Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 773 din 28 August 2023 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 773 din 28 August 2023

Monitorul Oficial 773 din 28 August 2023 (M. Of. 773/2023)

1. ORDIN nr. 5.379 din 16 august 2023 privind menţinerea acreditării domeniului de doctorat "Inginerie energetică" în cadrul Şcolii Doctorale de Ştiinţe Inginereşti, organizată la Universitatea din Oradea EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 773 din 28 august 2023

În conformitate cu prevederile:- art. 138 alin. (1) şi (2) şi ale art. 158 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale hotărârii guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare;– ordinului ministrului educaţiei nr. 3.651/2021 privind aprobarea metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare;– ordinului ministrului educaţiei nr. ...

2. ORDIN nr. 5.373 din 16 august 2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Creşa "Sfânta Ana" din municipiul Fălticeni, judeţul Suceava EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 773 din 28 august 2023

Având în vedere prevederile:- art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar;– hotărârii guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârii guvernului nr. ...

3. ORDIN nr. 1.484/C din 10 august 2023 privind actualizarea, pentru anul 2023, a numărului posturilor de notar public destinate persoanelor care au cel puţin 6 ani vechime în funcţii de specialitate juridică şi care vor promova concursul de dobândire a calităţii de notar public EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 773 din 28 august 2023

Având în vedere hotărârea consiliului uniunii naţionale a notarilor publici din românia nr. 37 din 26.05.2023 privind propunerile de actualizare, pentru anul 2023, a numărului posturilor de notar public destinate persoanelor care au cel puţin 6 ani vechime în funcţii de specialitate juridică şi care vor promova concursul de dobândire a calităţii de notar public,luând în considerare că pentru un număr de 54 de posturi vacante de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat pentru anul 2022, aprobate prin ordinul ministrului justiţiei nr. 3.919/c/2022, se va organiza examen în sesiunea 17-19 octombrie 2023,în conformitate cu dispoziţiile ...

4. DECIZIE nr. 360 din 28 august 2023 privind modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 588/2021 pentru înfiinţarea şi funcţionarea Comitetului interministerial privind situaţia termoenergetică din România EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 773 din 28 august 2023

Având în vedere adresa cancelariei prim-ministrului nr. 1.337 din 21 august 2023, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/30.408/m.a. din 22 august 2023,în temeiul art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla articolul 2 din decizia prim-ministrului nr. 588/2021 pentru înfiinţarea şi funcţionarea comitetului interministerial privind situaţia termoenergetică din românia, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1220 din 23 decembrie 2021, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 2(1) coordonarea comitetului este asigurată de către un consilier de stat din cadrul ...

5. DECIZIE nr. 359 din 28 august 2023 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 533/2021 privind înfiinţarea Grupului de lucru interinstituţional GLI-CYBER EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 773 din 28 august 2023

Având în vedere adresa cancelariei prim-ministrului nr. 1.338 din 21 august 2023, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/30.409/m.a. din 22 august 2023,în temeiul art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla articolul 1 alineatul (4) din decizia prim-ministrului nr. 533/2021 privind înfiinţarea grupului de lucru interinstituţional gli-cyber, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1043 din 1 noiembrie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, literele a), a^1) şi a^2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) alexandru-mihai ghigiu - şeful cancelariei prim-ministrului - preşedinte;a^1) ruxandra ...

6. DECIZIE nr. 358 din 28 august 2023 pentru modificarea şi completarea Deciziei prim-ministrului nr. 46/2023 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comitetului interministerial pentru prevenirea şi combaterea abandonului şcolar EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 773 din 28 august 2023

În temeiul art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicdecizia prim-ministrului nr. 46/2023 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului interministerial pentru prevenirea şi combaterea abandonului şcolar, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 138 din 17 februarie 2023, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) comitetul este coordonat de şeful cancelariei prim-ministrului, în calitate de preşedinte."2. la articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) În lipsa ...

7. DECIZIE nr. 357 din 28 august 2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Teodor Narcis Godeanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 773 din 28 august 2023

Având în vedere adresa oficiului naţional pentru jocuri de noroc nr. 50.980 din 3 august 2023, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/5.910 din 4 august 2023, şi la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/30.535/m.n. din 23 august 2023, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 40.695/2023,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data de 3 ...

