Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 81 din 31 Ianuarie 2023 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 81 din 31 Ianuarie 2023

Monitorul Oficial 81 din 31 Ianuarie 2023 (M. Of. 81/2023)

1. ORDIN nr. 101 din 20 ianuarie 2023 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.266/2014 privind aprobarea formei şi conţinutului carnetelor de marinar, brevetelor, certificatelor de capacitate şi atestatelor pentru personalul navigant maritim şi maritim portuar, precum şi a formei şi conţinutului documentelor de atestare pentru personalul navigant pe căile navigabile interioare EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 81 din 31 ianuarie 2023

Având în vedere referatul direcţiei transport naval nr. 41.823/2.202 din 11.11.2022 de aprobare a ordinului viceprim-ministrului, ministrul transporturilor şi infrastructurii, pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului transporturilor nr. 1.266/2014 privind aprobarea formei şi conţinutului carnetelor de marinar, brevetelor, certificatelor de capacitate şi atestatelor pentru personalul navigant maritim şi maritim portuar, precum şi a formei şi conţinutului documentelor de atestare pentru personalul navigant pe căile navigabile interioare,ţinând seama de prevederile art. 12 lit. g) din ordonanţa guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 55 alin. (5), ale art. 62 alin. (2) şi ale art. 63 din ordonanţa guvernului ...

2. ORDIN nr. 72 din 17 ianuarie 2023 pentru aprobarea formatului standard al informaţiilor referitoare la raportul de serviciu al funcţionarului public EMITENT: Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 81 din 31 ianuarie 2023

Având în vedere:- prevederile art. 534^1 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile art. ix din legea nr. 283/2022 pentru modificarea şi completarea legii nr. 53/2003 - codul muncii, precum şi a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ; – referatul de aprobare nr. 47.440/2022 a proiectului de ordin al preşedintelui agenţiei naţionale a funcţionarilor publici pentru aprobarea formatului standard al informaţiilor referitoare la raportul de serviciu al funcţionarului public,în temeiul art. 400 alin. (2) teza a ii-a şi art. 534^1 alin. (2) din ...

3. ORDIN nr. 68/C din 19 ianuarie 2023 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor criminalistice în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi al laboratoarelor interjudeţene din subordine EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 81 din 31 ianuarie 2023

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 368/1998 privind înfiinţarea institutului naţional de expertize criminalistice - i.n.e.c., cu modificările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 13 din hotărârea guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:art. 1se aprobă tarifele pentru efectuarea expertizelor criminalistice în cadrul institutului naţional de expertize criminalistice şi al laboratoarelor interjudeţene din subordine, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2tarifele pentru efectuarea expertizelor criminalistice în cadrul institutului naţional de expertize criminalistice şi al laboratoarelor interjudeţene din subordine se actualizează anual.art. 3institutul naţional ...

4. ORDIN nr. M.13 din 16 ianuarie 2023 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.87/2009 pentru stabilirea duratelor de folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar şi a altor materiale din dotarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 81 din 31 ianuarie 2023

Având în vedere prevederile art. 18 din legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,pentru aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) pct. 24 din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apărării naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din legea nr. 346/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. ianexa nr. 1 la ordinul ministrului apărării naţionale nr. m.87/2009 pentru stabilirea duratelor de folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar şi a altor materiale din dotarea ministerului apărării naţionale, publicat în monitorul oficial al româniei, partea ...

5. ORDIN nr. M.12 din 16 ianuarie 2023 privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.155/2002 pentru aprobarea "L-12, Instrucţiuni privind alimentaţia personalului din Armata României" EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 81 din 31 ianuarie 2023

Pentru aplicarea prevederilor art. 17 şi art. 65 alin. (2) din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apărării naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. 1se abrogă ordinul ministrului apărării naţionale nr. m.155/2002 pentru aprobarea „l-12, instrucţiuni privind alimentaţia personalului din armata româniei“, cu modificările ulterioare^1.^1 ordinul ministrului apărării naţionale nr. m.155/2002 pentru aprobarea „l-12, instrucţiuni privind alimentaţia personalului din armata româniei“ nu a fost publicat în monitorul oficial al româniei, ...

6. HOTĂRÂRE nr. 77 din 26 ianuarie 2023 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile şi darea acestora în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 81 din 31 ianuarie 2023

Având în vedere art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1), art. 297 alin. (1) lit. a) şi al art. 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul ...

7. HOTĂRÂRE nr. 74 din 26 ianuarie 2023 privind închirierea unei părţi din imobilul 888 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 81 din 31 ianuarie 2023

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 861 alin. (3) şi al art. 868 alin. (2) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 333 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă închirierea unei părţi din imobilul 888, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului apărării naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea asigurării unei facilităţi tip magazin, pentru accesul ...

8. HOTĂRÂRE nr. 73 din 26 ianuarie 2023 privind închirierea unei părţi din imobilul 326 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 81 din 31 ianuarie 2023

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 861 alin. (3) şi al art. 868 alin. (2) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 333 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă închirierea unei părţi din imobilul 326, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului apărării naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea instalării unui bancomat.(2) Închirierea părţii de imobil ...

9. HOTĂRÂRE nr. 72 din 26 ianuarie 2023 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul privat al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, ca urmare a reevaluării, precum şi trecerea acestuia în domeniul privat al comunei Cămărzana, judeţul Satu Mare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 81 din 31 ianuarie 2023

Având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 356 alin. (1) şi al art. 358 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar, ca urmare a reevaluării, a unui imobil aflat în domeniul ...

10. HOTĂRÂRE nr. 71 din 26 ianuarie 2023 privind actualizarea valorii de inventar a unei construcţii aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 81 din 31 ianuarie 2023

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a unei ...

11. HOTĂRÂRE nr. 70 din 26 ianuarie 2023 privind comasarea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a numărului M.F. 64885 la numărul M.F. 64171, ca urmare a înscrierii bunurilor imobile în aceeaşi carte funciară, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", prin Administraţia Bazinală de Apă Mureş, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 81 din 31 ianuarie 2023

Având în vedere prevederile art. 2 din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă comasarea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a numărului m.f. 64885 la numărul m.f. 64171, ca urmare a înscrierii bunurilor imobile în aceeaşi carte funciară, potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa care face ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016