Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 306 din 25 mai 2023  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 alin. (3) din Codul penal, în interpretarea dată prin Decizia nr. 24 din 19 septembrie 2017, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 306 din 25 mai 2023 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 alin. (3) din Codul penal, în interpretarea dată prin Decizia nr. 24 din 19 septembrie 2017, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 773 din 28 august 2023

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Marian Enache │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mihaela Ciochină │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Dimitrie-Bogdan │- judecător │
│Licu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Laura-Iuliana │- judecător │
│Scântei │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristina Teodora │- │
│Pop │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 alin. (3) din Codul penal, în interpretarea dată prin Decizia nr. 24 din 19 septembrie 2017, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, excepţie ridicată de Marin Drăghin în Dosarul nr. 1.232/332/2018 al Judecătoriei Vânju Mare şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.719D/2019.
    2. La apelul nominal lipseşte autorul excepţiei. Procedura de înştiinţare este legal îndeplinită.
    3. Preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul nr. 1.929D/2019, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 alin. (3) din Codul penal, în interpretarea dată prin Decizia nr. 24 din 19 septembrie 2017, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, excepţie ridicată de Eugen Cornel Anghelescu în Dosarul nr. 4.488/225/2018 al Judecătoriei Drobeta-Turnu Severin.
    4. La apelul nominal lipseşte autorul excepţiei. Procedura de înştiinţare este legal îndeplinită.
    5. Curtea, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele sus-menţionate, din oficiu, pune în discuţie conexarea celor două dosare.
    Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu măsura conexării cauzelor. Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 1.929D/2019 la Dosarul nr. 1.719D/2019, care a fost primul înregistrat.

    6. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată. Se susţine că prin Decizia nr. 24 din 19 septembrie 2017, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, a fost lămurit regimul sancţionator al instituţiei amânării aplicării pedepsei şi că această decizie nu este de natură să determine lipsa de claritate, precizie şi previzibilitate a dispoziţiilor legale criticate. Se susţine că, de altfel, autorii excepţiei deduc neconstituţionalitatea dispoziţiilor legale criticate din compararea acestora cu art. 96 alin. (4) din Codul penal, care reglementează suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei; or, neconstituţionalitatea nu poate fi dedusă din compararea unor dispoziţii legale între ele, ci din raportarea textelor criticate la dispoziţiile Legii fundamentale.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:
    7. Prin încheierile din 29 mai 2019 şi 18 iunie 2019, pronunţate în dosarele nr. 1.232/332/2018 şi nr. 4.488/225/2018, Judecătoria Vânju Mare şi Judecătoria Drobeta-Turnu Severin au sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 88 alin. (3) din Codul penal, în interpretarea dată prin Decizia nr. 24 din 19 septembrie 2017, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, excepţie ridicată de Marin Drăghin şi de Eugen Cornel Anghelescu în cauze având ca obiect stabilirea vinovăţiei autorilor excepţiei pentru comiterea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută la art. 335 alin. (1) din Codul penal, şi, respectiv, a infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prevăzută la art. 336 alin. (1) din Codul penal.
    8. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate, în interpretarea dată prin Decizia nr. 24 din 19 septembrie 2017, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, sunt lipsite de claritate, precizie şi previzibilitate şi că acestea contravin principiului separaţiei puterilor în stat. Se arată că instituţia amânării aplicării pedepsei a fost introdusă pentru prima dată în legislaţia penală românească prin dispoziţiile Codului penal în vigoare, aceasta dorindu-se a fi o modalitate de individualizare a pedepsei mai blândă decât suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Prin urmare, se arată că amânarea aplicării pedepsei constituie, în viziunea legiuitorului, o alternativă la suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pentru persoane care au comis fapte prevăzute de legea penală cu un grad de pericol social redus.
    9. Se face trimitere la expunerea de motive a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi se arată că, anterior pronunţării de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a Deciziei nr. 24 din 19 septembrie 2017, dispoziţiile Codului penal în vigoare erau în acord cu prevederile Legii fundamentale, dar că, prin pronunţarea deciziei anterior menţionate, ordinea constituţională a fost încălcată. Aceasta întrucât Decizia nr. 24 din 19 septembrie 2017 impune atât obligativitatea pronunţării soluţiei de condamnare pentru noua infracţiune, cât şi revocarea amânării aplicării pedepsei anterioare, în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni intenţionate în termenul de supraveghere al amânării aplicării pedepsei, instituind astfel un regim sancţionator mai sever decât cel prevăzut pentru persoanele în privinţa cărora este revocată suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, referitor la care dispoziţiile art. 96 alin. (4) din Codul penal prevăd că, dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cel condamnat a săvârşit o nouă infracţiune, descoperită până la împlinirea termenului şi pentru care s-a pronunţat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei, norma penală anterior menţionată putând fi aplicată, aşadar, doar în condiţiile în care pentru noua infracţiune s-a pronunţat o soluţie de condamnare la pedeapsa închisorii. Se susţine, totodată, că prin soluţia pronunţată s-a creat pentru persoanele aflate în ipoteza normei juridice criticate un regim sancţionator mai greu decât cel prevăzut pentru dispunerea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.
