Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 72 din 17 ianuarie 2023  pentru aprobarea formatului standard al informaţiilor referitoare  la raportul de serviciu al funcţionarului public    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 72 din 17 ianuarie 2023 pentru aprobarea formatului standard al informaţiilor referitoare la raportul de serviciu al funcţionarului public

EMITENT: Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 81 din 31 ianuarie 2023
    Având în vedere:
    - prevederile art. 534^1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile art. IX din Legea nr. 283/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
    – Referatul de aprobare nr. 47.440/2022 a proiectului de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru aprobarea formatului standard al informaţiilor referitoare la raportul de serviciu al funcţionarului public,

    în temeiul art. 400 alin. (2) teza a II-a şi art. 534^1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 785/2022 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,
    preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici emite prezentul ordin.
    ART. 1
    (1) Prezentul ordin reglementează formatul standard al informaţiilor referitoare la raportul de serviciu al funcţionarului public care se comunică acestuia la numirea în funcţia publică sau, după caz, la modificarea raportului de serviciu, de către persoana care are competenţa legală de numire sau, după caz, de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.
    (2) Prevederile prezentului ordin se aplică autorităţilor şi instituţiilor publice în cadrul cărora sunt stabilite funcţii publice potrivit art. 385 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale, în condiţiile legii.

    ART. 2
    Se aprobă formatul standard al informaţiilor referitoare la raportul de serviciu al funcţionarului public, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 3
    În scopul aplicării prevederilor prezentului ordin, conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice desemnează o persoană responsabilă din cadrul compartimentului de resurse umane pentru comunicarea informaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1).

    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,
                    Vasile-Felix Cozma

    Bucureşti, 17 ianuarie 2023.
    Nr. 72.
    ANEXA 1

    FORMATUL STANDARD
    al informaţiilor referitoare la raportul de serviciu al funcţionarului public

┌──────────────────────────────────────────┐
│I. Date privind autoritatea sau instituţia│
│publică şi funcţionarii publici │
├───────────────────┬──────────────────────┤
│Denumirea │ │
│autorităţii sau │……………………….............│
│instituţiei publice│ │
├───────────────────┼──────────────────────┤
│Date de contact ale│ │
│persoanei din │Numele şi prenumele: │
│cadrul │………………………………… │
│compartimentului de│Funcţia deţinută: │
│resurse umane │……………………………… │
│responsabile pentru│Telefon: │
│comunicarea │………………………...……… │
│informaţiilor │Fax: │
│referitoare la │…………………………........ │
│raportul de │E-mail: │
│serviciu al │……………………......... │
│funcţionarului │ │
│public │ │
├───────────────────┴──────────────────────┤
│II. Informaţii referitoare la raportul de │
