Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 817 din 26 August 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 817 din 26 August 2021

Monitorul Oficial 817 din 26 August 2021 (M. Of. 817/2021)

1.  ORDIN nr. M.169 din 16 august 2021 privind abrogarea Ordinului ministrului apărării nr. M.202/2006 pentru aprobarea "Normelor metodologice privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie soldaţilor şi gradaţilor profesionişti" EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 817 din 26 august 2021

Pentru aplicarea prevederilor art. 17 şi art. 65 alin. (2) din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apărării naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. 1se abrogă ordinul ministrului apărării nr. m.202/2006*) pentru aprobarea „normelor metodologice privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie soldaţilor şi gradaţilor profesionişti“, cu modificările ulterioare.*) ordinul ministrului apărării nr. m.202/2006 nu a fost publicat în monitorul oficial al româniei, partea i.art. ...

2.  HOTĂRÂRE nr. 890 din 19 august 2021 privind trecerea unei părţi din imobilul 3589 aflat în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino", situat în municipiul Bucureşti, constituită din construcţii, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 817 din 26 august 2021

În conformitate cu prevederile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 alin. (1) şi art. 361 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă trecerea unei părţi din imobilul 3589 aflat în administrarea institutului naţional de cercetare-dezvoltare medico-militară „cantacuzino“, constituită din construcţii, având datele de identificare prevăzute în ...

3.  HOTĂRÂRE nr. 882 din 19 august 2021 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, şi transmiterea acestuia în domeniul public al comunei Jegălia, judeţul Călăraşi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 817 din 26 august 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 288 şi art. 292 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui bun imobil înscris în inventarul bunurilor din domeniul public al statului şi aflat în administrarea agenţiei naţionale de Îmbunătăţiri funciare, din subordinea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, potrivit anexei nr. 1.art. 2(1) se aprobă transmiterea imobilului având ...

4.  HOTĂRÂRE nr. 869 din 11 august 2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizare peroane în staţia CF Bartolomeu, refacere platforma staţiei şi zonele adiacente", lucrare de utilitate publică de interes naţional EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 817 din 26 august 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „modernizare peroane în staţia cf bartolomeu, refacere platforma staţiei şi zonele adiacente“, lucrare de utilitate publică de interes naţional, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului transporturilor şi infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, ...

5.  HOTĂRÂRE nr. 867 din 11 august 2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Construire Spital Orăşenesc, localitatea Sinaia, judeţul Prahova" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 817 din 26 august 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „construire spital orăşenesc, localitatea sinaia, judeţul prahova“, realizat prin compania naţională de investiţii „c.n.i.“ - s.a., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, din bugetul ...

6.  HOTĂRÂRE nr. 866 din 11 august 2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Construire cămin studenţesc - Universitatea Politehnică din Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 290, sectorul 6, Bucureşti" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 817 din 26 august 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „construire cămin studenţesc - universitatea politehnică din bucureşti, splaiul independenţei nr. 290, sectorul 6, bucureşti“, realizat prin compania naţională de investiţii „c.n.i.“ - s.a., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, în limita ...

7.  HOTĂRÂRE nr. 865 din 11 august 2021 pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2021 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 817 din 26 august 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 7 alin. (3) din ordonanţa guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă programul de acţiuni pe anul 2021 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa i de risc seismic, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruflorin-vasile cÎŢucontrasemnează:ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,cseke attila zoltánbucureşti, 11 august 2021.nr. 865.anexa 1 ...

8.  REGULAMENTUL-CADRU din 11 august 2021 şi componenţa comitetelor de organizare UNESCO, constituite pentru monumentele istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 817 din 26 august 2021

──────────aprobat prin hotărârea guvernului nr. 857 din 11 august 2021, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 817 din 26 august 2021.──────────art. 1(1) prezentul regulament-cadru stabileşte regulile generale de constituire şi de funcţionare a comitetelor de organizare unesco, denumite în continuare cou.(2) monumentele istorice pentru care se constituie cou şi care fac obiectul prezentului regulament-cadru sunt identificate, potrivit decretului nr. 187/1990 pentru acceptarea convenţiei privind protecţia patrimoniului mondial, cultural şi natural, adoptată de conferinţa generală a organizaţiei naţiunilor unite pentru educaţie, Ştiinţă şi cultură la 16 noiembrie 1972, la paris, ca fiind monumente, ansambluri sau situri cu ...

9.  HOTĂRÂRE nr. 857 din 11 august 2021 pentru aprobarea Regulamentului-cadru şi a componenţei comitetelor de organizare UNESCO EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 817 din 26 august 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4^1 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din lista patrimoniului mondial, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 564/2001, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă regulamentul-cadru şi componenţa comitetelor de organizare unesco, constituite pentru monumentele istorice înscrise în lista patrimoniului mondial şi pentru zonele de protecţie ale acestora, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ...

10.  DECIZIA nr. 395 din 10 iunie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3^2 alin. (4) din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 817 din 26 august 2021

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│livia doina stanciu│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│elena-simina │- judecător ││tănăsescu │ ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016