8. DECIZIE nr. 356 din 28 august 2023 privind numirea domnului Adrian Pintea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 773 din 28 august 2023

Având în vedere adresa ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 83.710 din 24 august 2023, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/6.523 din 24 august 2023, în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul adrian pintea se numeşte în funcţia de secretar de stat la ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale.prim-ministruion-marcel ciolacucontrasemnează:secretarul general al guvernului,mircea abrudeanbucureşti, 28 august 2023.nr. 356.------

9. DECIZIE nr. 355 din 28 august 2023 privind eliberarea domnului Iulian Bucur din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 773 din 28 august 2023

Având în vedere adresa ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 83.710 din 24 august 2023, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/6.523 din 24 august 2023, în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul iulian bucur se eliberează din funcţia de secretar de stat la ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale.prim-ministruion-marcel ciolacucontrasemnează:secretarul general al guvernului,mircea abrudeanbucureşti, 28 august 2023.nr. 355.------

10. HOTĂRÂRE nr. 771 din 24 august 2023 pentru instituirea unei derogări de la prevederile pct. 53 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în ceea ce priveşte nivelul indemnizaţiei de cazare ce urmează a se acorda personalului încadrat în categoria I a indemnizaţiei de deplasare, trimis în străinătate pentru participarea la Conferinţa Mondială de Radiocomunicaţii din 2023 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 773 din 28 august 2023

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicprin derogare de la prevederile pct. 53 din anexa la hotărârea guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul ce participă la conferinţa mondială de radiocomunicaţii, organizată de uniunea internaţională a telecomunicaţiilor în dubai, emiratele arabe unite, în perioada 20 noiembrie-5 decembrie 2023, cheltuielile cu cazarea se pot efectua până la limita prevăzută în anexa la aceeaşi hotărâre pentru categoria a ii-a de indemnizaţie de cazare.prim-ministru ion-marcel ciolacucontrasemnează:secretarul general ...

11. HOTĂRÂRE nr. 770 din 24 august 2023 privind recunoaşterea Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală "Calafat" ca fiind de utilitate publică EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 773 din 28 august 2023

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse recunoaşte asociaţia grupul de acţiune locală „calafat“, persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul calafat, str. alexandru ioan cuza nr. 34, judeţul dolj, ca fiind de utilitate publică.prim-ministru ion-marcel ciolacucontrasemnează:viceprim-ministru,marian neacşuministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,florin-ionuţ barbuministrul mediului, apelor şi pădurilor,mircea fechetbucureşti, 24 august 2023.nr. 770.------

12. HOTĂRÂRE nr. 769 din 24 august 2023 privind recunoaşterea Asociaţiei "GAL Suceviţa - Putna", judeţul Suceava, ca fiind de utilitate publică EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 773 din 28 august 2023

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse recunoaşte asociaţia „gal suceviţa - putna“, persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în localitatea horodnic de sus nr. 1.057, judeţul suceava, ca fiind de utilitate publică.prim-ministru ion-marcel ciolacucontrasemnează:viceprim-ministru,marian neacşuministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,florin-ionuţ barbuministrul mediului, apelor şi pădurilor,mircea fechetbucureşti, 24 august 2023.nr. 769.-----

13. DECIZIA nr. 306 din 25 mai 2023 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 alin. (3) din Codul penal, în interpretarea dată prin Decizia nr. 24 din 19 septembrie 2017, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 773 din 28 august 2023

┌───────────────────┬──────────────────┐│marian enache │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│mihaela ciochină │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│dimitrie-bogdan │- judecător ││licu │ │├───────────────────┼──────────────────┤│laura-iuliana │- judecător ││scântei ...

14. DECIZIA nr. 198 din 20 aprilie 2023 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (6) din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 773 din 28 august 2023

┌───────────────────┬──────────────────┐│marian enache │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│mihaela ciochină │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│dimitrie-bogdan │- judecător ││licu │ │├───────────────────┼──────────────────┤│laura-iuliana │- judecător ││scântei ...

15. DECRET nr. 1.144 din 28 august 2023 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 773 din 28 august 2023

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale art. 4 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), ale art. 7 lit. a din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale legii nr. 8/2003 privind ordinul meritul cultural şi medalia meritul cultural, cu modificările ulterioare, cu prilejul aniversării a 25 de ani de la apariţia primului său număr, în semn de apreciere a profesionalismului şi a contribuţiei deosebite aduse la promovarea ştiinţei militare şi a culturii de securitate, atât în rândul personalului armatei, cât şi ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016