Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 811 din 07 Octombrie 2019 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 811 din 07 Octombrie 2019

Monitorul Oficial 811 din 07 Octombrie 2019 (M. Of. 811/2019)

1. HOTĂRÂRE nr. 3/H din 3 octombrie 2019 privind interpretarea prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României EMITENT: Biroul Electoral Central PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 811 din 7 octombrie 2019

Având în vedere dispoziţiile art. 17, art. 36 alin. (1) şi art. 81 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,observând prevederile art. 21 alin. (1) teza întâi din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora secţiile de votare din ţară rămân fixe, cu excepţia modificărilor ce necesită actualizarea, ceea ce înseamnă, a contrario, că secţiile de votare din străinătate nu sunt supuse aceluiaşi regim juridic,ţinând cont de prevederile art. 10 şi art. 43 alin. (13) din legea nr. 370/2004 pentru alegerea preşedintelui româniei, republicată, cu modificările ...

2. ORDIN nr. 498 din 3 octombrie 2019 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 406/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative din sectorul fructelor şi legumelor şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 811 din 7 octombrie 2019

Văzând referatul de aprobare al direcţiei generale politici agricole nr. 264.473 din 24.09.2019,în temeiul prevederilor art. 7 din hotărârea guvernului nr. 740/2017 privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor şi legumelor şi ale art. 9 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii pentru administrarea sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.art. ianexa la ordinul ...

3. HOTĂRÂRE nr. 719 din 2 octombrie 2019 privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării unor activităţi de protocol în cadrul întâlnirii Comitetului Organismelor Europene de Supraveghere a Auditului (COESA), organizată la Bucureşti în perioada 18-21 noiembrie 2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 811 din 7 octombrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (4) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normativele de cheltuieli pentru desfăşurarea activităţilor de protocol aferente organizării, la bucureşti, de către autoritatea pentru supravegherea publică a activităţii de audit statutar, a întâlnirii comitetului organismelor europene de supraveghere a auditului, denumită în continuare coesa, în perioada 18-21 noiembrie 2019, al căror deviz estimativ este prevăzut în anexa care face ...

4. HOTĂRÂRE nr. 716 din 2 octombrie 2019 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unor imobile în suprafaţă totală de 105.392 mp, trecute în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii "Relocare spaţiu de servicii S3 la km 64 al A3 Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea, secţiunea Suplacu de Barcău-Borş" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 811 din 7 octombrie 2019

Având în vedere art. 21 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 1 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 84/2003 privind înfiinţarea companiei naţionale de autostrăzi şi drumuri naţionale din românia - s.a. prin reorganizarea regiei autonome „administraţia naţională a drumurilor din românia“, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 299 şi art. 315 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 ...

5. HOTĂRÂRE nr. 714 din 2 octombrie 2019 privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii, prin hotărâre judecătorească, a Organizaţiei Radio Free Europe/Radio Liberty, INC. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 811 din 7 octombrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 76 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2.582 alin. (2) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă, în vederea recunoaşterii, prin hotărâre judecătorească, funcţionarea în românia a organizaţiei radio free europe/radio liberty, inc., persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, de naţionalitate americană, cu sediul în strada orange nr. 1209, oraşul wilmington, districtul new castle, statul ...

6. DECRET nr. 724 din 3 octombrie 2019 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2018 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 811 din 7 octombrie 2019

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru aprobarea ordonanţei guvernului nr. 5/2018 privind instituirea unor măsuri pentru derularea programului naţional de dezvoltare locală etapa a ii-a şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 3 octombrie 2019.nr. 724.-----

7. LEGE nr. 167 din 3 octombrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2018 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 811 din 7 octombrie 2019

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa guvernului nr. 5 din 23 august 2018 privind instituirea unor măsuri pentru derularea programului naţional de dezvoltare locală etapa a ii-a, adoptată în temeiul art. 1 pct. iv din legea nr. 183/2018 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 735 din 24 august 2018.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată. preŞedintele camerei deputaŢilor ion-marcel ciolacu p. preŞedintele senatului,Şerban-constantin valeca bucureşti, 3 octombrie 2019.nr. 167.-----

8. DECRET nr. 723 din 3 octombrie 2019 pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 811 din 7 octombrie 2019

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind modificarea şi completarea legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 3 octombrie 2019.nr. 723.-----

9. LEGE nr. 166 din 3 octombrie 2019 privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 811 din 7 octombrie 2019

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol uniclegea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 794 din 31 octombrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2 litera f), după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:"1^1. seria şi numărul atestatului de producător;"2. la articolul 14, alineatul (3), partea introductivă şi litera b) ale alineatului (4) şi alineatul (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) producătorii agricoli au obligaţia afişării la locul de vânzare a ...

10. DECRET nr. 722 din 3 octombrie 2019 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 811 din 7 octombrie 2019

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru completarea art. 234 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 3 octombrie 2019.nr. 722.-----

11. LEGE nr. 165 din 3 octombrie 2019 pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 811 din 7 octombrie 2019

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. idupă alineatul (1) al articolului 234 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins:"(2) la cerere, casa de asigurări de sănătate la care este luată în evidenţă persoana asigurată comunică în termen de 45 de zile persoanei asigurate sau reprezentantului legal al acesteia, după caz, lista cu serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale de care a beneficiat persoana asigurată în anul precedent, decontate din bugetul fondului ...

12. DECRET nr. 721 din 3 octombrie 2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 811 din 7 octombrie 2019

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 3 octombrie 2019.nr. 721.-----

13. LEGE nr. 164 din 3 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 811 din 7 octombrie 2019

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 453/2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) conducătorii autorităţilor publice şi administratorii operatorilor economici care asigură servicii de utilitate publică în domeniile energetic, sănătate, agricultură şi alimentaţie, alimentare cu apă, comunicaţii şi transporturi au obligaţia de a asigura continuitatea ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016