Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 776 din 25 Septembrie 2019 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 776 din 25 Septembrie 2019

Monitorul Oficial 776 din 25 Septembrie 2019 (M. Of. 776/2019)

1. ORDIN nr. 960 din 12 septembrie 2019 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general şi Registrul special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii BT DIRECT IFN - S.A. EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 776 din 25 septembrie 2019

Având în vedere solicitarea de radiere din registrul general şi registrul special instituţii financiare nebancare, formulată de către societatea bt direct ifn - s.a. prin scrisoarea nr. 87 din 2.08.2019, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 28 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) din legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 35 alin. (3) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei şi al art. 1 coroborat cu pct. 1 din ...

2. HOTĂRÂRE nr. 10 din 11 septembrie 2019 pentru completarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2009 EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 776 din 25 septembrie 2019

Având în vedere prevederile art. 18 alin. (2) şi ale art. 53 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, aprobată cu modificări prin legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul naţional al ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, întrunit în şedinţa din data de 11 septembrie 2019, emite următoarea hotărâre:art. imetodologia de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, ...

3. PROCEDURĂ din 4 septembrie 2019 pentru reglementarea modului de avizare a închirierii bunurilor imobile, temporar disponibile, aflate în proprietatea publică a statului şi administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale, în vederea aprobării închirierii acestor bunuri prin hotărâre a Guvernului EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 776 din 25 septembrie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 5.115 din 4 septembrie 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 776 din 25 septembrie 2019.──────────cap. idomeniul de aplicareart. 1prezenta procedură reglementează modul de avizare a închirierii bunurilor imobile, temporar disponibile, din domeniul public al statului, aflate în administrarea ministerului educaţiei naţionale şi a instituţiilor/unităţilor publice din subordinea/coordonarea acestuia, în vederea aprobării închirierii acestor bunuri prin hotărâre a guvernului.art. 2bunurile imobile, temporar disponibile, din domeniul public al statului, aflate în administrarea ministerului educaţiei naţionale şi a instituţiilor/unităţilor publice subordonate/în coordonare, pot fi închiriate cu prioritate pentru realizarea de activităţi de învăţământ, sportive, culturale ...

4. ORDIN nr. 5.115 din 4 septembrie 2019 privind aprobarea Procedurii pentru reglementarea modului de avizare a închirierii bunurilor imobile, temporar disponibile, aflate în proprietatea publică a statului şi administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale, în vederea aprobării închirierii acestor bunuri prin hotărâre a Guvernului EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 776 din 25 septembrie 2019

Având în vedere:- prevederile art. 332-348 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ şi prevederile legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a legii nr. 287/2009 privind codul civil, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile art. 112 alin. (10) şi ale art. 226^1 alin. (2) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile art. 46 alin. (3) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârea guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile ...

5. REZOLUŢIE MSC.404(96) din 19 mai 2016 privind amendamentele la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 776 din 25 septembrie 2019

──────────conţinută de ordinul nr. 1.244 din 5 septembrie 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 776 din 25 septembrie 2019.──────────amendamente la convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendatăcomitetul de siguranţă maritimă amintind articolul 28(b) al convenţiei privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului,amintind, de asemenea, articolul viii(b) din convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, („convenţia“), referitor la procedura de amendare aplicabilă anexei la convenţie, altele decât dispoziţiile prevăzute în capitolul 1,luând în considerare, în cadrul celei de-a nouăzeci şi şasea sesiuni a sa, amendamentele ...

6. ORDIN nr. 1.244 din 5 septembrie 2019 privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.404(96) a Comitetului de siguranţă maritimă din 19 mai 2016 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 776 din 25 septembrie 2019

Având în vedere referatul direcţiei transport naval nr. 27.707/1.257 din 24 iulie 2019 privind publicarea acceptării amendamentelor la convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de organizaţia maritimă internaţională prin rezoluţia msc.404(96) a comitetului de siguranţă maritimă din 19 mai 2016,ţinând seama de prevederile art. viii (b)(vi)(2)(bb) şi ale art. viii (b)(vii)(2) din convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (solas 1974), la care românia a aderat prin decretul consiliului de stat nr. 80/1979,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile ...

7. REZOLUŢIE MSC.440(99) din 24 mai 2018 privind amendamentele la Codul IBC EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 776 din 25 septembrie 2019

──────────conţinută de ordinul nr. 1.239 din 5 septembrie 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 776 din 25 septembrie 2019.──────────amendamente la codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (codul ibc)comitetul de siguranţă maritimă,amintind articolul 28(b) din convenţia privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului,amintind, de asemenea, rezoluţia msc.4(48), prin care a adoptat codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase („codul ibc“), care a devenit obligatoriu conform capitolului vii din convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare („convenţia“),amintind ...