    10. În fine, este invocată Decizia Curţii Constituţionale nr. 874 din 18 decembrie 2018, prin care instanţa de contencios constituţional a constatat că dispoziţiile art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, sunt neconstituţionale.
    11. Judecătoria Vânju Mare opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, făcând trimitere la soluţia şi la considerentele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 70 din 29 ianuarie 2019.
    12. Judecătoria Drobeta-Turnu Severin opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se arată că, în privinţa persoanelor aflate în ipoteza normei juridice criticate, legiuitorul a prevăzut atât o individualizare legală a pedepsei - care constă în revocarea amânării aplicării pedepsei şi în stabilirea unei noi pedepse potrivit dispoziţiilor legale referitoare la concursul de infracţiuni, pedeapsă care trebuie executată într-un loc de detenţie -, cât şi o individualizare judiciară, care se aplică în mod coroborat. Aşa fiind, se susţine că dispoziţiile legale criticate sunt clare, precise şi previzibile şi că acestea nu sunt discriminatorii.
    13. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    14. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    15. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    16. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 88 alin. (3) din Codul penal, în interpretarea dată prin Decizia nr. 24 din 19 septembrie 2017, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, care au următorul cuprins: „Dacă după amânarea aplicării pedepsei persoana supravegheată a săvârşit o nouă infracţiune, cu intenţie sau intenţie depăşită, descoperită în termenul de supraveghere, pentru care s-a pronunţat o condamnare chiar după expirarea acestui termen, instanţa revocă amânarea şi dispune aplicarea şi executarea pedepsei. Pedeapsa aplicată ca urmare a revocării amânării şi pedeapsa pentru noua infracţiune se calculează conform dispoziţiilor privitoare la concursul de infracţiuni.“
    17. Prin Decizia nr. 24 din 19 septembrie 2017, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 1 noiembrie 2017, s-a decis că în ipoteza săvârşirii unei noi infracţiuni intenţionate în termenul de supraveghere al amânării aplicării unei pedepse, atât pronunţarea soluţiei de condamnare pentru noua infracţiune, cât şi revocarea amânării aplicării pedepsei anterioare sunt obligatorii.
    18. Se susţine că textele criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (5) referitoare la calitatea legii, ale art. 15 referitoare la universalitate şi ale art. 21 alin. (1) referitoare la accesul liber la justiţie.
    19. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că dispoziţiile legale criticate au mai făcut obiectul controlului de constituţionalitate, prin raportare la critici similare, fiind pronunţată, în acest sens, Decizia nr. 596 din 24 noiembrie 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 11 aprilie 2023, prin care a fost respinsă, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate invocată.
    20. Prin Decizia nr. 596 din 24 noiembrie 2022, precitată, paragrafele 17-37, referitor la cadrul general ce reglementează instituţia amânării aplicării pedepsei, Curtea Constituţională a constatat că în Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, Partea generală, titlul III - Pedepsele, capitolul V - Individualizarea pedepselor, este cuprinsă secţiunea a 4-a - Amânarea aplicării pedepsei (art. 83 - Condiţiile amânării aplicării pedepsei; art. 84 - Termenul de supraveghere; art. 85 - Măsurile de supraveghere şi obligaţiile; art. 86 - Supravegherea; art. 87 - Modificarea sau încetarea obligaţiilor; art. 88 - Revocarea amânării aplicării pedepsei; art. 89 - Anularea amânării aplicării pedepsei; art. 90 - Efectele amânării aplicării pedepsei).
    21. Amânarea aplicării pedepsei este o instituţie juridico-penală nouă, o modalitate de individualizare a pedepsei care nu se regăsea în Codul penal din 1969 şi care poate fi aplicată de instanţa de judecată dacă sunt întrunite condiţiile legale, atunci când scopul pedepsei poate fi atins fără executarea acesteia, instanţa stabilind un termen de supraveghere a conduitei condamnatului (în acest sens, a se vedea Decizia nr. 721 din 6 decembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 20 ianuarie 2017, paragraful 21).
