Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 780 din 05 August 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 780 din 05 August 2022

Monitorul Oficial 780 din 05 August 2022 (M. Of. 780/2022)

2. ORDIN nr. 1.789 din 20 iulie 2022 privind înfiinţarea Comitetului de investiţii pentru Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes, finanţat din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 780 din 5 august 2022

Luând în considerare prevederile planului naţional de redresare şi rezilienţă al româniei, aprobat prin decizia de punere în aplicare a consiliului din 3 noiembrie 2021,având în vedere contractul de finanţare aprobat prin hotărârea guvernului nr. 720/2022 privind aprobarea contractului de finanţare dintre guvernul româniei, reprezentat de ministerul investiţiilor şi proiectelor europene, şi banca europeană de investiţii privind fondul de fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes, finanţat din cadrul planului naţional de redresare şi rezilienţă al româniei, semnat la bucureşti la 31 martie 2022,ţinând cont de:- memorandumul nr. 20/19.223/mn cu tema nominalizarea membrilor comitetului de investiţii din cadrul contractului ...

5. ORDIN nr. 1.488 din 23 iunie 2022 privind stabilirea termenului de depunere a cererilor prevăzute la art. 6 din Ordinul ministrului finanţelor, al ministrului energiei şi al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 226/185/273/2022 pentru stabilirea procedurii privind acordarea subvenţiilor prevăzute la art. III din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“ EMITENT: Ministerul Finantelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 780 din 5 august 2022

Având în vedere dispoziţiile art. iii alin. (2) din legea nr. 259/2021 pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea ordonanţei guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din munţii apuseni şi în rezervaţia biosferei „delta dunării“, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. ...

8. ORDIN nr. 202 din 15 iulie 2022 pentru modificarea alin. (5) al art. 4 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 151/1.460/213/2021 privind înregistrarea reţetelor consacrate, precum şi atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 780 din 5 august 2022

Văzând referatul direcţiei generale politici în industrie alimentară şi comerţ din cadrul ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 251.671/1 din 26.05.2022,având în vedere prevederile art. 34-41 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza:- art. 1 alin. (1) şi art. 3 din regulamentul (ce) nr. 178/2002 al parlamentului european şi al consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a autorităţii europene pentru siguranţa alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare;– ...

9. RAPORT nr. 9.697 din 18 iulie 2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) în anul 2022 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 780 din 5 august 2022

- extras -În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu planul de control pe anul 2022, aprobat de preşedintele autorităţii electorale permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 4.07.2022-15.07.2022 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile înregistrate de partidul puterii umaniste (social-liberal) în anul 2021, perioada verificată fiind 1.01.2021-31.12.2021.i. constatări:ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a ...

10. ORDIN nr. 3.196 din 1 august 2022 privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru consolidarea antreprenoriatului cultural şi dezvoltarea audienţei şi a publicului în cadrul Programului RO-CULTURA, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.231/2019 EMITENT: Ministerul Culturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 780 din 5 august 2022

Ţinând cont de prevederile regulamentului (ue) nr. 1.407/2013 al comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu avizele favorabile ale consiliului concurenţei nr. 15.498 din 20.11.2018, respectiv nr. 15.996 din 23.12.2020 privind aprobarea, modificarea şi completarea schemei de ajutor de minimis pentru ...

11. ORDIN nr. 2.012 din 26 iulie 2022 pentru desemnarea Asociaţiei Române de Mediu 1998 ca organism naţional în vederea atestării persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi din domeniul gestionării siturilor contaminate EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 780 din 5 august 2022

Având în vedere referatul de aprobare al direcţiei generale deşeuri şi situri contaminate nr. 99.541/dgdsc din 10.06.2022,luând în considerare art. 75 lit. g) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de prevederile art. 16 alin. (1) şi (2) din legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate,în baza prevederilor art. 172 alin. (2) din metodologia de investigare a siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate, aprobată prin ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi ...

12. ORDIN nr. 2.011 din 26 iulie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.202/2020 privind aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 780 din 5 august 2022

Având în vedere referatul de aprobare al direcţiei generale evaluare impact, controlul poluării şi schimbări climatice nr. dgeicpsc/94.602 din 1 iulie 2022,ţinând seama de prevederile art. 7 lit. r), art. 8 lit. i) şi ale art. 42 lit. b) din legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 29 alin. (2) din metodologia de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului, aprobată prin hotărârea guvernului nr. 257/2015,în temeiul art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 ...

13. ORDIN nr. 1.598 din 7 iulie 2022 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme EMITENT: Ministerul Finantelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 780 din 5 august 2022

În temeiul:- art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;– ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;– legii nr. 9/2014 pentru completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la casa de economii şi consemnaţiuni c.e.c. - ...

14. DECIZIE nr. 428 din 4 august 2022 privind conferirea Semnului onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public unor funcţionari publici EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 780 din 5 august 2022

Având în vedere adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 32.389 din 5 iulie 2022, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/20.035/mn din 5 iulie 2022,în temeiul art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1, art. 4 alin. (1) lit. c) şi art. 6 din legea nr. 391/2004 privind semnul onorific răsplata muncii în serviciul public, cu modificările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicse conferă semnul onorific răsplata muncii în serviciul public funcţionarilor publici prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.prim-ministrunicolae-ionel ciucĂcontrasemnează:p. secretarul general al ...

15. DECIZIA nr. 203 din 7 aprilie 2022 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 780 din 5 august 2022

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

16. DECIZIA nr. 47 din 15 februarie 2022 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (3) lit. b), ale art. 65 lit. m) şi ale art. 66 lit. a) în ceea ce priveşte trimiterea la art. 65 lit. m) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 780 din 5 august 2022

┌───────────────────┬──────────────────┐│mona-maria │- preşedinte ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│livia doina stanciu│- judecător ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016