8. REZOLUŢIE MEPC.302(72) din 13 aprilie 2018 privind amendamentele la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 776 din 25 septembrie 2019

──────────conţinută de ordinul nr. 1.239 din 5 septembrie 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 776 din 25 septembrie 2019.──────────amendamente la codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (codul ibc) (model de certificat internaţional de conformitate pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase)comitetul pentru protecţia mediului marin,amintind articolul 38(a) din convenţia privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului pentru protecţia mediului marin conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine de către nave,amintind, de asemenea, rezoluţia mepc.19(22) prin care a adoptat codul internaţional ...

9. ORDIN nr. 1.239 din 5 septembrie 2019 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.302(72) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 13 aprilie 2018 şi, respectiv, prin Rezoluţia MSC.440(99) a Comitetului de siguranţă maritimă din 24 mai 2018 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 776 din 25 septembrie 2019

Având în vedere referatul direcţiei transport naval nr. 26.778/1.212 din 12.07.2019 privind publicarea acceptării amendamentelor la codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (codul ibc), adoptate de organizaţia maritimă internaţională prin rezoluţia mepc.302(72) a comitetului pentru protecţia mediului marin din 13 aprilie 2018 şi, respectiv, prin rezoluţia msc.440(99) a comitetului de siguranţă maritimă din 24 mai 2018,ţinând seama de prevederile art. 16(2)(f)(iii) şi ale art. 16(2)(g)(ii) din convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin protocolul încheiat la londra la data de 17 februarie 1978, la care românia a aderat prin legea nr. ...

10. DECIZIE nr. 63 din 30 august 2019 privind încetarea administrării acordate prin Licenţa nr. 21.429/2018 de dare în administrare pentru explorarea resurselor de apă geotermală în perimetrul geotermal Primăria Borş, judeţul Bihor, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Comuna Borş, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 202/2018 privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 776 din 25 septembrie 2019

Având în vedere:- art. 34 lit. a) din legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare; – art. 37 alin. (1) din legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;– referatul direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale. integrare europeană nr. 300.797 din 30.08.2019,în temeiul art. 4 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru resurse minerale, cu modificările ulterioare, preşedintele agenţiei naţionale pentru resurse minerale emite următoarea decizie:art. 1administrarea acordată prin licenţa nr. 21.429/2018 de dare în administrare pentru explorarea resurselor de apă geotermală în perimetrul geotermal primăria ...

11. DECIZIE nr. 62 din 30 august 2019 privind încetarea administrării acordate prin Licenţa nr. 21.425/2018 de dare în administrare pentru explorarea resurselor de apă minerală terapeutică în perimetrul Onceşti, judeţul Maramureş, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Comuna Onceşti, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 202/2018 privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 776 din 25 septembrie 2019

Având în vedere:- art. 34 lit. a) din legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 37 alin. (1) din legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;– referatul direcţiei generale gestionare evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale. integrare europeană nr. 300.796 din 30.08.2019,în temeiul art. 4 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru resurse minerale, cu modificările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale pentru resurse minerale emite următoarea decizie:art. 1administrarea acordată prin licenţa nr. 21.425/2018 de dare în administrare pentru explorarea resurselor de apă minerală terapeutică în perimetrul onceşti, judeţul maramureş, ...

12. ORDIN nr. 15 din 12 septembrie 2019 pentru aprobarea Acordului-cadru privind stabilirea cheltuielilor anuale convenite cu operatorii, pentru dezvoltarea capacităţii de prevenţie şi/sau de răspuns în cazul accidentelor majore, monitorizarea factorilor de mediu, know-how, expertize, legislaţie şi studii de impact, transfer de tehnologie şi perfecţionare profesională EMITENT: Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 776 din 25 septembrie 2019

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (5),art. 8 alin. (6) şi (14) din legea nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din anexa la hotărârea guvernului nr. 688/2017 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii competente de reglementare a operaţiunilor petroliere offshore la marea neagră,preşedintele autorităţii competente de reglementare a operaţiunilor petroliere offshore la marea neagră emite prezentul ordin.art. 1se aprobă acordul-cadru privind stabilirea cheltuielilor anuale convenite cu operatorii, pentru dezvoltarea capacităţii de prevenţie şi/sau de răspuns în cazul accidentelor majore, monitorizarea factorilor de mediu, know-how, expertize, legislaţie şi studii ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016