│serviciu al funcţionarului public │
├───────────────────┬──────────────────────┤
│II.1. Informaţiile │II.2. Temeiul legal al│
│care se comunică │informaţiilor care se │
│funcţionarului │comunică │
│public la data │funcţionarului public │
│numirii în funcţia │la data numirii în │
│publică sau, după │funcţia publică sau, │
│caz, de la data │după caz, de la data │
│modificării │modificării raportului│
│raportului de │de serviciu │
│serviciu │ │
├────┬──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │Având în vedere │
│ │ │prevederile art. 458 │
│ │ │alin. (2) din │
│ │ │Ordonanţa de urgenţă a│
│ │ │Guvernului nr. 57/2019│
│ │ │privind Codul │
│ │ │administrativ, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare: │
│ │ │- autorităţile şi │
│ │ │instituţiile publice │
│ │ │au obligaţia de a │
│ │Dreptul la │asigura participarea │
│ │formare şi │pentru fiecare │
│ │perfecţionare │funcţionar public la │
│ │profesională │cel puţin un program │
│ │al │de formare şi │
│1.1.│funcţionarului│perfecţionare │
│ │public, │profesională o dată la│
│ │asigurat de │doi ani, organizat de │
│ │autoritatea │Institutul Naţional de│
│ │sau instituţia│Administraţie sau de │
│ │publică │alţi furnizori de │
│ │ │formare profesională, │
│ │ │în condiţiile legii. │
│ │ │Drepturile specifice │
│ │ │ale beneficiarilor de │
│ │ │formare - funcţionari │
│ │ │publici sunt prevăzute│
│ │ │şi de Hotărârea │
│ │ │Guvernului nr. 1.066/ │
│ │ │2008 pentru aprobarea │
│ │ │normelor privind │
│ │ │formarea profesională │
│ │ │a funcţionarilor │
│ │ │publici. │
├────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │Conform art. 421 din │
│ │ │Ordonanţa de urgenţă a│
│ │ │Guvernului nr. 57/ │
│ │ │2019, cu modificările │
│ │ │şi completările │
│ │ │ulterioare: │
│ │ │- funcţionarii publici│
│ │ │au dreptul la concediu│
│ │ │de odihnă, la concedii│
│ │ │medicale şi la alte │
│ │ │concedii, în │
│ │ │condiţiile legii; │
│ │ │- în perioada │
│ │ │concediilor medicale, │
│ │ │a concediilor de │
│ │ │maternitate şi a celor│
│ │ │pentru creşterea şi │
│ │ │îngrijirea copiilor, │
│ │ │raporturile de │
│ │ │serviciu nu pot înceta│
│ │ │şi nu pot fi │
│ │ │modificate decât din │
│ │ │iniţiativa │
│ │ │funcţionarului public │
│ │ │în cauză, cu excepţia │
│ │ │situaţiilor prevăzute │
│ │ │la art. 512 alin. (4) │
│ │ │şi (5) din acelaşi act│
│ │ │normativ. │
│ │ │Conform art. 22 alin. │
│ │ │(1) din Ordonanţa │
│ │ │Guvernului nr. 6/2007 │
│ │ │privind unele măsuri │
│ │ │de reglementare a │
│ │ │drepturilor salariale │
│ │ │şi a altor drepturi │
│ │ │ale funcţionarilor │
│ │ │publici până la │
│ │ │intrarea în vigoare a │
│ │ │legii privind sistemul│
│ │ │unitar de salarizare │
│ │ │şi alte drepturi ale │
│ │ │funcţionarilor │
│ │ │publici, precum şi │
│ │ │creşterile salariale │
│ │ │care se acordă │
│ │ │funcţionarilor publici│
│ │ │în anul 2007, aprobată│
│ │ │cu modificări prin │
│ │ │Legea nr. 232/2007, cu│
│ │ │modificările │
│ │ │ulterioare, şi art. 1 │
│ │ │alin. (1) din │
│ │ │Hotărârea Guvernului │
│ │ │nr. 250/1992 privind │
│ │ │concediul de odihnă şi│
│ │ │alte concedii ale │
│ │ │salariaţilor din │
│ │ │administraţia publică,│
│ │ │din regiile autonome │
│ │ │cu specific deosebit │
│ │ │şi din unităţile │
│ │ │bugetare, republicată,│
