilor", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toţi, obiectivul specific: 3.12 - Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/competenţe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaţilor EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 820 din 25 septembrie 2018

Având în vedere prevederile regulamentului (ue) nr. 1.303/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune, fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune şi fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 1.083/2006 al consiliului, publicat în jurnalul oficial al uniunii europene, seria l, nr. 347 din ...

7.  DECIZIE nr. 593 din 4 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Procedurii de selecţie a operatorilor serviciilor de telefonie necesare exercitării dreptului deţinuţilor la convorbiri telefonice, categoriile de servicii de telefonie şi condiţiile de furnizare a acestora, aprobată prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 463/2017 EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 820 din 25 septembrie 2018

Luând în considerare dispoziţiile art. 133 alin. (4) din regulamentul de aplicare a legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 157/2016, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile administraţiei naţionale a penitenciarelor şi pentru modificarea hotărârii guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, cu completările ulterioare,directorul general al administraţiei naţionale a penitenciarelor emite prezenta decizie.art. iprocedura de selecţie a operatorilor serviciilor de telefonie necesare exercitării dreptului deţinuţilor la convorbiri telefonice, categoriile de ...

8.  HOTĂRÂRE nr. 754 din 20 septembrie 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Realizare infrastructură - zonă operaţională - în cazarma 1833 Câmpia Turzii" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 820 din 25 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „realizare infrastructură - zonă operaţională - în cazarma 1833 câmpia turzii“, prevăzuţi în anexa care face parte din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului apărării naţionale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate ...

9.  HOTĂRÂRE nr. 749 din 20 septembrie 2018 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor spaţii dintr-un bun imobil aflat în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 820 din 25 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor spaţii dintr-un bun imobil aflat în administrarea regiei autonome „administraţia patrimoniului protocolului de stat“, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2secretariatul general al guvernului şi regia autonomă „administraţia patrimoniului protocolului de stat“ îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016