    22. Astfel, potrivit art. 83 alin. (1) din Codul penal, instanţa poate dispune amânarea aplicării pedepsei, stabilind un termen de supraveghere, dacă sunt întrunite următoarele condiţii: a) pedeapsa stabilită, inclusiv în cazul concursului de infracţiuni, este amenda sau închisoarea de cel mult 2 ani; b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii, cu excepţia cazurilor prevăzute în art. 42 lit. a) şi b) sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare [art. 42 - Condamnări care nu atrag starea de recidivă - „La stabilirea stării de recidivă nu se ţine seama de hotărârile de condamnare privitoare la: a) faptele care nu mai sunt prevăzute de legea penală; b) infracţiunile amnistiate; (...).“]; c) infractorul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii; d) în raport cu persoana infractorului, cu conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, cu eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi cu posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată. Potrivit art. 83 alin. (2) din Codul penal, nu se poate dispune amânarea aplicării pedepsei dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este de 7 ani sau mai mare sau dacă infractorul s-a sustras de la urmărire penală ori judecată sau a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanţilor.
    23. Aşadar, art. 83 din Codul penal reglementează condiţiile amânării aplicării pedepsei, aceste condiţii privind gravitatea infracţiunii săvârşite, cuantumul pedepsei stabilite de instanţă, conduita anterioară a destinatarului normei şi acordul acestuia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii. Condiţiile care privesc persoana destinatarului normei sunt menite să contribuie la formarea aprecierii instanţei că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară (Decizia nr. 721 din 6 decembrie 2016, precitată, paragraful 21). Această soluţie este un substituent pentru soluţia de condamnare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei prevăzută de reglementarea anterioară Codului penal în vigoare şi se pronunţă dacă instanţa constată, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat, în condiţiile art. 83-90 din Codul penal [art. 396 alin. (4) din Codul de procedură penală]. În cazul acestei soluţii, pedeapsa va fi stabilită, dar nu va fi aplicată. În această situaţie, instanţa trebuie ca, pe baza unor criterii de apreciere care ţin de persoana destinatarului normei, să îşi formeze convingerea că nu este necesară aplicarea unei pedepse, ci doar supravegherea acestuia timp de 2 ani.
    24. Prin Decizia nr. 905 din 16 decembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 12 mai 2021, paragraful 27, Curtea a reţinut că efectele amânării aplicării pedepsei reprezintă suma înlesnirilor puse la dispoziţia persoanei în cauză care, în cadrul termenului de supraveghere, execută măsurile obligatorii şi obligaţiile individualizate prin hotărârea instanţei de judecată, aşa încât, după perioada de supraveghere, pedeapsa să nu se mai aplice. Astfel, faţă de efectele renunţării la aplicarea pedepsei, care sunt definitive, efectele amânării aplicării pedepsei sunt provizorii, până la expirarea termenului de supraveghere, şi definitive, după acest termen, şi îl plasează pe destinatarul normei în postura unui cetăţean liber, dar care are de îndeplinit măsurile şi obligaţiile stabilite de instanţa de judecată, şi îi impun acestuia o conduită bună pentru resocializare. Persoana în cauză se poate manifesta liber în limitele stabilite concret prin aplicarea acestei măsuri favorabile de individualizare a pedepsei. De altfel, Curtea a reţinut că şi în practica judiciară s-a considerat că instituţia amânării aplicării pedepsei este incompatibilă cu pronunţarea unei soluţii de condamnare şi, în consecinţă, în cazul în care reţine incidenţa dispoziţiilor art. 83 din Codul penal, instanţa nu pronunţă o soluţie de condamnare, ci stabileşte pedeapsa şi dispune amânarea aplicării acesteia (Decizia nr. 17/A/2015, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală).
    25. De asemenea, prin paragraful 30 al Deciziei nr. 905 din 16 decembrie 2020, precitată, Curtea Constituţională a reţinut că, în cazul amânării aplicării pedepsei, fapta săvârşită constituie infracţiune şi tragerea la răspundere penală este posibilă, motiv pentru care acţiunea penală se exercită şi se epuizează în condiţii normale, dar judecătorul manifestă încredere în posibilităţile de îndreptare a inculpatului fără a fi necesară sancţiunea penală şi, ca atare, nu îl condamnă şi nu îi aplică o pedeapsă.
    26. Având în vedere aceste considerente, Curtea a conchis că, potrivit jurisprudenţei sale, renunţarea la aplicarea pedepsei şi amânarea aplicării pedepsei, ca modalităţi de individualizare a pedepselor, nu pot fi subsumate noţiunii de „condamnare“.