│ │ │cu modificările │
│ │ │ulterioare, │
│ │ │funcţionarii publici │
│ │ │au dreptul anual la un│
│ │ │concediu de odihnă │
│ │ │plătit, în raport cu │
│ │ │vechimea lor în muncă,│
│ │ │după cum urmează: │
│ │ │\'a8 21 de zile │
│ │ │lucrătoare, pentru o │
│ │ │vechime în muncă de │
│ │ │până la 10 ani; │
│ │ │\'a8 25 de zile │
│ │ │lucrătoare, pentru o │
│ │ │vechime în muncă de │
│ │ │peste 10 ani. │
│ │ │În cazul │
│ │ │funcţionarilor publici│
│ │ │încadraţi cu jumătate │
│ │ │de normă sunt │
│ │ │aplicabile │
│ │ │dispoziţiile art. 2 │
│ │ │ale Hotărârii │
│ │ │Guvernului nr. 250/ │
│ │ │1992, republicată, cu │
│ │ │modificările │
│ │ │ulterioare, care │
│ │ │stabilesc că aceştia │
│ │ │au dreptul la │
│ │ │acordarea integrală a │
│ │ │concediului de odihnă,│
│ │Concediul de │corespunzător vechimii│
│ │odihnă al │în muncă. │
│1.2.│funcţionarului│Având în vedere │
│ │public │prevederile art. 18 │
│ │ │alin. (1) şi (2) din │
│ │ │Hotărârea Guvernului │
│ │ │nr. 250/1992, │
│ │ │republicată, cu │
│ │ │modificările │
│ │ │ulterioare: │
│ │ │- în afara concediului│
│ │ │de odihnă, prevăzut la│
│ │ │art. 1, salariaţii din│
│ │ │administraţia publică,│
│ │ │din regiile autonome │
│ │ │cu specific deosebit │
│ │ │şi din unităţile │
│ │ │bugetare, care │
│ │ │prestează munci grele,│
│ │ │periculoase sau │
│ │ │vătămătoare, ori │
│ │ │lucrează în locuri de │
│ │ │muncă în care există │
│ │ │astfel de condiţii, │
│ │ │stabilite potrivit │
│ │ │Legii nr. 31/1991, au │
│ │ │dreptul în fiecare an │
│ │ │calendaristic la un │
│ │ │concediu de odihnă │
│ │ │suplimentar, cu o │
│ │ │durată cuprinsă între │
│ │ │3-10 zile lucrătoare; │
│ │ │- salariaţii │
│ │ │nevăzători şi cei │
│ │ │încadraţi în grade de │
│ │ │invaliditate │
│ │ │beneficiază de │
│ │ │drepturile de concediu│
│ │ │de odihnă suplimentar │
│ │ │prevăzute la art. 2 │
│ │ │alin. (2) şi (3) din │
│ │ │Legea nr. 6/1992 │
│ │ │privind concediul de │
│ │ │odihnă şi alte │
│ │ │concedii ale │
│ │ │salariaţilor. │
│ │ │Totodată, conform art.│
│ │ │20 din Hotărârea │
│ │ │Guvernului nr. 250/ │
│ │ │1992, republicată, cu │
│ │ │modificările │
│ │ │ulterioare: │
│ │ │- în cazul în care │
│ │ │salariatul, potrivit │
│ │ │programării, a │
│ │ │efectuat integral │
│ │ │concediul de odihnă │
│ │ │suplimentar cuvenit şi│
│ │ │ulterior, în cursul │
│ │ │aceluiaşi an │
│ │ │calendaristic pentru │
│ │ │care a primit acel │
│ │ │concediu suplimentar, │
│ │ │nu mai lucrează în │
│ │ │condiţii deosebite, nu│
│ │ │este obligat să │
│ │ │restituie unităţii │
│ │ │cota-parte din │
│ │ │indemnizaţia primită, │
│ │ │aferentă timpului │
│ │ │nelucrat din acel an │
│ │ │calendaristic. │
│ │ │Alte drepturi de │
│ │ │concedii plătite de │
│ │ │care beneficiază │
│ │ │funcţionarii publici │
│ │ │sunt prevăzute la art.│
│ │ │24 din Ordonanţa │
│ │ │Guvernului nr. 6/2007 │
│ │ │privind unele măsuri │
│ │ │de reglementare a │
│ │ │drepturilor salariale │
│ │ │şi a altor drepturi │
│ │ │ale funcţionarilor │
│ │ │publici până la │
│ │ │intrarea în vigoare a │
│ │ │legii privind sistemul│
│ │ │unitar de salarizare │
│ │ │şi alte drepturi ale │
│ │ │funcţionarilor │
│ │ │publici, precum şi │
│ │ │creşterile salariale │
│ │ │care se acordă │
│ │ │funcţionarilor publici│
│ │ │în anul 2007, aprobată│
│ │ │cu modificări prin │
│ │ │Legea nr. 232/2007, cu│
│ │ │modificările │
│ │ │ulterioare. │
├────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │Conform art. 519 alin.│
│ │ │(1) din Ordonanţa de │
│ │ │urgenţă a Guvernului │
│ │ │nr. 57/2019, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare: │
│ │ │persoana care are │
│ │ │competenţa legală de │
│ │ │numire în funcţia │
│ │ │publică va dispune │
│ │ │eliberarea din funcţia│
│ │ │publică prin act │
│ │ │administrativ, care se│
│ │ │comunică │
│ │ │funcţionarului public │
│ │ │în termen de 5 zile │
│ │ │lucrătoare de la │
│ │ │emitere, în │
│ │ │următoarele situaţii: │
│ │ │- autoritatea sau │
│ │ │instituţia publică │
│ │ │şi-a încetat │
│ │ │activitatea în │
│ │ │condiţiile legii, iar │
│ │ │atribuţiile şi │
│ │ │personalul acesteia nu│
│ │Condiţiile de │au fost preluate de o │
│ │acordare a │altă autoritate sau │
│1.3.│preavizului şi│instituţie publică; │
│ │durata │- autoritatea sau │
│ │perioadei de │instituţia publică a │
│ │preaviz │fost mutată într-o │
│ │ │altă localitate, iar │
│ │ │funcţionarul public nu│
│ │ │este de acord să o │
│ │ │urmeze; │
│ │ │- autoritatea sau │
│ │ │instituţia publică îşi│
│ │ │reduce personalul ca │
│ │ │urmare a reorganizării│
│ │ │activităţii, prin │
│ │ │reducerea postului │
│ │ │ocupat de funcţionarul│
│ │ │public; │
│ │ │- ca urmare a │
│ │ │admiterii cererii de │
│ │ │reintegrare în funcţia│
│ │ │publică ocupată de │
│ │ │către funcţionarul │
│ │ │public a unui │
│ │ │funcţionar public │
│ │ │eliberat sau destituit│
│ │ │nelegal ori pentru │
│ │ │motive neîntemeiate, │
│ │ │de la data rămânerii │
│ │ │definitive a hotărârii│
│ │ │judecătoreşti prin │
│ │ │care s-a dispus │
│ │ │reintegrarea; │
├────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- pentru incompetenţă │
│ │ │profesională, în cazul│
│ │ │obţinerii │
│ │ │calificativului │
│ │ │nesatisfăcător în urma│
│ │ │derulării procesului │
│ │ │de evaluare a │
│ │ │performanţelor │
│ │ │profesionale │
│ │ │individuale, respectiv│
│ │ │necorespunzător, în │
│ │ │condiţiile prevăzute │
│ │ │la art. 475 lit. b) │
│ │ │din acelaşi act │
│ │ │normativ; │
│ │ │- funcţionarul public │
│ │ │nu mai îndeplineşte │
│ │ │una dintre condiţiile │
│ │ │prevăzute la art. 465 │
│ │ │alin. (1) lit. f) sau │
│ │ │g) ori nu obţine │
│ │ │avizul/autorizaţia │
│ │ │prevăzut(ă) de lege, │
│ │ │în condiţiile art. 465│
│ │ │alin. (2) din acelaşi │
│ │ │act normativ; │
│ │ │- starea sănătăţii │
│ │ │fizice sau/şi psihice │
│ │ │a funcţionarului │
│ │ │public, constatată │
│ │ │prin decizie a │
│ │ │organelor competente │
│ │ │de expertiză medicală,│
│ │ │nu îi mai permite │
│ │ │acestuia să îşi │
│ │ │îndeplinească │
│ │ │atribuţiile │
│ │ │corespunzătoare │
│ │ │funcţiei publice │
│ │ │deţinute; │
│ │ │- ca urmare a │
│ │ │refuzului neîntemeiat │
│ │ │al înaltului │
│ │ │funcţionar public de a│
│ │ │da curs mobilităţii în│
│ │ │condiţiile art. 503 │
│ │ │alin. (8) din acelaşi │
│ │ │act normativ. │
│ │ │Conform art. 519 alin.│
│ │ │(4) din Ordonanţa de │
│ │ │urgenţă a Guvernului │
│ │ │nr. 57/2019, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare: │
│ │ │- în cazul eliberării │
│ │ │din funcţia publică, │
│ │ │potrivit legii, │
│ │ │autoritatea sau │