    27. Curtea a constatat că aceste concluzii ce rezultă din jurisprudenţa instanţei de contencios constituţional nu sunt însă în contradicţie cu soluţia pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală prin Decizia nr. 24 din 19 septembrie 2017 - potrivit căreia, în ipoteza săvârşirii unei noi infracţiuni intenţionate în termenul de supraveghere al amânării aplicării unei pedepse, atât pronunţarea soluţiei de condamnare pentru noua infracţiune, cât şi revocarea amânării aplicării pedepsei anterioare sunt obligatorii -, această soluţie fiind în acord cu dispoziţiile art. 88 alin. (3) din Codul penal, referitor la revocarea amânării aplicării pedepsei, care reprezintă opţiunea legiuitorului în ipoteza comiterii de către persoana în privinţa căreia s-a dispus amânarea aplicării pedepsei a unei noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere.
    28. Cu privire la acest din urmă aspect, Curtea Constituţională a pronunţat Decizia nr. 70 din 29 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 7 mai 2019, prin care a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate invocată.
    29. Prin decizia anterior menţionată, paragrafele 14-26, Curtea a reţinut că art. 88 din Codul penal reglementează următoarele trei ipoteze în care amânarea aplicării pedepsei este revocată, respectiv: dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse; dacă până la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheată nu îndeplineşte integral obligaţiile civile stabilite prin hotărâre, în afară de cazul când persoana dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească; dacă, după amânarea aplicării pedepsei, persoana supravegheată a săvârşit o nouă infracţiune, cu intenţie sau intenţie depăşită, descoperită în termenul de supraveghere, pentru care s-a pronunţat o condamnare chiar după expirarea acestui termen.
    30. În toate cele trei situaţii prevăzute la art. 88 alin. (1)-(3) din Codul penal, revocarea amânării aplicării pedepsei şi dispunerea unei pedepse penale care să fie executată de către persoana condamnată sunt imperative pentru instanţa de judecată, aceasta neputând să aleagă o altă formă de individualizare dintre cele reglementate la art. 80-106 din Codul penal.
    31. Această manieră de reglementare a regimului juridic al pedepselor penale este determinată de caracterul excepţional al instituţiei amânării aplicării pedepsei (ca, de altfel, şi al instituţiilor renunţării la aplicarea pedepsei, suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi liberării condiţionate), prin raportare la instituţia executării pedepselor penale, care constituie regula în materia analizată, caracter excepţional dat de aprecierea de către legiuitor a nivelului scăzut al pericolului pe care îl prezintă, pentru valorile sociale ocrotite prin legea penală, faptele care pot fi încadrate în condiţiile prevăzute la art. 83 alin. (1) şi (2) din Codul penal. În considerarea acestui pericol social redus, legiuitorul a prevăzut regula lăsării în libertate supravegheată a persoanei condamnate, pentru o perioadă de 2 ani.
    32. În aceste condiţii, săvârşirea de către persoana supravegheată a unor noi infracţiuni, cu intenţie sau intenţie depăşită, denotă că aceasta nu a înţeles semnificaţia şi pericolul faptelor comise şi ale urmărilor acestora. Altfel spus, în privinţa unei asemenea persoane, stabilirea unei pedepse penale şi amânarea aplicării acesteia nu şi-au produs efectul de reeducare, în vederea reintegrării sale sociale.
    33. Pentru acest motiv, cu privire la persoana aflată în situaţia anterior arătată, legiuitorul a prevăzut o individualizare legală a pedepsei aplicate, care va fi coroborată cu individualizarea judiciară a acesteia.
    34. Cu privire la aceste aspecte, Curtea a reţinut că individualizarea pedepselor penale constă într-o operaţiune de personalizare a acestora, prin care pedepsele sunt adaptate la nevoile de apărare a valorilor sociale. Aceasta întrucât chiar şi infracţiunile din aceeaşi categorie pot fi săvârşite în maniere foarte diferite, care să denote un pericol social diferit. Altfel spus, individualizarea pedepsei este necesară pentru atingerea scopului său, pedeapsa trebuind să corespundă nevoilor de reeducare ale făptuitorului. Pentru realizarea acestei finalităţi, individualizarea pedepselor penale este făcută etapizat, mai întâi de legiuitor, prin dispoziţiile legii penale, apoi de instanţele de judecată învestite cu soluţionarea cauzelor penale, iar, în final, de către organele administrative ale locului de detenţie, fiecare dintre ultimele două categorii de autorităţi anterior menţionate fiind obligată să respecte individualizarea pedepsei făcută în etapa anterioară intervenţiei sale. Astfel, individualizarea pedepselor penale este clasificată în individualizare legală, individualizare judiciară şi individualizare administrativă.
    35. Aşa fiind, în ipoteza juridică reglementată la art. 88 alin. (3) din Codul penal, legiuitorul a prevăzut o individualizare legală a pedepsei pentru faptele săvârşite, care constă în revocarea amânării aplicării pedepsei şi în stabilirea unei noi pedepse, potrivit dispoziţiilor legale referitoare la concursul de infracţiuni, pedeapsă ce trebuie executată într-un loc de detenţie. Cele trei forme de individualizare a pedepselor penale sunt aplicabile gradual, aşa încât individualizarea legală analizată este urmată de individualizarea judiciară, care va fi realizată conform prevederilor art. 39 şi 40 coroborate cu art. 74-79 din Codul penal.
    36. Prin urmare, maniera de reglementare a regimului individualizării pedepsei în cazul concursului de infracţiuni săvârşit în ipoteza prevăzută prin textul criticat nu este de natură să încalce dreptul judecătorului de a proceda la individualizarea judiciară a pedepsei în situaţia analizată, fiind determinată de aprecierea de către legiuitor a pericolului pe care îl prezintă pentru valorile sociale ocrotite prin legea penală săvârşirea de către persoana supravegheată a unei noi infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere.
    37. Această soluţie juridică nu este de natură să creeze discriminare între persoanele care săvârşesc o singură infracţiune, în privinţa cărora se dispune amânarea aplicării pedepsei, şi cele care au beneficiat de aceeaşi individualizare a pedepsei, dar care comit, cu intenţie sau cu intenţie depăşită, noi infracţiuni, descoperite în termenul de supraveghere, indiferent de gravitatea acestora, întrucât cele două categorii de persoane se află în situaţii diferite, persoanele din cea de-a doua categorie fiind în situaţia comiterii unei noi infracţiuni, după momentul pronunţării unei hotărâri judecătoreşti de condamnare, aspect ce denotă nevoia obligării persoanelor supravegheate la executarea unor pedepse penale.
    38. În ceea ce priveşte comparaţia făcută, în susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate, între revocarea amânării aplicării pedepsei şi revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, sub aspectul menţinerii acestei din urmă forme de individualizare a pedepsei în ipoteza săvârşirii, pe parcursul termenului de supraveghere, a unei infracţiuni pentru care este aplicată pedeapsa amenzii şi al imposibilităţii menţinerii amânării aplicării pedepsei, în situaţia comiterii, pe parcursul termenului de supraveghere, a unei infracţiuni similare celei anterior menţionate, Curtea a reţinut că o astfel de critică este inadmisibilă, întrucât neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 88 alin. (3) din Codul penal nu poate fi dedusă prin compararea lor cu prevederile art. 96 alin. (4) din Codul penal, ci doar prin raportarea textului criticat la dispoziţiile Constituţiei.
    39. Având în vedere aceste considerente, Curtea a reţinut că prevederile art. 88 alin. (3) din Codul penal nu contravin principiului egalităţii în drepturi, reglementat la art. 16 alin. (1) din Constituţie. Referitor la acesta din urmă, Curtea Constituţională a reţinut, în jurisprudenţa sa, că se impune instituirea unui tratament egal pentru situaţii care, în funcţie de scopul urmărit, nu sunt diferite (a se vedea Decizia Plenului Curţii Constituţionale nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994) şi, de asemenea, că art. 16 alin. (1) din Constituţie îşi găseşte aplicabilitatea doar atunci când părţile se găsesc în situaţii identice sau egale, care impun şi justifică acelaşi tratament juridic (a se vedea Decizia nr. 192 din 31 martie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 21 iunie 2005).
    40. În fine, Curtea a reţinut că soluţia juridică criticată reprezintă opţiunea legiuitorului, conform politicii sale penale, şi a fost reglementată conform dispoziţiilor art. 61 alin. (1) din Constituţie şi în marja de apreciere prevăzută de acestea.
    41. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să modifice jurisprudenţa mai sus menţionată, atât considerentele, cât şi soluţiile pronunţate prin deciziile mai sus invocate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.
    42. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Marin Drăghin şi de Eugen Cornel Anghelescu în Dosarul nr. 1.232/332/2018 al Judecătoriei Vânju Mare şi în Dosarul nr. 4.488/225/2018 al Judecătoriei Drobeta-Turnu Severin şi constată că dispoziţiile art. 88 alin. (3) din Codul penal, în interpretarea dată prin Decizia nr. 24 din 19 septembrie 2017, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Judecătoriei Vânju Mare şi Judecătoriei Drobeta-Turnu Severin şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 25 mai 2023.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    MARIAN ENACHE
                    Magistrat-asistent,
                    Cristina Teodora Pop


    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016