│ │ │instituţia publică │
│ │ │este obligată să │
│ │ │acorde funcţionarilor │
│ │ │publici un preaviz de │
│ │ │30 de zile │
│ │ │calendaristice. │
│ │ │Conform art. 519 alin.│
│ │ │(5) din Ordonanţa de │
│ │ │urgenţă a Guvernului │
│ │ │nr. 57/2019, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare: │
│ │ │- perioada de preaviz │
│ │ │este anterioară datei │
│ │ │eliberării din funcţia│
│ │ │publică. │
│ │ │Conform art. 519 alin.│
│ │ │(6) din Ordonanţa de │
│ │ │urgenţă a Guvernului │
│ │ │nr. 57/2019, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare: │
│ │ │- în perioada de │
│ │ │preaviz, persoana care│
│ │ │are competenţa legală │
│ │ │de numire în funcţia │
│ │ │publică poate acorda │
│ │ │celui în cauză │
│ │ │reducerea programului │
│ │ │de lucru, până la 4 │
│ │ │ore zilnic, la cererea│
│ │ │funcţionarului public │
│ │ │căruia i s-a acordat │
│ │ │preavizul prevăzut la │
│ │ │alin. (4) din acelaşi │
│ │ │articol, fără │
│ │ │afectarea drepturilor │
│ │ │salariale cuvenite. │
│ │ │Drepturile │
│ │ │funcţionarilor publici│
│ │ │în perioada de │
│ │ │preaviz: │
│ │ │Conform art. 519 alin.│
│ │ │(7) din Ordonanţa de │
│ │ │urgenţă a Guvernului │
│ │ │nr. 57/2019, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare: │
│ │ │- în cazurile │
│ │ │prevăzute la alin. (1)│
│ │ │lit. c), d) şi f) din │
│ │ │acelaşi articol, în │
│ │ │perioada de preaviz, │
│ │ │dacă în cadrul │
│ │ │autorităţii sau │
│ │ │instituţiei publice │
│ │ │există funcţii publice│
│ │ │vacante │
│ │ │corespunzătoare, │
│ │ │aceasta are obligaţia │
│ │ │să le pună la │
│ │ │dispoziţia │
│ │ │funcţionarilor │
│ │ │publici. │
│ │ │Conform art. 519 alin.│
│ │ │(8) din Ordonanţa de │
│ │ │urgenţă a Guvernului │
│ │ │nr. 57/2019, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare: │
│ │ │- funcţionarul public │
│ │ │de conducere are │
│ │ │prioritate la ocuparea│
│ │ │unei funcţii publice │
│ │ │vacante de nivel │
│ │ │inferior. În cazul în │
│ │ │care funcţia publică │
│ │ │vacantă de nivel │
│ │ │inferior este o │
│ │ │funcţie publică de │
│ │ │execuţie şi nu │
│ │ │corespunde studiilor │
│ │ │şi/sau vechimii în │
│ │ │specialitatea │
│ │ │funcţionarului public │
│ │ │de conducere, aceasta │
│ │ │poate fi transformată │
│ │ │într-o funcţie publică│
│ │ │corespunzătoare, dacă │
│ │ │transformarea nu │
│ │ │afectează structura │
│ │ │organizatorică │
│ │ │aprobată. │
│ │ │Conform art. 519 alin.│
│ │ │(9) din Ordonanţa de │
│ │ │urgenţă a Guvernului │
│ │ │nr. 57/2019, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare: │
│ │ │- în cazurile │
│ │ │prevăzute la alin. (1)│
│ │ │lit. a)-d) şi f) din │
│ │ │acelaşi articol, dacă │
│ │ │nu există funcţii │
│ │ │publice vacante │
│ │ │corespunzătoare în │
│ │ │cadrul autorităţii sau│
│ │ │instituţiei publice, │
│ │ │autoritatea ori │
│ │ │instituţia publică are│
│ │ │obligaţia de a │
│ │ │solicita Agenţiei │
│ │ │Naţionale a │
│ │ │Funcţionarilor │
│ │ │Publici, în perioada │
│ │ │de preaviz, lista │
│ │ │funcţiilor publice │
│ │ │vacante. În cazul în │
│ │ │care există o funcţie │
│ │ │publică vacantă │
│ │ │corespunzătoare, │
│ │ │funcţionarului public │
│ │ │îi sunt aplicabile │
│ │ │dispoziţiile art. 506.│
├────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │Data plăţii salariului│
│ │ │se stabileşte în │
│ │ │conformitate cu │
│ │ │prevederile Ordinului │
│ │ │ministrului finanţelor│
│ │ │publice nr. 86/2005 │
│ │ │pentru reglementarea │
│ │ │datei plăţii │
│ │ │salariilor la │
│ │ │instituţiile publice, │
│ │ │cu modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare, şi este în│
│ │ │data de │
│ │ │……...........…. . │
│ │ │Conform prevederilor │
│ │ │art. 1 alin. (1) şi │
│ │ │(3) din Ordinul │
│ │ │ministrului finanţelor│
│ │ │publice nr. 86/2005, │
│ │ │cu modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare, │
│ │ │ordonatorii principali│
│ │ │de credite şi │
│ │ │instituţiile publice │
│ │ │şi serviciile publice │
│ │ │din subordinea │
│ │Data plăţii │acestora, pentru care │
│ │salariului şi │data stabilită pentru │
│1.4.│metoda de │plata salariilor cade │
│ │plată a │într-o zi de repaus │
│ │salariului │săptămânal, zi de │
│ │ │sărbătoare legală sau │
│ │ │zi liberă, efectuează │
│ │ │plata salariilor în │
│ │ │ziua lucrătoare │
│ │ │anterioară acesteia, │
│ │ │cu condiţia încadrării│
│ │ │în perioada 5-15 a │
│ │ │lunii curente pentru │
│ │ │luna precedentă. │
│ │ │Plata salariului se │
│ │ │poate efectua prin: │
│ │ │\'a8 virament într-un │
│ │ │cont bancar, în │
│ │ │conformitate cu │
│ │ │prevederile art. 166 │
│ │ │alin. (2) din Legea │
│ │ │nr. 53/2003 - Codul │
│ │ │muncii, republicată, │
│ │ │cu modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare, coroborat │
│ │ │cu prevederile art. │
│ │ │367 din Ordonanţa de │
│ │ │urgenţă a Guvernului │
│ │ │nr. 57/2019, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare; │
│ │ │\'a8 casierie. │
├────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │Având în vedere │
│ │ │prevederile art. 419 │
│ │ │alin. (2) din │
│ │ │Ordonanţa de urgenţă a│
│ │ │Guvernului nr. 57/ │
│ │ │2019, cu modificările │
│ │ │şi completările │
│ │ │ulterioare: │
│ │ │- pentru orele lucrate│
│ │ │peste durata normală a│
│ │ │timpului de lucru sau │
│ │ │în zilele de repaus │
│ │ │săptămânal, sărbători │
│ │ │legale ori declarate │
│ │ │zile nelucrătoare, │
│ │ │potrivit legii, │
│ │ │funcţionarii publici │
│ │ │au dreptul la │
│ │ │recuperare sau la │
│ │ │plata majorată, în │
│ │ │condiţiile legii. │
│ │ │Modalitatea de │
│ │ │efectuare a orelor │
│ │ │suplimentare se face │
│ │ │în conformitate cu │
│ │ │prevederile │
│ │ │Legii-cadru nr. 153/ │
│ │ │2017 privind │
│ │ │salarizarea │
│ │ │personalului plătit │
│ │ │din fonduri publice, │
│ │ │cu modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare. │
│ │ │Astfel, având în │
│ │ │vedere prevederile │
│ │ │art. 21 - Sporul │
│ │ │pentru munca │
│ │ │suplimentară din │
│ │ │Legea-cadru nr. 153/ │
│ │ │2017, cu modificările │
│ │ │şi completările │
│ │ │ulterioare: │
│ │ │- munca suplimentară │
│ │ │prestată peste │
│ │ │programul normal de │
│ │ │lucru, precum şi munca│
│ │ │prestată în zilele de │
│ │ │sărbători legale, │
│ │ │repaus săptămânal şi │
│ │ │în alte zile în care, │
│ │ │în conformitate cu │
│ │ │legea, nu se lucrează │
│ │ │se compensează prin │
│ │ │ore libere plătite în │
│ │ │următoarele 60 de zile│
│ │ │calendaristice după │
│ │ │efectuarea acesteia; │
│ │ │- în cazul în care │
│ │Modalitatea de│compensarea prin ore │
│ │efectuare a │libere plătite nu este│
│ │orelor │posibilă în termenul │
│ │suplimentare, │de 60 de zile │
│ │remuneraţia │calendaristice, munca │
│1.5.│acestora sau, │suplimentară prestată │
│ │după caz, │peste programul normal│
│ │compensarea │de lucru va fi plătită│
│ │prin ore │în luna următoare cu │
│ │libere plătite│un spor de 75% din │
│ │ │salariul de bază, │
│ │ │solda de funcţie/ │
│ │ │salariul de funcţie, │
│ │ │indemnizaţia de │
│ │ │încadrare, │
│ │ │corespunzător orelor │
│ │ │suplimentare │
│ │ │efectuate; │
│ │ │- în cazul în care │
│ │ │compensarea prin ore │
│ │ │libere plătite nu este│
│ │ │posibilă în termenul │
│ │ │de 60 de zile │
│ │ │calendaristice, munca │
│ │ │suplimentară prestată │
│ │ │în zilele de repaus │
│ │ │săptămânal, de │
│ │ │sărbători legale şi în│
│ │ │celelalte zile în │
│ │ │care, în conformitate │
│ │ │cu reglementările în │
│ │ │vigoare, nu se │
│ │ │lucrează va fi plătită│
│ │ │în luna următoare cu │
│ │ │un spor de 100% din │
│ │ │salariul de bază, │
│ │ │solda de funcţie/ │
│ │ │salariul de funcţie, │
│ │ │indemnizaţia de │
│ │ │încadrare, │
│ │ │corespunzător orelor │
│ │ │suplimentare │
│ │ │efectuate; │
│ │ │- plata muncii în │
│ │ │condiţiile enumerate │
│ │ │mai sus se poate face │
│ │ │numai dacă efectuarea │
│ │ │orelor suplimentare a │
│ │ │fost dispusă de şeful │
│ │ │ierarhic, în scris, │
│ │ │fără a se depăşi 360 │
│ │ │de ore anual. În cazul│
│ │ │prestării de ore │
│ │ │suplimentare peste un │
│ │ │număr de 180 de ore │
│ │ │anual, este necesar │
│ │ │acordul sindicatelor │
│ │ │reprezentative sau, │
│ │ │după caz, al │
│ │ │reprezentanţilor │
│ │ │salariaţilor, potrivit│
│ │ │legii. │
│ │ │Totodată, se vor avea │
│ │ │în vedere actele │
│ │ │normative în vigoare │
│ │ │cu privire la derogări│
│ │ │şi, după caz, excepţii│
│ │ │de la aplicarea │
│ │ │normelor generale │
│ │ │reglementate. │
├────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │Acordurile │ │
│ │colective │ │
│ │încheiate de │ │
│ │autoritatea │ │
│ │sau instituţia│ │
│ │publică, în │ │
│ │condiţiile │ │
│ │art. 487 din │ │
│ │Ordonanţa de │ │
│ │urgenţă a │\'a8 Acordul colectiv nr.│
│ │Guvernului nr.│………. încheiat de │
│ │57/2019 │autoritatea sau │
│ │privind Codul │instituţia publică, în│
│ │administrativ,│condiţiile art. 487 │
│ │cu │din Ordonanţa de │
│ │modificările │urgenţă a Guvernului │
│ │şi │nr. 57/2019, cu │
│ │completările │modificările şi │
│ │ulterioare, cu│completările │
│ │sindicatul │ulterioare; │
│ │reprezentativ │\'a8 Actul administrativ │
│ │al │nr. ………. al │
│ │funcţionarilor│conducătorului │
│ │publici la │autorităţii ori │
│ │nivel de │instituţiei publice, │
│ │autoritate sau│prin care s-a │
│ │instituţie │constituit comisia │
│1.6.│publică, │paritară, în │
│ │sindicatul │conformitate cu │
│ │afiliat la o │prevederile Hotărârii │
│ │federaţie │Guvernului nr. 302/ │
│ │reprezentativă│2022 pentru aprobarea │
│ │la nivelul │normelor privind modul│
│ │sectorului de │de constituire, │
│ │activitate din│organizare şi │
│ │care face │funcţionare a │
│ │parte │comisiilor paritare, │
│ │autoritatea │componenţa, │
│ │sau instituţia│atribuţiile şi │
│ │publică sau │procedura de lucru ale│
│ │sindicatul │acestora, precum şi a │
│ │afiliat la o │normelor privind │
│ │federaţie │încheierea şi │
│ │reprezentativă│monitorizarea │
│ │la nivel de │aplicării acordurilor │
│ │grup de │colective. │
│ │unităţi din │ │
│ │care face │ │
│ │parte │ │
│ │autoritatea │ │
│ │sau instituţia│ │
│ │publică, după │ │
│ │caz, ori cu │ │
│ │reprezentanţii│ │
│ │funcţionarilor│ │
│ │publici │ │
├────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │Conform prevederilor │
│ │ │art. 76 - Participanţi│
│ │ │şi contribuţii din │
│ │ │Legea nr. 204/2006 │
│ │ │privind pensiile │
│ │ │facultative, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare: │
│ │ │- contribuţiile la un │
│ │ │fond de pensii │
│ │ │facultative se │
│ │ │stabilesc, conform │
│ │ │regulilor acelei │
│ │ │scheme de pensii │
│ │ │facultative, se reţin │
│ │ │şi se virează de către│
│ │ │angajator, odată cu │
│ │ │contribuţiile de │
│ │ │asigurări sociale │
│ │ │obligatorii, sau de │
│ │ │către participant, │
│ │ │lunar, în contul │
│ │ │fondului de pensii │
│ │ │specificat în actul │
│ │ │individual de aderare;│
│ │ │- contribuţia la un │
│ │ │fond de pensii │
│ │Contribuţii │facultative poate fi │
│ │suplimentare │de până la 15% din │
│ │la pensia │venitul salarial brut │
│ │facultativă │lunar sau din venitul │
│ │sau la pensia │asimilat acestuia al │
│ │ocupaţională a│persoanei care aderă │
│1.7.│funcţionarului│la un fond de pensii │
│ │public │facultative. │
│ │suportate de │Conform art. 83 - │
│ │autoritatea │Drepturile şi │
│ │sau instituţia│obligaţiile │
│ │publică, în │participanţilor la un │
│ │condiţiile │fond din Legea nr. 1/ │
│ │legii │2020 privind pensiile │
│ │ │ocupaţionale, cu │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare: │
│ │ │- drepturile şi │
│ │ │obligaţiile │
│ │ │participanţilor la un │
│ │ │fond se stabilesc │
│ │ │conform prospectului; │
│ │ │- angajatorul poate │
│ │ │stabili cuantumuri │
│ │ │diferenţiate de │
│ │ │contribuţie proprie │
│ │ │pentru angajaţii săi │
│ │ │pe criterii de │
│ │ │vechime, funcţie sau │
│ │ │drepturi salariale. │
│ │ │Determinarea │
│ │ │impozitului pe │
│ │ │veniturile din salarii│
│ │ │şi asimilate │
│ │ │salariilor se │
│ │ │realizează conform │
│ │ │prevederilor art. 78 │
│ │ │din Legea nr. 227/2015│
│ │ │privind Codul fiscal, │
│ │ │cu modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare. │
├────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │Regulamentul de │
│ │ │organizare şi │
│ │ │funcţionare al │
│ │ │autorităţii sau │
│ │ │instituţiei publice, │
│ │ │aprobat prin actul │
│ │ │administrativ al │
│ │Regulamentul │conducătorului │
│ │de organizare │autorităţii sau │
│ │şi funcţionare│instituţiei publice │
│ │al autorităţii│nr. ………., anexat │
│ │sau │prezentei, sau │
│ │instituţiei │trimitere la linkul │
│1.8.│publice şi │unde se poate consulta│
│ │regulamentul │documentul │
│ │intern al │Regulamentul intern al│
│ │autorităţii │autorităţii sau │
│ │sau │instituţiei publice, │
│ │instituţiei │aprobat prin actul │
│ │publice │administrativ al │
│ │ │conducătorului │
│ │ │autorităţii sau │
│ │ │instituţiei publice │
│ │ │nr. ………., anexat │
│ │ │prezentei, sau │
│ │ │trimitere la linkul │
│ │ │unde se poate consulta│
│ │ │documentul │
└────┴──────────────┴──────────────────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016